Cloud computing: velký třesk pro byznys

09. června 2009, 17:46 - Steve Hamm
09. června 2009, 17:46

Informace už nejsou spoutané v jednotlivých zařízeních...

celý podtitul:
Informace už nejsou spoutané v jednotlivých zařízeních a jsou nyní přístupné kdekoli. Důsledky jsou obrovské

V hlavním projevu na počítačové konferenci Comdex v roce 1990 tehdejší šéf Microsoftu Bill Gates podepřel své dobré úmysly jako technologický vizionář, když prohlásil, že počítačový průmysl přinese během několika let takové vymoženosti, že lidé budou mít informace na dosah ruky. Aby se tak stalo, uvedl Gates, svět potřebuje tři věci: „osobnější“ osobní počítač, výkonnější komunikační sítě a snadný přístup k široké škále informací. Vizionáři mají někdy pravdu, pokud jde o vizi, ale mýlí se, pokud jde o načasování.
Až nyní se Gatesova impozantní vize konečně stává skutečností pro byznys. I když části toho, co měl na mysli, jsou k dispozici už léta, byly obvykle drahé a obtížně se instalovaly a používaly. Teprve teď existuje více osobních počítačů v podobě chytrých telefonů a minilaptopů a širokopásmové bezdrátové sítě lidem umožňují, aby se připojovali téměř kdykoli a kdekoli. Zároveň jsme svědky cloud computingu, obrovské spousty navzájem propojených strojů zvládajících data a software, jež dříve běžely na osobních počítačích. Ukazuje se, že tato kombinace mobilních a cloudových technologií je jedním z nejvýznamnějších kroků vpřed v počítačovém světě za celá desetiletí. „Velká vidina: konečně se tam dostáváme,“ říká Donagh Herlihy, informační ředitel firmy Avon Products. „Dnes, ať jste kdekoli, můžete se napojit na všechny informace, které potřebujete.“

Významný krok v Avonu Společnost Avon se po mnoha letech pouští do obrovské reorganizace způsobu řízení téměř šesti milionů obchodních zástupců po celém světě. „Vedoucí prodejů“, kteří pomáhají řídit zástupce, ale nejsou zaměstnanci společnosti, v minulosti především kontrolovali obchodní zástupce prostřednictvím osobních schůzek nebo telefonátů. Avšak příští měsíc Avon začne vybavovat 150 tisíc vedoucích prodejů počítačovým systémem na bázi cloudu, který bude přístupný přes chytré telefony a osobní počítače. Díky této technologii budou mít mnohem aktuálnější přehled o prodejích každého obchodního zástupce a budou je upozorňovat, pokud zástupci nezašlou aktuální objednávky nebo když budou mít zpoždění s platbami společnosti. Záměrem je zvýšit prodeje a efektivnost distribučního systému Avonu.
Strategie Avonu ukazuje, jak radikální změnou prochází vztah mezi jednotlivci a jejich počítači. Až dosud lidé používali v profesionálním životě různá výpočetní zařízení včetně stolních počítačů, laptopů, ručních počítačů a chytrých telefonů. Každé zařízení bylo v zásadě ostrovem schopností – aplikací, spojení a obsahu. Cloud computing znamená, že informace nezůstávají uvězněné v jednotlivých přístrojích; spojují se v jednom digitálním „cloudu“ (mraku) dostupném na dotek z mnoha různých zařízení. „Přesouváme se do světa, který je více soustředěn na lidi a informace,“ říká Paul Maritz, generální ředitel výrobce softwaru VMware.
Pro globální technologický průmysl, který představuje 3,4 bilionu dolarů, tento přechod nabízí cestu z ekonomického útlumu. Může to být vlastně největší příležitost k růstu od doby internetového boomu. Zatímco výzkumná firma Gartner očekává, že se globální technologický trh letos zmenší o 3,8 procenta, prognostici vkládají pro příštích několik let vysoké naděje do přenosných přístrojů, bezdrátových sítí a cloud computingu. Firma Gartner předpovídá, že trh pro cloudové výrobky a služby se vyhoupne z loňských 46,4 miliardy na 150,1 miliardy dolarů v roce 2013.
Mnoho podniků se usilovně snaží pochopit, co tento přechod znamená pro ně. Zkoumají svou cestu vpřed a pokoušejí se přijít na to, jak toho nejlépe využít. „V této oblasti jsme trochu pozadu, protože je to pro nás obrovský krok,“ přiznává dr. Leo Hartz, zdravotnický ředitel organizace Blue Cross v severovýchodní Pensylvánii, která začala používat cloudový výpočetní systém, aby svým 300 tisícům pojištěnců umožnila hledat anamnézy a informace o požadavcích přes mobilní telefony. „Je to nové, ale předpokládám, že se dočkám některých významných změn.“
Všude možně se objevují experimenty, které nabízejí poučení dalším podnikům. Firma Serena Software přešla téměř úplně na cloudové služby a jako hlavní zdroj interní komunikace používá Facebook. Společnost Genentech zpřístupnila zdravotnické odborníky obchodním zástupcům v terénu tak, že stačí, když párkrát zmáčknou tlačítko. Firma Coca-Cola Enterprises vybavuje 40 tisíc mobilních pracovníků včetně řidičů nákladních aut, prodejců a pracovníků odbytu přenosnými přístroji, aby měli lepší spojení s domovskou kanceláří, když jsou na cestě. Mohou okamžitě upozorňovat své šéfy na změny v poptávce nebo na problémy, na něž narazí. Takové příklady naznačují možnosti, jak dál využívat těchto technologií k přepracování odbytu, distribuce a dalších částí podnikání.
Pro společnosti nebude snadné úspěšně se chopit příležitosti. Ještě zbývá hodně práce, aby všechny tyto technologie fungovaly souvisle a spolehlivě. Technologické společnosti přesunuly hodně softwarových aplikací, které si podniky obvykle řeší samy, do cloudu, ale mnoho dalších je třeba ještě převést.
Společnosti mezitím potřebují větší ujištění, že jejich data a spojení budou bezpečná a že nové služby budou k dispozici vždy, když je budou potřebovat. Výpadek Googlu 14. května způsobil, že mnozí uživatelé nemohli používat jeho on-line aplikace. A třebaže technologický průmysl pořád víc usnadňuje, aby informace z různých cloudových služeb a zařízení byly sloučeny dohromady (například osobní profily a kalendáře), hodně skutečného slučování se ještě musí udělat.
Nedostatky signalizují příležitosti pro spoustu společností v oblasti technologie. Výrobci čipů jako Qualcomm a Intel vytvářejí výrobky pro přenosné přístroje, kde je v jediném silikonovém plátku napěchováno více kapacity a zároveň se snižuje spotřeba elektřiny, což usnadňuje přístup k informacím v cloudu odkudkoli. Výrobci mobilních telefonů včetně firem Nokia a Research in Motion soutěží o to, kdo se vytasí s výrobky orientovanými na podnikové uživatele, které jsou tak snadno použitelné jako iPhone.
Výrobci hardwaru Hewlett-Packard a IBM mimo jiné plní cloudovými technologiemi své serverové počítače. Cloudové služby vyvíjejí softwaroví obři jako Microsoft a SAP. A nově založené firmy přicházejí s technologiemi, jež reorganizují naše digitální světy. Například firma Xoopit ze Silicon Valley zkonstruovala specializovaný vyhledávací stroj, který je schopen nacházet kousky informací roztroušených v e-mailových systémech, programech řízení odbytu, blozích a na on-line zpravodajských stránkách. Řídící pracovník by mohl tuto technologii používat pro sbírání informací o zákaznických stížnostech z různých zdrojů.

Virtuální osobní asistenti Toto je jeden z těch klíčových okamžiků, kdy malé společnosti mohou vtrhnout na scénu, zatímco obři v tomto odvětví váhají. Jedním z faktorů, které znevýhodňují některé technologické giganty, je to, že v čele přechodu na adresnější přístup k práci s počítačem stojí společnosti vzniklé a vyrostlé ve spotřebitelském světě. Apple a Google velmi dobře chápou, že jednoduchost a snadné používání jsou nezbytné pro široké přijetí výrobků a služeb. Toto poučení nepřipadá tak přirozené Microsoftu a IBM.
Přesto se snaží. U firmy IBM změna začíná tím, že svých 400 tisíc zaměstnanců vede k tomu, aby používali nástroje, jež vytvořila podle stránek spotřebitelských sociálních sítí. Když IBM interně vyzkouší schopnosti nového, spotřebitelsky zaměřeného cloud computingu, uvede je na trh jako služby pro zákazníky. Dne 1. dubna představila IBM LotusLive Engage cloudovou službu pro firmy, která kombinuje sociální síť a spolupráci. IBM v současnosti pracuje na tom, aby uživatelům služby Engage umožnila vyhledávání stránky profesionální sociální sítě LinkedIn přímo z jejich vlastních stránek ve službě Engage k tomu, aby mohli vně svých firem objevovat lidi, jejichž odborné znalosti potřebují.
Jedním z nejslibnějších aspektů cloud computingu je, že umožňuje vytvářet takzvané virtuální osobní asistenty. Tyto softwarové směsi znají zájmy a potřeby lidí a dělají pro ně na internetu užitečné věci, například navrhují restauraci pro jednání s klientem nebo připomínají, kam jste klienta vzali předtím. Se systémem GPS v chytrých telefonech počítačové systémy vědí, kde se nacházíme. A se softwarem umělé inteligence je možné počítače naučit tomu, co od nich očekáváme a jak předvídat naše potřeby.
Siri, nově založená společnost ze Silicon Valley, zavedla minulý měsíc službu, která dává složité umělé inteligenci snadno použitelnou formu. První aplikace jsou určeny k tomu, aby lidem pomáhaly organizovat cestování a zábavu, ale zakladatelé předpokládají, že vyvinou výkonné nástroje specificky pro podnikání. Kupříkladu obchodní zástupkyně požádá svého virtuálního asistenta, aby jí pomohl sestavit tu nejlepší nabídku určitému zákazníkovi. Asistent načerpá informace z různých zdrojů, které může obchodní zástupkyně použít k sestavení návrhu. „Cíl je jednoduchý a praktický: pomáhat lidem plnit úkoly v životě rychleji, snáze a podle individuálních potřeb,“ prohlašuje Adam Cheyer, viceprezident firmy Siri pro techniku.
Jednoduché, to ano. Ovšem trvalo to téměř 20 let a vyžadovalo to obrovské množství inovací, aby toho bylo dosaženo. Konečně však technologický průmysl začíná úspěšně využívat Gatesovu vizi.

Více v kontaktu než kdy dřív Jeremy Burton zreorganizoval zpracovávání dat ve firmě Serena Software – a transformoval její řízení

Když chce šéf firmy Serena Software Jeremy Burton změřit tep své společnosti, ťukne na ikonu na displeji svého chytrého telefonu. Objeví se ovládací panel, který mu zobrazí finanční výkonnost společnosti plus nejčerstvější hlášení o výkonu vedoucích pracovníků v porovnání s cíli, jež jim stanovil – což označuje za jejich „vítězný plán“. Jeho náměstkové se mohou napojit na tytéž informace, ať jsou, kde chtějí. „To, že každý může vidět, jak si vedeme, zda dobře či špatně, buduje důvěru a posiluje odpovědnost,“ tvrdí.
Burton je na špici vzrůstajícího trendu: řízení pomocí cloudu. Ve stále větší míře budou generální ředitelé a další řídící pracovníci moci vést své organizace odkudkoli a budou mít nové nástroje, které jim budou dávat včasné a důležité informace o jejich podnicích. „Může to být skvělý nástroj řízení, ale vyžaduje změnu postoje,“ domnívá se Amy Wohlová, nezávislá poradkyně firem v oboru technologické strategie. „Bude třeba, aby se firemní oddělení IT vzdalo části kontroly výměnou za flexibilitu pro vedoucí pracovníky.“
Když Burton nastoupil počátkem roku 2007 do funkce generálního ředitele, rozhodl se, že v této firmě se sídlem v kalifornském Redwood City zreorganizuje zpracovávání dat. Kousek po kousku nahrazoval software běžící na vlastních počítačích firmy Serena cloudovými službami provozovanými jinými společnostmi. Reorganizace měla silný účinek, protože změnila všechno, počínaje tím, jak zaměstnanci sdílejí informace, a konče tím, jak Serena nabízí svůj vlastní software – zčásti to dělá přes osobní stránky zaměstnanců na Facebooku.

Nová snadná dostupnost Nejpozoruhodnější je to, že tento přechod změnil i způsob, jakým Burton firmu řídí. Díky svému chytrému telefonu, rychlým bezdrátovým sítím a softwarovým aplikacím v cloudu zůstává napojen na svou firmu, ať je kdekoli. Jeho osobní webová stránka na iGooglu obsahuje grafiku ukazující nejnovější data o odbytu, významné novinky, jeho e-mailovou schránku, možnost instantního chatu a nejnovější informace ze stránek, jež mají na Facebooku obchodní partneři. „Poprvé v kariéře mám pocit, že opravdu mám snadno dostupné všechny informace, které potřebuji,“ pochvaluje si Burton.
Burton uvádí, že technologie mu umožňuje zastávat dvě funkce najednou: generálního ředitele a šéfa odbytu. Tímto způsobem může objevovat problémy z první ruky v terénu a rychle odstraňovat zádrhele. Jeho postup se vyplácí: viděl, že odbytový personál nereaguje dobře na recesi, a proto spustil rekvalifikační program. Jeho smyslem je pomáhat pracovníkům, aby si všímali příležitostí, jež nejpravděpodobněji povedou k prodejům. Podle něho se vedoucí pracovníci musejí angažovat více než v minulosti: „Není možné, aby člověk byl generálním ředitelem v rohové kanceláři. Musí být ve styku se svými lidmi.“

Odbornost při prodeji

Díky specializovaným, uživatelsky přívětivým aplikacím jsou firemní znalosti snadno dosažitelné, když se zákazník ptá

Když Michael Roh, obchodní zástupce firmy Genentech, objíždí lékaře, nikdy není tak úplně sám. Zastiňuje ho cloud (mrak).
Nějaký lékař může mít třeba dotaz, na který Roh nedovede odpovědět – řekněme, jak Rituxan, jeden z léků proti rakovině, jež firma vyrábí, bude reagovat na jiný lék, který tento lékař předepisuje pacientovi. Tehdy může Roh použít svůj chytrý telefon a napojit se na Peeps, adresář pracovníků Genentechu podobný Facebooku. Tato aplikace mu pomůže najít pracovníky s odborností, kterou potřebuje. A když s některým z nich nemůže okamžitě mluvit nebo mu poslat e-mail, může zadat otázku do počítačového systému Genentechu, aby se s takovými dotazy vypořádal. Systém nasměruje dotaz příslušnému odborníkovi, který odpoví přímo lékaři.
Když se dnes Roh vydává na cestu, neobtěžuje se tím, aby s sebou vláčel laptop. Strčí si prostě do kapsy svůj chytrý telefon a vyrazí. Přístroj mu nabízí veškerý výkon pro zpracovávání dat, který k práci potřebuje. Může se napojit na cloudové služby včetně služby řízení prodeje od společnosti Salesforce.com a Google Apps ze svého auta nebo z kanceláře lékaře, aby provedl cokoli, počínaje prověřením nejnovějšího využití léku a konče promýšlením strategie s kolegy. Roh říká: „Mohu věci dělat více v reálném čase.“

Po vzoru iTunes Pro Roha a čtyři tisíce dalších zaměstnanců Genentechu, kteří u sebe nosí iPhony vydané firmou, je zvládání firemních počítačových systémů prostě jako stahování písní z Applu iTunes. Je to proto, že techničtí pracovníci Genentechu vybudovali webovou stránku po vzoru iTunes, kde si zaměstnanci mohou vybírat aplikace, které chtějí, a stáhnout si je jedním kliknutím. Firma dosud vytvořila pro iPhone patnáct aplikací včetně Peeps. „Snižujeme zátěž technologie, aby lidé mohli zaměřit více své duševní energie a tvořivosti na důležité věci,“ uvádí Todd Pierce, viceprezident pro informační technologie.
Zaměstnanci změnu podporují. Průzkumy ukazují, že 85 procent je se svou mobilní počítačovou zkušeností spokojeno.

Pozornější dohled na péči o pacienty

Systém eSync firmy OptumHealth shromažďuje chorobopisy na jednom místě a rozesílá varování, když objeví potenciální problém

Linda Mowerová, poradkyně firmy OptumHealth pro osobní péči, měla v lednu zážitek, který jí připomněl, proč se před 30 lety začala věnovat ošetřovatelství. Firemní počítačový systém ji upozornil, že nějaký pacient potřebuje poradit – na základě softwaru, který prohlíží informace o pacientech a jenž zjistil, že tento pacient měl nedávno voperované stenty. Mowerová kontaktovala Stephena Harta ze St. Johnsville ve státě New York a během vteřinového telefonátu, když ohlásil, že na hrudi cítí tlak, jej vyzvala, aby okamžitě navštívil lékaře. Udělal to – a následujícího dne podstoupil trojnásobný by-pass srdce. Hart tvrdí, že tento zákrok mu patrně zachránil život. „Člověk si někdy říká, zda záleží na tom, co dělá, ale něco takového nás ujistí, že záleží,“ říká Mowerová.

Mobilní přístup Firma OptumHealth skýtá příklad, jak může cloud computing společnostem pomáhat, aby zlepšovaly kvalitu svých služeb a výrobků. Technologie dovoluje zaměstnancům skládat dohromady části životně důležitých informací, jež dříve neměli, a jednat podle nich. Systém této firmy, zvaný eSync, je určen k tomu, aby pomáhal zdravotnickým organizacím zlepšovat kvalitu služeb a zároveň snižoval náklady. Zjišťuje mezery v péči a pomáhá lidem reagovat předtím, než se z těchto drobných záležitostí stanou problémy, či dokonce naléhavé případy. Firma OptumHealth z minnesotského Golden Valley předvádí tento systém zdravotnickým organizacím, které slouží více než 20 milionům pojištěnců po celé zemi.
V systému eSync se všechny elektronické informace o pacientovi shromažďují na jednom místě, aby pacient, lékaři, zdravotní poradci a pojišťovny mohli snadno najít, co potřebují. Pojištěnci zaznamenávají informace o svém profilu přes jednotlivé webové portály. Tyto informace se přiřazují ke zdravotnickým doporučením, elektronickým zdravotním záznamům, informacím o pojistném krytí a lékárenským záznamům. Analytický software posuzuje tyto informace podle toho, jak se mění, a rozesílá varování a doporučení.
Cílem systému je, aby byl v centru zdravotnického řízení pacient a aby bylo možné získávat celkový pohled na zdraví a léčbu pacienta. V minulosti byly systémy sledující informace orientovány spíše na nemoci a druhy léčby než na pacienty.
Dalším krokem bude to, aby pacienti byli dosažitelní přes mobilní přístroje. Firma OptumHealth se chystá začít zkoušet technologii dodávanou společností AllOne Health, která pacientům a poskytovatelům zdravotní péče umožňuje přístup do systému eSync odkudkoli a přijímat varování. Robb Webb, šéf technologické divize OptumHealth, která eSync vyvinula, říká: „Dostáváme informace k lidem, aby se mohli sami rozhodnout.“

Pohotovější zásobování Společnost Coca-Cola Enterprises používá systém na bázi cloudu, aby zefektivnila distribuci

Všech dvanáct tisíc pracovníků společnosti Coca-Cola Enterprises zásobujících prodejny dříve běhalo jako mravenci, kteří se zatoulali a nemohou trefit domů. Ráno si vyzvedli pokyny ve skladišti, objeli svěřené obchody a koncem směny se znovu přihlásili u šéfa. Většinou byli sami. Nebylo to ideální. Problémem bylo, že se během dne nemohli přizpůsobit měnícím se potřebám.
Pro obchodníky odpovědné za doplňování zásob výrobků společnosti Coca-Cola v obchodech a vytváření expozic jsou ty dny pryč. S využitím chytrých telefonů a systému cloud computingu dodaného firmou Antenna Software jsou v neustálém kontaktu se svými šéfy a informačním skladem společnosti. Na konci každé zastávky vyplňují on-line přehledy, jež společnosti dávají úplný obrázek odbytových trendů a vztahů s manažery obchodů v reálném čase. „Je to skvělé. Nemusím se pouštět do žádného papírování. Jen ťukám prsty,“ říká Troy Fitchett, obchodník firmy CCE v Atlantě.

Bedlivé oko Firma CCE ukazuje, jak společnosti mohou zlepšovat své distribuční systémy propojením mobilních přístrojů s cloud computingem. Mezi další společnosti, které používají služby firmy Antenna pro své distribuční operace, patří Xerox, DirecTV, Pitney Bowes a AT&T. V CCE mohou obchodní manažeři za použití informací z přehledů a systému GPS sledovat na mapě pohyby svých pracovníků a měnit jejich harmonogram za pochodu v závislosti na měnících se potřebách. Když nějaký obchodník zaostává, šéf vidí u profilu tohoto zaměstnance červené upozornění. Šéf může harmonogramy pozměňovat, aby úkoly rozdělil rovnoměrněji.
Systém se používá teprve od prosince, ale společnost CCE už vidí výhody. Obchodníci nyní přijíždějí do hlavní kanceláře ústředí jednou měsíčně a nikoli denně a na cestách tráví o 75 procent času méně.

Nový stupeň podpory zaměstnanců

Firma Komatsu používá cloud computing, aby zaměstnancům pomáhala efektivněji sledovat zařízení a organizovat cesty k zákazníkům

Jako šéf zákaznické podpory firmy Komatsu America cestuje Mike Hayes téměř neustále na schůzky s majiteli a prodejci jejích traktorových rypadel a buldozerů. Kamkoli jede, může kontrolovat stav zařízení firmy Komatsu v severní Americe ve svém chytrém telefonu. Vidí, kde zařízení je a zda funguje nebo se opravuje v dílně. Systém dokonce posílá varování, když má nějaký stroj přestat fungovat. „To je pro služby zákazníkům nepostradatelné,“ prohlašuje. „(Zákazníci) vědí, že jste iniciativní a vstřícní.“

Úspory paliva Informace přicházejí přes službu zvanou Komtrax, kterou poskytuje Komatsu v Japonsku globálním dceřiným firmám, distributorům a majitelům zařízení. Je to příklad toho, jak mohou mobilní počítače, jež spojují lidi do systému zpracovávajícího data v reálném čase, značně zlepšit služby korporací zákazníkům. S podobnými službami, které by používali zaměstnanci i zákazníci, přišly další společnosti vyrábějící těžké stroje, včetně firmy Caterpillar.
Pro Dona Pleua, manažera pro těžká zařízení u společnosti Kinder Morgan Terminals, která je zákazníkem firmy Komatsu, služba nabízí potenciální možnost velkých úspor paliva. Teď může sledovat, jak dlouho běží každé zařízení naprázdno a sdělit provozovatelům těchto strojů, aby je častěji vypínali. Potom může snadno zjistit, zda udělali to, oč žádal. „Vytvořili jsme filozofii ,Nebudeš zahálet‘,“ říká Pleu. Loni objevily senzory jednoho zařízení Komatsu prosakující okenní těsnění a upozornily firmu Komtrax. Těsnění bylo vyměněno, ještě než vznikla škoda.
Hayes využívá ještě jednu cloudovou službu, jež mu pomáhá zvládat osm až deset letů měsíčně. Má virtuálního cestovního agenta od společnosti Reardon Commerce, který se stará o přípravy na cesty a je dosažitelný odkudkoli a kdykoli. Když je nějaký let zrušen, systém ho okamžitě upozorní a nabídne mu alternativy, o nichž ví, že budou vyhovovat jeho potřebám. „Systém odstraňuje pocit frustrace a znovu z vás udělá pány vlastního života,“ říká Hayes.

/modrý text v bílém poli na s. 44 vlevo dole/
PŘECHOD NA CLOUD COMPUTING MŮŽE TECHNOLOGICKÉMU PRŮMYSLU NABÍDNOUT NEJLEPŠÍ PŘÍLEŽITOST K RŮSTU OD DOBY INTERNETOVÉHO BOOMU

/popisek v levém dolním rohu foto na s. 45/
Burton se může dostat k údajům o výkonu firmy Serena kdekoli

/popisek v levém dolním rohu foto na s. 46 nahoře/
Zástupce Genetechu Roh může rychle najít odpovědi na složité medicínské dotazy

/text v modrém boxu na s. 46 vpravo dole/
20 milionů Počet pacientů v péči zdravotních systémů, jež začínají používat zdravotnickou technologii eSync

Pramen: OptumHealth

/popisek v levém dolním rohu foto na s. 48 vlevo nahoře/
Obchodníci firmy Coca-Cola jsou schopni provádět úpravy za pochodu

/text v modrém boxu na s. 48 vpravo dole/
Řízení identity v cloudu Loni v létě pořádal Aspenský institut seminář nazvaný Identita ve věku cloud computingu. Účastníci přišli s myšlenkou systému identity spravovaného uživateli, který by umožňoval jednotlivcům, aby řídili informace o sobě samých v počítačovém cloudu. Takový systém by lidem dovoloval dávat někomu zvenčí pouze tolik informací, jež by považovali za nutné.

Copyrighted 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc BusinessWeek

Překlad: Jiří Kasl

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Auta
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC…
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Technologie
GeForce GTX 1070 Ti už se objevují na fotografiích, prosáklo skóre v 3DMarku
Cnews FM: Microsoft vydal Windows 10 Fall Creators Update [podcast]
Vyšel Total Commander 9.10. Co je nového?
Philips začíná upgradovat své televizory na Android 7.0, na rozdíl od Sony ale ne všechny
Bitcoin na novém rekordu. Právě pokořil cenu 6000 dolarů
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít