Dámy se špatnou pověstí

02. prosince 2008, 18:03 - Ingeborg Radok Žádná Euronews, a.s.
02. prosince 2008, 18:03

Zprostředkovatelnám práce začíná ekonomická krize komplikovat život...

celý podtitul:
Zprostředkovatelnám práce začíná ekonomická krize komplikovat život; podniky propouštějí a zájem o agenturní pracovníky klesá.

Kvůli převážně nelichotivému mediálnímu obrazu je často vnímáme pouze jako novodobé otrokáře, vykořisťovatele ubohých cizinců nebo provozovatele nelegálního obchodu s lidskou pracovní silou. Pravda je taková, že personální agentury hrají významnou roli na trhu práce jak ve světě, tak i u nás a jejich role není jednostranně negativní. V současné době působí v České republice více než 2200 subjektů, které vlastní povolení ke zprostředkování práce a každý týden přibývá až 25 nových žádostí o licenci. Podle údajů Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS), která sdružuje největší agentury v České republice, se roční obrat těch agentur, které jsou členy APPS, blíží 2,5 miliardy korun a ročně jimi projde přes sto tisíc umístěných pracovníků. O jejich služby je velký zájem jak ze strany uchazečů o zaměstnání, tak ze strany zaměstnavatelů.

Vyčkávání Přestože trh práce reaguje na zpomalení růstu ekonomiky s mírným zpožděním, současná situace se již od října výrazně projevuje ve všech větších agenturách poklesem umístěných pracovníků. První větší propouštění ve výrobních podnicích se dotklo především agenturních, tedy dočasných zaměstnanců. Firmy omezují rozpočty na agenturní nábor pracovníků. Největší české agentury zprostředkovávající práci zaznamenaly nižší počty zaměstnaných uchazečů již v říjnu, přestože podzimní měsíce bývají na trhu práce zpravidla nejlepším obdobím v roce. Agentura Start People uvádí pokles o jednu třetinu ve srovnání s prvním pololetím, ale pokles v podzimních měsících odhaduje na 35-45 procent oproti plánu. Grafton, Trenkwalder uvádí pokles o jednu čtvrtinu, Manpower asi o sedm procent. Všichni se shodují na poklesu především v automobilovém průmyslu. AYS a Grafton zmiňují pokles poptávky ze strany developerských firem, kterým agentury dodávaly nižší administrativní pracovníky. Řada firem, například banky, leasingové a splátkové firmy, pozastavila nábor nových pracovníků. Firmy často neobsazují uvolněné pozice, raději přesunují stávající pracovníky. Chování některých firem je podle agentur někdy až panické, ale většina spíše opatrně vyčkává. Obecně panuje názor, že klesající tendence se nezastaví ani v prvním čtvrtletí 2009. APPS předpokládá další zpomalení ekonomického růstu a počet nabízených míst se má nadále snižovat. Firmy, které krize neovlivnila letos, budou v příštím roce zřejmě nuceny zefektivňovat své provozy a pracovníky propouštět. Činnost mnoha agentur byla postavena na službě jednomu či dvěma zákazníkům a s poklesem této potřeby jejich činnost skončí.Ve srovnání se sousední Evropou jsme na tom zatím lépe, nicméně prognózy pro příští rok nejsou optimistické.

Děravá legislativa Podle množství agentur, působících na českém trhu, a množství nových žádostí o licenci, podaných na ministerstvu práce a sociálních věcí, by se zdálo, že krize nekrize, poptávka po zaměstnancích je velká, možnosti neomezené a výdělek agentury zaručený. Agentury, které začaly ve větší míře působit na našem území v 90. letech, pomáhaly především nadnárodním společnostem při větších investičních akcích. Někteří investoři byli přímo zvyklí na spolupráci s určitou personální agenturou, kterou vlastně „přivedli“ do Čech se svou investicí. Zaměstnavatel díky agentuře získá na určité období potřebný počet zaměstnanců a odpadá mu tak problém s náborem a administrativou. „Agentury umožňují také zprostředkování některých „prekérních“ pracovních poměrů – studentů, žen na mateřské dovolené či pracovníků v předdůchodovém věku. Zároveň poskytují práci lidem, kteří netouží po stálém zaměstnání,“ vysvětluje Ladislava Steinichová, ředitelka odboru realizace služeb zaměstnanosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).
Mezi největší agentury působící na českém trhu a sdružené v APPS patří společnosti Adecco, Grafton, Manpower, Trenkwalder a Start People. APPS usiluje o zprůhlednění činnosti agentur a úzce spolupracuje s MPSV a úřady práce. Podílela se také na úpravě paragrafu v zákoně o zaměstnanosti, který vymezuje pojem zprostředkování práce a který vešel v platnost roku 2004. Současná legislativa ale stále nemá možnost kontrolovat a postihnout neseriózní agentury. „Povinnost hlásit ministerstvu počty svých zaměstnanců například nesplnila za minulý rok ani polovina licencovaných agentur, s řadou z nich je zahájeno správní řízení o uložení pokuty. U některých agentur je zvažováno i odejmutí povolení – to ovšem v kontextu s dalšími porušeními, zejména zákoníku práce,“ vysvětluje Steinichová. „Stává se, že jeden majitel licence dále prodává zaměstnance další agentuře a než se dostane zaměstnanec k pravému uživateli, projde i několika prostředníky a dopátrat se „původního zaměstnavatele“ je pak nesmírně obtížné,“ dodává. Některé agentury používají nátlakové metody – nutí zaměstnavatele mafiánskými prostředky zaměstnat pouze určité osoby. Jiné zase působí jako „firmy na jedno použití“ – přivezou například na základě poptávky do republiky skupinu cizinců s turistickými vízy a na měsíc je zapůjčí zaměstnavateli. Na konci měsíce dostanou zaplaceno od zákazníka, ale navíc si vyberou od každého zaměstnaného svou provizi. Získaný obnos někdy stačí na živobytí na celý rok, o povinných odvodech či pojištění nemůže být ani řeč. Podobní škůdci mezi agenturami vytvářejí onen nelichotivý obraz, který dopadá i na seriózní agentury. Žadatelé o licenci sice mohou splňovat kritéria pro její dostání, ale zpětná vazba již nefunguje.To by se mělo změnit v lednu 2009, kdy se novelou zákona o zaměstnanosti zpřísní podmínky vydávání licencí ke zprostředkování práce a nově udělované licence bude posuzovat také ministerstvo vnitra. Upraví se i některé „děravé“ paragrafy. Do budoucna se uvažuje také o zákonném povinném pojištění personálních agentur, jako je tomu například u cestovních agentur. Agenturní práce, mnohdy chápaná jako pouhé vykořisťování cizinců, by měla získat punc normální formy zaměstnávání.

Virtuální život, virtuální zaměstnání Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka agentury Manpower Česká republika a Slovenská republika, působí ve firmě od poloviny roku 2001. Od října 2007 je také zodpovědná za aktivity Manpower na Slovensku. Je zakládající členkou a v současné době členkou představenstva APPS.

EURO: Současná ekonomická situace se projevuje negativně v mnoha oblastech – jakým způsobem se odrazila na trhu práce? REZLEROVÁ: Na jednu stranu se v poslední době razantně snížila fluktuace zaměstnanců. Lidé si mnohem víc váží svého zaměstnání a více si uvědomují, že v případě propouštění si firma snaží udržet loajální zaměstnance, kteří ve firmě pracují delší dobu. To snižuje dostupnost lidí na trhu práce. Naopak na trh práce přicházejí lidé z firem, které jsou zpomalením ekonomiky postiženy. Oproti prvnímu pololetí 2008 jsme zaznamenali asi patnáctiprocentní pokles v počtu umístěných pracovníků v Česku. Na Slovensku, kde jsme více orientováni na průmyslová odvětví, je pokles markantnější – kolem 25 procent. Zlepšení se nedá očekávat ani na počátku příštího roku, ale jak se bude situace skutečně vyvíjet, to v tuto chvíli nelze říci.

EURO: Dá se předpokládat, že v příštím roce se zvýší nezaměstnanost – nenahradí tradiční uchazeči o zaměstnání část agenturních pracovníků? REZLEROVÁ: V této nejisté době sledujeme u našich klientů dva typy reakcí. Některé firmy, které utlumují výrobu, propouštějí přednostně agenturní zaměstnance, protože je to pro ně mnohem jednodušší, než rozvázat pracovní poměr s kmenovými zaměstnanci. Firmy, které výrobu nesnižují, ale nejsou si jisty, jaký bude další vývoj, upřednostňují naopak agenturní zaměstnance, protože tato pracovní síla je flexibilnější. Celkovým trendem je ale nižší poptávka po agenturních zaměstnancích.

EURO: V současné době je v Česku registrováno víc než 2200 agentur, které zprostředkovávají zaměstnání, odpovídá to poptávce? REZLEROVÁ: V normálním prostředí a za normálních podmínek by mohlo na trhu pracovat dle mého odhadu i dvakrát tolik agentur. Přicházejí noví investoři, prostor by tu byl. Problém je, že ne všechny agentury, byť splnily kritéria k vydání licence, jsou seriózní. Zpětná vazba a kontrola tu nefunguje.

EURO: V některých průmyslových odvětvích, ale i ve státním sektoru, například ve zdravotnictví, je trvalý nedostatek určitých profesí. Můžou v tomto směru být agentury nápomocné? REZLEROVÁ: Zájem bychom měli. Jsme schopni zajistit například kvalifikovaný zdravotnický personál, kterého se delší dobu katastrofálně nedostává, a to z balkánských zemí. Bohužel celý legální administrativní proces trvá víc než osm měsíců. U některých nižších pozic, kterých je v Česku nedostatek, například kvůli zrušení některých učňovských oborů, jsme schopni také zajistit pracovníka – například vietnamské svářeče. Vyřízení všech náležitostí trvá minimálně šest měsíců. Jsou ovšem agentury, které to umí „rychleji“. Je otázka, zda jde v takovém případě o legální způsob.

EURO: Nábor nových uchazečů se asi dnes realizuje hlavně přes internet… REZLEROVÁ: Nejvíc kandidatur přichází internetovou cestou, je to asi 85 až 95 procent. S každým kandidátem si ale následně domluvíme osobní schůzku. Druhým nejrozšířenějším způsobem hledání vhodného kandidáta na určitou pozici je „doporučení“ známého. Na klasickou inzerci v tisku reaguje nejmenší počet kandidátů, vyžaduje to z naší strany větší selekci. Inzerce slouží spíš marketingu společnosti.

EURO: Jaké další možnosti najít vhodné kandidáty se dají využít? REZLEROVÁ: Stále více se zapojujeme do komunit v určitých oborech jako třeba IT nebo účetnictví, využíváme různé databáze životopisů nebo blogy. Novými zdroji jsou servery typu „Facebook“, „LinkedIn“, které využívá stále více lidí. Naše společnost otevřela také své pobočky na virtuálním 3D světě „Second Life“. Případný uchazeč o zaměstnání nás může na Second Lifu navštívit a nechat se zaměstnat na zkoušku nebo absolvovat vzdělávací kurzy. Osobně si ale nemyslím, že by do budoucna bylo zprostředkování práce možné pouze elektronickou cestou a že bychom všichni žili jen virtuálním životem. Obyčejný „obchod“ přístupný z ulice a obyčejný člověk, který s vámi promluví, jako když se jdete do cestovky zeptat na dovolenou, to funguje stále velmi dobře.

BOX
Adecco působí na trhu v Česku od roku 1992. Společnost zaujímá přední postavení na světovém trhu služeb v oblasti řízení lidských zdrojů. Pod vedením mezinárodního týmu se zkušenostmi z celého světa poskytuje jedinečnou nabídku pružné pracovní síly a kariérových služeb korporátním klientům a kvalifikovaným uchazečům.
6700 poboček ve více než 70 zemích světa
21 poboček v Česku a na Slovensku

Grafton Recruitment byl založen roku 1982 a patří k předním dodavatelům personálního poradenství. Je jednou z největších nezávislých evropských firem, která vyhledává zaměstnance ve všech sektorech a pozicích.
80 poboček v 19 zemích světa
13 poboček v Česku

Manpower působí v Česku od roku 1991 a je součástí jedné z předních světových společností v oblasti personálních služeb. Nabízí zaměstnavatelům celou řadu služeb – poskytování zaměstnanců na dobu neurčitou i určitou, hodnocení a výběr pracovníků, školení, outplacement, outsourcing a poradenské služby.
4500 poboček v 80 zemích světa
28 poboček v Česku

Start People působí v Česku od roku 1991 a zaměřuje se na zprostředkování práce a dočasná zaměstnávání. Mimo tyto služby poskytuje kompletní personální servis.
V roce 2007 se Start People stal členem holandské skupiny USG People.
sesterské společnosti ve 13 zemích Evropy
17 poboček v Česku

Trenkwalder v Česku působí od roku 1991. Je součástí evropského koncernu Trenkwalder International a patří k předním personálním specialistům na evropském trhu.
400 poboček ve 20 zemích střední a východní Evropy
18 poboček v Česku

BOX
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
§14 (1) Zprostředkováním zaměstnání se rozumí
a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,
b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení (dále jen „uživatel“),
c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

BOX
Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS) vznikla v roce 2002. Jejími členy jsou:
Adecco
Advanced Search
Asociace pracovních agentur
AYS Placement and Workshop
CZECH-XAWAX
Český trh práce
eurodraft
Grafton Recruitment
Hoffmann Wizard
Index Nosluš
Manpower
Start People
Stegmann Czech
Synergie
Trenkwalder

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Auta
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být…
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Automobilce Mini došla trpělivost. Na Dakar pošle auta s pohonem 4×4 i zadokolky
Je pohon na LPG ohrožený druh? Originálních aut na plyn už moc nekoupíte
Škoda představuje model Ke Luoke. Je to prodloužený Karoq pro Čínu
Technologie
Vyšel Vivaldi 1.13. Vylepšuje stahování a práci desítkami listů
Transcend RDC2: multifunkční čtečka karet pro smartphony (vyzkoušeno)
Messenger už nebude tak brutálně masakrovat fotky. Novým limitem je 4k
4K, HDR a 5× větší úhlopříčka, než má vaše televize. Nový projektor od BenQ stojí jen 40 000 Kč
Panelové prostředí pro aplikace ve Windows žije. Možná si ho brzy osaháme
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít