Citibank chce růst - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Citibank chce růst

, Tomáš Skřivánek,
Citibank chce růst
Zdroj: Euro.cz

V Česku zatím budovat nové pobočky nehodláme, říká šéf banky pro centrální Evropu

Citibank získala v ČR licenci jako první ze zahraničních bank již v roce 1991. Její renomé a know-how při budování zastoupení na celém světě vyvolávalo vysoká očekávání. Banka se netajila tím, že po službách pro globální klienty přijdou na řadu také malé a střední podniky a retail. Na přelomu století Citibank do těchto segmentů vstoupila, její dosavadní výsledky ale nejsou příliš přesvědčivé. Generální ředitel a předseda představenstva Atif Aslam Bajwa (45) všechny pochybnosti o neúspěchu banky na tuzemském trhu vyvrací.

EURO: Na počátku roku 2001 jste ohlásili cíl získat v retailovém bankovnictví do konce předminulého roku 50 až 75 tisíc klientů a do konce roku 2004 zvýšit počet poboček na dvacet. Poboček nyní máte šest a žádné další nestavíte. Přehodnotili jste cíle?
BAJWA: V současnosti jsme zastoupeni v nejdůležitějších městech země. V posledním roce a půl jsme se soustředili na zlepšení našich alternativních distribučních kanálů, zlepšili jsme internetovou nabídku, rozšiřujeme síť externích prodejních reprezentantů. Vidíme, že alternativní kanály nám mohou přinášet dostatek zákazníků. Citibank na celém světě zjišťuje, že využití internetu a přímých prodejních reprezentantů nikterak neomezuje schopnost získávat nové klienty.

EURO: Můžete dokumentovat úspěch na číslech vydaných karet, vedených účtů, objemu poskytnutých úvěrů?
BAJWA: Není v souladu s pravidly Citibank uvádět konkrétní čísla. Mohu to však dokumentovat na procentuálním růstu: v posledním roce vzrost počet klientů s běžnými účty vedenými u Citibank o 50 procent, zákaznická základna kreditních karet se meziročně téměř zdvojnásobila. U spotřebitelských půjček se zaměřujeme na zákazníky se středními a vyššími příjmy. Nárůst kvality našich klientů dokumentuje, že za poslední rok stoupl počet poskytnutých půjček o dvacet procent a objem poskytnutých peněz o padesát procent.

EURO: Před třemi roky jste čísla uváděli. Znamená to, že jste tehdejších cílů nedosáhli, a proto výsledky v současnosti nesdělujete?
BAJWA: Celkový počet zákazníků se pohybuje v relacích, které jsme uvedli před třemi roky, konkrétní čísla však říci nemohu.

EURO: Již před třemi roky jste používali alternativní kanály, jako internet a telefon, přesto jste chtěli otevřít dvacet poboček. Co se změnilo?
BAJWA: V zásadě se nemění naše strategie definovaná cílovým tržním podílem. Chceme se dostat na osm až deset procent na českém trhu, musíme toho však dosáhnout organickým růstem. Postupem času jsme naši strategii revidovali ve prospěch zákazníků s vyššími a středními příjmy. V zásadě se tedy na našich cílech nic nezměnilo, změnil se však model, kterým jich chceme dosáhnout.

EURO: Jak intenzivně chcete expandovat? V současnosti se vaše bilanční suma pohybuje kolem 70 miliard korun, kolik to má být za pět let?
BAJWA: Naše výnosy rostou o 20 až 25 procent za rok, ROE o 35 procent, čistý příjem zhruba o 25 procent. Očekáváme, že i v příštích třech letech bude dynamika růstu srovnatelná. Tak můžeme dospět i k těm budoucím číslům.

EURO: Co vás opravňuje k tvrzení, že banka organicky roste, když bilanční suma Citibank je nyní nižší než před dvěma roky a rušíte i další aktivity? Před dvěma roky jste zavřeli brokerskou firmu Citicorp Securities a nyní likvidujete investiční společnost Citicorp…
BAJWA: Rostoucí ziskovost je pro nás důležitější než zvyšování celkových aktiv. Pro oblast obchodování s cennými papíry, jíž ze zabývala Citicorp Securities, jsou charakteristické nízké marže o objem obchodů. Z podnikatelského hlediska proto nedávalo smysl se na tomto poli v rámci českého zastoupení Citigroup dále pohybovat. Dceřiné firmy přispívaly k výnosům skupiny v Česku jen necelou polovinou procenta. Bylo správné místo toho soustředit naše úsilí na oblasti, které budou v budoucnu více růst a v nichž jsou vyšší marže.

EURO: Můžete uvést konkrétní příklady vašich úspěchů v korporátním bankovnictví za poslední rok?
BAJWA: Posledním příkladem je syndikování úvěru pro Český Telecom, dále to jsou třeba syndikované produkty pro Českou rafinérskou. Podle čísel, která ale nejsou veřejně dostupná, věříme, že jsme číslem jedna na tomto trhu v tresury včetně derivátů. Jsme také dominantní hráč na poli korporátních financí a investičního bankovnictví.

EURO: Německá média spekulují o akvizičních cílech Citibank v SRN, mluví se o námluvách s některou z tamních velkých bank. Máte akviziční cíle také v Česku, nebo je zcela vylučujete?
BAJWA: Citigroup nekomentuje spekulace o případných akvizicích. V České republice máme za cíl zvýšit podíl na trhu a nevylučujeme žádné možnosti, tedy ani akvizice. Máme ale pocit, že většina zajímavých institucí již byla prodána strategickým investorům. Celou střední Evropu považujeme za oblast strategického zájmu, kde chceme rozšiřovat naši činnost.

Atif A. Bajwa začal kariéru v roce 1982 v Citibank v Pákistánu jako vedoucí kreditního oddělení. V září 1993 přerušil kariéru v Citibank a v ABN AMRO přijal odpovědnost za založení a vedení banky v severní oblasti Pákistánu. V květnu 2001 se vrátil do Citibank, kde byl jmenován regionálním ředitelem pro centrální Evropu a generálním ředitelem Citibank ČR. Vystudoval na Columbia University v New York v roce 1980 jako bakalář liberálního umění s hlavní orientací na ekonomii. Je ženatý a má tři děti.