Daň z příjmu chceme zjednodušit

10. ledna 2005, 00:00 - ERICH HANDL
10. ledna 2005, 00:00

ROZHOVOR MINISTR FINANCÍ BOHUSLAV SOBOTKA:Jaké změny v oblasti daní a dalších odvodů čekají letos podnikatele? Podle ministra financí Bohuslava Sobotky jich bude mnohem méně než loni, čeká je prý klidný rok.

ROZHOVOR MINISTR FINANCÍ BOHUSLAV SOBOTKA:

Jaké změny v oblasti daní a dalších odvodů čekají letos podnikatele? Podle ministra financí Bohuslava Sobotky jich bude mnohem méně než loni, čeká je prý klidný rok.

* Minulý rok byl ve znamení velkých daňových změn. Živnostníky asi nejvíce zajímá daň z příjmu, kterou jste dost přepracovali. Co se bude dít letos? Od prvního ledna byla uvedena do praxe novela zákona o dani z příjmu, která zrychluje odpisy, zavádí některé úlevy pro rodiny s dětmi. Mělo by se jednat o poslední změnu zákona, k níž dojde v mandátu této vlády. Takže v tomto roce už nelze nic zásadního čekat. Je pravdou, že stále debatujeme o tom, jak daň z příjmu zjednodušit. Která ustanovení zákona vylepšit tak, aby byl přijatelnější z pohledu poplatníka. Uvedl bych třeba otázku evidence v knize jízd. Zda například tato povinnost, kterou má podnikatel, jenž vykazuje náklady na jízdy, není příliš komplikovaná a jestli by ji nešlo nějakým způsobem zjednodušit. Podobných námětů je několik. * Kdo o tom debatuje a kdy budou nějaké výsledky? Zřídil jsem diskuzní skupinu v rámci ministerstva financí, kde jsou i zástupci hospodářské komory, Svazu průmyslu, Českomoravské komory odborových svazů a koaličních stran. Mým cílem je ukončit debatu během prvního čtvrtletí a připravit konkrétní návrh novely. Aby mohla platit od prvního ledna 2006. * Pokud by novela vznikla, říkáte, že zjednoduší některé věci. Sníží také samotné odvody daně z příjmu? Mohla by k tomu přispět.V žádném případě daň nezvýší - buď ji sníží, nebo bude rozpočtově neutrální. * Jaká zjednodušení má návrh konkrétně přinést?

Existují dvě možnosti. Buďto zvýšíme počet různých odečitatelných položek a výjimek, to znamená rozšíříme možnost zúžit si základ daně před samotným odvodem. Druhou variantou je rozšíření základu daně a tomu odpovídající snížení sazby. 

Současným problémem při rozhodování je skutečnost, že ani mezi samotnými podnikateli není shoda, jak by to zjednodušení mělo vypadat. Pořád padají návrhy na nové odečitatelné položky, nové úlevy. Podnikatelé by si nejdříve měli sami ujasnit, jak by to zjednodušení mělo vypadat.

* Hovoříte o možném zvyšování odečitatelných položek. Může se stát, že také nějaká v rámci zjednodušování ubude? Nebráním se tomu, abychom snížili počet těchto skupin. Nevím ale, jestli by to bylo podnikateli přijato. My jsme navrhli před dvěma lety omezení odpisů, tak abychom zjednodušili daň z příjmu, a to se setkalo s negativní reakcí. Proto jsem inicioval vznik té diskuzní skupiny a opakuji, že bych rád, aby podnikatelská sféra definovala, co si ona představuje pod pojmem zjednodušení daně. * Připustil jste snižování sazby. Je pravděpodobné, že k tomu letos dojde?

My máme v rámci koaličních dohod zafixovány určité sazby, u právnických osob je v zákoně schválena křivka snižování až na čtyřiadvacet procent v roce 2006. To platí. Celková efektivní míra zdanění se snížila tím, že zrychlujeme odpisy v prvních třech odpisových skupinách a zavádíme novou možnost odpočtu výdajů na vědu a výzkum. U fyzických osob se nejvýznamnější změna, jak jsem již zmínil, už odehrála prvního ledna, týká se podnikatelů, kteří mají děti. Ušetří ti, co budou moci uplatnit společné zdanění manželů. Jiné změny se nechystají. Pokud jde o obecné snížení sazeb, žádná taková koaliční dohoda v dohledu není. Jestliže bychom s podnikateli dospěli ke konsenzu, že je pro ně přijatelnější širší daňový základ a nižší sazba, tak by se o tom dalo přemýšlet. Takže bych si dokázal představit dohodu o snížení sazeb, ale jen když dojde k rozšíření daňového základu.

* O zrušení minimální daně se neuvažuje? Podnikatelé si na ni hodně stěžují.

Ne, takzvaný minimální vyměřovací základ je konstruován tak, aby nepoškodil podnikatele kteří už byli v minulosti zvyklí alespoň nějaké daně platit. Tuto daň platí podnikatel až ve třetím roce podnikání, neplatí ji studenti do 26 let, totéž se týká i důchodců, kteří si přivydělávají k penzi. K této dani můžete uplatnit odpočitatelné položky jako zaměstnanec. Ta minimální daň tedy dopadne jen na malou skupinu lidí, na ty, co nemají děti, nejsou studenti a důchodci a v minulosti platili menší daně než osm či devět tisíc korun ročně. Skupina aktivních živnostníků, které se to týká, není tak široká.

* Jaké zjednodušení se připravuje pro zmiňovanou knihu jízd?

Já teď nechci nic vypouštět, můžu říci jedině to, že se pracuje na zjednodušení evidence jízd pro potřeby daňového vykazování.

* To jsme probrali novelu. Vy ale, pokud vím, připravujete zcela nový návrh zákona o dani z příjmu. V jakém je stadiu?

Ano, připravujeme, ale nemám ambici dát ten návrh ke schválení ještě v tomto volebním období. Rád bych, aby tyto věci byly připraveny pro mého nástupce. Ten návrh teď vypadá tak, že by byly samostatné zákony pro fyzické osoby a pro právnické osoby. Ať už tedy pro zaměstnance nebo živnostníky. Vše by to hodně usnadnilo, živnostníci by se neprolínali například se složitým zdaňováním mezinárodních korporací. Práce na návrhu bohužel nebudou ukončeny do konce volebního období, zůstane to pro příští vládu.

* Pojďme od příjmových daní. Loni byly velkým tématem změny v dani z přidané hodnoty. Bude se něco hýbat letos? Doufám, že ty největší změny máme po loňsku za sebou. Byly přijaty tři úpravy zákona, souvisely se začleněním do evropského systému DPH. Nejsem stoupencem toho, abychom dále přijímali nějaké velké změny. Všechny problémy jsme snad odstranili v novele, která byla přijata na podzim a platí od nynějšího ledna. * Hoteliéři stále bojují o pětiprocentní sazbu, od roku 2006 jim hrozí posun na devatenáct procent. Budete o tomto tématu ještě uvažovat?

Pokud jde o hotelové služby, platí, že jsou do konce letoška zatříděny do nižší sazby DPH a příští rok budou v základní sazbě. Pokud by parlament schválil něco jiného, pak je to věcí parlamentu. Vláda už tady nebude předkládat návrhy na změny.

* Členem vlády je ale i ministr Paroubek, který říká něco jiného. Stále bojuje za nižší sazbu pro hoteliéry. Ano, usiluje o to i kolega Němec. Rozumím tomu z hlediska jejich působnosti, ale já ten současný stav beru jako koaliční dohodu, kterou budu respektovat. * Jak se díváte na rovnou daň, kterou prosazuje ODS? Ten návrh je třeba vnímat v kontextu. Pokud se mluví o jedné sazbě daně z příjmu, v úrovni patnácti až devatenácti procent, tak mě tam chybí informace, v jaké úrovni se bude pohybovat daňový základ. Pokud by se zavedením rovné daně rozšířil, tak to není pro podnikatele dobrá zpráva, pokud zůstane stejný, tak si spousty lidí pohorší. Mám na mysli ty, kteří už dnes zdaňují patnácti procenty. Pokud by tedy rovná daň měla být zavedena a nezúží se daňový základ, pak to pro většinu populace výhodné nebude. * S tím už přeci mají zkušenosti Slováci. Na Slovensku ta operace proběhla tak, že se sice snížila mezní sazba daně z příjmu na devatenáct procent, ale paralelně k tomu se rozšířil základ daně. Proto nedošlo k markantnímu výpadku příjmů, hlavně u právnických osob. Výpadek u fyzických osob kompenzovali zvýšením daně z přidané hodnoty. * Podnikatele nedrtí jen daně, ale iodvody zdravotního a sociálního pojištění. Bude se v této oblasti letos něco dít? Myslím že v oblasti zdravotního pojištění nemůžeme přistoupit ke změnám, dokud se neudělá reforma zdravotnictví. Pokud nedojde k optimalizaci ať už nabídkové, nebo poptávkové strany, tak by teď bylo nezodpovědné sahat do sazby. Nezodpovědné by bylo tahat lidem z kapsy peníze zvyšováním spoluúčasti. Čili já jsem pro to, aby se systém optimalizoval, aby se omezila poptávka po péči nějakými rozumnými korekčními mechanismy. Měla by se ustanovit definitivní síť lůžkových zdravotnických zařízení. Pak je třeba dát pojišťovnám pravomoc smlouvat jenom v takovém rozsahu, aby to neohrozilo jejich bilanci. To je podle mého názoru několik prvků reformy, která by se měla uskutečnit. Teprve potom je možné se rozhodovat, jestli potřebujeme více peněz, anebo jestli nám stačí méně a můžeme si dovolit snížit zdravotní pojištění. Já si do budoucna dokážu představit nějakou rozumnou kombinaci zdravotního pojištění a připojištění, z něhož by byla hrazena ta část péče, která by nebyla placena z toho všeobecného systému. * Jinými slovy, letos nic.

Pokud jde o snížení odvodů, já vidím pro tento rok možnost pro pohyby jen v nemocenském pojištění, pokud se schválí nový zákon.

* A sociální pojištění?

I zde se obávám, že prostor pro nějaké snížení nebude. S výjimkou stanovení stropu pro odvody, aby byla dána nějaká linie, nad kterou už se nebudou zvyšovat. To si myslím, že je reálné. Dramatické snížení sociálního pojištění dnes nikdo nenavrhuje. Máme kolem dvou milionu důchodců, kteří jsou závislí na tom, aby v systému bylo dost finančních prostředků.

* Co říkáte na zrušení minimální mzdy, jak navrhuje ODS? Minimum je pro letošek stanoveno, plánováno je ještě zvýšení k prvnímu lednu 2006. Předpokládám, že to bude podobné tomu růstu, který se uskuteční letos. Rušit se minimální mzda nebude. * Vaším úspěchem na konci minulého roku bylo schválení rozpočtu. Co přinesl podnikatelské sféře?

Rozpočet byl schválen tak, aby se i při úsporné politice, o niž se snažíme, nesnižovaly výdaje na podporu podnikání, které realizuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Zvyšují se peníze na aktivní politiku zaměstnanosti, což je dobrá zpráva pro ty podnikatele, kteří dosáhnou na podporu nových pracovních míst.

* Komu státní kasa nejvíce přidala?

Rozpočet je velmi příznivý pro podnikatele v zemědělství. Já jsem nedávno zaznamenal zprávu z Evropské unie, že příjmy našich zemědělců loni stouply o 104 procent oproti roku 2003. Vstup do Evropské unie a spolufinancování vytvořily mnohem lepší podmínky, než byly třeba před dvěma roky. n

UVOLNĚNÍ NÁJMŮ Za rozumný považuji poslední předložený kompromis, který umožňoval zvyšování nájmů až o deset procent ročně. Teď čekám, co nám předloží ministerstvo pro místní rozvoj. MGR. BOHUSLAV SOBOTKA Ministr financí ČR Narodil se 23.října 1971 v Telnici u Brna. V roce 1995 ukončil studia na právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Do ČSSD vstoupil v roce 1989. Poprvé byl zvolen do Poslanecké sněmovny v roce 1996, opětovně pak v letech 1998 a 2002. Je členem rozpočtového výboru (od 1996), v letech 1996 až 1998 byl členem mandátového a imunitního výboru, dále pak předsedou podvýboru pro finanční a kapitálové trhy (1998 až 2001). Od května 2001 do července 2002 působil jako předseda poslaneckého klubu ČSSD ve sněmovně. Současně byl členem Městského zastupitelstva ve Slavkově u Brna. V červenci 2002 byl jmenován českým ministrem financí, v říjnu 2003 se stal místopředsedou vlády. Je ženatý a má syna. Mezi jeho zájmy patří historie, sci-fi literatura, cestování a film.

foto: Profit - Martin Siebert (2x)

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít