Doprava zboží a neoprávněné podnikání

20. prosince 2004, 00:00 - admin
20. prosince 2004, 00:00

VAŠE OTÁZKY Zákazník se na mou firmu obrátil s požadavkem o kompletní zajištění služeb spojených s naší činností, konkrétně jde o dopravu námi opracovaných výrobků. Na dopravu přitom nemáme vydané řádné živnostenské oprávnění.

VAŠE OTÁZKY

Zákazník se na mou firmu obrátil s požadavkem o kompletní zajištění služeb spojených s naší činností, konkrétně jde o dopravu námi opracovaných výrobků. Na dopravu přitom nemáme vydané řádné živnostenské oprávnění. Mohu zajistit nákladní dopravu prostřednictvím externí firmy,která zajistí přepravu výrobků a já pak tyto faktury přefakturuji svým jménem s přidanou marží konečnému zákazníkovi? Jedná se o neoprávněné podnikání, když sám na dopravu koncesi nemám? Musí být přílohou faktur za nákladní dopravu vypsaný záznam jízdy (takzvaná puťovka)?

Pokud budete zajišťovat pouze dopravu vámi opracovaných výrobků k zákazníkovi prostřednictvím externí dopravní firmy, nejde o neoprávněné podnikání. Neoprávněným podnikáním podle § 61 živnostenského zákona je provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění pro tuto živnost. (Podrobněji jsme o tématu psali v P rofitu č. 48/2004.) Silniční motorová nákladní doprava jako koncesovaná živnost je přitom definována jako souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava věcí a zvířat silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu (…). Podstatné na definici této živnosti je to, že se jedná o zajišťování přepravy pro „cizí potřebu“. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, pak definuje silniční dopravu pro cizí potřebu v § 2 odst. 3 jako dopravu, při níž vzniká mezi provozovatelem dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje, závazkový vztah, jehož předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí. Ani v případě, kdy byste se rozhodli zavážet vámi opracované výrobky k zákazníkovi vlastním vozidlem, by se nejednalo o provozování koncesované silniční nákladní dopravy, ale o silniční dopravu pro vlastní potřeby podle § 2 odst. 2 zákona o silniční dopravě. Tedy o dopravu, kterou se zajišťuje podnikatelská činnost, kterou jste oprávněni provozovat podle živnostenského zákona (vaše hlavní činnost) a při níž nedochází ke vzniku závazkového vztahu, jehož předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí. Jiná situace by samozřejmě nastala v případě, kdy by po vás zákazník požadoval rozvážení vámi opracovaných výrobků třetím osobám, tedy například jeho vlastním zákazníkům. Ve vašem případě se ovšem podle mého názoru jedná o klasický logistický outsourcing, kdy podpůrné činnosti, které netvoří vaše hlavní zaměření, zajišťujete externí firmou, která je pro ně odborně i technicky vybavená. Pokud jde o formu, jak dopravu poskytnutou externí firmou vyúčtujete svému zákazníkovi: Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v § 36 odst. 3 uvádí, že základ daně (…) zahrnuje také vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění při jeho uskutečnění. V odstavci 4 jako tyto vedlejší výdaje definuje zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize. Z těchto ustanovení vyplývá, že takové vedlejší výdaje nemají být

účtovány zákazníkovi samostatně, ale mají být zahrnuty do základu daně (ceny) vámi dodávaného výrobku. V tom případě pak nebude součástí vámi vystavených daňových dokladů ani záznam jízd.

Odpočet DPH u pronajímané nemovitosti

Podle zákona o DPH se do obratu nově zahrnuje ipříjem z pronájmu, takže obrat se například skládá z příjmu z podnikání a z příjmu z pronájmu. Má plátce DPH nárok na odpočet daně třeba za opravy v pronajímané nemovitosti?

Ano, nový zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) definuje v § 5 odst. 2 jako tzv. „ekonomickou činnost“ nejen podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, ale i „využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně“. Jedná se v tomto případě zpravidla o dlouhodobý pronájem movitého nebo nemovitého majetku, ať již je podle zákona o daních z příjmů zdaňován podle § 7 nebo podle § 9. Podmínku využívat majetek soustavně v sobě obsahuje i ustanovení § 6 odst. 2 zákona o DPH. Podle něj se do obratu, rozhodného pro stanovení povinnosti stát se plátcem DPH, zahrnují i výnosy nebo příjmy z převodu a nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, které jsou jinak osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 56 - ovšem jen v případě, že se nejedná o výnosy nebo příjmy pouze z příležitostných činností. Možnost uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu u přijatých plnění týkajících se výše uvedeného majetku záleží na dvou skutečnostech:

a) Obecně je podle § 56 odst. 4 nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor osvobozen od daně. V tomto případě ovšem nemá plátce DPH nárok si uplatnit odpočet DPH u přijatých plnění vztahujících se k pronajímanému majetku.

b) Podle ustanovení § 56 odst. 5 se plátce může rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností bude uplatňovat daň. Pokud je nájem zdaňován, uplatní se u něj základní 19% sazba DPH. Zdaňování nájmu je plátce povinen oznámit správci daně nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy. Nájem osobám, které nejsou plátci DPH, je vždy osvobozen od daně. V případě varianty b) má plátce nárok na odpočet daně na vstupu v případě stavby, rekonstrukcí, oprav či modernizací staveb, bytů a nebytových prostor. Pokud pronajímatel najímá stejný majetek jak plátcům DPH (u kterých nájem zdaňuje), tak i neplátcům DPH (u kterých je nájem osvobozen od daně), může si uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu u přijatých plnění vztahujících se k tomuto majetku pouze v poměrné výši. To znamená, že daň na vstupu u přijatých plnění bude krátit koeficientem podle § 76 zákona o DPH.

Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce, Ústí nad Labem

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Auta
Tesla Roadster: Z 0 na 100 za 1,9 s a z 8000 dolarů na 0 za…
Volvo oficiálně odstartovalo výrobu svého historicky prvního malého crossoveru
Mercedes-Benz třídy A dostane nový interiér. Změnilo se toho hodně
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být levnější, ale velmi přesný
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Technologie
VR brýle Windows Mixed Reality dostaly podporu SteamVR. Získají katalog až 2000 her
Hodinky Misfit Command jsou trochu chytré a vydrží nabité celý rok
Vypnete lokalizační služby a vyjmete SIM. Android vás může sledovat i tak
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Galaxy S9 uvidíme už za sedm týdnů. Samsung jej přiveze na CES 2018
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít