Co nevíte o EU?

28. dubna 2003, 00:00 - admin
28. dubna 2003, 00:00

- VolejteSpeciálně pro Profit připravují experti ministerstva zahraničních věcí odpovědi na složitější dotazy, které nelze zodpovědět telefonicky. Neplaťte drahé analýzy, my vám odpovíme! Volejte 225 010 366 nebo pište na: info-eu@profit.cz Všechny odpovědi otiskneme, najdete je i na www.profit.

- Volejte

Speciálně pro Profit připravují experti ministerstva zahraničních věcí odpovědi na složitější dotazy, které nelze zodpovědět telefonicky. Neplaťte drahé analýzy, my vám odpovíme! Volejte 225 010 366 nebo pište na: info-eu@profit.cz Všechny odpovědi otiskneme, najdete je i na www.profit.cz

Nezaměstnanost

* Změní se nějak přístup k nezaměstnaným po vstupu do EU?

Evropská unie postupně sjednocuje politiku zaměstnanosti do tzv. Evropské strategie zaměstnanosti. Na základě jejích směrnic zpracovávají státy národní akční plány zaměstnanosti, jejichž opatření pak realizují ve svých zemích. Jsou to opatření, která se snaží minimalizovat míru nezaměstnanosti ,nebo naopak zvýšit míru zaměstnanosti. Protože v roce 2004 počítáme se vstupem do Evropské unie, připojila se ČR k Evropské strategii zaměstnanosti a zpracovala už v roce 1999 střednědobý Národní plán zaměstnanosti, který byl v roce 2001 konkretizován a rozšířen na rok 2002. Využívají se celoevropské zkušenosti v našich podmínkách, tedy nové způsoby práce, nové přístupy k politice zaměstnanosti tak, aby byla pružnější, flexibilnější, aby více odpovídala potřebám našim občanům. Realizace plánu spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Sociální zabezpečení

* Jsem ženou v domácnosti. Zajímalo by mě, jak je v EU řešena otázka sociálního zabezpečení pro tuto rozšiřující se skupinu žen.

Sociální zabezpečení žen v domácnosti - jejich účast na pojištění, placení pojistného samostatně, nebo možnost získání nároků na dávky z pojištění manžela, možnost připojištění apod. - nepodléhá společné regulaci Unie. Je tedy plně v pravomoci každého členského státu, který jej stanovuje svou vlastní legislativní úpravou.

* Existuje v EU dokument, který by upravoval sociální práva občanů?

Základní sociální práva občanů EU jsou obsažena v Chartě základních sociálních práv pracovníků, která má sice jen deklarativní ráz - tedy po právní stránce není závazná, je však uznávaným východiskem při přijímání konkrétních opatření. Charta zaručuje svobodu pohybu po celém území ES spojenou s právem být zaměstnán ve kterékoli zemi, bez zvláštního povolení a za rovných podmínek. Zvláštní články formulují práva mladistvých, seniorů a zdravotně postižených osob. Členské země mají za povinnost uplatnit tato sociální práva ve vlastní legislativě a prosadit je ve své sociální politice.

Zdravotní pojištění

* Budou české zdravotní pojišťovny po vstupu ČR do EU hradit zdravotní péči svých klientů v zahraničí? Pokud ano, v jakých cenách?

Okamžikem našeho vstupu do Unie budou české zdravotní pojišťovny povinny zpětně uhradit péči poskytnutou jejich pojištěnci v druhém členském státě EU, a to v cenách platných v místě poskytnutí této péče. Rozsah takto zpětně hrazené péče je různý. Rozhodující je, zda jde o péči poskytnutou pojištěnci, který v druhé zemi bydlí (např. důchodce nebo nezaopatřený rodinný příslušník pojištěnce bydlící v jiném státě, než je stát pojištění), či zda jde o pojištěnce pobývajícího v druhé členské zemi přechodně (např. turista). Obecně lze říci, že nárok osoby, přechodně pobývající na území druhého členského státu, je omezen podle Nařízení o péči nutné a neodkladné. Naproti tomu rozsah zdravotní péče poskytované osobám, které na území druhého členského státu bydlí, není omezen a tyto osoby mají nárok na poskytnutí věcných dávek zdravotní péče v rozsahu určeném právními předpisy státu bydliště tak, jako by tam byly pojištěny. Rozsah poskytované péče lze rozšířit přirozeně i tam, kde je nárok jen na péči nutnou a neodkladnou, a to na základě autorizace příslušné pojišťovny. Ta může být poskytnuta před vycestováním do zahraničí nebo v průběhu poskytování nutné a neodkladné péče.

Fondy EU

* Jakou pomoc regionům kandidátských zemí poskytuje Evropská unie? Na co je určena pomoc z fondů Phare, SAPARD a ISPA?

EU poskytuje pomoc deseti zemím ze střední a východní Evropy, které mají zájem vstoupit do Unie: Bulharsku, ČR, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku. Unie k tomu využívá tři programy. Nejstarším z nich je program Phare, který je určen na zlepšování práce institucí, správních orgánů a veřejných úřadů, které mají zajistit uplatňování legislativy Unie, dále na pomoc investicím do sociální a hospodářské sféry (infrastruktura, podnikání, sociální opatření). Druhým programem je SAPARD (Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova), který podporuje snahy kandidátských zemí o připojení ke Společné zemědělské politice EU. Program zahrnuje škálu opatření zaměřených na úpravu zemědělských struktur, na kvalitu potravin a ochranu spotřebitelů, na rozvoj venkova, na ochranu životního prostředí a na technickou pomoc. Třetím programem je ISPA (Nástroj předvstupních strukturálních politik). Tento fond se podílí na financování velkých investičních celků v oblasti ochrany životního prostředí a budování dopravních sítí v kandidátských zemích. Finanční prostředky z výše uvedených fondů čerpá ČR od roku 2000 do doby než vstoupíme do EU.

* Jak je program SAPARD spravován v ČR?

Za zavedení a využívání programu SAPARD jsou v České republice odpovědná tato ministerstva: zemědělství, pro místní rozvoj a financí. Řízením programu je pověřena Agentura SAPARD při Ministerstvu zemědělství ČR. Tato agentura má společně se svými sedmi regionálními pracovišti na starosti mimo jiné výběr projektů a alokaci finančních prostředků.

* Jak velký finanční příspěvek je možné získat na projekt spadající do programu ISPA?

Fond ISPA hradí až 75 % nákladů, které splňují podmínky pro financování z prostředků Evropské unie a které souvisí s projekty na ochranu a tvorbu životního prostředí a budování dopravní infrastruktury. Na každý projekt se při podpisu memoranda o financování vyčleňuje jen část možné sumy - prostředky, které zbývají do schváleného maxima, uvolňuje Evropská komise až podle toho, s jakým úspěchem bude postupovat realizace projektu. Veškeré prostředky, s nimiž ISPA disponuje, mají povahu grantů a nemusí se splácet.

Pomoc podnikatelům

* Dojde v období před vstupem do EU ke změnám již nastavených schémat pomoci malým a středním podnikům?

V současné době již k určitým změnám dochází. Počet programů na podporu malých a středních podniků, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu, se snížil ze 17 na 11. Předpokládá se další přizpůsobování našich programů, a to v návaznosti na omezené možnosti státního rozpočtu, respektive přípravy „Operačního programu průmysl a podnikání“, který v současnosti připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

bezplatná infolinka MZV 800 200 200 Od pondělí do pátku (9-20 h) se můžete zdarma dozvědět informace související se vstupem do EU

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Po svatbě vás vyřizování na úřadech nemine!
Máté nízké příjmy? Do penze odejděte už v prosinci
Jak prověřit (nejen investiční) firmu, která se vám nezdá
Dlužíte na zdravotním pojištění? Co dělat? Ošetří vás lékař?
Jak se nenechat nachytat na internetu
Auta
Příval malých crossoverů na český trh nebere konce. Dnes…
Plug-in hybridní kupé Polestar 1 není Volvo a vyrábět se bude v Číně
Končí norská elektrická pohádka? Na těžké Tesly se má vztahovat daň téměř 200 tisíc
Sportovní Mazda s motorem Wankel? Problémem není technologie, ale byznys
Polestar dnes představí své první auto. Bude to čtyřválcové plug-in hybridní kupé
Technologie
Bez LTE, zato s Wi-Fi. Praha nabídne v metru bezplatný internet
Intel dává k procesorům Core i7-7700K a i7-6700K zadarmo dvě hry. Slevy zatím ne
Levnější smartphony budou zase o kus lepší. Díky Snapdragonu 636
Špičková výbava za hubičku. Archos Diamond Omega je nejlevnější mobil se Snapdragonem 835
Intel chystá kvantové počítače. S centrem QuTech vyrobili 17 qubitů na jednom čipu
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít