Databáze škod zpřístupněna - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Databáze škod zpřístupněna

, Čestmír Klos,
Databáze škod zpřístupněna
Zdroj: Euro.cz

V boji o největší českou státní zakázku zůstávají už jen tři uchazeči

Dosud přísně střežená agenda smluv o likvidaci starých ekologických zátěží byla na 120 dní zpřístupněna všem třem společnostem, které úspěšně prošly prvním kolem výběrového řízení. Po seznámení s podrobnými údaji o všech postižených lokalitách bude následovat druhé kolo, v němž bude rozhodovat jediné – nabídnutá cena. Pokud ovšem žadatel stačí podat zapečetěnou obálku s cenou do stodvacátého dne od 24. dubna, kdy dostal klíč k elektronické databázi. Ani pak však ještě nebude mít vyhráno. Ministerstvo financí, jehož poradcem je společnost A.T. Kearney, si vyhradilo dalších 90 dní na posouzení nabídky. Komisi, která tím bude pověřena, schválí vláda. A vláda nakonec rozhodne, zda vítěz výběrového řízení obří zakázku dostane, nebo ne. Ať to bude „prozatímní kabinet“ Jana Fischera nebo nová vláda vzešlá z voleb – 90denní termín je závazný pro každou vládu.

Kolik váží konkurence

Nabídnutá cena, potvrdí-li ji vláda, bude jednou provždy konečná. Nemohou ji ovlivnit žádné nečekané komplikace odstraňování zátěže ani další ložiska znečištění, zjištěná až při likvidaci dříve zmapovaných. Překročení celkové ceny může odůvodnit jen zvýšení daňové sazby DPH nebo míra inflace. Naopak při deflaci nebo snížení DPH bude vítěz tendru povinen cenu o patřičnou míru deflace či procenta DPH snížit, aniž by kvůli tomu byla podepisována nová smlouva. O celkovém výnosu olbřímí státní zakázky bude tedy rozhodovat první krok, kterým je podpis dohody zájemce se státem na celkové výši ceny.
Zásadně může výši ceny ovlivnit jen tlak konkurence. Soutěžení mezi třemi vítěznými subjekty je legitimní, ale v původní šestici, tvořené „prvoligovými“ hráči ve financování i v odborné zdatnosti, by byl tlak konkurence na snižování nabídnuté ceny nepochybně vyšší. To, že v prvním kole při posuzování odborné způsobilosti a finančního zajištění vypadla hned tři nadějně vyhlížející konsorcia, bylo velkým překvapením.

Komu by se chtělo neuspět?

Každému odmítnutému zájemci poslalo ministerstvo financí odborné zdůvodnění, proč nesplnil kvalifikační požadavky. Je na žadatelích, zda je zveřejní, nebo se dokonce proti němu odvolají. Ministerstvo nemá zájem své výtky zveřejňovat – s ohledem na neuspokojené žadatele i na zmíněnou konkurenci. Ti, co v soutěži zůstali, se nemusejí touto cestou dozvědět, na čem ministerstvu při výběru především záleželo.
Ministerstvu financí není známo, že by někdo ze tří odmítnutých žadatelů podal proti rozhodnutí námitky. Patnáctidenní lhůta na jejich podání však ještě neminula. Například sdružení firem PPF Advisory, ECSOIL SUD, AVE CZ a DEKONTA spolu s právníky námitky připravuje. Pokud je podá, bude o tom informovat. Právníci a odborníci ze sdružení zatím pečlivě studují ministerský výnos a před kompletní právní i odbornou analýzou se zdržují jakýchkoli komentářů.
Podobně je na tom konsorcium PD-Gruppe–Stavoprogres. Otázku na případné podání námitek považuje ředitel Stavoprogresu Josef Kavale za předčasnou. Mezi jeho stavební firmou a německým odpadářským partnerem se vedou jednání, jak se nedat lacino. Stav však v této chvíli není ani ano, ani ne. Třetím konsorciem, které dále nepostoupilo, je Deme Environmental Contractors NV a Dredging International NV.

Starosti vítěze

Pracovníci firem GEOSAN GROUP, Marius Pedersen Engineering a Environmental services se teď probírají sáhodlouhým seznamem starých zátěží, jehož kostru se týdeníku EURO podařilo otisknout (EURO 12/2009). Dospět ke kvalifikovanému odhadu skutečných nákladů na různorodé sanace bude velmi obtížné, natož najít cenu za úplné zbavení České republiky starých ekologických zátěží. Musejí zaručit dosažení určených limitů čistoty, vyplatit spolupracující firmy a zajistit přiměřený zisk a přitom svým návrhem podlézt konkurenci.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze