Důležitým trendem je inteligentní správa informací, říká český šéf Konica Minolta Pavel Čurda - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Důležitým trendem je inteligentní správa informací, říká český šéf Konica Minolta Pavel Čurda

Vlastimil Poliačik,
Důležitým trendem je inteligentní správa informací, říká český šéf Konica Minolta Pavel Čurda
Zdroj: Archiv

Podle Pavla Čurdy, generálního ředitele Konica Minolta Business Solutions Czech, si mnoho společností v době koronakrize vyzkoušelo nové technologie, které se stanou standardem

Jaký dopad na vás jako technologickou firmu měla koronakrize?

Myslím si, že jako asi každá společnostjsme se ocitli ze dne na den v určité fázi nejistoty. Řešili jsme plán udržitelnosti vnitřního fungování a primárního zabezpečení služeb vůči našim zákazníkům. Z pohledu dopadu na náš obchod jsme našli i pozitiva – opět se potvrdilo, že transformace naší firmy byla krok správným směrem a že naše koncepty jako inteligentní a digitální kancelář mají smysl a zejména v době krize dokážou firmám usnadnit fungování.

Můžete stručně přiblížit koncept inteligentní kanceláře?

Můžeme mluvit také o inteligentním pracovním místě, protože koncept umožňuje efektivně pracovat z místa, které zaměstnancům nejlépe slouží k plnění pracovních úkolů. Jde o soubor vzájemně propojených digitálních nástrojů pro týmovou spolupráci. Propojuje kancelářské vybavení, mobilní a cloudové technologie. Jeho cílem je snížení administrativní náročnosti skrze automatizaci klíčových kancelářských procesů za přispění umělé inteligence.

Zaměstnanci mnohých firem se prakticky ze dne na den přesunuli z kanceláří do svých domovů. Myslíte, že tato zkušenost přivede společnosti k většímu využívání systému inteligentní kanceláře?

Mnoho společností si mohlo v průběhu nouzového stavu vyzkoušet vzdálenou interakci jak ve svých týmech, tak i směrem ke svým zákazníkům. Tuto zkušenost budou chtít logicky přenést do změny svých procesů. Celý systém se ukázal jako další fungující styl práce. Během nouzového stavu pomohl nám i našim zákazníkům a bude určitě nabývat na významu i do budoucna. Stane se standardem a nutností nejen z pohledu bezpečnosti, ale i efektivity. Také proto klademe důraz na vývoj jak vlastních softwarových produktů, tak i na nabídku uceleného balíčku určeného zejména menším společnostem, kterým umožňujeme kompletní outsourcing jejich IT řešení.

A jak se krize projevila na číslech firmy Konica Minolta?

Na konci března jsme uzavírali fiskální rok 2019 a ten ještě de facto nijak neovlivnila. Vykázali jsme dokonce druhé nejlepší výsledky v historii, splnili nastavené cíle a dařilo se nám v mnoha oblastech. Vedle tradiční tiskařské techniky jsme evidovali zvýšený zájem o naše služby spojené s digitalizací dokumentů. Jednoznačným vítězem tohoto srovnání bylo naše kamerové řešení vybavené videoanalytickým softwarem, kde jsme obrat více než zdesetinásobili.

Jak hodnotíte aktuální trendy z pozice globální technologické firmy?

Důležitým trendem je digitální transformace a inteligentní správa informací v libovolné podobě zahrnující obraz v kombinaci s využitím datových úložišť. Rostoucí zájem firem můžeme pozorovat také v oblasti, která je pro nás tradiční – zpracování papírových dokumentů. Zde se stále více uplatňují moderní řešení pro automatické rozpoznání obsahu s využitím prvků umělé inteligence, jeho popis a uložení pro další zpracování.

Je možné se dnes ještě nějak posouvat na trhu dodavatelů tiskáren?

V Česku jsme jednička. Potenciál jsme naplnili. Proto se více zaměřujeme na bezobslužnost našich řešení. Interakci se zákazníkem podporujeme plně v online prostředí a díky pokročilým technologiím našich strojů neustále zvyšujeme i procento vzdálených oprav bez účasti servisního technika. Jednoznačným trendem je nabídka komplexního řešení zahrnujícího nástroje pro digitalizaci, vytěžování dat a jejich bezpečné ukládání. Také proto jsme transformovali firmu na dodavatele IT S a daří se nám.

Co si pod pojmem dodavatel ITS představit?

IT služby v našem pojetí začínají dodávkou digitálního vybavení pro inteligentní kancelář a pokračují řadou služeb a produktů pro podporu nejrůznějších firemních procesů od ukládání a automatického zpracování informace až po rozsáhlé podnikové systémy. Důležitým rysem našich IT služeb je schopnost nabídnout zákazníkům využití inovací v jejich každodenním životě. K tomu nám pomáhá naše inovační centrum v Brně.

Můžete brněnské centrum blíže popsat?

Jde o jedno z pěti podobných center Konica Minolta na světě. Nás samozřejmě velmi těší, že si vedení vybralo pro jeho umístění právě Brno. Je to expertní pracoviště, ve kterém dnes pracují řádově stovky špičkových programátorů, a to včetně několika japonských kolegů. Vyvíjejí nejmodernější technologie určené pro všechny světové trhy. Cílem centra je především nalezení nejlepšího uplatnění pro naše nová řešení a jejich nasazení v přímé spolupráci s klíčovými zákazníky.

Proč se japonské vedení rozhodlo právě pro Česko a Brno?

Máme velmi kvalitní technické vzdělání, disponujeme stabilním spojením s německým průmyslem. Jsme velmi precizní v plánování a operativě, ale zároveň máme vysokou míru kreativity. Brno je také plné talentovaných lidí, je tady silná IT komunita a špičkové univerzity. I díky tomu zde funguje neformální propojení mezi jednotlivými firmami a odborníky. Dobře se tu sdílí know-how a nápady. Neméně důležitou roli sehrála i zkušenost japonského vedení s českým zastoupením, které je už od devadesátých let velmi aktivní a patří z hlediska firmy k nejúspěšnějším v Evropě.

Na jaké inovace se zaměřujete?

Vyvíjíme například technologie, které jsou schopny z kamerového obrazu porozumět chování lidí. Třeba tomu, jestli není riskantní a nehrozí jim úraz od obsluhovaného stroje. Snažíme se také odhalit nebezpečné chování z hlediska úniku informací při výrobě. Propojením kamerového systému a umělé inteligence můžeme rovněž sledovat kvalitu výrobků. Další oblastí, kterou se hodně zabýváme, je zpracování dokumentů a textových informací a s nimi spojená automatizace firemních procesů. Inovace směřují převážně do oblastí logistiky, výrobních podniků a obchodních řetězců.

O umělé inteligenci se mluví stále častěji. Jaké uplatnění může mít v běžném životě?

V prostředí inteligentního pracovního místa například rozpozná obsah digitalizovaného dokumentu a zvolí pro něj adekvátní schvalovací proces. Obchodním řetězcům pomůže identifikovat produkty, které nejvíce zaujmou zákazníky. Logistické firmě pak pomůže rozpoznat kódy na přepravovaném zboží a rozhodnout o jeho dalším pohybu. Jejím použitím lze odstranit nezajímavou rutinní činnost operátorů a omezit riziko chyby.

Jak vzdálené je využití AI v praxi v reálných produktech?

Inovace s prvky AI , na kterých v posledních letech pracujeme, už našly uplatnění v zákaznických projektech a některé z nich přecházejí do výroby. Příkladem může být řešení jednoho z nejčastějších problémů, zejména ve firmách s padesáti a více zaměstnanci, a sice dohledání informací. Systémy založené na umělé inteligenci umožní požadovaná data rychle vyhledat i v těch firemních zdrojích, které často nejsou ani propojené. Například v e-mailech, sdílených složkách, chatech či smlouvách. Informace jsme schopni pochopit, automatizovat jejich čtení a dostat z nich požadovaná data. Možnosti takové automatizace ve firmách jsou opravdu obrovské, a to od finančních operací až po péči o zákazníky nebo servisní operace.

Příští rok bude pro většinu firem zřejmě jedním z nejtěžších za poslední léta. Jak jste na něj připraveni?

Ochlazení a zpomalení se zřejmě nevyhne nikomu, ale věřím, že úspěchy posledních let nám pomohou těžší časy překonat. Máme skvělé zaměstnance a máme se o co opřít. Předně je to zmíněná transformace a aktivity v informačních technologiích. Tedy diverzifikace našeho působení na trhu – už nejen tiskárny, ale i softwarové služby. Jsou to ale i další technologie jako už zmiňované videoanalytické řešení, které se nám navíc daří stále více uplatňovat i v různých segmentech výrobních podniků, nebo průmyslový tisk.

O čem si myslíte, že bude rozhovor s vámi příští rok?

Osobně bych si přál, aby si naše občanská společnost vzala z celé situace kolem covidu-19 určité ponaučení. Líbilo by se mi, kdyby došlo ke změně priorit hodnot jak ve vztahu k životnímu prostředí, tak ve vzájemné odpovědnosti vůči sobě i generacím, které přijdou po nás. V ekonomice nás nečeká jednoduché období, proto je potřeba věnovat se sebevzdělávání, nebát se zkoušet nové věci, používat moderní technologie. Jedině tak můžeme uspět v dnešním globálním světě, který se bude stále více propojovat, a to co se zdálo jako neotřesitelné, se nám bude měnit pod rukama. Jak někdo řekl, změna je jediná konstanta. My ve společnosti Konica Minolta se budeme snažit, abychom usnadnili našim zákazníkům zejména jejich cestu k digitalizaci.