ČTVRTINA ÚVĚRŮ BEZ ZAJIŠTĚNÍ - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

ČTVRTINA ÚVĚRŮ BEZ ZAJIŠTĚNÍ

, Martina Martinovičová,
ČTVRTINA ÚVĚRŮ BEZ ZAJIŠTĚNÍ
Zdroj: Euro.cz

Kupec bude vybrán koncem ledna

Pilotní portfolio pohledávek Konsolidační banky (KoB), jež má týdeník EURO k dispozici a které nebylo zveřejněno na webové stránce banky, obsahuje 514 úvěrů za 292 klienty a jeho nominální objem přesahuje 20 miliard korun. KoB z celkem devíti uchazečů o tento balík vybrala již 7. listopadu tři, a to GE Capital, Goldman Sachs spolu s realitní společností Flow East a konsorcium Lone Star, jehož vůdčí firmou je EPIC. „Due diligence všech tří vybraných investorů skončila již před Vánocemi a ti by měli ve středu 10. ledna předložit své nabídky, které budou otevřeny a vyhodnoceny zhruba do čtrnácti dnů, řekl v rozhovoru pro týdeník EURO náměstek generálního ředitele KoB Ladislav Řezníček.
Kritériem pro to, zda a jak KoB přistoupí k prodeji dalších balíků, bude podle jeho slov především to, jak úspěšně se podaří prodat tento první pilotní balík špatných úvěrů složený jako průřez celým portfoliem Konsolidační banky. Jde totiž o krok ve střední Evropě dosud ojedinělý. Chování investorů nelze přesněji odhadnout, protože oni sami vstupují do oblasti, kterou zde neznají. Náměstek potvrdil, že další balíky úvěrů mohou být specializované. „Chceme znát, jak budou investoři hodnotit každou pohledávku, co preferují a co nikoliv, uvedl Řezníček. Více prý budou schopni říci koncem ledna.

Férová cena.
KoB nemá stanoven minimální výnos, který z prodeje prvního balíku očekává. Má ovšem hodnocení nezávislého auditora PricewaterhouseCoopers, který u každé pohledávky stanovil fair value. O ní zatím banka nechce hovořit. Značná část portfolia KoB je podle Řezníčka reálně zpeněžitelná, „pokud o ně samozřejmě bude zájem .
Jaká bude výnosnost pohledávek, se přesně neví. Ve finančních kruzích se mluví o tom, že uchazeči o špatné úvěry zaplatí jen kolem deseti procent nominální hodnoty. Když se podíváme na materiál KoB, zjistíme, že z 514 úvěrů u 130, tedy více než čtvrtiny, v kolonce „typ zajištění je uvedeno „bez zajištění (viz tabulka).
Například dva úvěry, v hodnotě 883 milionů a 197 milionů, dostala podle materiálu Konsolidační banky společnost Intercontinental Commodities bez zajištění. V této firmě více než pět let, až do konce listopadu roku 1998, zastávali funkce v dozorčí radě a v čele představenstva současný náměstek ministra financí Ladislav Zelinka a bývalý generální ředitel Omnipolu Vladimír Kiršbaum.
V deseti případech, například u známé firmy Breda Holding s 93 miliony, není typ zajištění vůbec uveden. Celková účetní hodnota nezajištěných pohledávek činí více než pět miliard korun. Jedná se především o úvěry, které poskytly Komerční banka a Česká spořitelna. Tak vysoké procento nezajištěných úvěrů leccos
vypovídá o morální úrovni mnoha bankovních úředníků.

Co bude chtít trh?
Podle informací týdeníku EURO finanční domy, které mají o pohledávky Konsolidační banky zájem, nyní intenzivně konzultují každý úvěr s různými experty a finančníky, jakou asi má ta či ona položka reálnou cenu. Rovněž probíhají předběžná jednání s některými investory, zda by měli o některé pohledávky zájem. Výstupy z těchto konzultací a jednání výrazně ovlivní cenu, kterou zmíněné tři společnosti za balík pohledávek Konsolidační bance nabídnou.