ČIPY A PANIKA - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

ČIPY A PANIKA

, Pavel Matocha,
ČIPY A PANIKA
Zdroj: Euro.cz

Největší nebezpečí hrozí v ČR.

Konec století v lidech vždy rozehrával podivné struny a falešní proroci ohlašovali nejrůznější katastrofy a konce světa. Technika, jíž jsme zasvětili dvacáté století, způsobila, že poprvé mají katastrofická očekávání spojená s koncem století naprosto reálný základ. Takzvaný počítačový problém roku 2000 (anglickou zkratkou nazývaný Y2K) by mohl přinést naprostý chaos. Počítačové čipy totiž dnes řídí prakticky celý vyspělý svět – dodávky elektřiny, jaderné elektrárny, peněžní toky, zbrojní systémy, distribuci plynu a vody, leteckou a železniční dopravu, nové automobily, výtahy, televize, mikrovlnné trouby a tak dále. Starší počítačové čipy zaznamenávají u letopočtu pouze poslední dvojčíslí a k roku 99 už rozumně další jedničku přičíst nezvládnou. Registr přeteče a řídící systémy obdrží nesmyslnou informaci.

Hůř už to nešlo.
„Potřebujeme, aby každý stát, každá místní vláda, každá firma, malá i velká, s námi spolupracovaly na vyřešení problému tak, aby Y2K představoval poslední bolest hlavy dvacátého století, a ne první krizi století jednadvacátého, prohlásil Bill Clinton. Jeho vláda již investovala do vyřešení tohoto nebezpečí obrovské sumy peněz a navíc vyčlenila 33 miliard dolarů jako rezervu pro řešení havarijních situací, které se i přes veškerou přípravu mohou na Nový rok objevit. Česká vláda začala s řešením problému o několik let později a Národnímu koordinačnímu středisku Y2K zatím přidělila pouhých 25 milionů korun. Připočteme-li, že i tato malá suma byla drobet podtunelována (podle MF Dnes získaly většinu státních zakázek na řešení problému roku 2000 firmy, které mají úzké vazby na sociální demokracii), pak se nemůžeme divit například velmi negativnímu ohodnocení od Credit Suisse First Boston (CSFB). Renomovaná investiční banka CSFB ve studii hodnotící připravenost osmnácti mladých tržních ekonomik posadila Českou republiku až na poslední příčku. Naše ekonomika je podle ní nejvíce ohroženou a vzhledem ke slabé připravenosti údajně hrozí zhroucení dodávek elektřiny a vody a narušení zdravotní péče. Studie jednotlivé země posuzovala ze tří hledisek: rizika klíčových sektorů, úroveň závislosti na počítačích a procento dokončených příprav. Česká republika získala dvanáct bodů z 35 možných, zatímco Polsko patnáct, Rusko sedmnáct a Maďarsko dvacet.

Stát zaspal.
Odborníci, kteří se věnují řešení problému roku 2000, se sice velmi liší v odhadech konečných dopadů, ale naprosto se shodují v hodnocení české vlády. Zemanův kabinet a jeho předchůdci jednoduše zaspali. Jenže Y2K není jakási kauza „Zieleniec . Zde se termín odsouvat prostě nedá. „Nedomnívám se, že vláda České republiky učinila dostatečná opatření k vyřešení tohoto problému. Lze naopak položit otázku, zda nějaká skutečná opatření učiněna byla. Zřejmě to souvisí i s dosavadním nedoceněním významu informačních technologií – a obecně high-tech odvětví – pro budoucí prosperitu české ekonomiky, řekl generální ředitel a předseda představenstva APP Group Eduard Míka. Generální ředitel české pobočky společnosti Hewlett-Packard Pavel Kulášek uvedl: „Osobně se domnívám, že ani současná, ani předchozí vláda neučinily dostatečná opatření usnadňující řešení problému roku 2000. O vzniku Národního koordinačního střediska Y2K vláda rozhodla až v únoru letošního roku. A například zástupce koordinátora Y2K z ministerstva zdravotnictví Daniel Kardoš řekl 30. září na konferenci k problematice Y2K: „Problémy lze očekávat zejména u funkcí identifikace osob a s nimi spojených časových údajů, zásobování zdravotnických zařízení, organizace léčebné péče, komunikace a podobně. Je třeba se soustředit zejména na předcházení možnosti selhání prostředků zdravotnické techniky podporující životní funkce a zabránit vzniku nesprávných a chybných záznamů z hlediska zdravotní péče. Ministerstvo zdravotnictví proto vyzývá všechny uživatele výpočetní techniky a prostředků zdravotnické techniky ve zdravotnictví, aby neprodleně… a následoval výčet úkolů. Jestliže ministerstvo zdravotnictví začne k řešení Y2K vyzývat tři měsíce před koncem roku, pak by současně mohlo natisknout i kondolenční lístky příbuzným pacientů hospitalizovaným na jeho přelomu.
Steven A. De Santo, manažer americké společnosti SriSoft Corporation, která mimo jiné pomáhá s přípravou na rok 2000 několika firmám v Polsku, byl k připravenosti zemí střední a východní Evropy velmi skeptický. „Problém již nemůžete stačit vyřešit. Snad jen se pokusit minimalizovat škody, které nepřipravené systémy způsobí, řekl již v červenci Steven Santo týdeníku EURO.

Kapitálový trh.
Z českých státních orgánů se k problému roku 2000 nejotevřeněji staví Česká národní banka a Komise pro cenné papíry. Bankovní dohled ČNB monitoroval průběh řešení v jednotlivých bankách a Komise stanovila jako jednu z podmínek obnovení licence připravenost na rok 2000. „Všechny subjekty kapitálového trhu, které procesem přelicencování úspěšně prošly, deklarovaly, že mají otázku přechodu na rok 2000 vyřešenou. S těmi subjekty, u nichž se v této souvislosti vyskytnou problémy, zahájí komise správní řízení ve věci nesplnění podmínky přelicencování. Výsledkem správního řízení může být i odebrání licence, uvedla mluvčí komise Šárka Samková. Komise pro cenné papíry má připraveny i plány řešení krizových situací. Například pokud by selhaly informační systémy ve Středisku cenných papírů, pozastaví obchodování na veřejných trzích i mimo ně se všemi zaknihovanými cennými papíry; pokud by se problém vyskytl v ČNB, bude pozastavení rozšířeno na veškeré cenné papíry, nebo pokud dojde k potížím v informačních systémech Investiční a Poštovní banky, komise pozastaví obchodování na RM-Systému.

Byznys.
Firmy podnikající v České republice se na rok 2000 připravují mnohem systematičtěji a zodpovědněji než státní orgány. Zřejmě i proto, že řada z nich je řízena ze západních ústředí a že kromě svého zabezpečení kontrolovaly i zabezpečení svých obchodních partnerů. Mnohé společnosti již veřejně deklarovaly svoji připravenost a v dalších jsou testovací práce v konečných fázích. Potvrzuje to do značné míry i poslední průzkum společnosti PricewaterhouseCoopers o připravenosti vybraných sektorů na přechod do roku 2000 (prezentovaný 30. 9. 1999). I když si prestižní poradenská firma dala záležet, aby nesdělila jednoznačné stanovisko, jak jsou klíčové sektory připravené a jaký dopad Y2K lze očekávat, vyznívá průzkum spíše pozitivně. Přesto mnohé velké společnosti již naplánovaly celozávodní dovolené na první lednový týden.
Nejdále v řešení problematiky roku 2000 se podle PricewaterhouseCoopers zdají být banky a telekomunikace. Distributoři plynu v připravenosti výrazně postoupili, ale klíčové riziko spojené s tím, zda oni sami dostanou plyn od výrobců, neleží na území České republiky. Transgas ohlásil, že rozhodující systémy již otestoval. Distribuce elektřiny je závislá na připravenosti společnosti ČEZ a potom jednotlivých krajských rozvodných společností. Podle informací týdeníku EURO se dá očekávat čtyř až šestihodinový výpadek elektřiny. ČEZ ohlásil, že vyřešení přechodu do roku 2000 se ve společnosti věnuje 150 pracovníků a celkový rozpočet akce je 100 milionů korun. U elektřiny pro domácnosti může nastat problém v rozvodných zařízeních, které jsou v domech, a jsou tedy majetkem jejich majitelů. Ty totiž většinou testovány nebyly.

Panika a sebesplňující se proroctví.
Čím více se blíží konec letošního roku, tím méně jednoznačné jsou předpovědi, jaký bude mít Y2K dopad na českou ekonomiku, zda například bude příčinou bankrotu některých podniků. Kromě špatné připravenosti totiž zároveň platí i fakt špatné vybavenosti moderními technologiemi, což by nás nakonec mohlo ochránit. Naproti tomu výborně připravená Amerika může kvůli velmi husté provázanosti a závislosti na nepřetržitých on-lineových tocích peněz a informací a kvůli velmi moderním továrnám zažít skutečný hospodářský otřes.
Ale bez ohledu na skutečnou reakci mikročipů 1. 1. 2000 bude mít Y2K ještě dopad způsobený očekáváním lidí a firem. Sociologové dobře znají Thomasův teorém, který říká, že pokud aktéři definují nějakou situaci jako reálnou, bude reálná i ve svých důsledcích. Podobně je známá Mertonova teorie sebesplňujících se proroctví. Pokud se například rozkřikne, že nějaká banka je před krachem (či není připravená na rok 2000), tak vkladatelé na ni udělají nájezd, aby „zachránili své úspory, a banka může skutečně zkrachovat (a rok 2000 nepřežije). Pokud tedy mezi lidmi propukne panika a začnou si vybírat z bankomatů hotovost a nakupovat zásoby trvanlivých potravin, mohou být brzy sklady prázdné a problémy reálně nastanou, i když počítačové čipy přechod do nového století zvládnou.
Šéf americké centrální banky Alan Greenspan varoval, že problém s rokem 2000 nastane, pokud si vystrašení občané a firmy budou vytvářet nadměrné zásoby. Masivní vytváření zásob by vedlo k enormnímu krátkodobému zatížení a mohla by se objevit úzká místa a tlaky na trhu. Zvyšování zásob může rovněž posílit hospodářský růst a zvýšit inflaci.
Naproti tomu český národní koordinátor Karel Berka, když radil centrální bance, jak se připravit na rok 2000, doporučoval podle informací týdeníku EURO vyvolání „řízené paniky , aby si každý vybral 5000 korun, a ČNB si tak mohla vyzkoušet, jak její systémy fungují.

Pozdě bude až za 80 dnů.
Pokud někteří drobní a střední podnikatelé Y2K ignorovali s tím, že jich se to netýká, mají ještě osmdesát dnů času alespoň na základní otestování svých elektronických systémů a zařízení řízených počítačem. Všechno se samozřejmě otestovat úplně nedá, takže preventivně by se mohlo vyplatit neletět na Silvestra letadlem, nenechat se zavřít ve výtahu a zeptat se svých obchodních partnerů, jak jsou připraveni oni.

Užitečná místa na internetu
Na internetu jsou nyní již miliony stránek, které se problému Y2K nějak dotýkají. Vybrali jsme deset stránek, kde najdete detailní informace a návody, jak se připravit.
y2k.nks.cz – oficiální stránky Národního koordinačního střediska pro řešení Y2K v České republice nabízí informace v češtině a řadu hypertextových odkazů na další místa na webu.
www.idas.cz/y2kfrmcz.htm – druhá z vybraných českých stránek. Zde můžete získat i software pro diagnostikování, zda vaše počítače jsou pro rok 2000 připravené.
www.wbn.com/y2ktimebomb/index.htm – strategické analýzy možných dopadů, včetně investičních výhledů z Y2K vyplývajících.
www.y2k.gov – informace o Y2K poskytované vládou USA.
www.year2000.com – informace a články o Y2K a specializovaná knihkupectví.
www.wild2k.com – denně aktualizované informace o Y2K.
y2knews.com – časopis a rádio specializované na Y2K.
www.sba.gov/y2k – informace od U. S. Small Business Administration o Y2K.
www.rightime.com – software pro diagnostikování, zda je počítač připraven na rok 2000.
www.y2ksurvive.com – informační zdroj pro osobní a rodinné přežití problému Y2K.

Knihy o Y2K
V západní Evropě a zvláště v Americe jsou knihkupectví naditá příručkami o tom, jak minimalizovat možné škody způsobené počítačovým problémem 2000. Tyto knihy si můžete nakoupit i v Čechách přes internet (například v největším on-lineovém knihkupectví www.amazon.com). Na jedné z webových stránek specializovaných na problém Y2K (www.year2000.com) najdete i specializovaná knihkupectví s desítkami relevantních titulů. Následujících pět knih bylo vybráno jako nejužitečnější právě autory této stránky.
Y2K Risk Management: Contingency Planning, Business Continuity, and Avoiding Litigation, Steven H. Goldberg, Steven C. Davis, and Andrew M. Pegalis, 350 stran, únor 1999, 39.99 USD.
How To Survive Y2k Chaos In The City – A Preparedness and Self-Reliance Handbook, Ken Eirich, Nancy Eirich, 100 stran, listopad 1998, 15.95 USD.
Crisis Investing for the Year 2000; How to Profit from the Coming Y2K Computer Crash, L. Jay Kuo, Edward M. Dua, 320 stran, duben 1999, 22.50 USD.
How to Profit from the Y2K Recession: By Converting the Year 2000 Crisis into an Opportunity for Your Investments and Business, John Mauldin, 256 stran, březen 1999, 14.97 USD.
The Y2k Survival Guide & Cookbook, Dorothy R. Bates, Albert K. Bates, leden 1999, 12.95 USD.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze