Daňové přiznání na jednom listu? Zapomeňte!

04. února 2008, 00:00 - Libuše Frantová
04. února 2008, 00:00

REFORMA DAŇOVÝCH FORMULÁŘŮ - O jednostránkovém daňovém formuláři si živnostníci mohou nechat jen zdát. Předvolební sliby ODS o jednoduchých daňových přiznáních zatím nebyly splněny. Letos ani příští rok se patrně opět většina podnikatelů při vyplňování složitých formulářů neobejde bez odborné pomoci daňových poradců nebo alespoň účetních.

Reforma veřejných financí snížila daň z příjmu, zrušila nenáviděné registrační pokladny, paušální daň a povinnost vést podvojné účetnictví posunula z obratu patnácti na pětadvacet milionů korun ročně. Tím vším živnostníkům spíše pomohla. Nesplnila ale toužebně očekávané zjednodušení daňových formulářů. Podle odborníků by přitom jednoduchý systém daňových přiznání vedl k mírnému nárůstu příjmů z daní a také k úspoře státních zaměstnanců. „Nebylo by třeba zaměstnávat tolik úředníků na finančních úřadech. Stát by také následně mohl dále snížit daňové zatížení,“ soudí Dalibor Veřmiřovský, člen občanského sdružení eStat.cz, které připravuje projekty pro efektivitu státní správy.

DANĚ ZA ROK 2007

• platí staré podmínky, tedy daňová pásma – lidé s nízkými příjmy mají daň 12 procent, roční výdělek nad 380 000 Kč se daní 32 procenty

• sociální a zdravotní pojištění se nezdaňuje, podnikatelé si je uvádějí jako výdaj

• kdo žije v manželství a má dítě, může uplatnit společné zdanění

• roční slevy na sebe jako na poplatníka, na děti, na manžela, který nemá příjmy, studenty, pro lidi s plným a částečným invalidním důchodem či na dítě s průkazem ZTP/P jsou v původních nižších hranicích: poplatník 7200, vyživovaný manžel 4200, dítě 6000, dítě se ZTP/P 12 000, plný invalidní důchod plus 3000, student plus 2400 korun

Stále postaru

Přestože stará daňová pravidla už nejsou v platnosti, daně za rok 2007 se podle nich ještě počítají. Složité formuláře s velkým množstvím požadovaných údajů však přežijí nejméně do dalšího roku, byť se budou daně počítat už podle nových pravidel. Unie malých a středních podniků zpracovává analýzu jevů, jež podnikatele nejvíce zatěžují. „Z prvních reakcí vyplývá, že mnozí z nich za problém považují i složitá daňová přiznání,“ potvrzuje předseda Unie David Šeich.

Občanská demokratická strana ve svém volebním programu i smlouvě s občany slibovala, že daňové přiznání bude možné podávat na jednom listu a k jeho vyplnění nebude potřeba pomoci finančního poradce, protože to „každý zvládne za 15 minut“. Skutečnost je ale docela jiná. Osoby samostatně výdělečně činné musí vyplnit čtyři strany základní části formuláře a k tomu přidat ještě několik příloh. Formuláře pro právnické osoby obsahují dokonce bez příloh osm stránek.

Pokyny na hustě popsaných stránkách

„Tiskopisy daňových přiznání na jednotlivá zdaňovací období jsou pochopitelně závislé na platném znění zákona o daních z příjmů,“ vysvětluje mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob. A dodává, že u daně z příjmů fyzických osob přece jen k nějakému zjednodušení došlo. „Letošní vzor přiznání k dani z příjmů fyzických osob se skládá ze základní části a příloh číslo 1 až 5, které jsou použity pouze v případě, že se poplatníka týkají.“ U daně z příjmů právnických osob se podoba přiznání výrazně nezměnila.

„Daňové přiznání je hrozně složité,“ kritizuje Petr Balek z Prahy 3, který jako osoba samostatně výdělečně činná podává daňové přiznání. A to má vysokoškolské vzdělání a jeho manželka, která mu s vyplňováním formulářů pomáhá, je dokonce ekonomka. „Když si představím, že to dává sám dohromady vyučený zedník nebo elektrikář, jde přímo o nadlidský výkon,“ je přesvědčen Balek. „Jen pokyny, bez nichž se formulář nedá vyplnit, jsou na několik hustě psaných stránek,“ dodává. Ale i pokyny se musí zdát laikovi složité a těžko pochopitelné, je v nich totiž řada odkazů na různé zákony i jiné řádky formulářů. Například pokyn k vyplnění řádku 82 formuláře daňového přiznání zní: „zjištěná ztráta podle paragrafu 41 zákona o správě daní a poplatků (ř. 61) – přeneste daňovou ztrátu ze ř. 61 z 4. oddílu DAP, a to i tehdy, bude-li na ř. 79 uvedena částka daně“. Není pak divu, že si zoufalý živnostník sám málokdy ví rady.

„Současná podoba daňových přiznání je obrovská komplikace pro živnostníky a drobné podnikatele, ale nejen pro ně. Složitý systém plný různých kliček a výjimek nabádá firmy k tomu, aby investovaly nemalé prostředky do daňové optimalizace,“ tvrdí Dalibor Veřmiřovský. Ve výsledku nakonec firmy něco málo ušetří, stát vybere méně na daních a na zvládnutí složitého daňového systému musí zaměstnávat spoustu úředníků. „Jediným, kdo na složitém systému vydělává, jsou účetní a auditorské firmy,“ konstatuje Veřmiřovský. Mnozí se totiž bez jejich pomoci neobejdou. Spočítají podnikatelům daně a vyplní za ně i daňová přiznání, ale není to zadarmo. Obvykle si účtují řádově tisíce korun. Tarify daňových poradců jsou totiž smluvní, nejsou stanoveny žádnou vyhláškou. Služby účetních jsou zpravidla levnější, na rozdíl od daňových poradců však nenesou žádnou odpovědnost.

Skutečnost, že se daňová přiznání nezjednodušila, vadí i ekonomickému expertovi ODS Vlastimilu Tlustému. Právě on je otcem ekonomické části volebního programu strany. „Neskrýval jsem zklamání. Vláda se k tomu sice hlásí, ale podle mého názoru ke zjednodušení daňových přiznání mělo dojít už na začátku reformy,“ míní Tlustý. Před schvalováním balíku reformních kroků dlouho upozorňoval, že reforma se příliš zpronevěřuje předvolebním slibům občanských demokratů, a trval na tom, aby se zjednodušil zákon o dani z příjmu a zkrátilo daňové přiznání.

DANĚ V ROCE 2008

• všichni budou platit jednotnou daň 15 procent

• pojistné za sociální a zdravotní bude podléhat dani – podnikatelé si je nebudou moci odečíst jako výdaj, zaměstnancům se vypočte takzvaná superhrubá mzda (mzda plus veškeré pojištění včetně částky, kterou dosud platil zaměstnavatel)

• společné zdanění už nebude možné ani potřebné – všichni budou mít daň 15 procent

• slevy na daních se výrazně zvýší – slevu na poplatníka si budou moci odečíst i důchodci, kteří si přivydělávají

Změna až od roku 2010

Vláda prý vede slib občanům stále v patrnosti. „Snaha o zjednodušení daňového přiznání trvá. Vláda dělá, co může, ale musí se změnit i příslušné zákony, jako například zákon o daních z příjmů a zákon o správě daní a poplatků,“ vysvětluje Martin Kocourek, poradce premiéra Mirka Topolánka. Podle něj bude záležet na tom, jestli se vládě podaří prosadit další reformní zákony. A kdy by tedy mohlo být vyplňování formulářů pro přiznání daní jednodušší? „Od roku 2010,“ říká Kocourek. Ale dodává, že daňové přiznání na jednom listu nebude zřejmě nikdy. „To by byla hodně radikální změna. Ale pro obyčejného daňového poplatníka – zaměstnance – budou v budoucnosti tiskopisy na dvou listech. A stejně tak by to mohlo být bez příloh i pro osobu samostatně výdělečně činnou,“ připouští. Počet příloh pak bude záviset na tom, co všechno finanční úřady budou chtít doložit. „Ale v budoucnu by měly žádat méně údajů. Dnes úředníci požadují spoustu potvrzení a dokladů, které mnohdy ani nepotřebují,“ přiznává Kocourek.

Ušetřit práci i čas poplatníka by podle Kocourka také mohla změna, podle níž by některá identifikační data, která se dnes rozepisují na celé jedné straně přiznání, nemusel uvádět podnikatel, ale některé údaje by si mohly doplnit finanční úřady. Takový záměr se však moc nelíbí ministerstvu financí: „Identifikační data jsou v daňovém přiznání uváděna pro jednoznačnou a nezaměnitelnou identifikaci osoby daňového subjektu, a tím mají být vyloučeny následky s tím spojené. Například stanovení daňové povinnosti jiné osobě než té, která podala přiznání. Do budoucna proto nepředpokládáme změnu v oblasti uvádění identifikačních dat,“ odmítá mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Kabinet Mirka Topolánka musí ve všem hledat shodu tří koaličními partnerů – občanských demokratů, lidovců a Strany zelených „Vloni se vláda navíc soustředila na reformu veřejných financí z pohledu parametrických změn. Bude proto velmi zajímavé sledovat, jak si bude počínat v dalších fázích reformy, kdy by mohlo dojít k zjednodušení nejen daňových přiznání, ale také k výběru plateb na zdravotní a sociální pojištění. Protože bez těchto změn by jakákoliv reforma byla jen polovičatým řešením,“ říká Veřmiřovský.

Ale i ministerstvo uznává, že k dalším změnám daňových předpisů bude muset dojít. „Pracujeme na věcném záměru zcela nového zákona o dani z příjmu, který by měl platit od roku 2010,“ dokumentuje snahu mluvčí Ondřej Jakob. Jedním z hlavních cílů zákona je zjednodušení daňového systému, což by se mělo projevit i v přehlednější a jednodušší podobě tiskopisu daňového přiznání.

V daňovém přiznání fyzických osob by příští rok mělo dojít alespoň k drobným úpravám. V tiskopisu se už projeví změny přijaté zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů. Formulář už nebude obsahovat přílohu číslo 5 týkající se společného zdanění manželů, ani přílohu číslo 4 vztahující se k příjmům ze zahraničí z kapitálového příjmu. Také bude jednodušší příloha číslo 3 týkající se příjmů dosažených za více zdaňovacích období a daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí. Po úpravě tak bude daňové přiznání za rok 2008 obsahovat základní část a pouze přílohy 1 až 3.

Jedno místo pro všechny odvody

Výpočtem daně a vyplněním přiznání ale povinnosti podnikatelů vůči státu nekončí. Musí totiž zpracovat také přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Občanští demokraté slibovali, že zavedou jedno místo pro výběr daní, zdravotního i sociálního pojištění. Připravuje se tedy nějaká změna? „Platby daní a pojištění by měly být v budoucnu soustředěny na jednom výběrovém místě,“ potvrzuje poradce premiéra Martin Kocourek.

Zatím se realizuje první krok tohoto procesu – sloučení daňové a celní správy. V této věci hodlá ministerstvo financí v těchto dnech postoupit vládě návrh věcného záměru zákona. „Další případné kroky závisí na rozhodnutí vlády,“ dodává Jakob. Všechno však podle Kocourka záleží na tom, jak se vládě podaří prosadit další reformní kroky v parlamentu.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít