DOBRÉ RYCHLÉ PENÍZE - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

DOBRÉ RYCHLÉ PENÍZE

, Ondřej Lér,
DOBRÉ RYCHLÉ PENÍZE
Zdroj: Euro.cz

Výhodou je možnost okamžité splátky.

I velkému boháčovi se může občas stát, že mu najednou chybí nějaká ta tisícovka na nutné vydání. Lidé jen s mírně nadprůměrnými příjmy nebo s nákladným způsobem života tuto situaci zažívají poměrně často, jejich méně šťastnější spoluobčané v ní jsou téměř stále. Dobrým řešením pro takovéto případy anebo pro chronický nedostatek peněz před každým výplatním termínem je kontokorentní úvěr.

Název tohoto typu úvěru je odvozen z italských slov „conto corrente , která znamenají „běžný účet . Jde o možnost sjednání omezeného dluhu (debetu) na běžném účtu pro překlenutí krátkodobého nesouladu mezi příjmy a výdaji. Řečeno úplně jednoduše, kontokorentní úvěr umožňuje přejít na běžném účtu do minusu. Limit, který vám banka v závislosti na vaší doložené důvěryhodnosti povolí, aniž byste potřebovali nějakou zástavu nebo ručitele, činí až několik desítek tisíc korun. Doba smlouvy bývá obvykle omezena na jeden rok.

Banky dnes nabízejí občanům v zásadě tři typy drobných úvěrů, k nimž není nutná zástava nebo ručitel – spotřebitelský, hotovostní a kontokorentní. Velkou výhodou kontokorentního úvěru ve srovnání například s hotovostním úvěrem je, že ho lze splatit i během několika málo dnů, například když dlužníkovi konečně dojde honorář, na nějž už dlouho čekal. Tím se minimalizuje úrokové zatížení dlužníka. Po vyrovnání dluhu je navíc možné začít úvěr klidně čerpat znovu. Na konci sjednané l hůty ale musí být kontokorentní úvěr splacen, přičemž banka vám započte úrok jenom podle jednotlivých částek a dnů, v nichž se úvěr využíval. Ostatní druhy malých úvěrů je obvykle nutné splácet postupně v pravidelných termínech.

Z našeho průzkumu mezi většími bankami vyplynulo, že kontokorentní úvěr poskytuje několik ústavů, z nich ale jenom dva občanům, a to konkrétně Česká spořitelna a Investiční a Poštovní banka. Poštovní spořitelna IPB tuto službu kupodi vu ještě nezavedla, i když se snaží České spořitelně přebrat zákazníky, jak to jenom jde. Komerční banka a Československá obchodní banka nabízejí kontokorentní úvěry pouze podnikatelům.

V České spořitelně činí aktuální roční úroková sazba u kontokorentního úvěru 14,5 procenta. Pokud úvěr využíváte jenom jeden měsíc, je to ve skutečnosti 1,21 procenta. Půjčka 50 000 korun vás v takovém případě stojí na úrocích 605 korun. Banka na vás samozřejmě vydělá ještě něco navíc, protože za sjednání smlouvy si počítá 200 korun a zvýšený obrat na sporožiru, které musíte mít a kam se úvěr převede, se odrazí v poplatcích za obhospodařování účtu.

Pokud v tomto finančním ústavu žádá o kontokorentní úvěr člověk, jemuž zaměstnavatel posílá plat na sporožiro, stačí mu pro uzavření smlouvy občanský průkaz. Chodí-li plat jinam, je si třeba nechat potvrdit výši příjmu od zaměstnavatele. Podni katel musí přinést živnostenský list a daňová přiznání za dva poslední roky.

Česká spořitelna vám touto formou půjčí bez ručitele maximálně 55 000 korun. Pokud se jí ale něco nezdá nebo když chcete využít maximální horní hranice 100 000 korun, musíte si už ručitele obstarat. Na jakou konkrétní částku s vámi spořitelna bude ochotna smlouvu uzavřít, to záleží na ní. V případě klientů, kteří mají u ní sporožirový účet už mnoho let a navíc slušný plat, obvykle žádné problémy nevznikají. Banka se přitom v takovýchto případech nedívá ani tak na vaše minulé mě síční zůstatky na účtu jako spíše na váš příjem. Špatnou známkou pro žadatele ovšem je, jestliže se v několika uplynulých měsících dostal na svém sporožiru – byť i nechtěně – do minusu, aniž by tuto možnost měl sjednanou.

Jakmile je smlouva uzavřena, což někdy trvá třeba jenom čtvrt hodiny, můžete kontokorentní úvěr začít okamžitě využívat v plné výši. Dluh včetně úroků a poplatků je třeba uhradit do jednoho roku od sjednání smlouvy. Jak už jsme ale upozornili, vzhledem k úrokové sazbě je dobré nechávat na účtu co nejmenší minusové položky co nejkratší dobu.

Investiční a Poštovní banka nabízí hned několik odlišně úročených kontokorentních úvěrů pro občany, jejichž maximální možná výše je ale většinou nižší než u České spořitelny. Cesta k nim vede přes běžné účty různého t ypu. Kdo má u IPB takzvané osobní konto, může získat po třech měsících pravidelných vkladů kontokorentní úvěr až do výše dvou třetin jednoho takového vkladu. Úrok činí 16 procent ročně, přičemž částka úvěru se zaokrouhluje na pět, deset, patnáct nebo dvacet tisíc korun. Na s tudentském kontu, o němž jsme psali podrobněji v EURU č. 33, se kontokorentní úvěr úročí pouze dvanácti procenty. Zcela zvláštní režim mají kontokorentní úvěry poskytované k privátním kontům a k privátním TOP kontům, jejichž majitelé jsou platebně velmi důvěryhodní. Kupříkladu sazba kontokorentníh o úvěru k privátnímu kontu činí podle posledních dostupných údajů jenom sedm procent ročně. Tyto úvěry ale patří k takzvaným zajištěným typům, což znamená, že příslušný klient disponuje u IPB ještě jinými prostředky.