Co je malé, to je hezké - Euro.cz

Přihlášení

Co je malé, to je hezké

, Pavel Matocha,
Co je malé, to je hezké
Zdroj: Euro.cz

Překvapivý úspěch státního úředníka

Všichni vítězové naší ankety v celé její historii (Vratislav Kulhánek, Pavel Kavánek, Martin Roman, Andrej Babiš a Jack Stack) stejně jako většina dalších nominovaných byli reprezentanty velkých podniků. Působí v nich v naprosté většině jako najatí manažeři bez vlastnických práv a s týmem podřízených výkonných ředitelů. Jinou story ale můžeme vyčíst z příkladů manažerů-podnikatelů, kteří svůj byznys postavili sami a z ničeho.
„Je obrovský rozdíl mezi vedením velkého podniku, či malé firmy. A předem přiznávám, že malé obdivuji více a považuji je za skutečný základ tržní ekonomiky. Navíc v České republice se politici příliš míchají do byznysu, a tak šéfové velkých firem také musejí ´dělat politiku´. Scházet se s politiky, věnovat se lobbingu. Na západě to funguje jinak. Politici by neměli tolik zasedat v dozorčích radách a představenstvech, oni mají pro byznys jen vytvářet prostředí,“ řekl v rozhovoru pro týdeník EURO jeden z porotců letošního manažera roku. A dodal: „Úspěšný ředitel malé firmy může přejít do velké, opačný přechod je ale velmi obtížný. Generální ředitel ve velkém podniku má pod sebou spoustu odborných ředitelů, on hlavně sestavuje a řídí tým. Manažeři-podnikatelé, kteří stavěli malou firmu, si museli všechno dělat sami, museli vědět dost o všem.“
Mezi letošními nominovanými bylo rovněž několik šéfů malých a středních firem, které jsou obvykle pro média a politiky nezajímavé. A tak přestože získali v anketě týdeníku EURO jen jeden či dva hlasy, má smysl na ně upozornit. Jejich výchozí podmínky v takovéto soutěži jsou totiž jistě mnohem těžší než v případě jejich „velkých bratrů“. Mluvíme konkrétně o Valdemaru Walachovi (Walmark), Olze a Valentinu Girstlových (GiTy), Jiřím Kejvalovi (Techo), Kvídovi Štěpánkovi (Isolit Bravo), Josefu Fojtíkovi (Auto Jarov), Jiřím Lacigovi (CCA Group), Ivo Lukačovičovi (Seznam.cz) a Evě Štěpánkové (Ryor).
Osm letošních „malých“ z celkových 56 vybraných manažerů není příliš rozdílný výsledek od loňských pěti z 52.

Skleněný strop střevíček neprošlápne.

Stejně jako v minulých ročnících, i letos se ženy mezi nominované téměř nedostaly. Loni jsme konstatovali, že pouhých osm žen z celkových 172 jmen ve třech ročnících je méně než malé množství. Tentokrát je možné poblahopřát pouze Aleně Vitáskové (Transgas), Olze Girstlové (GiTy) a Evě Štěpánkové (Ryor). Přesilovka 53 mužů jasně demonstruje, nakolik maskulinní je manažerský svět.
Potvrzen byl i ústup záře Nové ekonomiky. V roce 2000 bylo nominováno 22 manažerů společností, které se pod toto označení počítaly – zejména ze sektorů telekomunikace, internet, počítače a software. Loni a letos jich bylo již pouze devět a deset, což však s ohledem na vývoj technologických titulů na světových burzách za dané období je propad vlastně milosrdný.

Nažhavený státní úředník.

Překvapením letošního ročníku není jeho vítěz, nástup zahraničních manažerů, malý podíl reprezentantů malých a středních podniků, či ještě menší zastoupení žen. Je jím úspěch státního úředníka, šéf agentury Czech Invest, která láká do Česka zahraniční investice. Martin Jahn dostal čtyři hlasy a skončil v těsném závěsu za Jackem Stackem. Porotci jej odměňovali za jeho propagaci České republiky v zahraničí jako vynikajícího místa pro investory. Jeden z nich uvedl: „Czech Invest patří k nejúspěšnějším agenturám svého druhu v rámci středoevropského a východoevropského prostoru a jedním z hlavních strůjců tohoto úspěchu je bezesporu i Martin Jahn.“

Sektoroví premianti.

Letošní vítězové pokrývají široký sektorový záběr, a každého z této sedmičky je tak možné považovat za nejlepšího manažera letošního roku ve svém oboru. V bankovnictví Jack Stack, ve farmacii Jiří Michal, v telekomunikacích Terrence Valeski (Eurotel), v papírenství Tomáš Šabatka (Frantschach Pulp & Paper Czech), ve stavebnictví Zdeněk Burda (Skanska) a v energetice Jaroslav Míl (ČEZ).
Stabilní výsledky z uplynulých letech potvrdil generální ředitel Léčiv Jiří Michal. Získal tři hlasy stejně jako další čtyři manažeři, kteří již v minulých ročnících rovněž bodovali.
„Jiří Michal může být svoji stabilitou dobrým příkladem ostatním manažerům. On z Léčiv vzešel a snaží se dělat vše nejlepší pro podnik. Nechtěl, aby se z něj stala bezvýznamná pobočka nějakého zahraničního farmaceutického gigantu. Má ambici koupit slovenského konkurenta Slovakofarmu Hlohovec a stát se velkým hráčem v regionu střední a východní Evropy,“ řekl o něm jeden z porotců. „Farmacie není jednoduchý obor. Nejasnou je již otázka, kdo je jeho zákazníkem, na koho se má soustředit? Je to člověk, který si jde do lékárny koupit léky? Nebo to jsou praktičtí doktoři a velké nemocnice? Anebo jsou to zdravotní pojišťovny? Jiří Michal přesto Léčiva stále úspěšně rozvíjí,“ dodal.
Další nominátor Jiřího Michala komentoval slovy: „On realizoval jeden z mála skutečně úspěšných manažerských privatizačních projektů v České republice. Jeho manažerské schopnosti se odrážejí v dlouhodobě velmi dobrých finančních výsledcích Léčiv se stálým růstem zisku i tržeb.“
O dalším úspěšném zahraničním manažerovi, Terrencovi Valeskim, jeden z porotců řekl: „Společnost Eurotel pod jeho vedením úspěšně odolává vzrůstajícímu tlaku ze strany konkurence a nadále bezpečně kontroluje pozici jedničky na českém trhu. Jím řízená společnost má nejen vynikající image, ale díky velmi dobře fungující strategii orientace na firemní klientelu patří z pohledu rozhodujících finančních ukazatelů mezi nejvýkonnější firmy v české ekonomice. Eurotel patří mezi Top 10 v tržbách, Top 3 v zisku a rovněž Top 3 v produktivitě.“
Tomáš Šabatka stabilně patří mezi manažery odborníky obdivované a veřejnosti neznámé. „Je dlouholetým ředitelem naší největší papírenské společnosti, která pod jeho vedením překonala úskalí kuponové privatizace a dodnes zůstala zdravým a úspěšným podnikem. Našel nová odbytiště i strategického partnera a poté ji bezproblémově začlenil do skupiny Frantschach po akvizici od AssiDomän. Je považován za skutečného profesionála v oblasti krizového managementu,“ uvedl o Šabatkovi jeden z porotců. Další dodal: „Nominuji ho za zavádění moderních metod řízení včetně uplatňování prvků corporate governance.“
O Jaroslavu Mílovi ředitelé poradenských a auditorských firem soudí, že do ČEZ přinesl novou vizi a stabilizoval jej. „Podařilo se mu nepropadnout apatii po nezdařené privatizaci a posílit pozici společnosti v distribuci energie,“ dodal jeden z nich.
O stavařském bossovi Zdeňkovi Burdovi další z porotců uvedl: „Jako ředitel největší české stavební firmy zvládl úspěšně reorganizaci společnosti z dvanácti odštěpných závodů do šesti divizí a její úplnou integraci do skupiny Skanska. Firma pod jeho vedením vykazuje zisk a nárůst tržeb a on je nejrespektovanější osobností ve stavebnictví.“

(praporek k fotce Jahna): „Dokázal toho strašně moc, pod jeho vedením se agentura Czech Invest stala známou a do České republiky přišlo dost zahraničních investorů. Připomíná mi neudolatelného houževnatého buldoka, který se nebojí osobního rizika. Navíc si dělá velmi dobré píár.“ (porotce)
Praporek k fotce Michala):
„Znám Jiřího Michala více než šest let, od doby kdy jsme s kolegou asistovali při privatizaci Léčiv. On měl tehdy zájem na klasickém a transparentním „management-buy-out“. To se mu podařilo a dodnes je to největší transakce svého druhu ve střední Evropě. Jeho schopnosti dokládá fakt, že již pět let v Léčivech spolužije s investičním fondem Warburg Pincus, což je náročný partner.“ (porotce)
praporek k foto Valeskiho:
„Terrence Valeski je taková tichá voda, co břehy mele. Dobře pokračuje v započatém byznysu, ale umí i nastartovat nový byznys v rámci zaběhané korporace. Je na něm zajímavé, že dává lidem hodně volnosti, vůbec neřídí direktivně. Hodně si také cení myšlenek svých podřízených.“ (porotce)
Praporek foto Šabatka:
„Tomáš Šabatka je pravděpodobně nejschopnějším manažerem v České republice. Dokázal přežít různé ´finanční skupiny´, včetně Viktora Koženého a přitom dosahovat stále lepších hospodářských výsledků. Je to korektní člověk, který umí protlačit své vize.“ (porotce)
Praporek k foto Míla:
„Během dvou let, co společnost vede, se Jaroslavu Mílovi podařilo ČEZ změnit k lepšímu. Inspiroval svůj tým k zavedení zákaznicky atraktivního balíku Duhová energie. Dokázal proměnit své vize v realitu a ČEZ nyní při snížení nákladů a zvýšení ziskovosti dosahuje historicky nejvyšší produkce na plně deregulovaném trhu energie.“ (porotce)
Praporek foto k Burdovi:
„Skanska je lídrem stavebního trhu a v přístupu a v myšlení je daleko před ostatními firmami v oboru. Dlouhodobým pozitivním působení ve vedení firmy dovedl Zdeněk Burda IPS do pozice nejvýznamnějšího stavebního podniku v České republice. Měl rovněž klíčovou roli při hledání strategického partnera, kterou úspěšně završil začleněním IPS do struktury skupiny Skanska.“ (porotce)