Daj-li medaili - Euro.cz

Předplatné

 • 49x týdeník Euro
 • 30x Speciál
 • Přístup k premium článkům
 • Web bez reklam
 • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Daj-li medaili

, Jan Štětka,
Daj-li medaili
Zdroj: Euro.cz

Proč Václav Havel nevyznamenává podnikatele?

Asi bychom v seznamu nenašli víc profesí, vyznamenán nebyl ani žádný řidič tramvaje. Tak odpověděl týdeníku EURO tiskový mluvčí prezidenta republiky Ladislav Špaček na otázku, proč mezi letošními laureáty nejvyšších státních vyznamenání, které prezident předal 28. října, nejsou zastoupeni podnikatelé.
Je to tak, a nejen letos. Výtvarníci, herci, filozofové, vojáci, politici, vědci, teologové, hasiči, spisovatelé, státníci i policisté. Ze všech těchto profesních skupin většinou pocházejí osobnosti, které se v uplynulých deseti letech svého českého prezidentování rozhodl ocenit některým ze čtyř nejvyšších státních vyznamenání Václav Havel. Jsou mezi nimi jeho přátelé i někteří političtí oponenti (třeba Václav Benda). Zřejmě každý z nich nějakým způsobem podniká či podnikal. Není sporu, že kupříkladu Karel Schwarzenberg je významným vlastníkem lesů i odborníkem v tomto směru. Nikdo z oceněných však nepatří do okruhu podnikatelů nebo průmyslníků v pravém slova smyslu. Nikdo z nich nebyl vyznamenán právě za zásluhy v podnikání. Ty jako by prezident Havel ani neuznával.

Měli je navrhnout.

Nápadnou absenci podnikatelů vysvětluje mluvčí Ladislav Špaček tím, že prezident nevybírá ani neřadí vyznamenané podle profesních kategorií. „Lidé to dostávají za zásluhy, za hrdinské činy nebo boj za demokracii. Těžko vám odpovím, jestli mezi desítkami vyznamenaných v uplynulých letech byli podnikatelé nebo ne. Já si osobně myslím, že jich musela být spousta, ale my takovou selekci neprovádíme,“ uvedl Špaček.
Jedinou osobností vyznamenanou za zásluhy v podnikání byl však pouze Tomáš Baťa. V roce 1991 obdržel z rukou Václava Havla Řád Tomáše Garriqua Masaryka.
Prezident Havel může vybírat kandidáty na ocenění buď sám, nebo na doporučení vlády, Senátu a Poslanecké sněmovny. Za důležitý důvod absence podnikatelů mezi vyznamenanými Špaček považuje právě fakt, že v návrzích od ministrů, poslanců i senátorů jejich jména pravidelně chybějí. „Pokud byste chtěl podezírat prezidenta z nějakých subjektivních pohledů na věc, konfrontujte si to s těmi návrhy,“ uvedl. A má pravdu. V seznamech, publikovaných prostřednictvím internetu, které každoročně do prezidentské kanceláře posílají zmíněné instituce, skutečně podnikatelé chybějí.

Vím, koho vyznamenat.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Stanislav Kázecký spoléhá, že pomíjení podnikatelské sféry při předávání vyznamenání brzy skončí. „Doufám, že nový prezident vezme v úvahu tuto skupinu již v příštím roce,“ řekl týdeníku EURO. Na to, že by nejen letos, ale v posledních letech vůbec byl mezi vyznamenanými nějaký podnikatel, si nevzpomíná. „Samozřejmě mě ta absence mrzí,“ svěřuje se Kázecký. Svědčí to podle něj o jistém názoru na podnikatele u lidí, kteří o vyznamenávání rozhodují. „Přitom především podnikatelé a manažeři vytvářejí prostor a zdroje, aby u nás mohla být kultura nebo sport,“ připomíná.
Chápe obavy vyplývající z nedávné zkušenosti – někteří podnikatelé byli zprvu adorováni a později měli problémy se zákonem. „Ale to je jen ta menší část. Tady je hodně lidí, kteří z ničeho vybudovali podniky zaměstnávající tisíce občanů. Tito podnikatelé nic neukradli, pracují od rána do večera, takže jsou hodni ocenění,“ zdůrazňuje Kázecký. Jmenovat konkrétně nechce, ale prý by je bez nějakého hlubokého přemýšlení dokázal označit.
Navrhnout osobnosti k vyznamenání může každý občan. Proč tak dosud neučinil Svaz průmyslu a obchodu? „Je to pro nás podnět, jsem přesvědčen, že příští rok bychom něco měli předložit,“ slibuje Stanislav Kázecký.

Rudolfínský zlom.

Macešsky se Václav Havel nechoval k podnikatelům odjakživa. V prvních letech po listopadu ve svých projevech drobné a střední podnikání výrazně podporoval. Pak ale nastal zlom. Politolog Zdeněk Zbořil z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy soudí, že to zavinil nejen neúspěch návratu firmy Baťa do republiky, ale celá řada spekulantských afér. „To bylo ke škodě věci. Právě od projevu o blbé náladě v Rudolfinu na podzim 1997 vlastně Václav Havel neučinil nic, co by tuto náladu mohlo odstranit. Nepokusil se ani onen mafiánský kapitalismus, o němž mluvil, pojmenovat adresněji a postavit proti němu příklad nějaké jiné aktivity. Třeba soukromníky, jimž se povedlo po roce 1989 obnovit živnost a jichž je hodně,“ tvrdí Zbořil. „Ale prezident o těchto věcech asi ani neví. O podnikatele totiž od rudolfínského shromáždění projevoval ostentativní nezájem a příliš generalizoval.“

Úzký pohled prezidenta.

Havel pomohl zpopularizovat nespravedlivou rovnici Co podnikatel, to darebák, míní Zbořil. Při úvaze nad výběrem osobností, vyznamenaných Řádem Bílého lva, Řádem TGM, Medailí Za hrdinství nebo Medailí Za zásluhy, by Havlovi vytkl, že byl určován „stylem života pana prezidenta, jeho sociálními i kulturními kontakty“. Václava Havla podle Zdeňka Zbořila nenapadne vyznamenat jiné umělecké celebrity než pražské. „Je to úzký pohled na společnost, který on v posledních létech svého prezidentování projevuje stále častěji,“ říká Zbořil. Ani on by nesouhlasil s udílením řádů podle profesního zastoupení. Ale právě v podnikatelích vidí lidi, kteří v dobrém i špatném podstatně ovlivňují společenský systém politických institucí a jeho změnu.
Na otázku hlubší, totiž zda podnikání je vůbec činnost hodná vyznamenání, jež se obvykle udělují za mimořádné zásluhy o společenské blaho, odpovídají sami podnikatelé v anketě týdeníku EURO. Nikoli jednoznačně.

Anketa
Stojíme za (o) to, pane prezidente?
Přední čeští podnikatelé a top manažeři, odpověděli na otázku: „Prezident Václav Havel za dobu svého vládnutí nevyznamenal žádného podnikatele. Čím si to vysvětlujete?”
Protože odpovědi reprezentativního vzorku české ekonomické elity vypovídají nejen o jejím hodnocení hlavy státu, ale jsou také svébytnou sebereflexí, rozhodli jsme se jim věnovat mimořádný prostor. Odpovědi publikujeme jako anonymní, neboť anonymitu jsme respondentům zaručili, podobně jako je tomu v případě Manažerského barometru. Jména účastníků ankety jsou uložena v redakci.

Pohled první: Degradace podnikání

 • Trefné. Mohl alespoň pana Junka, za tu Lucernu, že. Asi neví, že tu nějací jsou. V jeho imaginárním světě žádní nejsou, jenom on a jeho demokracie, která asi žije ze vzduchu. Co by tomu řekli ti jeho patolízalové, kdyby vyznamenal nějakého podnikatele, nedej bože nějakého sedřeného staříka-dělníka. Před horníkem by se pokřižoval a ještě více vyhrnul nohavice (ne snad kvůli vodě, před kterou emigroval). K tomu fakt není co říct. Nebo je možné o tom mluvit dlouho. Zbytečné, zbytečné.
 • Patrně nepatří do okruhu jeho přátel (viz letošní seznam vyznamenaných).
 • Pan prezident patrně nepovažuje podnikatele, na rozdíl od básníků, umělců, filozofů a dalších „myslitelů“, za občany, kteří přispívají k rozvoji této země. Velmi, velmi smutné.
 • Letošní sestava na 28.10. je absolutní degradací porevolučních státních vyznamenání a de facto uznáním našeho oficiálního státního systému „já na bráchu“. Pro celou unii to musí být pěkný šok a pro příznivce božského Havla snad už konečně procitnutí.
 • Kdyby se něčemu věnoval za celý život zodpovědně a nejen tlachal a tím tlacháním se živil, byť některé věci jsou napsány průměrně, asi by si podnikání vážil víc. Jenže jemu to spadlo vše do klína, jako placenému disidentovi a placenému prezidentovi s obrovskými restitucemi. Nikdy nepoznal, co je to riskovat v zájmu podniku, hledat kontakty na záchranu a i co je to pocit blaženosti z uklidnění.
 • Václav Havel je intelektuál a s komerční sférou neměl nikdy nic společného. Přestože podnikatelská sféra je jediným zdrojem přidané hodnoty, jež pak slouží k financování všech ostatních sfér života společnosti, je považována za něco nečistého, takřka kriminálního. Svým dílem k tomu přispěly ony velké osobnosti české ekonomiky 90. let, které zčásti rozkradly a zčásti stupidně prohospodařily astronomické částky. Osobně se nedivím, že řadový občan sledující televizi Nova považuje každého podnikatele za zločince (a ředitele televize Nova proto zvolí do Senátu). Toto povědomí by změnila popularizace alespoň některých z tisíců a možná i desetitisíců podnikatelů, kteří vytvářejí hodnoty, nová pracovní místa, řádně platí daně… Ale to jsou témata, která nikoho nezajímají. Je v zájmu této země, aby se toto povědomí změnilo, aby lidé konečně pochopili, odkud se berou peníze, které jim zajišťují zdravotní péči, dopravní infrastrukturu, chod státní správy atd. To je obrovský dluh nejen Václava Havla (pro kterého je propast mezi jeho intelektuálním světem a pragmatickou komerční sférou zjevně nepřekročitelná), ale i politických stran (zejména tzv. pravicových, kde jsou ovšem rovněž převážně lidé komerční sférou nedotčení), vlády, parlamentu, veřejnoprávních médií atd.
 • … z krásných vizí a humanitárních představ o dobru a zlu se státní pokladna nenaplní!

Pohled druhý: Pan prezident je mimo

 • … možná žádného nezná.
 • Domnívám, se že je to způsobeno intelektuálním přístupem Václava Havla k životu a pseudointelektuálním přístupem jeho poradců k (mimo jiné) institutu vyznamenávání osob za cokoli. Naštěstí vzhledem k tomu, ze sám k tomuto institutu přistupuji s hlubokým despektem, nevadí mi
 • to ani jako občanovi, ani jako podnikateli…
 • Filozoficky a umělecky orientovaný Václav Havel se zřejmě v podnikatelských záležitostech dobře neorientuje. V jeho postoji se možná projevují i výhrady k etické stránce „české cesty“ budování tržní ekonomiky po roce 1989.
 • Myslím si, ze Havlův zdrženlivý postoj vůči podnikatelské sféře je poměrně známý, vysvětluji si to tím, že prezident nepotřeboval podnikatele ke svým vlastním aktivitám a jejich prosazování, i strachem

z využívání a spojování úřadu prezidenta a jména Havel s podnikatelskou sférou.

 • Asi je to v povaze věci, že umělci a podnikatelé ten správný vztah k sobě nemají.
 • Dramatik, filozof a humanista se málokdy zabývá tak triviálními věcmi, jakými jsou peníze, rohlíky, auta, energetika nebo kvalita služeb. A je dobře, že vyznamenáni byli jen ti lidé, u kterých mohl posoudit jejich přínos pro společnost.
 • Je svou podstatou intelektuál odtržený od reálného života. Nevyznamenal nejen podnikatele, ale ani lidi práce.
 • Humanitní vědy, a to i ústy tak preeminentního představitele, jako je Václav Havel, občas nedokážou odrážet realitu. A tak přestože většina úvah většiny národa se točí kolem ekonomických kategorií, a přestože aktivity v ekonomické sféře mají spousty svých hrdinu (stejně jako spousty těch, kteří v ekonomickém i morálním hodnocení propadli), úvahy Václava Havla se točí kolem historiků, hudebníků, duchovních a plukovníků v. v. Takže, přestože mám
 • našeho prezidenta rád, musím konstatovat, že je, lidově řečeno, „úplně mimo“.
 • V poslední chvíli mu Dáša Čalfu zakázala.
 • Pan prezident Havel žije mimo realitu všedního dne. Proto asi ani nemá tušení, jak podnikání v našich zeměpisných polohách probíhá, s čím musí každý podnikatel bojovat a jaké jsou výsledky podnikání nestátních podniků.
 • Zřejmě jej svět podnikání nezajímá, neslyšel jsem ani, že nějakého podnikatele někdy přijal, divadlo je zřejmě důležitější.

Pohled třetí: Proč a za co?

 • Protože vyznamenání je nefinančním nástrojem motivace, který podnikatelé nepotřebují.
 • Když se podíváte, jak se podnikatelské elity neustále mění, tak se mu ani nedivíte. Možná to bude mít smysl za pár let, až bude podnikání v ČR více standardní a informačně transparentní.
 • A znáte podnikatele, který by nechal za své peníze například vybudovat knihovnu nebo veřejný park?
 • Anebo vlastnim úsilím, energií a kontakty doma i v zahraničí zřídil organizaci pro podporu talentovaných vědců začínajících v základním výzkumu? Tím to možná bude. Vyznamenává se za prospěch věcem veřejným.
 • Nevnímám to jako problém. Novodobá historie podnikání v České republice je příliš krátká na to, aby mohla prokázat nějaké trvalé, nezpochybnitelné hodnoty a výrazné zásluhy konkrétních lidí v podnikatelské oblasti. Zde je určitě namístě zdrženlivost. Vezměme například výsledky různých anket o podnikatele roku z minulých deseti let a porovnejme je se současným hodnocením oceněných lidí. Ten rozpor je někdy zdrcující. Kromě toho se domnívám, že státní vyznamenání není ctižádostí převážné většiny lidí z oblasti podnikání a managementu.
 • Pan prezident je osobou, které leží na srdci především morální aspekty a různorodost života společnosti, tedy občanská společnost. Ekonomika, o které se v posledních dvanácti letech pořád mluvilo a psalo, ležela mimo něj. Z tohoto pohledu jej chápu. Tak nějak není zvykem v našich krajích vyznamenávat podnikatele. Bez podnikatelské sféry by ale nic nefungovalo – stejně jako bez hasičů, doktorů, učitelů, úředníků, disidentů, politiků a dalších. Na rozdíl od výše jmenovaných máme ale jako podnikatelé jednu velkou výhodu – hřeje nás pocit z dobré práce, který ihned „vidíme“ i na svých příjmech, což bohužel pro mnohé neplatí. Takže z toho nejsem smutný, stejně, politické dění již dávno téměř neovlivňuje podnikání a to je dobře.
 • Já tedy nevím, jestli má nějaký podnikatel vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva, vykonal nějaký hrdinský čin nebo má nějaké jiné vynikající zásluhy. Jestli ano, tak jako osobnost, ale těžko jako podnikatel.
 • Proto, že solidní podnikatelé obvykle nemají sklony k okázalosti a předvádění se, aby je někdo viděl nebo
 • si jich všiml. Podnikání je o pokoře a dennodenní poctivé a vytrvalé práci a to zatím není atribut, kterého si politici váží a podporují jej.
 • Vysvětlení je jednoduché: žádný domácí podnikatel ještě nepředvedl, že by udělal pro tuto zemi něco tak záslužného, co by sneslo dlouhodobější test časem a znamenalo opravdu významný veřejný prospěch (to nemyslím jenom vyjádřeno v penězích, ale mohlo by jít i o příspěvek k celkové kultivaci domácího společenského a ekonomického prostředí). Na takové hodnocení si ještě budeme muset nějakou dobu počkat. Přece nebude prezident dávat státní vyznamenání za to, že někomu dobře funguje firma. Bez ohledu na to, že každý takový případ si v našich podmínkách zaslouží obdiv
 • Že jsme všichni lumpové? Inu málokterý podnikatel (či možná žádný) neměl onen správný „dobrý vliv“ na naši společnost v havlovském pojetí. Možná také jde o prostou a banální záležitost typu, že mu nenapadlo se do podnikatelských řad podívat či to nenapadlo doporučující. Ale ruku na srdce, který podnikatel skutečně přispěl dlouhodobě k obecnému blahu?
 • Vysvětluji si to tradiční averzí této společnosti vůči úspěšným a bohatým (myslím ovšem poctivé podnikatele) a také tím, že spousta mediálních „úspěšných“ podnikatelských hvězd přišla k bohatství, jak přišla, a tom pan prezident asi ví své.
 • Předávané řády a vyznamenání, tak,jak jsou nastaveny, nejsou k tomuto vhodné. Navíc víme, jaké podnikatele jsme v minulých letech oceňovali a jak dopadli!
 • Dobrý podnikatel nepotřebuje ocenění – jeho oceněním je fungující podnik, jeho prosperita a spokojení zaměstnanci.
 • Ta otázka je, myslím, příliš zjednodušená. Nevíme třeba, jestli některá z již vyznamenaných osobností je podnikatelem, ale důvod k jeho vyznamenání s jeho podnikatelskou aktivitou souvisel pouze nepřímo nebo třeba vůbec. Pokud se však od podobných podmínek a podotázek oprostím, důvod spočívá ve faktu, že jde o vyznamenání ryze individuální, kdežto podnikatel nebo manažer NIKDY jako jedinec nic bez kvalitního týmu lidí nedokáže, a tudíž mu individuální cena nepřísluší. Navíc, domnívám se, že vyznamenané osobnosti nikdy nebyly vyznamenány za prokázané ekonomické úspěchy, ale především za pevný charakter a podporu tvorby pozitivních lidských hodnot. Nechci tim střílet plošně do vlastních řad, ale současně úspěšná a mediálně slavná ekonomická reprezentace v ČR bohužel tato měřítka nevnímá jako to nejdůležitější při dosažení „úspěšných“ výsledků své práce.
 • Většina podnikatelů, kteří mají viditelný úspěch, ho dosáhla s nějakou pomocí – buď od státu prostřednictvím oddlužení bank, nebo jako pobídku, nebo od svých věřitelů. Za druhé je to doklad o tom, že systém udělování státních vyznamenání není moc demokratický a nevychází z nějakého širšího konsensu různých pohledů na zásluhy. Nevzpomínám si však, že by jinde ve světě byli podnikatelé předmětem státních vyznamenání, to je spíš pro umělce, vědce a obětavce.
 • Asi žádného podnikatele neuznal hodna ocenění za (nezištné) zásluhy o společnost. Dokáži si představit ocenění podnikatele za šíření slávy ČR (který ji tolik šířil?) nebo za statečnost (na podnikatelství nezávislou) – ale podnikatele jako podnikatele? Za co?
 • Ekonomika pro něho není prioritou. Udělal několik kroků, které naší ekonomiku poškodily, např.ochromení zbrojního průmyslu, což neprospělo nikomu, pouze poškodilo náš stát a trhy převzaly jiné korporace. Z druhé strany neví, pokud jeden rok podnikatele vyznamená, nebude-li na něj příští rok podán návrh na trestní stíhání.
 • Možná se seznámil s pokračováním kariéry většiny úspěšných podnikatelů a manažerů roku a to jej nutně muselo odradit. Jinak si ale myslím, že to je správné, daleko více než dosud by měli být vyznamenáváni vědci, lékaři a učitelé, kteří na rozdíl od podnikatelů mají jen tu „slávu“.
 • Asi se bojí, aby se nesekl (mnoho tzv. úspěšných podnikatelů se postupně přesunulo do kategorie kriminálníků). Pan prezident je podle mého názorů osoba vysoce čnící nad české politické bažiny, ale k očištění dobrého jména podnikatelů toho moc neudělal. Takže v tomto směru bohužel moc nevybočuje. Ale kdos bez viny, hoď kamenem (ani EURO v tomto směru moc nezáří!)
Ohodnoťte tento článek
Diskuze