Dětem počítač nestačí - Euro.cz

Přihlášení

Dětem počítač nestačí

, Zuzana Ružbatská,
Dětem počítač nestačí
Zdroj: Euro.cz

Školy potřebují také interaktivní tabule a učebnice

Oblast informačních a komunikačních technologií se neuvěřitelně rychle vyvíjí. Vývoj v tomto odvětví nelze srovnat s žádným jiným oborem. Bez počítačů a mobilů si život téměř nedokážeme představit. Výrazy jako iPhone, Wi-Fi, rozhraní nebo interaktivita už nepatří jen do slovníku počítačových manažerů. Staly se součástí běžného jazyka, který je srozumitelný většině populace včetně dětí.
Školáci a studenti jsou na tom možná vůbec nejlépe. Většina evropských zemí se totiž snaží zakomponovat informační a komunikační technologie do svého systému vzdělávání. Školy nakupují počítače a interaktivní tabule, používají interaktivní učebnice. Ale i zde jsou mezi jednotlivými státy poměrně velké rozdíly.
Z příspěvků na konferenci Evropské asociace nakladatelů učebnic, kterou před nedávnem zorganizovalo v Praze plzeňské nakladatelství Fraus, je to patrné. Zatímco vlády Ruska a Slovinska se rozhodly zavést programy interaktivního vzdělávání a nakoupit do škol počítače a interaktivní tabule (ruská vláda se rozhodla vybavit každou školu jednou interaktivní tabulí s počítačem), v České republice jdeme opačným směrem.

Zaostávání

Se zrušením ministerstva informatiky byl fakticky ukončen Národní program počítačové gramotnosti a zastaven byl i projekt Státní informační politiky ve vzdělávání, veřejnosti známý spíše pod názvem Internet do škol. Škoda. I když jsou počítače z dob tohoto kontroverzního projektu již zastaralé, v kombinaci s interaktivní tabulí, interaktivní učebnicí a připojením k internetu jsou stále dobře využitelné. Díky miliardě korun, která každoročně prostřednictvím ministerstva školství proudila do škol na připojení k internetu a vybavení, se nám dařilo držet v oblasti informačních a komunikačních technologiích slušnou úroveň. Pro rok 2008 už ale tyto peníze vláda neuvolnila. Navíc výrazně snížila výdaje, které by školy mohly využít na nákup pomůcek, tedy i na počítače, interaktivní tabule a nebo interaktivní učebnice. Samotný počítač – bez interaktivní tabule, interaktivní učebnice a internetu – je už totiž dnes téměř k ničemu.
Poměrně obtížně se nám bude dotahovat nejen Velká Británie, kde mají počítač s interaktivní tabulí téměř ve všech třídách, ale pravděpodobně budeme zaostávat i za skandinávskými zeměmi. Zde je zmíněnou technikou vybaveno něco přes deset procent všech škol. U nás je na základních a středních školách zhruba 60 tisíc tříd a interaktivní tabule visí jen ve čtyřech tisících z nich. I když počítačů máme relativně dostatek, vybavenost českých škol interaktivními učebnicemi je téměř zanedbatelná. Abychom však byli spravedliví, je třeba zmínit, že v Německu nebo v Rakousku, přestože jde o bohaté země, je vybavenost škol informačními a komunikačními technologiemi minimální a interaktivní výuka v počátcích. Poměřovat se se slabším hráčem je ale nesmyslné a nikam nevede.

Systematické využívání

I informační a komunikační technologie se však musejí umět využívat systematicky. Máme-li ve třídě počítač a dokonce i interaktivní tabuli, ale nemáme k tomu příslušný program, tedy interaktivní učebnici, je velmi pravděpodobné, že se naše kvalita a úroveň vyučování vůbec nezmění. To alespoň na konferenci evropských nakladatelů učebnic prohlásila Gemma Mossová z Institutu vzdělávání Londýnské univerzity, když přítomné seznamovala s výsledky průzkumu, který si nechala vypracovat britská vláda. Z něj mimo jiné vyplynulo, že není možné vybavit školy jen interaktivními tabulemi bez příslušného softwaru, tedy interaktivních učebnic. Britové, kteří patří mezi průkopníky interaktivního vzdělávání, zjistili, že třída, která sice pracuje s interaktivní tabulí, ale systematicky nepoužívá interaktivní učebnici, má dokonce horší výsledky, než kdyby takovou tabuli neměla.
Britové se nyní snaží vše napravit a jejich nakladatelé pracují na interaktivních učebnicích, kterými školy dovybavují. Ostatní evropské země už vědí, že v tomto ohledu nemohou zaostat. To se týká i nás. Nakladatelství Fraus již rok pracuje na programu interaktivních učebnic – systémově a ve všech výukových oborech. A jeho i-učebnice jsou navíc provázané s tištěnými. Aby student viděl přímo před sebou v lavici to, co se odehrává na tabuli, a navíc si připomněl látku i doma.

Projekty EU

Nejen nakladatelé se však snaží vyhovět požadavkům interaktivního vzdělávání. Silvie Pychová z Centra mezinárodních služeb ministerstva školství účastníky konference seznámila s projekty, které v oblasti interaktivního vzdělávání uskutečňuje Evropské unie. V jednotlivých evropských zemích mají být zprovozněna centrální úložiště nejrůznějších interaktivních dat. A vláda, respektive ministerstvo školství, nakoupí vyučovací hodiny nebo jejich části, které budou volně přístupné učitelům. Zatím však není dořešeno, kdo bude rozhodovat o kvalitě příspěvku a zda může být do databáze zařazen, či nikoli. V České republice by měl úložiště dat zastřešovat Výzkumný ústav pedagogický. Nakolik však bude státní projekt funkční a systémový, je otázkou.

Box 1
Interaktivní tabule
Interaktivní tabule je stejně velká jako klasická, reaguje však na dotyk a je propojená s počítačem. Obraz z počítače je pomocí datového projektoru přenášen na tabuli a uživatel může jednoduše pouhým dotykem na povrchu tabule ovládat počíta1čové aplikace a psát poznámky či kreslit. Psát i kreslit může přímo prstem nebo popisovačem. Veškeré záznamy na tabuli může také velmi jednoduše ukládat a archivovat. Tabule samozřejmě umožňuje práci s internetem a s pomocí bezdrátové myši s ní mohou pracovat i žáci přímo v lavicích. Interaktivní tabule s celkovým vybavením pro jednu třídu, tedy s dataprojektorem a počítačem přijde zhruba na sto tisíc korun.

Box 2
Interaktivní učebnice
Interaktivní učebnice je ucelený soubor výukových dat v elektronické podobě, který spolu s interaktivní tabulí slouží učiteli k vyučování látky. Je dobré, vychází-li obsah i-učebnice z těch tištěných. Jde o to, aby si žáci mohli látku, kterou jim učitel s pomocí i-učebnice ukazuje na interaktivní tabuli, najít i ve své tištěné učebnici. I-učebnice mimo jiné obsahuje nejrůznější ilustrace, videosekvence, 3D animace a zvukové nahrávky. Licence k používání jedné interaktivní učebnice pro jednu školu přijde asi na pět tisíc korun.

Souvislosti
Většina evropských zemí se snaží zakomponovat informační a komunikační technologie do svého systému vzdělávání.
Školy nakupují počítače a interaktivní tabule, používají interaktivní učebnice.
Samotný počítač bez interaktivní tabule a učebnice a internetu je dnes téměř k ničemu.
Nemá smysl vybavovat školy jen interaktivními tabulemi bez příslušného softwaru – tedy interaktivních učebnic.
ČR má na základních a středních školách zhruba 60 tisíc tříd, interaktivní tabule je však jen ve čtyřech tisících.

Diskuze