ĎÁBELSKÉ HRÁTKY S VÝKUPEM AKCIÍ - Euro.cz

Přihlášení

ĎÁBELSKÉ HRÁTKY S VÝKUPEM AKCIÍ

, Karel Klein,
ĎÁBELSKÉ HRÁTKY S VÝKUPEM AKCIÍ
Zdroj: Euro.cz

Bohemia Venture

Drobní akcionáři kdysi jednoho z největších fondů v zemi – YSE 2, nyní již klasické akciovky Bohemia Venture, se bouří nad odkupní cenou stanovenou při zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií. Vedení fondu tvrdí, že postupuje podle zákonných regulí.

Na stole je tak další případ, kdy většinoví vlastníci využijí legislativních mezer, a malí akcionáři tak přicházejí zkrátka. Svou vinu v celé kauze nese i Komise pro cenné papíry.

Zakopaný pes je v odkupní ceně, která je pro více než 40 tisíc drobných akcionářů osmisetmilionové společnosti Bohemia Venture (dříve C.A.S.9. Holding a ještě předtím YSE 2) nabízena. Odkup skončil před několika dny. Cena činí 110 korun, což je nízkých 1100 korun na kuponovou knížku a je to třináctina skutečného majetku ve fondu.

To se nelíbí Ochrannému sdružení minoritních akcionářů (OSMA) a tvrdí, že výkupní cena by měla být přinejmenším 399 korun. Podle zákona, musí být při zrušení veřejné obchodovatelnosti ostatní akcionáři, kteří se zrušením nesouhlasí, vyplaceni. Zásadní otázkou je, za jaké časové období se má cena odkupu vypočítat.

Rozpolcená komise

Vše se totiž točí kolem dvou protichůdných stanovisek Komise pro cenné papíry, která dobu výkupu upravují. První a starší hovoří o tom, že výkupní cena se počítá od data konání valné hromady zpětně (o zrušení obchodovatelnosti akcií rozhodla hr omada 28. července 1998), což by znamenalo pro akcionáře zmiňovaných 399 korun. „Cena odkupu musí být vypočtena z obchodů, které byly uskutečněny na veřejných trzích v době šesti měsíců přede dnem konání valné hromady, která o zrušení rozh odla, uvádí se ve stanovisku komise z počátku prosince loňského roku.

Problémem však je, že z komise odešlo v tomto směru ještě jiné stanovisko, které hovoří o tom, že cena se může spočítat až z doby po valné hromadě. Pro akcionáře tak vychází cena jen 110 korun. V tomto druhém mladším stanovisku z konce prosince loňského roku se totiž praví: „Cena při zrušení veřejné obchodovatelnosti musí být stanovena jako vážený průměr cen z obchodů uskutečněných na veřejných trzích v době šesti měsíců přede dnem, kdy vznikla povinnost učinit veřejný návrh smlouvy. (To bylo letos 18. 2.) Stojí v něm rovněž, že „rozhodným dnem pro stanovení šestiměsíčního průměru je den, kdy se rozhodnutí valn é hromady stane účinným a rozhodnutí je účinné, pokud uplynula lhůta šesti měsíců, odkdy emitent rozhodnutí zveřejnil . To si Bohemia Venture vykládá tak, že šestiměsíční doba pro výpočet odkupní ceny začíná běžet dnem zveřejnění rozhodnutí valné hr omady a končí šest měsíců poté.

I když původně zástupci Bohemia Venture slibovali, že vezmou v úvahu cenu 399 korun, nakonec vzali za svůj druhý právní výklad, který určuje cenu nižší. „Vycházeli jsme prostě z posledního rozhodnutí komise před nabídkou výkupu a to poklá dáme za právně závazné, říká k tomu předseda představenstva Bohemia Venture Pavel Šimek.

Jedině soud

Svou roli v celé kauze tak sehrává kromě přístupu komise i nejasná interpretace některých paragrafů Zákona o cenných papírech a Obchodního zákoníku, které výkupy upravují a vyhláška, která by to odstranila, není zatím nikde (EURO 16/1999). Komise nyní postupuje v této kauze vlažně, zahájila sice správní řízení, odkup ale skončil, a akcionáři tedy mají smůlu.

„Podáváme žalobu s cílem soudně zrušit platnost tohoto odkupu a nařídit vykoupit akcie za cenu připadající na jednotlivé podíly, které akcionáři drží, říká k tomu Milan Skřivánek z Ochranného sdružení malých akcionářů.

Podle něj je mimo to odkupní cena 110 korun zmanipulována a stažena podivnými obchody – 40 tisíc kusů akcií Bohemia Venture po 80 korunách. „Nikdo z drobných akcionářů takový balík nemá, takže je jasné, že za těmito převody stojí lidé kolem dominantního vlastníka, tvrdí Skřivá nek. Ten míní, že i po převodu 33procentního balíku akcií Bohemia Venture z léta loňského roku na britskou makléřskou firmu pro nejmenovaného vlastníka, jsou skutečnými většinovými majiteli osoby spjaté s finanční skupinou Motoinvest. To j e v našich poměrech nevypátratelné, nicméně Šimek nepopírá, že byl kdysi členem statutárních orgánů Motoinvestu.

Co je s majetkem

Podle sdělení Pavla Šimka se současné čisté obchodní jmění fondu pohybuje kolem 1300 korun na akcii. V majetku jsou podle něj akcie Agrobanky, ŽDB Bohumín, Slováckých strojíren, zahraniční podílové fondy, hotové peníze a nemovitosti. Bohemia Venture, nyní již klasickou akciovou společnost, založil pro druhou vlnu kuponové privatizace jako fond YSE 2 podnikatel Jan Suchánek, ke konci roku 1995 byl majetek fondu na akcii 1371 korun a cena na burze se pohybovala mezi 600 až 900 kor unami. Počátkem roku 1996 byl fond napaden v rámci třetí vlny privatizace finanční skupinou Motoinvest a na jaře 1996 se mění na klasickou akciovou společnost C.A.S.9. Holding. Přeměna fondu přišla ještě před účinností zákona, který upravil, že musí být ostatní akcionáři při přeměně na holding odškoděni, a ti proto nedostali nic. Tržní cena na burze pak díky transformaci klesla až k 63 korunám.

Na jaře 1998 se zlikvidnilo portfolio společnosti, především kontroverzním prodejem velikého balíku akcií České spořitelny a majetek byl z 80 procent v hotových penězích. V té době již existovalo sdružení OSMA, jež se obávalo, aby ne byly peníze odčerpány jinam. Koncem loňského července byla zrušena veřejná obchodovatelnost akcií a od letošního února se již s akciemi na veřejném trhu neobchoduje.