Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Je to tak, nové byty jsou levnější než ty staré

Koupě bytu je investicí na mnoho let nebo taky pro několik generací. Protože se u nás…

Vysoká škola podnikání a práva nabízí spoustu zajímavých bakalářských a magisterských oborů

Pokud přemýšlíte o vysokoškolském vzdělání, atraktivní studijní bakalářské a magisterské…

Přední evropští politici v Praze řešili problémy demografického vývoje populace a varovali před další ekonomickou krizí

V pražském DOXu proběhla konference „Výzvy EU 2018“. Přední evropští politici a tuzemští…

Do konce června času dost

03. prosince 2007, 00:00 - Markéta Pravdová, Levente Szabó
03. prosince 2007, 00:00

Nakupujete zboží či služby v zemích Evropské unie? V dnešním dílu našeho miniseriálu se zaměříme na vracení DPH v Německu a Maďarsku.

Jak na vrácení DPH Nakupujete zboží či služby v zemích Evropské unie? V dnešním dílu našeho miniseriálu se zaměříme na vracení DPH v Německu a Maďarsku.

VRÁCENÍ DPH V NĚMECKU

Podnikatelé, kteří jsou registrováni jako plátci DPH v jiném členském státě Evropské unie než v Německu, mohou do 30. června následujícího kalendářního roku požadovat její vrácení. Předpoklady pro navrácení daně jsou upraveny v § 18 odst. 9 německého zákona o dani z přidané hodnoty a § 59 až 61 prováděcí vyhlášky k německému zákonu o dani z přidané hodnoty (tzv. postup při vracení DPH).

Podmínky pro vrácení daně

Předpokladem pro vrácení DPH je, že podnikatel:

• nemá v Německu bydliště či sídlo, obchodní vedení ani po bočku (existence stálé provozovny však oprávnění k podání žádosti nevylučuje),

• je registrován k DPH ve státě, kde má bydliště, resp. sídlo či pobočku,

• nevykazuje v rozhodném období žádný zdanitelný obrat (do obratu se nezahrnují případy, kdy DPH je povinen přiznat příjemce plnění).

Rozhodující doba k posouzení splnění všech předpokladů je doba, kdy bylo zdanitelné plnění uskutečněno.Vrácení DPH přichází většinou v úvahu v takových případech, kdy zahraniční podnikatel není v Německu sám ekonomicky činný. To znamená, že neuskutečnil žádné dodávky zboží či neposkytl služby s místem plnění v Německu a sám spíše využívá služeb v rámci provozu svého podniku umístěného mimo území Německa.

KAM POSLAT ŽÁDOST O DPH

Bundeszentralamt für Steuern

Passower Chaussee 3b, D - 16303 Schwedt/Oder

tel.: (+49) 228 406 0

fax.: (+49) 228 406 4722

e-mail: vatrefund@bzst.bund.de

formulář lze najít na stránkách:

www.bzst.bund.de

Žádost o vrácení DPH

Stejně jako v ČR či na Slovensku lze žádost podat i v průběhu kalendářního roku. Rozhodné období však musí trvat nejméně tři měsíce. Výjimkou je, že by se jednalo o zbývající období kalendářního roku.

Žádost musí být podána na příslušném formuláři (USt 1T/EG) u Ústředního spolkového daňového úřadu – pobočka Schwedt (Bundeszentralamt für Steuern).

Jak již bylo zmíněno výše, žádost o vrácení DPH musí být podána do šesti měsíců následujícího kalendářního roku. To znamená, že žádost o vrácení DPH za rok 2007 musí být nejpozději do 30. června 2008 doručena ústřednímu spolkovému daňovému úřadu. Prodloužení lhůty není možné.

V žádosti musí být uvedeny následující údaje:

• jméno a příjmení, respektive obchodní firma podnikatele

• sídlo podnikatele

• druh činnosti nebo živnosti

• zahraniční daňové identifikační číslo a příslušný finanční úřad

• rozhodné období

• celková výše vracené daně (vypočítá žadatel)

• bankovní spojení osoby, která má daň obdržet.

Podnikatel musí v žádosti učinit prohlášení, že údaje jsou pravdivé a existují předpoklady pro vrácení daně. K žádosti je třeba připojit originál potvrzení příslušného zahraničního finančního úřadu žadatele o tom, zda a pod jakým číslem je žadatel k platbě DPH registrován. Toto potvrzení musí být vystaveno v jednom z úředních jazyků Evropské unie. Zde je třeba připomenout, že potvrzení platí pouze jeden rok od jeho vydání.

Další přílohou k žádosti je seznam plnění, za které byla DPH zaplacena. Jako součást tohoto seznamu je třeba uvést druh plnění, jméno a adresu poskytovatelů, čísla faktur a datum jejich vystavení, výši DPH. Faktury je nutno předložit v originále. Pokud je fakturovaná částka vyšší než 100 eur, musí být výše DPH zvlášť na faktuře vykázána. U nižších částek stačí pouze na faktuře uvést sazbu daně.

Pro vrácení DPH existuje minimální limit, pod který, není-li dosažen, není možné daň zpětně získat. Pokud se podnikatel rozhodne, že požádá o vrácení DPH za období kratší než jeden kalendářní rok, musí vracená částka činit minimálně 200 eur. V ostatních případech činí minimální výše vracené částky 25 eur.

VRÁCENÍ DPH V MAĎARSKU

Vrácení daně z přidané hodnoty za využité služby a nakoupené výrobky (maďarsky: általános forgalmi adó, běžně se používá zkratka áfa) upravuje nařízení maďarské vlády č. 2/1993, založené na směrnici 79/1071/EHS. Tato právní úprava se vztahuje na výrobky či služby, které byly v Maďarsku zakoupeny či využity až po 31. prosinci 2006.

Podmínky vrácení daně

Právo žádat vrácení DPH má podnik se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, který nemá sídlo ani stálou pobočku na území Maďarské republiky. Existence obchodního zastoupení však není vyloučena. Přitom právo na vrácení DPH má jen takový podnik, který neprodává v Maďarsku žádné výrobky ani neposkytuje služby. Z tohoto omezení ovšem existují výjimky.

Právo na vrácení daně vzniká v tom případě, kdy je povinen odvést DPH příjemce plnění, nebo pokud se jedná o přepravu zboží či s tím spojené vedlejší služby, anebo pokud se jedná o přepravu osob. Podnikatel může žádat o vrácení DPH obsažené v ceně využitých služeb a výrobků zakoupených a zaplacených v Maďarsku pro účely hospodářské činnosti (případně zaplacené v ceně dováženého zboží). Také může chtít daň zpět ze zaplacené dorovnávací přirážky. Minimální vracená částka činí 7000 forintů, tedy přibližně 800 korun.

Žádost o vrácení DPH

Žádost o vrácení DPH musí být podána na oddělení finančního úřadu pro oblast střední Maďarsko (maďarský daňový úřad) na příslušném formuláři. Vzorový formulář lze najít na stránkách maďarského daňového úřadu www.apeh.hu/data/cms20199/1_2007_kerelem.pdf.

Žadatel musí prokázat, že je registrován k DPH v jiném členském státě. Tímto důkazem je potvrzení příslušného finančního úřadu, že žadatel je registrován jako plátce DPH. Potvrzení musí obsahovat minimálně následující údaje: název a sídlo finančního úřadu, který doklad vystavil, firmu a předmět podnikání daňového subjektu, sídlo a daňové identifikační číslo, potvrzení o registraci daňového subjektu, datum vystavení, podpis a razítko. Potvrzení lze předložit i bez ověřeného překladu do maďarštiny a bez diplomatického ověření. Na toto potvrzení se lze po dobu jednoho roku odvolat v dalších řízeních; není tedy nutné pokaždé předkládat nové.

Podnik dále musí odevzdat prohlášení o
tom, že patří k daňovým subjektům oprávněným k vrácení DPH, tj. nemá v Maďarsku sídlo a neprodává zde žádné výrobky ani neposkytuje služby, a nakoupené výrobky a služby byly pro něj nákladem, vynaloženým za účelem dosažení zdanitelných příjmů. V prohlášení se musí podnik dále zavázat, že vrátí všechny částky daně, které mu budou finančním úřadem bezdůvodně poukázány. Podnik je povinen k žádosti připojit originál faktur, na kterých musí být zvlášť uvedena částka daně, a dále doklad prokazující zaplacení ceny plnění (včetně daně).

Lhůty k podání žádosti

Žádost o vrácení daně je nutné podat do 30. června následujícího kalendářního roku. Při promeškání této lhůty nepřichází v úvahu žádná exkulpace. Pokud nárok na vrácení daně u jedné žádosti dosáhne výše 51 tisíc forintů (přibližně 6200 korun) nebo je vyšší než tato částka, musí podnik podat žádost o vrácení daně za každé kalendářní čtvrtletí, a to do posledního dne měsíce, který po daném čtvrtletí následuje. Finanční úřad posoudí nárok na vrácení daně do šesti měsíců od podání žádosti.

Vrácení DPH probíhá ve forintech. Částka je převedena na účet uvedený v žádosti. Náklady spojené s převodem jdou na účet podniku a jsou odečteny z vrácené daně.


Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Čtěte také

Komentáře

Finance
Víkend bude sváteční, ale pro většinu z nás bez volna navíc
Změny klimatu vs. české léto
Kdy budou dokončeny opravy na dálnicích II
Kdy začít nakupovat na Vánoce?
Zájem o úvěry na bydlení v září lámal rekordy
Auta
Co dělat, když na silnici nouzově přistává letadlo?…
Lynk & Co míří do závodů WTCR. Časem nabídne také ostrý sedan s výkonem přes 500 koní
I druhá generace Dacie Duster dostala verzi pick-up. Zatím neoficiálně
Vyberte nejlepší auta roku 2019 a vyhrajte ceny za 200 000 Kč
Test BMW M140i: Příliš krásné loučení
Technologie
Kolik litrů je galon a jak se převádí stupně Celsia na Fahrenheita? Google poradí
Nový typ ochrany proti Spectre v2 ve Windows 10 v1903 srazí negativní dopady na výkon
Xiaomi za pár dní uvede Mi Mix 3. První mobil s 10 GB RAM a podporou 5G
Správná věc udělaná napůl. Windows 10 umožní odinstalovat více integrovaných aplikací
AMD už prý má funkční vzorky Radeonů s 7nm GPU Navi. Údajně „vypadají dobře“
Hry pro příležitostné hráče