Daně za rok 2010: Slevy na dani a daňové zvýhodnění za děti - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Daně za rok 2010: Slevy na dani a daňové zvýhodnění za děti

, Petr Gola,
Daně za rok 2010: Slevy na dani a daňové zvýhodnění za děti
Zdroj: profit

Slevy na dani a daňové zvýhodnění výrazným způsobem snižují daňovou povinnost a je potřeba je v daňovém přiznání všechny uplatnit. OSVČ i zaměstnanci, kteří mají děti, tak nemusí na dani z příjmu odvést ani korunu a ještě obdrží daňový bonus.

Foto: Profimedia

Slevy na dani snižují přímo daňovou povinnost, na rozdíl od nezdanitelných položek, které snižují daňový základ. Slevy na dani jsou uvedeny v § 35ba zákona o dani z příjmu. V daňovém přiznání za rok 2010 lze uplatnit tyto slevy na dani:

• 24 840 Kč na poplatníka. Základní slevu na dani z příjmu fyzických osob může uplatnit každý občan podávající daňové přiznání. Slevu na dani z příjmu tak může uplatnit i podnikající důchodce nebo student. Např. podnikající důchodce tak pouze při uplatnění základní slevy na dani neodvede na dani z příjmu nic až do ročního zisku 165 600 Kč. K uplatnění této základní slevy není potřeba žádného dokladu.

• 24 840 Kč na manželku, 49 680 Kč na manželku držitelku průkazu mimořádných výhod III. stupně nebo s průkazem ZTP/P. Tuto slevu může plátce daně použít pouze, když vlastní příjmy manželky nepřekročily za rok 2010 částku 68 tisíc Kč. Do vlastního příjmu manželky se nezahrnuj dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, státní příspěvky na penzijní připojištění, státní příspěvky na stavební spoření, stipendium či příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách. Všechny ostatní příjmy se do příjmu manželky započítávají. Do vlastního příjmu se tedy nezapočítává například rodičovský příspěvek. Naproti tomu nemocenská, podpora v nezaměstnanosti či mateřská se počítají a je nutné, aby příjem těchto dávek byl nižší než 68 tisíc Kč. Jestliže manželka nemá vlastní příjmy vyšší než 68 tisíc Kč, tak je nutné k daňovému přiznání přiložit čestné prohlášení manželky, že neměla vlastní příjmy vyšší než 68 tisíc Kč za rok 2010.

• 2 520 Kč na invalidní důchod prvního a druhé stupně

• 5 040 Kč na invalidní důchod třetího stupně

• 16 140 Kč na průkaz ZTP/P. V případě, že je invalidní důchodce současně držitelem průkazu ZTP/P, tak lze uplatnit obě slevy. Např. invalidní důchodce druhého stupně je současně držitelem půkazu ZTP/P, tak může uplanit slevu na dani na poplatníka 24 840 Kč, na invaliditu druhého stupně 5 040 Kč a průkaz ZTP/P ve výši 16 140 Kč. Při kumulaci těchto tří slev nezaplatí takový invalidní důchodce, který podniká na dani z příjmu nic až do zisku 306 800 Kč za rok 2010.

• 4 020 Kč na studenta. Tuto slevu může uplatnit studet soustavně se připravující na budoucí povolaní až do věku 26 let.

Podnikající student může mít zisk za rok 2010 až do výše 192 400 Kč a na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí nic.

Minispeciál: Jak na daně

Daně za rok 2011 – co všechno musíte zdanit Daně za rok 2011 – jak si snížit základ daně Daně za rok 2010 – Kdy musíte platit daň z příjmu

Potřebujete pomoci s počítáním daní? K dispozici je vám i on-line cesta, jak si daně spočítat – daňová kalkulačka.

Daňové zvýhodnění 11 604 Kč na každé dítě

Na každé dítě žijící s poplatníkem v domácnosti lze uplatnit daňové zvýhodnění 11 604 Kč za rok 2010. Jestliže se dítě narodilo v průběhu roku, tak se daňové zvýhodnění uplatní v poměrné výši. Přitom se poprvé uplatní za měsíc, ve kterém se dítě narodilo. Např. při narození v červenci 2010 se uplatní daňové zvýhodnění za 6 měsíců, tj. 5 802 Kč. Při splnění zákonných podmínek (studiu) lze daňové zvýhodnění uplatnit do věku 26 let dítěte. Když je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, tak je vzniklý rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinnosti daňovým bonusem. V tomto případě plátce daně na dani z příjmu nic neodvede, naopak ještě obdrží daňový bonus.

Praktický příklad

OSVČ pan Novák měl příjmy za rok 2010 ve výši 645 000 Kč a výdaje 387 000 Kč. Manželka pobírala po celý rok rodičovský příspěvek. Pan Novák má dvě děti (2 a 6 let). Kolik odvede na dani z příjmu?

Základ daně je 258 000 Kč (645 000 Kč – 387 000 Kč). Daň je 38 700 Kč (15 % z 258 000 Kč). Sleva na dani celkem je 49 680 Kč (24 840 Kč + 24 840 Kč). Daňová povinnost je tedy 0 Kč (38 700 Kč – 49 680 Kč). Sleva na děti činí 23 208 Kč, která je vyšší než daňová povinnost o 23 208 Kč. Tato částka je tedy daňovým bonusem. OSVČ Novák tedy na dani z příjmu neodvede nic, ale dostane vratku daně od finančního úřadu ve výši 23 208 Kč.