Důležité jsou teď pro nás firmy

27. května 2009, 16:22 - Petra Pelantová
27. května 2009, 16:22

Přesvědčíme klienty, aby více šetřili, říká první muž Erste Group

Rakouská bankovní skupina Erste, majitelka České spořitelny, hodlá do pěti let splatit rakouské vládě kapitálovou výpomoc ve výši 2,7 miliardy eur. Každý rok proto musí vydělat asi osm set milionů eur. „Nic neslibujeme, ale je to velmi reálné,“ prohlásil v rozhovoru pro týdeník EURO předseda představenstva Erste Group Bank Andreas Treichl. Banka už oznámila tvrdé úspory, které dopadnou i na její českou dceru.

EURO: Jak byste popsal současnou situaci Erste?
TREICHL: Ovlivnil nás sice globální pokles ekonomiky, ale vždy to je relativní záležitost. V krizi se nám daří lépe než konkurenci. A v období ekonomického boomu jsme zase o něco horší než ostatní. To vychází z modelu námi zvoleného bankovnictví. Tím mám na mysli, že jsme v mnoha aspektech konzervativnější než konkurence. Nyní se cítíme silní.

EURO: Můžete vyloučit, že budete potřebovat další finanční pomoc od rakouské vlády? TREICHL: Všechno, co mohu říct, je, že mám 66 tisíc lidí, kteří tvrdě pracují, aby se to nestalo. Nikdy však nemůžete nic vyloučit.

EURO: Jaké jsou detaily vámi připravovaného úsporného plánu? TREICHL: Žijeme v nejisté době. Nikdo neví, co finanční krize ještě přinese. Jaký bude mít vliv na pozici vlády, jak ještě ovlivní podniky nebo finanční instituce. V takové situaci je normální, že chcete snížit náklady. Je normální, že někdo chce zvýšit kapitál, posílit likviditu. Jde o to, být efektivnější. Nedomnívám se, že je vhodné bavit se o propouštění, protože není doba, kdy si lze snadno najít novou práci. Každá společnost se v době finanční krize omezuje. Je to stejné jako při dietě. To děláme.

EURO: Co to bude znamenat pro Českou spořitelnu? TREICHL: Česká spořitelna je v mnoha aspektech vysoce efektivní. Nyní provádíme interní benchmarking. To znamená, že pokud naše banka v některé zemi dělá něco lépe, efektivněji, snažíme se tento standard zavést i jinde. Tam, kde se třeba v tomto ohledu jiné naší bance tolik nedaří. Třeba je v něčem nejlepší Česká spořitelna. Ostatní banky se proto v aspektech, v nichž je lepší, budou jejími standardy inspirovat. Jsou však některé činnosti, například administrativa nebo back office, v nichž Česká spořitelna není natolik efektivní, jako je tomu v Rakousku. V tom se budeme snažit dostat Českou spořitelnu na vyšší úroveň.
Jde o vnitřní procesy, které se nyní odehrávají ve všech oblastech. Týká se to administrativy, zabezpečení, korporátního a privátního bankovnictví. Po vyhodnocení může nastat, že naši činnost na Slovensku budeme provádět v Česku. A to, co děláme v Rakousku, můžeme činit v Maďarsku.

EURO: Chystáte nějaké propouštění? TREICHL: Vyloučit nelze nic. Jak jsem už však řekl, není vhodná doba, abychom se o tom bavili.

EURO: Před několika týdny jste prohlásil, že v Česku chcete růst a otvírat nové pobočky. Jaká bude strategie pro Českou spořitelnu s ohledem na plán úspor? TREICHL: Časy se mění. V České republice není situace natolik vážná jako v jiných zemích, protože Češi nemají takový velký počet půjček v cizí měně. I Češi si však hodně půjčovali a nemají mnoho úspor. Nyní se situace zhoršuje, protože stále více lidí přichází o práci. Také si méně půjčují a pro banku bude velmi důležité vysvětlit, že je dobré začít více spořit a investovat do produktů, které klienta zajistí, bude-li nemocný nebo pokud přijde o práci. Nyní je proto nejdůležitější s klienty mluvit, zaměřit se na poradenství a vysvětlovat. Aby klienti opravdu rozuměli, co si od nás kupují. Chceme se také zaměřit na korporátní klienty. Máme dostatek likvidity, v čemž je naše síla. Proto můžeme půjčovat. Česko je značně závislé na exportu. Jsme v pozici, ve které můžeme pokračovat ve financování české ekonomiky. Mnoho bank své peníze ze střední a východní Evropy stahuje, my však nikoli.

EURO: Dostat se k úvěru je však pro firmy stále těžší. Chcete nějak změkčit pravidla úvěrování? TREICHL: Nebudeme nic měnit. Chceme však naše klienty podporovat i v těžkých časech. Vždycky jsme jako banky kritizovaní. Ať půjčujeme hodně, nebo málo. Nemůžete se divit, že nyní jsou všichni opatrnější. Proto pracujeme na zvýšení efektivity. Musíme snížit náklady – i na riziko. Přiznávám, že pro české firmy bude těžší získat od bank peníze. Všechny banky, které dosud v Česku půjčovaly, v tom nebudou pokračovat. Nejen poptávka, ale i nabídka je mnohem nižší než dřív. My určitě půjčovat budeme.

EURO: Čtvrtletní výsledky Erste ukázaly nárůst nesplácených úvěrů z 2,9 na 3,3 procenta. Jaký vývoj v tomto ohledu odhadujete pro celý letošní rok? TREICHL: Nemohu říct, kam se toto číslo dostane. Nikdo to neví. Mohu však potvrdit, že očekáváme růst. Ekonomika brzdí a podniky trpí hospodářskou situací.

EURO: Budete pokračovat v navyšování rezerv a opravných položek ke špatným úvěrům? TREICHL: Určitě. Čísla však teď neřeknu. Bude záležet na dalším vývoji.

EURO: Česká spořitelna musela poslat do Erste celý loňský zisk, více než patnáct miliard korun. Neoslabili jste tím svou českou dceru? TREICHL: Je to přirozený proces. Vlastníme Českou spořitelnu, jeden rok můžeme vzít deset, další čtyřicet procent. A letos vezmeme celý zisk. Nemyslím, že bychom tím Českou spořitelnu oslabili. Dodáváme do ní kapitál. Musíme přece platit dividendy z výdělku. Nemůžeme vzít naše rezervy a z nich vyplácet dividendy. Vezmeme zisk z České spořitelny a vyplatíme z něj dividendy. Pak však vezmeme jinou formu kapitálu, kterou do ní vrátíme.

EURO: Podporuje Česká spořitelna ještě jinak mateřskou Erste, třeba formou půjček? Ve výroční zprávě za rok 2008 je uvedeno, že pohledávky České spořitelny za Erste činí asi miliardu eur. TREICHL: V žádném případě nejde o úvěr nebo o jakoukoli jinou finanční podporu. Jsou to zůstatky na běžných účtech, které má Česká spořitelna u Erste. Používají se k vypořádání plateb v cizí měně a tyto peníze má Česká spořitelna ihned k dispozici. Nebo jde o mezibankovní termínované vklady se splatností do jednoho týdne.

EURO: Během prvního čtvrtletí tyto pohledávky narostly. Jaká je jejich současná výše? TREICHL: Na konci prvního čtvrtletí 2009 to bylo 1,2 miliardy eur. Objemy těchto prostředků se však mohou neustále měnit – dle situace na trhu. Nevím, kolik je to dnes. Mění se to každý den. Závisí to na požadavcích České národní banky – ve smyslu likvidity, kterou musíme držet. Odvíjí se to také od transakcí České spořitelny. Dle toho se to neustále mění. Vím, kam míříte – zda Erste potřebuje nutně k životu kapitál od České spořitelny. Česká média mají dojem, že Erste a Société Générale budou muset v Česku přiškrtit byznys. To je však nesmysl.

EURO: Umístili jste více než půl miliardy eur mezi soukromé a institucionální investory. O koho jde? TREICHL: Je tam mnoho privátních investorů a také retailových bank. Nemohu však konkrétně jmenovat.

EURO: Jsou mezi nimi i suverénní fondy? TREICHL: Nikoli. A pokud ano, jde jen o malý podíl.

EURO: Kvůli finanční krizi jste museli zastavit expanzi na Ukrajině. Učiníte podobný krok ještě v jiné zemi, v níž působíte? TREICHL: Ukrajina je malá oblast, co se týká našich aktivit. Rozhodli jsme se zastavit investice a nebudeme otvírat další pobočky. Snažíme se udržet na úrovni, ve které nyní na Ukrajině působíme. Omezení v dalších zemích nechystáme.

EURO: Kdy jste si poprvé uvědomil, že budete potřebovat vládní pomoc? TREICHL: Nešlo o vládní podporu. Bereme si určitou formu kapitálu, který poskytla rakouská vláda. Bylo velmi složité získat kapitál jinak. To mělo tři důvody. V době finanční krize a nejistoty na finančních trzích je dobré mít rezervy. Investoři a trh navíc očekávali zvýšení kapitálové přiměřenosti. Můžete mít několik let dvacet procent kapitálu a být ziskoví. Najednou však přijde banka a řekne, že pokud zítra nebudete mít 30 procent kapitálu, tak vám nepůjčí a vy zkrachujete.

EURO: Kdy jste tedy zjistili, že potřebujete kapitál? TREICHL: Asi začátkem října.

EURO: V minulosti mnoho bank včetně Erste zvolilo strategii rychlé expanze ve východní Evropě. Domníváte se, že to byla chyba? TREICHL: Chtěli jsme vybudovat velkou silnou síť ve střední a východní Evropě. To byla dobrá volba. Možná to teď tak nevypadá, ale musíte se dívat i na období po krizi. Jsou zde regiony, které porostou – a rychleji než ostatní.

EURO: Erste má v současné době kapitálovou přiměřenost Tier 1 na úrovni 7,9 procenta. Po zahrnutí dalších požadavků a očištění o hybridní kapitál je to 5,9 procenta. Není to málo? TREICHL: Je to velmi důležitý a zároveň komplikovaný ukazatel. Záleží na úhlu pohledu. Nějaký mají regulátoři a ratingové agentury a jiný zase trh. Regulátoři po nás chtějí, abychom měli Tier 1 na úrovni aspoň čtyř procent. Nyní máme 7,8 procenta. Na konci druhého čtvrtletí pak 9,5 procenta. Máte však také Core Tier 1 (další z ukazatelů kapitálové přiměřenosti – pozn. red.) a další jeho modifikaci – dle toho, jaké druhy rizika zahrnujete. Zahrnujeme do našeho Tier 1 pouze kreditní riziko. Některé banky však do něj zahrnují i další dvě složky rizika – operativní a tržní. To je ukazatel, na který se investoři většinou dívají. My jej máme 5,9 procenta. Jaká je však ta správná hodnota? To nikdo neví. Hodně se diskutuje, který ukazatel je více třeba, co trh očekává. To je však nadlouho.

EURO: Americké banky mohou přeceňovat své cenné papíry dle vlastních modelů, a nikoli trhu. Tvrdí o něm, že není relevantní a zbytečně jim zhoršuje bilanci. Co tomu říkáte? TREICHL: Každá změna v účetnictví zvyšuje nejistotu. To je komplikované téma. My jsme nic neměnili. Rozhodli jsme se, že budeme pokračovat v modelech, které jsme až dosud používali. Pro investory by taková změna znamenala nejistotu. Každopádně to může být problém.

BOX (CV):
Andreas Treichl (56)

Do nejvyšší funkce Erste Group Bank byl jmenován v roce 1997. Poprvé však pro Erste pracoval už v roce 1993. Bankovní kariéru zahájil v roce 1977 v Chase Manhattan Bank, pro kterou pracoval v Bruselu a později v Aténách. Vystudoval ekonomické vědy na Vídeňské univerzitě. Je ženatý a má tři syny.

BOX
Erste Group Bank v číslech

* Během prvního čtvrtletí 2009 snížila čistý zisk meziročně o 26 procent, na 232,1 milionu eur (6,2 miliardy korun). Loni vydělala 859,6 milionu eur.
* Česká republika patří spolu s Rakouskem, Rumunskem a Slovenskem k hlavním trhům skupiny. V Česku ovládá Erste Českou spořitelnu. Získala ji v roce 2000 za devatenáct miliard korun.
* S výjimkou Ukrajiny, v níž má Erste Group pouze malou účast, byly všechny její dceřiné společnosti v prvním čtvrtletí 2009 ziskové. * Nejziskovější divizí je Česká spořitelna. Její loňský zisk ve výši 15,8 miliard korun představoval 40 procent z celé skupiny.
* Skupina působí také v Maďarsku a v Chorvatsku.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Povinné ručení? Nejlevnější není vždy nejlepší
Chcete si přivydělat? Staňte se členem volební komise
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
Další devadesátková hra zdarma. Stáhněte si akci MDK
AMD brzo vydá nové procesory, podpora už je v BIOSech. APU Raven Ridge možná v lednu?
10 tipů na nejlepší tablety pro práci i zábavu [Vánoce 2017]
ASLR je vinou chyby ve Windows 8/10 méně funkční než ve starším Windows 7
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít