Daňové přiznání po síti

07. července 2003, 00:00 - Michal Czigle, Finančního ředitelství Praha
07. července 2003, 00:00

Podávání písemností přes internet již není pro podnikatele hudbou budoucnostiZačátkem letošního jara se daňová správa zařadila mezi oblasti veřejné správy, ve kterých je možné komunikovat se správním orgánem prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu, i když prozatím pouze v omezeném rozsahu.

Podávání písemností přes internet již není pro podnikatele hudbou budoucnosti

Začátkem letošního jara se daňová správa zařadila mezi oblasti veřejné správy, ve kterých je možné komunikovat se správním orgánem prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu, i když prozatím pouze v omezeném rozsahu.

V současné době lze učinit prostřednictvím datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem čtyři nadefinovaná podání: a) daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, b) daňové přiznání k dani silniční, c) daňové přiznání k dani z nemovitosti, d) oznámení o nezdaněných vyplacených částkách fyzickým osobám podle § 34 odst. 5, 8, 9 a 14 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Aplikaci Elektronické podání však mohou využít i daňové subjekty, které nedisponují zaručeným elektronickým podpisem s kvalifikovaným certifikátem. Ty mohou prostřednictvím této úlohy podat jednu z uvedených písemností prostřednictvím datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem.

Zaručený elektronický podpis

Daňové přiznání, hlášení a vyúčtování lze učinit kromě běžných způsobů i prostřednictvím datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem ve struktuře a tvaru zveřejněném správcem daně (§ 21 odst. 2 zákona o správě daní). Stejně tak je možné na základě třetího odstavce citovaného ustanovení učinit tímto způsobem i jiná podání v daňových věcech. V tomto případě jde o plnohodnotná podání, která již nemusí být opakována písemně nebo ústně do protokolu, jak je tomu u podání učiněných telegraficky či za použití jiných přenosových technik. Nemusí být podán ani tzv. e-tiskopis, vyžadovaný v případě podání neopatřeném zaručeným elektronickým podpisem. Daňový subjekt, který se rozhodne učinit podání prostřednictvím datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem, musí toto podání učinit prostřednictvím programu na internetové adrese, na kterou je přímý odkaz z internetové stránky ministerstva financí. Aplikace umožňuje nadefinované podání vyplnit přímo prostřednictvím tohoto programu nebo načíst data ze souboru připraveného jiným programem, za předpokladu, že soubor bude připraven v definované struktuře a tvaru. Podání daňového přiznání nebo jiného podání prostřednictvím internetu není složité. Uživatel si z nabídky Podání vybere příslušný typ písemnosti, kterou chce podat správci daně a zobrazenou písemnost vyplní, vloží data z externího souboru. Zpracované nebo načtené podání následně odešle prostřednictvím sítě Internet na společné technické zařízení správců daně, na kterém se v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona o správě daní takto učiněná podání přijímají. Při odesílání datové zprávy je daňový subjekt nebo třetí osoba vyzvána k jejímu podpisu. Podle třetího článku Pokynu D-252, který upravuje podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy, lze při podpisu datové zprávy použít jen zaručený elektronický podpis s kvalifikovaným certifikátem. Ten musí obsahovat takové údaje, aby osoba podavatele byla jednoznačně identifikovatelná. Jako jednoznačný identifikátor pro kvalifikovaný certifikát používá správce bezvýznamový identifikátor MPSV. Daňovému subjektu či jiné osobě provádějící daňové podání prostřednictvím aplikace Elektronické podání program provede i kontrolu vložených údajů. Po volbě ikony pro kontrolu upozorní program vkladatele na chyby, které je třeba opravit, aby daňové přiznání bylo bezchybné. V případě existence chyb, které znemožňují následné zpracování podání správcem daně, nelze podání na společné technické zařízení správců daně odeslat. Podání je možné uložit pouze do pracovního souboru. Podání učiněná prostřednictvím datové zprávy se přijímají na společném technickém zařízení správců daně. Poté, co je podání technickým zařízením správců daně přijato, potvrdí daňovému subjektu či třetí osobě přijetí datové zprávy. Toto potvrzení o přijetí podání, na kterém jsou uvedeny časové údaje o přijetí datové zprávy na společné technické zařízení správců daně, slouží jako doklad o provedení úkonu u správce. Je rozhodující pro zachování lhůty. Ze společného technického zařízení správců daně je pak písemnost předána příslušnému finančnímu úřadu, jež ji zpracovává stejným způsobem jako jakoukoli písemnost doručenou běžnou formou. Vzhledem k tomu, že dosud není zpracována aplikace na doručování písemnosti správce daně na elektronickou adresu a druhy elektronických podání jsou také omezeny, probíhá veškerá následná komunikace týkající se podané písemnosti standardním způsobem. Aplikace Elektronické podání umožňuje daňovému subjektu či třetí osobě elektronicky též zjistit aktuální informaci o stavu jeho podání z centrální evidence společného technického zařízení správců daně, a to vyplněním příslušného formuláře na uvedené internetové adrese. K získání informace je nutné zadat podací číslo podání a heslo zobrazené po odeslání písemnosti.

Bez zaručeného elektronického podpisu

Internetovou aplikaci Elektronické podání může využít i daňový subjekt, který dosud nedisponuje zaručeným elektronickým podpisem s kvalifikovaným certifikátem. V takovém případě jde o podání písemnosti prostřednictvím datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem. Podání datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem lze doručit správci daně nejen prostřednictvím sítě Internet, ale i na disketě. Na rozdíl od podání opatřeného zaručeným elektronickým podpisem však není toto samo o sobě způsobilé k projednání. Musí být v souladu s ustanovením § 21 odst. 5 zákona o správě daní do tří dnů po odeslání opakováno písemně nebo ústně do protokolu. V daném případě umožňuje Pokyn D-252 doručit v zákonné lhůtě tří dnů správci daně e-tiskopis, který si daňový subjekt vytiskne na počítači po zpracování daňového přiznání a po jeho uložení na disketu nebo odeslání prostřednictvím sítě Internet na společné technické zařízení správců daně. Za den podání daňového přiznání se pak považuje den, kdy byl e-tiskopis daňového přiznání podán správci daně. Pokud bylo podání datové zprávy prostřednictvím sítě Internet učiněno ve lhůtě pro podání daňového přiznání, přičemž e-tiskopis daňového přiznání byl podán během tří dnů po lhůtě pro podání, správce daně bude postupovat stejně, jako kdyby dnem doručení e-tiskopisu daňového přiznání byl den přijetí datové zprávy na společném technickém zařízení správců daně. Jakmile při podání daňového přiznání byla datová zpráva podána na disketě, je za den podání daňového přiznání považován den, kdy byly e-tiskopis daňového přiznání a disketa podány správci daně. Při zpracování daňového přiznání nebo oznámení prostřednictvím datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem se postupuje stejně jako v případě, kdy daňový subjekt disponuje zaručeným elektronickým podpisem. K zachování autentičnosti údajů uvedených v datové zprávě a e-tiskopisu musí být obojí opatřeno kontrolním údajem, jehož správnost je při přijetí datové zprávy a e-tiskopisu na finančním úřadu kontrolována. V případě, že je správci daně předána datová zpráva na disketě, daňový subjekt žádné potvrzení o přijetí podání ze společného technického zařízení správce daně neobdrží. Dokladem o předá
ní datové zprávy je buď potvrzení správce daně o převzetí e-tiskopisu, nebo potvrzení držitele poštovní licence o převzetí zásilky k doručení správci daně. V další části daňového řízení postupuje správce daně a daňový subjekt již standardním způsobem.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 1…
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
I myslivci mají své sny. Bentley představuje lovecké provedení Bentaygy
Tesla Roadster: Z 0 na 100 za 1,9 s a z 8000 dolarů na 0 za minutu (komentář)
Technologie
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Nejlevnější 4K OLED televize se slevy nedočkala, ale dostane k ní zdarma PS4 Pro
Edge se právě naučil automaticky vyplňovat formuláře [Windows Insider]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít