DĚLENÍ NA ÚVĚR - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

DĚLENÍ NA ÚVĚR

, Ondřej Lér,
DĚLENÍ NA ÚVĚR
Zdroj: Euro.cz

Rozvod

Nejedna láska už skončila nebo v budoucnu skončí u rozvodového stání. I v případě věcně bezproblémové dohody o následném rozdělení dříve společného majetku často vzniká situace, že bývalí partneři nemají na vzájemné vypořádání pe níze. Pak obvykle nezbývá, než si vzít úvěr.

Typická situace vzniká u soukromých bytů nebo domků, k nimž mají bývalí manželé stejná práva a které nelze takzvaně ideálně rozdělit. Anebo je rozdělit lze, ale dříve zamilovaný párek chápe, že se musí rozpůlit i geograficky. Pokud je například muž ochoten se bez jakýchkoli scén odstěhovat z dvoumilionového soukromého bytu, přičemž ale jeho finační situace mu nedovoluje dělat žádná gesta, měla by mu jeho bývalá dát na cestu do nového života jeden milion korun. To však nemusí být pro rozvedenou ženu, ale ani opačně, vůbec snadné.

Nové časy

Jak jsme si ověřili v neoficiální „pidianketě mezi několika přáteli našeho týdeníku, v lidských myslích kupodivu stále přežívá představa, že na vypořádání takzvaného bezpodílového spoluvlastnictví manželů po rozvodu poskytuje levné půjčky Česká spořitelna. Je to dáno asi vzpomínkami na dnes již velmi vzdálenou minulost, kdy tento finanční ústav půjčky poskytoval kdekomu na kdeco a navíc velmi levně, ale nakonec nebylo kolikrát ani možné je za něco rozumného utratit.

V prvé řadě uveďme, že bezpodílové spoluvlastnictví manželů už jako právní institut neexistuje. Loni v srpnu, kdy vstoupil v platnost nový zákon o rodině, ho nahradila právní úprava nazývaná společné jmění manželů. Je to o trochu šir ší a složitější pojem než dřívější bezpodílové vlastnictví, protože mimo jiné zahrnuje i závazky, nicméně z hlediska našeho fiktivního příkladu, kdy se má vypořádat rovný podíl jednoho z bývalých partnerů na společném dvoumilionovém b ytě, to na problému nic nemění.

Žádná z několika bank, které jsme oslovili, nemá v nabídce speciální úvěr na vypořádání společného jmění manželů, stejně tak ani na vypořádání dědiců, což je v zásadě totožná problematika (bratr a sestra zdědí soukromý byt po rodičíc h, a pokud ho neprodají a nerozdělí si peníze, jeden by měl druhého vyplatit). Téměř každá banka však nabízí klientům spotřebitelský úvěr nebo úvěr na nemovitý majetek, které se pro vyřešení daného problému hodí, ale nejvýhodnější řešení nepřed stavují. Z mnoha bank, kde se lze podrobně informovat, uveďme například Českou spořitelnu nebo Union banku.

Není to snadné

U větších částek – a milion korun je za větší částku považován – je získání takového úvěru vázáno na řadu podmínek. Žadatelka nebo žadatel musí prokázat příjmy na úrovni určitého a dlouhodobě věrohodného násobku životního minima a musí uza vřít životní pojištění. Krytí úvěru by přitom teoreticky nemělo být problémem, protože jde o půjčku na půl bytu nebo domku.

Slůvka „by nemělo být jsou ale zcela na místě. Banka si totiž může udělat svůj vlastní tržní odhad hodnoty zastavované nemovitosti, který často vychází mnohem nižší, než udává klient. Zejména u ženy s dětmi asi vezme v potaz možné kompli kace při případné realizaci zástavy a bude chtít jako záruku ještě jinou nemovitost, často i dalšího, nebo dokonce více ručitelů.

Řečeno obecně, lépe na tom asi bude při vyjednávání podmínek úvěru muž než žena, mladší člověk než starší, pracovník s vyššími příjmy než ten s nižšími, i když pohlaví jako kritérium žádná banka nikdy formálně nepřizná. K podmínkám p atří i úrok, který je obvykle v případě bonitního dlužníka o trochu nižší než u příjemce půjčky, který je bankou obodován jen těsně nad hranicí schopnosti své dluhy řádně splácet.

Úroková sazba pro spotřebitelské a jim podobné úvěry na dobu pěti let se nyní pohybuje kolem třinácti procent, což je hodně. Kupříkladu u České spořitelny přitom dobu splácení delší než deset let nezískáte. Ale pozor! Jestliže splácíme jeden m ilion deset let při úroku třináct procent, musíme bance poslat každý rok zhruba 185 tisíc korun.

Nejlepší řešení

Situace bývalé manželky nebo bývalého manžela se při finančním vypořádání dvoumilionového bytu výrazně zlepší, pokud budou moci zapojit do hry šestiprocentní úvěr z již dříve založeného stavebního spoření, který lze pro daný účel rovněž využít. Cílo vé částky u tohoto produktu však bývají sjednávány velmi nízké, většinou do 300 000 korun, neboť jinak by se stavební spoření klientovi nevyplácelo. Nicméně obecně platí, že zapojení tohoto produktu do vypořádání je výhodné, a to i v přípa dě nutnosti vzít si v důsledku krátké doby spoření od stejného ústavu takzvaný překlenovací úvěr.

Jak jsme sami vypátrali a jak nás také dodatečně ujistili v Českomoravské hypoteční bance, vůbec nejlepší zřejmě je zkombinovat stavební spoření s hypotečním úvěrem, i když ten nebude v našem případě zvýhodn ěn státním čtyřprocentním příspěvkem na splátky úroků ani možností odpočtu úroků z daně z příjmů, protože při vypořádání společného bytu nevzniká nové bydlení. Roční úroková sazba z takového úvěru nyní činí necelých deset procent, splátky lze navíc rozvrhnout do více let než u spotřebitelského úvěru. Ujistit hypoteční banku, že úvěr bude řádně splacen, však klient musí stejně důkladně jako při již uvedené spotřebitelské půjče.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze