Co všechno si ještě pořídit

03. prosince 2007, 00:00 - Karel Dvořák
03. prosince 2007, 00:00

Jak si ještě letos snížit daňový základ? Přinášíme tipy, co všechno si lze pořídit a vykázat jako náklad související s podnikáním.

Daňová optimalizace Jak si ještě letos snížit daňový základ? Přinášíme tipy, co všechno si lze pořídit a vykázat jako náklad související s podnikáním.

Také letos se osoby samostatně výdělečně činné mohou rozhodnout, zda v daňovém přiznání použijí takzvaný výdajový paušál, nebo zda uplatní náklady ve skutečné výši. Pokud se rozhodnete pro druhou možnost nebo podnikáte jako právnická osoba, znamená to pro vás mnohem více papírování, ale zároveň způsob, jak si díky vhodně uplatněným nákladům legálně snížit daňový základ.

Podle zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb., v platném znění) si od základu daně lze odečítat výdaje „vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů“. Zákon sice uvádí řadu konkrétních příkladů, co do takových výdajů patří (§ 24) nebo naopak nepatří (§ 25), nicméně žádný předpis nemůže výslovně vyjmenovat všechny praktické situace. Ve většině případů tak záleží na konkrétních okolnostech.

Je zejména na vás jako poplatníkovi, abyste v případě pochyb dokázal, že uplatněný výdaj skutečně souvisí s vaším podnikáním a byl potřebný k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Vždy se vyplatí dodržovat zásadu přiměřenosti: Cena vámi uplatněného (nakoupeného) zboží nebo služby by měla odpovídat obvyklé ceně v daném místě, nemůže tedy být bezdůvodně předražená. Zároveň by mělo jít o účelné náklady: Nákup luxusního nábytku ještě možná projde advokátovi, pokud jej pořídí do místnosti určené pro jednání s klienty. Těžko jej ale uplatní běžná výrobní společnost například pro vybavení kanceláře svých účetních.

Záleží jen na finančním úřadu, zda se uplatněnými náklady bude následně zabývat. V praxi je rozhodující zejména konkrétní úředník. Zatímco někteří jako náklady běžně uznávají třeba i zboží a služby určené k udržení fyzické a duševní kondice podnikatele, jiní je neuznávají a považují za čistě osobní výdaj, nesouvisející s podnikáním. Připravte si proto konkrétní argumenty, jak daný výdaj souvisí s dosažením, zajištěním či udržením příjmů. A v případě problémů se nebojte bránit – vedle odvolání k nadřízenému finančnímu orgánu je tu i reálná možnost obrany u soudu (podrobněji v seriálu, který jsme přinesli v Profitech č. 39 46/2007).

Každopádně se vyplatí finanční úřad zbytečně neprovokovat. Dodržujte tedy zmíněnou zásadu přiměřenosti a účelnosti. Na druhou stranu se nebojte uplatnit výdaje za zboží či služby, které jsou použitelné nejen při podnikání, ale i pro soukromé potřeby vás nebo vaší rodiny. Je ale nutné reálně rozdělit uplatněné náklady podle toho, jak zboží nebo službu využíváte. Například u osobního automobilu se vyplatí vést knihu jízd, zatímco u používání DVD rekordéru nebo mobilního telefonu lze poměr určit přibližným odhadem (z padesáti procent jej používáte při podnikání, z padesáti soukromě – takže z daní si můžete odečíst jen polovinu pořizovací nebo provozní ceny).

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

Daňově výhodné je poskytování různých zaměstnaneckých výhod, takzvaných benefitů. Jaké jsou podmínky pro daňovou uznatelnost stravenek, výhodných půjček, penzijních připojištění, permanen-

tek do sportovních zařízení a podobně? Podrobný přehled pro letošní rok jsme přinesli ve speciálu, který vyšel v Profitu č. 9/2007.

Jízdenky do zásoby

Používáte-li ve firmě často veřejnou dopravu, vyplatí se ještě letos koupit nějakou formu „předplatného“. Typicky u vlaku to může být Kilometrická banka – sešitek, kde si za 1400 korun koupíte 2000 kilometrů na pozdější použití. Kilometrickou banku lze uplatit nejpozději půl roku po vyznačeném začátku platnosti, které ale nemusí být shodné s datem zakoupení. Koupíte-li sešitek nejpozději 8. prosince, vyzrajete tak i na zvýšení cen jízdného (také samotná Kilometrická banka poté zdraží na 1600 korun). Sešitků lze samozřejmě koupit i více najednou, navíc jsou přenosné – může je tedy využívat více společníků nebo zaměstnanců.

Takzvané otevřené nebo předplacené jízdenky nabízejí také někteří autobusoví přepravci. Také u nich si včasným nákupem pomůžete nejen daňově, ale vyhnete se i chystanému zdražení jízdného od Nového roku.

Pro ty, kdo často využívají automobil, může být – vedle běžných výdajů za pohonné hmoty, dálniční známky a podobně – dobrým tipem nákup GPS navigace. Finančnímu úřadu byste však při případné kontrole měli dokázat, že často cestujete na různá místa, nikoliv že jezdíte stále jen stejnou trasu, nebo dokonce jezdíte pokaždé jen tři kilometry ze svého bydliště do kanceláře.

Výpočetní technika a elektronika

Počítač, tiskárnu, monitor už při svém podnikání používá snad téměř každý. Dokonce ani řemeslné či čistě dělnické profese už nemívají problém přesvědčit finanční úřad, že i ony potřebují výpočetní techniku. Sice nesedíte u počítače celý den, ale postačí, když počítač prokazatelně potřebujete třeba jen na několik hodin týdně. Řemeslník jej jistě využije nejen pro tisk a evidenci faktur, ale také pro účetnictví, e-mailovou komunikaci, správu svých webových stránek nebo třeba i pro získávání informací o novinkách v oboru, sebevzdělávání a sledování konkurence.

I když už počítač, monitor, notebook nebo kopírku máte, vývoj jde rychle dopředu. To, co stačilo před dvěma lety, už může být nevyhovující. Uznatelné jsou tedy i náklady do obnovy techniky. Pochopitelně takto nemůžete kompletně obměňovat každý rok, pokud nejste třeba IT firma, pro kterou jsou nejnovější technologie životní nutností. Nezapomeňte také na aktualizaci software, včetně antivirových programů.

Při podnikání možná využijete také třeba digitální fotoaparát (pořizování fotografií do vašich firemních materiálů pro účely referencí a podobně) nebo diktafon (záznam pracovních jednání). Dokonce i televize nebo DVD rekordér je užitečným pomocníkem – jako podnikatel přece potřebujete mít včasné informace o okolním dění, sledovat naučné pořady, pustit klientovi krátkou prezentaci vaší firmy a podobně.

Jestliže zmíněnou techniku využíváte při práci z domova, nebo je mobilní (přenosný DVD přehrávač), raději přiznejte, že ji zčásti používá i vaše rodina. Raději skromnější podíl si uplatněte také u internetového připojení domácnosti.

U přístrojů schopných přijímat televizní nebo rozhlasový signál nezapomeňte včas zaplatit také příslušné koncesionářské poplatky a případně poplatky autorským svazům.

Přestože se většina zmíněných přístrojů vejde do hranice 40 tisíc korun, pamatujte také na předpisy týkající se odepisování (§ 26 zákona o daních z příjmů). Právě 40 tisíc je hranice, od níž si už nelze odečíst celou cenu z daňového základu, ale musíte odepisovat postupně.

Kancelářské potřeby, nábytek

VYZRAJTE NA DAŇOVOU REFORMU

Jak vyzrát na daně tak, abyste se včas vyhnuli nepříjemným dopadům vládní reformy? Co je lepší koupit si ještě letos, a jaké výdaje je naopak výhodnější přesunout na příští rok? Podrobný přehled jsme přinesli v Profitu č. 47/2007.

Propisky, papír, sešívačky, šanony a podobné výdaje pravděpodobně napadnou každého. Ale nepotřebujete vy nebo vaši zaměstnanci k lepší práci třeba také denní tisk? Nehodily by se jim modernější telefony? Nepotřebujete do knihovny ve vaší kanceláři nějaké odborné publikace, včetně map nebo slovníků?

Zmíněné náklady uplatní třeba také řemeslník, pohybující se po většinu dne v terénu. I on přece někde potřebuje přinejmenším psát a evidovat faktury či vést účetnictví.

Uznatelné jsou také výdaje za nábytek. Těžko ale obhájíte, že jste místo rok starého modrého křesla koupili prakticky stejné, jen v červené barvě. Lepším argumentem je například péče o pracovní podmínky zaměstnanců: nová křesla jsou zdravotně mnohem vhodnější než ta stará.

Když jsme u kanceláří: uplatnit samozřejmě můžete i nájemné či náklady za energie.

Nářadí a nástroje

Náklady na nejrůznější nářadí a nástroje jsou logicky uplatnitelné zejména v řemeslných profesích, výrobním či zpracovatelském průmyslu. Neznamená to však, že nákup vrtačky nebo šroubováku si nemůže „dát do daní“ i jiný podnikatel než řemeslník. Musí ale finanční úřad přesvědčit, že je používá při své práci.

Typickým příkladem může být nákup zahradní sekačky: Projít může firmě, která má kolem svého sídla trávník. Těžko projde podnikateli, který pracuje na rušné ulici v centru města (zvláště žije-li v rodinném domku s obří zahradou…).

Finanční úřady slyší také na jasné propočty. Pokud si koupíte nějaký nástroj za 100 tisíc korun a využijete jej jednou ročně, zatímco za stejnou službu od externí firmy byste dali maximálně pár tisíc, neprojde vám to. Naopak, pokud vás určitá činnost vyjde levněji vlastními silami (než kdybyste ji zadávali jiné firmě), je nákup potřebného nářadí nebo přístroje zdůvodnitelný.

Pracovní prostředí, oblečení, vzdělávání

Zákon výslovně uznává náklady na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců, péči o jejich zdraví a podobně. Uplatnit lze také výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo na hygienické vybavení pracovišť. Řemeslníkům či majitelům výrobních firem se vyplatí nákup ochranných pomůcek, třeba helem, rukavic, brýlí a podobně. Do tisíců mohou jít i ceny za úklidové prostředky.

Pořiďte sobě nebo zaměstnancům nové „pracovní oblečení“ – to mohou být nejen montérky nebo terénní obuv, ale také třeba teplá zimní bunda (pracujete-li často venku) nebo naopak reprezentativní oblek (na obchodní jednání). U finančního úřadu vám jistě prospěje, když oblečení bude označeno jménem nebo logem firmy. Jinak raději určete jen určitý podíl, kdy například společenský oblek používáte pracovně a kdy na soukromou návštěvu divadla.

I v poslední den roku si lze koupit také přístroje sloužící k občerstvení zaměstnanců nebo klientů – typicky mikrovlnku, kávovar, skleničky, ale také ledničku nebo myčku nádobí. Daňově uznatelné jsou totiž jakékoliv náklady na provoz vlastního stravovacího zařízení (včetně stravenek do výše určeného zákonem). Pozor: Samotné občerstvení v zásadě není daňově uznatelné. To platí jak pro kávu do zmíněného kávovaru, tak pro chlebíčky na poradu nebo třeba pracovní jednání v restauraci. Dříve tolik oblíbené „výdaje na reprezentaci“, zejména výdaje na pohoštění a občerstvení, zákon výslovně jmenuje mezi těmi, které nejsou daňově uznatelné. Možná byste ale uspěli s argumentací, že pracovní oběd přímo vedl k podepsání důležitého kontraktu (tedy „dosažení příjmů“).

Výhodný je také provoz vlastních vzdělávacích zařízení či platba za takové služby jiným subjektům. Chystáte se v příštím roce expandovat třeba do anglicky nebo španělsky mluvících zemí? Zaplaťte si jazykový kurz a nakupte slovníky! Školení a nejrůznějších forem (sebe) vzdělávání je navíc řada, nemusí jít jen o jazyky.

AUTOMOBIL - LETOS, NEBO PŘÍŠTÍ ROK?

Pokud se rozhodujete zakoupit osobní vůz pro vaše podnikání, doporučujeme jej pořídit ještě letos. I když v roce 2008 již bude možné uplatňovat jeho daňové odpisy podle ročních odpisových sazeb (při rovnoměrném odpisování) a podle koeficientů (při zrychleném odpisování) odpovídajících odpisové skupině 2, v roce 2007 můžete ještě uplatnit jeho daňové odpisy podle odpisové skupiny 1a. U podnikatele zdaňovaného v roce 2007 sazbou daně 19 až 32 procent dojde navíc k výraznější daňové úspoře oproti roku 2008. Pokud podnikatel zvažuje pořídit si „nadlimitní“ osobní automobil (se vstupní cenou vyšší než 1,5 milionu korun), musí si spočítat, která z následujících variant je pro něj výhodnější:

a) pořízení automobilu v roce 2007 – podnikatel může uplatnit ještě v roce 2007 daňový odpis pro odpisovou skupinu 1a vycházející z limitní vstupní ceny 1,5 milionu korun a v dalších letech odpisovat automobil v odpisové skupině 2 z limitní vstupní ceny 1,5 milionu korun,

b) pořízení automobilu v roce 2008 – v roce 2007 nedojde ke snížení daňového základu o odpisy automobilu, v roce 2008 však může odpisovat ze vstupní nelimitované ceny automobilu zařazeného do odpisové skupiny 2. 

(mach)

Výdaje na propagaci

S uplatněním nákladů na klasickou reklamu, stejně jako tisk vizitek, letáků, katalogů či výrobu firemních razítek, byste neměli mít větší problém. U reklamy si přesto dejte pozor, abyste mohli prokázat nějaký přínos pro vaše podnikání. Můžete sice namítat, že jste těžko mohli předem vědět, že třeba internetová reklama na bezvýznamném serveru vám žádný zisk nepřinese. Nicméně jsou příklady zcela evidentního neopatrného nakládání s penězi, které by u běžně vzdělaného podnikatele, rozumně investujícího své prostředky, budily podezření. Zvláště nápadné jsou přílišné ceny za inzerci v takových médiích, o nichž v životě nikdo neslyšel. Nejde spíše o daňový únik, skrytý dar, sponzoring nebo dokonce úplatek politické straně?

Odepsat lze také výdaje na tvorbu nového profesionálního loga, modernizaci firemního webu, služby reklamních nebo PR agentur a na nejrůznější poradce. Opět ale doporučuji přiměřenost. Těžko finančnímu úřadu vysvětlíte, že jako řemeslník potřebujete logo a konzultační služby v oblasti firemní komunikace v celkové částce třeba dva miliony korun. Zvláště v posledních letech se účtování nejrůznějších poradenských služeb a konzultací stalo oblíbeným pokusem o daňový únik, a na finanční úřady proto takové (přemrštěné) položky působí jako červený hadr na býka.

Dárky nebo reklamní předměty pro obchodní partnery – včetně vín – lze uplatnit jen do výše nepřesahující 500 korun za jeden takový předmět. Zároveň musí obsahovat viditelné označení vaší firmy jménem nebo logem.

Image, rekreace

Nejen zaměstnanci, ale i vy samotní potřebujete ke zvýšení nebo alespoň udržení dosavadních výkonů (a tedy příjmů) relaxaci. Daňově uznatelné jsou tedy i permanentky do bazénu, fitness centra, ale také třeba lázně, masáže nebo dokonce dovolená – pokud jsou výdaje v rozumné výši. Zejména by mělo jít o ceny běžné v daném regionu.

Hraje-li ve vašem podnikání zvláště důležitou roli váš vzhled (moderátor, obchodní zástupce a podobně), bez problémů můžete do nákladů zahrnout také návštěvy kadeřníka, vizážisty nebo využívání kosmetických služeb. Takové výdaje může zkusit uplatnit i podnikatel z jiných oborů, ovšem je zde podstatný rozdíl: Zatímco třeba zpěvákovi projdou takové náklady ve větší míře a několikrát ročně, „běžný“ podnikatel by měl u podobných nákladů postupovat mnohem střídměji. Vyplatí se ale třeba před návštěvou důležitého veletrhu, vystoupením na konferenci a podobně.

Penzijní a životní pojištění

Můžete také zaplatit zaměstnancům příspěvek u penzijního fondu na připojištění. Do výše tří procent zaměstnancova ročního vyměřovacího základu na sociální pojištění jde o daňově uznatelný náklad pro firmu. Zaměstnanec nemusí platit daň z příjmu, pokud příspěvek nepřesáhne pět procent jeho měsíčního vyměřovacího základu na sociální pojištění.

Podobně může firma přispět také na životní pojištění. Od daně z příjmů jsou na straně zaměstnance osvobozeny příjmy do hranice 12 tisíc korun ročně. Je však nutné splnit další podmínky, zejména že výplata pojistného plnění je podle smlouvy možná nejdříve po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let zaměstnance. Pojistné na soukromé životní pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, může být považováno za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (do daňových výdajů lze zahrnout maximálně částku osm tisíc korun za jednoho zaměstnance za zdaňovací období).

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Povinné ručení? Nejlevnější není vždy nejlepší
Chcete si přivydělat? Staňte se členem volební komise
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
ASLR je vinou chyby ve Windows 8/10 méně funkční než ve starším Windows 7
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít