Další zakázka a la Srba

24. listopadu 2003, 00:00 - JAKUB KNĚZŮ, reportér ČT jakub-knezu@czech-tv.cz
24. listopadu 2003, 00:00

VSTUP DO EVROPSKÉ UNIE JE PRO ČESKOU REPUBLIKU PRIORITOU. O TO VĚTŠÍ PRIORITOU BY MĚL BÝT PRO MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ. A O TO VĚTŠÍ PEČLIVOST BY MĚLA DOPROVÁZET OBCHODNÍ SOUTĚŽE, KTERÉ SOUVISEJÍ SE VSTUPEM DO UNIE.

Potvrzeno: ministerstvo zahraničních věcí postupovalo nestandardně při vypsání veřejné obchodní soutěže

JENŽE TOMU TAK NENÍ, JAK UKAZUJE SOUTĚŽ NA INTERNETOVÉ STRÁNKY O EU.

Do konce letošního února provozovala firma Et Netera informační server ministerstva zahraničních věcí Euroskop. Ministerstvo se však rozhodlo vypsat soutěž na nového správce eurostránek. Vyhrála firma Neris, dceřiná společnost České tiskové kanceláře. Proti tomuto rozhodnutí podal původní provozovatel stránek stížnost. A uspěl. Kdo by čekal, že toto bylo rozuzlení celého příběhu, mýlí se. Duch Karla Srby, nejslavnějšího vládce nad podivnými ministerskými zakázkami v rezortu zahraničních věcí, pravděpodobně přežil. Na začátku letošního roku, kdy to už už vypadalo, že občané země nebudou mít dostatek informací o kladech a záporech vstupu do Evropské unie, začalo ministerstvo zahraničních věcí realizovat svoji propagační kampaň. Celkem na ni vynaložilo kolem dvou set milionů korun. Jen například za její logo zaplatilo milion. Součástí kampaně byly také informace na internetovém portálu o Evropské unii a vztahu České republiky k ní, Euroskopu. Ministerští úředníci však usoudili, že nejsou spokojeni s dosavadním provozovatelem stránek, firmou Et Netera, a rozhodli, že vypíší tendr na jejich nového správce. Jana Adamcová, ředitelka odboru komunikační strategie ministerstva zahraničních věcí, postupovala podle svých vlastních slov prozaicky: vzala do ruky katalog firem, které se výrobou a správou internetových portálů zabývají, pět z nich si vybrala a oslovila je. Tím se však začala odvíjet historie jedné soutěže, jejíž neúspěch jde jednoznačně na vrub úředníků z Černínského paláce. Vladimír Smejkal, advokát, který zastupuje firmu Et Netera, říká: „Když to vezmeme od začátku, tak už samotné zadání soutěže bylo vágní a umožňovalo různý výklad. Domnívám se, že celá ta zakázka byla provedena velice nešťastným způsobem.“

BYLO JICH PĚT, …ALE VLASTNĚ TŘI

Zákon říká, že v případě, že státní instituce nebo podnik vyhlašuje soutěž menšího rozsahu, do 7,5 milionu, může oslovit minimálně pět předem vybraných firem a soutěž udělat mezi nimi. Říká se tomu výzva více zájemcům. Nemusí tedy vyhlašovat tradiční soutěž, do které se může přihlásit jakýkoli počet uchazečů. Jenže ministerstvo zadání soutěže pojalo po svém. Oslovilo sice pět firem, tedy minimální možný počet pro uspořádání soutěže. Dvě z těchto pěti společností však vůbec nepodnikají v tvorbě, správě a komplexní údržbě internetových prezentačních stránek. I zadání podmínek soutěže bylo zmatečné. Nejdříve ministerstvo požadovalo dvojjazyčnou verzi všech dokumentů, které jsou na Euroskopu zveřejněné. Posléze upravilo svůj požadavek na 70 % ze všech důležitých textů a ještě později chtělo jen 70 % ze všech textů bez rozlišení jejich důležitosti. Ministerští úředníci tak zcela zásadně měnili podmínky soutěže. Tyto změny měly totiž rozhodující vliv na stanovení nabídkových cen především kvůli vysoké ceně překladů do angličtiny. Soutěž přitom pro ministerstvo organizovala soukromá firma Gordion, která se specializuje na vypisování veřejných obchodních soutěží. Na nabídku reagovaly tři z pěti oslovených firem. Prvním vítězem soutěže o správu internetových stránek Euroskop se stala firma Neris. A to dokonce dvojnásobným. To proto, že nejdříve komise pro posouzení a hodnocení nabídek na svém prvním jednání 3. ledna 2003 vyřadila nabídku Et Netery. „MZV na naši první námitku reagovalo pouze formálně, první den zrušilo výsledky a druhý den vyhlásilo znovu stejné. Druhou námitku už odmítlo. Protože se však domníváme, že ministerstvo v této soutěži porušilo zákon, obrátili jsme se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ vysvětluje postup firmy Et Netera její advokát Vladimír Smejkal.

SOUTĚŽ ZRUŠENA

„V rámci obchodních soutěží je běžnou praxí, že po dotazech uchazečů se upravují jejich podmínky. To probíhá vždy,“ namítá Jana Adamcová z ministerstva. Při čtení rozhodnutí ÚOHS a znalosti vysvětlení jeho úředníků jsou slova Jany Adamcové vidět v poněkud jiném světle: „Za úplnost a správnost údajů obsažených v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel. Je nepřípustné upřesňovat plnění veřejné zakázky na základě pozdějších dotazů zájemců. Zadavatel tímto postupem porušil zákon, neboť přesně a jednoznačně nevymezil rozsah plnění veřejné zakázky.“ Antimonopolní úřad zrušil tedy soutěž kvůli vágnímu zadání podmínek, ostatní kritiky ze strany firmy Et Netera odmítl jako neopodstatněné. Brněnský úřad tak nepotvrdil pochybnosti o výběru zbylých firem jen jako jakési stafáže pro vítězné tažení Nerisu, ani například úvahy o podseknuté ceně ze strany téže firmy. To, jak ministerstvo pojalo soutěž, dokládají slova ředitele další oslovené firmy IMPROMAT CZ Petra Břicháčka. Ten ani nevěděl, že jeho firmě ministerstvo nějakou nabídku poslalo. „Dělali jsme pro ně něco během summitu NATO v Praze. Zajišťovali jsme jim kopírky a jejich obsluhu. Tvorbě a správě www stránek se nevěnujeme,“ uvedl. „Nevím, jestli těch Impromatů není víc. Možná tam mohla být chyba v názvu,“ argumentuje Jana Adamcová, ředitelka odboru komunikační strategie ministerstva zahraničních věci. Další z oslovených firem, DNS, internetové stránky ani nevyrábí, ani nespravuje. Poslední do pětice, firma Empire, se sice svojí činností blíží orientaci firem Neris nebo Et Netera, ale poslala nabídkovou cenu za správu Euroskopu tak vysokou, že ji téměř okamžitě katapultovala ze soutěže.

V MLZE

Ministerstvo nechtělo další oplétačky kvůli soutěži na správu Euroskopu a rozhodlo se vyřešit problém po svém. Nejdříve prozatímně - do skončení problémů a stížností (a teď už zřejmě trvale) má od něj zakázku firma ecommerce.cz. Žádné další výběrové řízení už ministerstvo totiž vypisovat nebude. Důvodem je prý to, že si sami úředníci jsou schopni náplň serveru obstarat a nepotřebují k tomu žádnou cizí firmu. Ecommerce.cz prý jen plní drobné subdodávky, na které by se nevyplatilo vypisovat výběrové řízení. Zvláštní rozuzlení případu jen dokládá, jak se na ministerstvu šachuje se zakázkami. I když bychom připustili dobrý úmysl a snahu šetřit ze strany úředníků, zůstává způsob provedení soutěže, který prošel od vyřazení jednoho z účastníků, jeho opětovného přijetí, dalšího vyloučení, stížnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jejímu uznání Úřadem, následnému zrušení výběrového řízení ministerskými úředníky s tím, že vlastně není důvod, proč jej dělat, a finálnímu výběru původně zcela nezúčastněné firmy bez možnosti soutěže s její konkurencí, a tím i možnému docílení nižší ceny za provedené služby, velmi nestandardním. Jestliže tento postup neukazuje přímo na pletichy, pak jednoznačně na nekompetentní jednání příslušných zaměstnanců Černínského paláce.

ZAPOMENUTÁ DOMÉNA

Na internetových stránkách ministerstva se v úřednicky šroubovaném vyjádření dovíte, že server Euroskop „je jedním z hlavních komunikačních nástrojů při realizaci komunikační strategie vlády ČR před vstupem ČR do EU“. O tento „nástroj“ však ministerstvo málem přišlo. Jeho úředníci si totiž nezjistili, že internetová doména www.euroskop.cz patří bývalému provozovateli portálu, firmě Et Netera. Kdyby tato společnost nepřevedla dobrovolně práva k doméně na ministerstvo, mohli by lidé toužící po informacích o EU najít na této adrese cokoli. Třeba prodej zeleniny on line.

PODIVNÁ SOUTĚŽ BYLA UŽ DŘÍV

Celá kampaň, kterou ministerstvo připravovalo, byla už od počátku terčem kritik jak reklamních profesionálů, tak i politiků, kterým šlo o bezpečné proplutí skalinami kolem evropského referenda. Reklamní agentury tvrdily, že samotné zadání soutěže o tvorbu kampaně bylo natolik matoucí, že přes velký balík (200 milionů korun) se tendru zúčastnilo jen pět firem, z toho čtyři mediální agentury a jedna fullservice. V plnění přitom byly tvorba mediálního plánu, výroba a ztvárnění tiskových a audiovizuálních podkladů, nákup médií, nákup reklamních ploch, tedy i kritéria, kterým mediální agentura ve své běžné činnosti nemůže vyhovět. Odborníci na reklamu kritizovali také fakt, že zcela chyběla myšlenka, která by celou kampaň provázela. V hodnotitelské komisi navíc zasedli lidé, o jejichž jménech prý v reklamní branži ještě nikdo neslyšel. Způsob, jak se ministerstvo a jeho úředníci chopili stamilionů na kampaň, se nelíbil například odborníkovi na reklamu, řediteli české pobočky nadnárodní agentury Ogilvy, Evženu Hartovi. Ten řekl, že se jeho firma nebude ani ucházet o zpracování kampaně, protože v něm zadavatelé a agentura Gordion, která bude mít na starosti právní poradenství a organizační zajištění chystaných výběrových řízení na reklamní a mediální agenturu, nevzbuzuje důvěru. Také uvedl, že investice dvou set milionů korun do kampaně se mu zdá až přehnaně vysoká.

Kdo je kdo

Firma Neris měla být podle prvních záměrů ministerstva zahraničních věcí vítězem soutěže na dodávku služeb souvisejících se správou a údržbou Euroskopu. Je to dceřiná společnost České tiskové kanceláře, která má s prací pro MZV své zkušenosti. Za jeden a půl milionu korun totiž předloni na podzim připravovala internetové stránky summitu NATO a právě kvůli tomu byla terčem kritiky. Neris, respektive veřejnoprávní ČTK, která firmu stoprocentně ovládá, by totiž měla být na státu nezávislá. Jestliže se pustila do propagace NATO, pak může být tato její nezávislost narušena.

Firma ecommerce.cz se zabývá tvorbou internetových aplikací určených především pro publikování a obchodování v prostředí internetu. V roce 1999, kdy také vznikla ve formě s. r. o., začala úzce spolupracovat s firmou Atlas.cz, která provozuje jeden z největších českých internetových portálů. Tyto dvě společnosti posléze společně vytvořily firmu ecommerce.cz, a. s., která spravuje právě Euroskop.

„Už nám nejde o tu zakázku. Jen nesouhlasíme s tím, aby stát vypisoval výběrová řízení takto nestandardně,“ říká finanční ředitel firmy Et Netera Martin Palička.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Už jste požádali finanční úřad o prominutí pokuty za kontrolní hlášení?
Známé tváře a volby. Které osobnosti podporují SPD, TOPku, či Piráty?
Známé tváře a volby: Které známé osobnosti podporují ANO, KSČM, či ODS?
Auta
Koncept Toyota Fine-Comfort Ride je vodíkový soupeř…
Galerie: Šemík, knedlík, mandelinka a další legendární autobusy z ČSSR
Nový Jeep Compass má za sebou testy IIHS. Obstál bez vyznamenání
Na dálnici D1 bylo spuštěno další úsekové měření. Je totiž potřeba vybrat více peněz
Porsche 718 Boxster a Cayman GTS se mohou pochlubit vyšším výkonem
Technologie
Asus: Coffee Lake by mohlo být kompatibilní s deskami generace Z270, kdyby Intel chtěl
Linuxáci si vymodlili vlastní smartphone. Librem 5 se chce odlišit od Androidů i iPhonů
S cenami operačních pamětí to prý bude mizérie i příští rok, nedostatek čipů má trvat
Sdílení polohy na mapě láká další aplikace. Kde všude se můžete nechat sledovat?
Google převlékne Kalendář do Material Designu. Takhle bude vypadat
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít