Dolování promlčených dluhů

22. května 2008, 17:49 - Táňa Králová
22. května 2008, 17:49

ČSOB Pojišťovna je spokojená, lidé si stěžují na zastrašování vymahačů z Jeseníku

Vymáhání dluhů, soudní spory, rychlá exekuce! Takový úvod dopisu vyděsí každého adresáta, není-li zrovna ostříleným dlužníkem. A jím rozhodně není pracující, ženatý muž středních let ze středočeského města, kterého v polovině letošního dubna úderně oslovila pražská firma M. B. A. Finance (MBAF) ze své jediné tuzemské provozovny v moravském Jeseníku. Vyzvala ho, aby co nejdříve, nejpozději do pěti dnů od obdržení dopisu, uhradil nedoplatek z pojistné smlouvy vůči ČSOB Pojišťovně z roku 2003 ve výši necelých šesti set korun. Po čtrnácti dnech přišlo z Jeseníku druhé a po dalších dvou týdnech třetí varování - v obálce s červeným pruhem a trčícími nápisy soudní proces, exekuce majetku! Obálky nechodí doporučenou, ale obyčejnou poštou.

Výhrůžky do koše

„Uzavíral jsem smlouvu s IPB Pojišťovnou a jednoho hektického roku jsem zapomněl uhradit poplatek. Vzpomněl si na to až za dobu, kdy již pojistka vypršela. Přitom pojišťovna, ať už IPB či nástupnická ČSOB, mě nikdy neupomínala. Jinak bych zaplatil. Nechtěl jsem pojistku rušit. Údajná pohledávka je dávno promlčená, a proto výzvy k jejímu uhrazení házím do koše,“ říká bombardovaný dlužník, který přestává mít trpělivost s formou, jakou se na něho MBAF obrací, a jak stupňuje tlak. Třetí dopis navozující dojem smutečního parte ho už nenechává v takovém klidu, což také vymahačská firma sleduje. Avizuje v něm osobní návštěvu svého inspektora doma nebo v práci. A zejména tam slušný člověk o takovou ostudu nestojí.
Záplavu kritiky na adresu M. B. A. Finance směřují i další naštvaní lidé, kteří ve schránce nacházejí výhružné dopisy z Jeseníku nebo podstupují nepříjemné telefonáty. Zkušenosti s inkasní firmou si i s uvedením úplného jména a města či obce, kde bydlí, předávají na webové stránce Sdružení obrany spotřebitelů (SOS). Další popisují negativní kontakt s MBAF i na jiných internetových adresách. Obvykle vyjadřují ochotu připojit se k žalobě na inkasní společnost, kterou označují za podezřelou, arogantní, neznalou zákona, protože vymáhá promlčené pohledávky. Některé šokuje, že se obrací na jejich příbuzné, kteří třeba před šesti lety zemřeli. Jiní popírají, že by někdy podepsali smlouvy, na něž se MBAF odvolává, aniž by v dopise či na vyžádání přiložila jejich kopii. Někdo již údajně dluh zaplatil, přesto ho firma nadále atakuje, a tak dále. Historie stížností datovaných od loňského roku je dlouhé čtení.

Ve stížnostech vede

„V naší databázi spotřebitelských zkušenosti a telefonické poradny jsme zaznamenali více stížností na tento sektor. Ale společnost M. B. A. Finance co do četnosti jednoznačně vede,“ hodnotí finanční specialista SOS Michal Kebort. Sdružení dosud nepodniklo žádné právní kroky proti kritizované firmě. „Bohužel nemáme k dispozici reálné podklady, na jejichž základě bychom to mohli učinit. Na rozdíl od obsahu některých diskusních příspěvků uveřejněných na našem webu však musíme konstatovat, že MBAF neporušuje zákony. Alespoň co se týče náplně podnikání. Přesto její aktivity nejsou úplně v pořádku,“ uvedl Kebort. Poznamenal však, že proti telefonickému obtěžování rodinných příslušníků a nevybíravému zacházení s oslovenými lidmi, popisovanými na webu SOS, existuje jen málo prostředků legální ochrany.
„Neznamená to však, že by klient měl slepě platit každou korunu, kterou po něm MBAF požaduje,“ říká Kebort. Upozorňuje především na nepřípustné účtování odlišného úroku z prodlení či dalších „poplatků“, na což poukazují někteří příjemci dopisů od inkasní firmy. „Jestliže MBAF odkupuje od původních věřitelů pohledávky, stává se tím vlastně novou smluvní stranou, která je nahradí. Ale v rámci původního kontraktu,“ zdůrazňuje finanční expert sdružení, bránící spotřebitele. „Firma z Jeseníku se obecně pohybuje na hraně zákona a řekl bych, že se ocitá za hranicí dobrých mravů. Jenže na to bohužel paragrafy napsané nejsou,“ dodává.

Řízli do starého

Ředitel M. B. A. Finance Kamil Kavka radost z negativního obrazu firmy pochopitelně nemá. Takto popisuje jeho příčiny: „Nepochybně jsme zvolili nejtvrdší přístup. Větší počet stížností generuje také to, že jsme se především u pojišťoven pustili do promlčených pohledávek.“ Trestní oznámení podaná na firmu vysvětluje jako „důsledek toho, co děláme, nikoli toho, že bychom prováděli něco nezákonného“. Kavka podotýká, že podnět na policii dávají lidé, kteří jsou přitom skutečnými dlužníky. „Policie vždy případ odložila. Neshledala, že by šlo o nějaký trestný čin,“ zdůrazňuje.
Šéf inkasní společnosti velmi dobře ví, že dle Občanského zákoníku (podnikatel-zákazník) je pohledávka promlčena po třech letech. Dle Obchodního zákoníku (podnikatel-podnikatel) po čtyřech letech ode dne splatnosti závazku. „Promlčením však pohledávka nezaniká, nezmizela ze světa. Zaniká pouze nárok na uplatnění u soudu. Vymáháme promlčené pohledávky mimosoudně, útočíme na morálku dlužníka,“ uvádí Kavka. S tím, že klidně dobývají deset let staré nedoplatky za pojištění, čímž u dlužníků vyvolávají takovou vlnu kritiky.
Nelichotivé ohlasy na webu spotřebitelů jsou často spojovány s vymáhanými pohledávkami ze starých smluv s ČSOB Pojišťovnou. Ta si však naopak MBAF pochvaluje. „Spolupráci s touto firmou, která pro nás pohledávky vymáhá, hodnotíme jako úspěšnou. Promlčením pohledávka nezaniká, je dále vymahatelná. Přece každý podnikatelský subjekt má zájem na tom, aby jeho pohledávky byly uhrazeny - bez ohledu na jejich věkovou strukturu,“ sdělil Přemysl Dolan, ředitel odboru služeb klientům ČSOB Pojišťovny. T-Mobile si služby MBAF teprve testuje a nemá problém s tím, že firma vymáhá pohledávky po promlčení. „Dlužník má samozřejmě právo odmítnout plnění, proto nám tato skutečnost nevadí,“ uvedla mluvčí T-Mobile Martina Kemrová.

Vymahači s břitvou a bez ní

Zatímco Michal Kebort z SOS by lidem poradil, aby se nenechali zviklat vyhrožováním, protože promlčené pohledávky platit nemusí. Jiného názoru je už z titulu viceprezidenta Asociace inkasních agentur (AIA) Ivo Klimeš, šéf jedné z členských firem - Intrum Justitia. „Každý dluh by se měl vyrovnat. Existuje dál, byť je promlčený. Běžně se promlčené pohledávky vymáhají po celém světě. Otázkou je, jaké se přitom volí metody. A těch je mnoho. Banky a pojišťovny si zpravidla hlídají, jak se s pohledávkami nakládá,“ říká Klimeš. Nezastírá, že tuzemský inkasní trh má daleko k dokonalosti: „Působí tu mnoho firem a všechny nepostupují eticky. Některé se pohybují na hraně zákona. Proto jsme v roce 2002 zakládali asociaci, abychom pomohli kultivovat trh a v povědomí lidí nebylo rovnítko mezi inkasní kanceláří a vymahači s břitvou.“ Asociace má sedm členů, rozhodujících hráčů na inkasním poli, kteří se upsali etickému kodexu, jenž zahrnuje pět obecných zásad (viz Etický kodex AIA). Klimeš poznamenává, že všichni zájemci o členství v AIA neprošli přísným sítem. Firma MBAF se o něj neucházela. „Zákonná úprava a především dozor nad tímto druhem podnikatelské činnosti nejsou dostatečné. Přitom s rostoucí zadlužeností české populace nutně přicházejí i větší finanční problémy. A přístup k vymáhání pohledávek bude vystupovat do popředí,“ očekává Kebort.

Telefon - jediný problém

„Ve smyslu zákonnosti našeho podnikání máme svědomí čisté,“ prohlašuje ředitel MBAF, zaměřující se zejména na mimosoudní vyrovnání. Během roku řeší řádově desítky tisíc případů, dokresluje Kavka objem práce. Firma pohledávky pro firmy vymáhá nebo je odkupuje. Z výhrad stěžovatelů uznává jedinou chybu - nemohou-li se dovolat. „To je špatně. Než jim stihneme vše vysvětlit, obracejí se na SOS. Kdyby se dovolali, 80 procent stížností by vůbec nebylo,“ je přesvědčen Kavka. Ani my jsme při prvním pokusu spojit se telefonicky s kanceláří v Jeseníku nebyli úspěšní, firma se však během půl hodiny sama ozvala. Šéf MBAF také zdůrazňuje, že ve srovnání s tím, kolik dlužníků spravují, je počet veřejných kritiků zanedbatelný. „Vymáháme pohledávky a je jasné, že nám za to nikdo bonboniéry posílat nebude. Nemůžeme lidem malovat na dopisy sluníčko. Musejí poznat, že jde o upozornění od specializované firmy. Použité formulace je mají aktivovat, aby buď zaplatili, nebo se nám ozvali,“ namítá k častým komentářům o zastrašování a vyhrožování. Doporučeně firma neposílá dopisy z prostých důvodů - jednak by se jí to prodražilo, jednak by se jí mnohem více pošty vracelo. „Navíc žádný zákon nás k tomu nenutí,“ argumentuje ředitel. Připouští rovněž, že dluh není vždy oprávněný, což se dá při komunikaci s nimi vysvětlit. „Nemusí být nutně na vině věřitel. Mnohdy dlužník neuvede při platbě variabilní symbol, a proto firma nemá šanci zjistit, od koho přišla. Mnohdy se lidé domnívají, že pojištění zanikne, přestanou-li platit. Tak tomu není. Pojišťovna má ze zákona několikaměsíční lhůtu, za kterou zákazník ještě musí adekvátní částku uhradit,“ jmenuje Kavka časté přehmaty. MBAF se 45 zaměstnanci a 25 externími pracovníky v terénu spravuje pohledávky asi pro sedmdesát klientů včetně těch malých. Kavka nastiňuje alespoň ty nejvýznamnější: „Pracujeme pro jedničku a dvojku mezi mobilními operátory (čili O2 a T-Mobile), pro většinu pojišťoven z první desítky, pro jednu energetickou firmu, pro největší leasingovou společnost (ČSOB Leasing) a mnoho firem poskytujících spotřebitelské úvěry.“ Skuteční dlužníci by přitom měli mít na paměti Kavkova slova: „Klienti nás hodnotí dle úspěšnosti vymáhání. Rozsah případů nám neustále narůstá.“

Box 1:
Běžné dluhy
Průměrná výše pohledávek, vymáhaná firmou M. B. A. Finance - odhad ředitele
Kolem tří tisíc korun u pojištění
Zhruba osm až deset tisíc korun u mobilních operátorů
Asi 70 až 80 tisíc korun u spotřebitelských úvěrů
Průměrná výše pohledávky obecně roste

Box 2:
Loňské inkaso
Zatímco v předloňském roce byly pohledávky firem za spotřebiteli (B2C- Business to Customer) a vůči jiným společnostem (B2B) poměrně vyrovnané, loni prudce stouplo B2C inkaso a jednoznačně převážilo. Vyplývá to z průzkumu, kterého se zúčastnilo sedm nejvýznamnějších inkasních agentur sdružených v asociaci AIA i další z celkem 129 menších firem. Vývoj ve výběru pohledávek koresponduje s rostoucí zadlužeností českých domácností, která se dle údajů ČNB meziročně zvedla asi o 185 miliard na 726 miliard korun. AIA uvádí, že v inkasních službách posiluje odkup pohledávek, jímž se zabývá 60 procent účastníků průzkumu. Průměrný objem odkoupených pohledávek meziročně stoupl o sedm milionů korun na loňských 167 milionů. Rozšiřuje se také outsourcing služby správy pohledávek - v průměru dosáhl meziroční nárůst obratu oslovených agentur 36 procent. V Česku je však stále využití externí správy pohledávek na nízké úrovni v porovnání s vyspělými ekonomikami.

Box 3:
Kdo kultivuje trh
Členové Asociace inkasních agentur (sídlo)
- B4B Inkasso (Havířov-Podlesí)
- Coface Czech Credit Management Services (Praha)
- Creditreform (Praha)
- EOS KSI Česká republika (Praha)
- Intrum Justicia (Praha) - Profidebt (Pardubice)
- Transcom Worldwide Czech Republic (Praha)

Box 4:
Etický kodex AIA
1. Všechny státní a místní zákony a nařízení budou přísně dodržovány. 2. Osobní nedotknutelnost dlužníka bude respektována za každých podmínek.
3. Obchod bude veden cestou rozvíjející a podporující respekt a důvěru v činnost inkasních agentur. 4. Všechny získané informace budou předmětem ochrany dat.
5. Případy ve správě inkasních agentur budou spravovány rychle, výkonně a profesionálně.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Rozdíly v placení zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ
Měli byste se bát, když nakupujete na českých e-shopech?
Když za škodu může sport...
Auta
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in…
Tajemný prototyp z českých silnic přišel o maskování. Jedná se o nové Lynk&Co 02
Elektrický tahač Tesla Semi má po premiéře. Někteří ho ale za žádný zázrak nepovažují
První upoutávky na Mercedes-Benz CLS ukazují předek a digitální interiér
Nejlepší ojetá auta do 100 000 Kč, která jsou levná na provoz
Technologie
Operátoři slibují „datování bez počítání“. Je to prachsprostá lež [komentář]
Tip: Firefox vám poradí, čím nahradit nefungující doplňky. Jak na to?
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Google Maps budou přehlednější. Navíc se přizpůsobí chodcům i řidičům
Xeony generace Ice Lake mají 38 jader a HBM2. Xeony Phi nahradí 44jádrová verze ISX-H
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít