Dotace na úspory energie

25. října 2004, 00:00 - admin
25. října 2004, 00:00

FONDY EVROPSKÉ UNIE Cílem programu Úspory energie je snižování energetické náročnosti českého průmyslu. Dotace směřují na podporu energeticky úsporných investičních projektů. Část Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) má výstižný název: Úspory energie. Minimální výše dotace činí 500 tis.

FONDY EVROPSKÉ UNIE Cílem programu Úspory energie je snižování energetické náročnosti českého průmyslu. Dotace směřují na podporu energeticky úsporných investičních projektů. Část Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) má výstižný název: Úspory energie. Minimální výše dotace činí 500 tis. Kč, maximální 30 mil. Kč. Nesmí však být překročena hranice 46 % celkových uznatelných nákladů projektu. KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY PODPORO V ANÝCH PROJEKTŮ Podpora je poskytována formou dotace, a to zejména na: * projekty snižující energetickou náročnost procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie (s tím, že negativní dopady na životní prostředí spojené s těmito procesy budou zmírněny) * pořízení nových technologií na zpracování energetických surovin za účelem zvýšení výtěžnosti jejich energetického potenciálu * zavádění moderních zařízení na výrobu elektřiny a tepla * modernizaci zařízení sloužících k výrobě, rozvodu a transformaci energetických médií, která povede ke snížení energetických ztrát * využívání odpadního tepla a druhotných zdrojů energie * zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla (kogenerace) * zavádění energeticky úspornějších technologií výroby a výrobních zařízení * modernizaci energetického hospodářství * zkvalitnění postupů v logistice * zlepšení tepelně technických a energetických vlastností budov (výrobních a pomocných provozů) * omezení ekologické zátěže a dosažení energetických úspor KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA

Pravděpodobně nejméně známým výrazem z výše uvedených předmětů podpory je slovo kogenerace . Znamená generaci tepla a elektřiny v jednom procesu. V elektrárně vzniká elektřina roztočením turbín a následně generátoru. Teplo, kterého je k roztočení turbín zapotřebí, se většinou bez dalšího užitku vypouští do atmosféry. V kogenerační jednotce je teplo efektivně využito, což účinnost této výroby elektrické energie zvyšuje právě o hodnotu využitého tepla. To přináší finanční a ekologickou úsporu.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PODPORU

Program Úspory energie je určen malým a středním podnikům z oblasti zpracovatelského průmyslu a průmyslových služeb na území České republiky, které vedou systém podvojného účetnictví. Projekty je nutné doložit energetickým auditem. Žadatel o podporu musí k datu podání žádosti splňovat především základní podmínky OPPP a také zvláštní podmínky programu, tzv. podmínky přijatelnosti projektu. Veškeré požadované doklady a náležitosti jsou specifikovány v programu (ostatní podmínky, způsob vedení účetnictví, následný monitoring projektu apod.). Program je vyhlášen na období 2004-2006. Žádosti o poskytnutí podpory přijímají kontinuálně regionální kanceláře CzechInvestu. Konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace vydává řídící orgán - ministerstvo průmyslu a obchodu. Konečná uzávěrka příjmu žádostí je říjen 2006 s tím, že přidělené prostředky mohou být nárokovány nejpozději do září 2008.

UZNATELNÉ NÁKLADY

Uznatelné náklady musí splňovat všechny následující podmínky:

* byly vynaloženy v souladu s cíli programů,

* bezprostředně souvisejí s realizací projektu,

* byly vynaloženy po datu přijetí žádosti o podporu,

* jsou doloženy průkaznými účetními doklady.

Konkrétně se jedná o náklady na:

* vypracování energetického auditu, které budou uznány do maximální výše 100 tisíc korun (energetický audit nesmí být starší devíti měsíců ode dne podání žádosti o udělení podpory, nejdříve však od 1. května 2004)

* vypracování projektové dokumentace

* informační systém

* nákup, instalaci nebo zprovoznění progresivních technologií zpracování energetických surovin

* výrobu, rozvod a užití energie, které povedou k vyššímu využití energetického potenciálu surovin, a to s minimálními negativními dopady na životní prostředí

* stavební úpravy bezprostředně související s instalací technologií nebo zařízení, jež jsou přímým zdrojem výsledného efektu projektu

* náklady na publicitu. Do uznatelných nákladů nelze zahrnout dodávky zboží a služeb s termínem zdanitelného plnění před datem registrace žádosti, vlastní daně a DPH, splátky půjček a úvěrů, sankce a penále, náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kurzové ztráty, celní a správní poplatky, leasing.

ČASTÉ OTÁZKY

* Musí energetický audit doložit i ty společnosti, které jej ze zákona zpracovávat nemusejí? Ano, audit je nutný. Podle vyhlášeného programu tato podmínka platí pro všechny žadatele o dotaci v oblasti energetiky. * Musí být v případě projektu obsahujícího stavební práce součástí povinných příloh stavební povolení či ohlášení?

K žádosti se doloží doklad, který je k dispozici. Některé projekty v době podání žádosti ještě nemusí mít zahájené stavební řízení. K žádosti o platbu je už ale nutné stavební povolení doložit (nebo doklad, že nebude vyžadováno). Je totiž součástí dokumentace pro kontrolu splnění všech podmínek a požadavků veřejné správy, a to včetně dokladů o vlivu na životní prostředí.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít