Čipobití nebude - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Čipobití nebude

, Karel Zaoral,
Čipobití nebude
Zdroj: Euro.cz

Bezpečný systém nahrazující papírové kolky v Česku nikdo nechce

Povinnost kolkovat láhve s alkoholem platí déle než rok. Za tuto dobu praxe potvrdila všechny negativní prognózy výrobců a prodejců. Kolkování lihu přineslo zvýšené náklady, na výběr daní nemá prakticky žádný vliv, kolky se falšují a zákon působí potíže pouze poctivým. Pašeráci alkoholu měli falešné kolky k dispozici (podobně jako na Slovensku) dříve než legální výrobci a v takové kvalitě, že je někdy nerozezná ani celní kontrola. Povinnost kolkovat alkohol tak vedla pouze ke zvýšení cen. Zdroj blízký ministerstvu financí, který si nepřál být jmenován, tvrdí, že jeden z podstatných argumentů, proč poslanci zavedli právě kolky, bylo neuvážené a předčasné rozhodnutí o nákupu stroje na jejich tisk za osmdesát milionů korun. Aby se uplatnil, dali prý přednost zastaralé a bezpečnostně velmi slabé technologie papírových pásků, přestože ve světě se již uplatňuje technologie značení zboží pomocí čipů, takzvaná RFID (Radio Frequency Identification) .

Fialovy čipy.

Sdružení kolem daňového poradce Františka Fialy, které se neúspěšně pokoušelo značení pomocí RFID prosadit už před dvěma lety, vypracovalo komplexní systém opatření, jenž by pravděpodobně dokázal zásadním způsobem omezit daňové úniky a škody způsobené jak falšováním a pašováním alkoholu i cigaret, porušováním autorských a licenčních práv, tak i paděláním textilí, bot nebo sportovního vybavení. Zásadní rozdíl, jímž se RFID technologie liší od běžných metod ochrany výrobku, spočívá v tom, že s její pomocí lze identifikovat nejen druh, ale i každý jednotlivý kus zboží. A to kdykoliv a kdekoliv, včetně výrobků uložených v kontejnerech dopravců. Výhody by nová technologie přinášela nejen poškozovaným firem, ale i Celní správě, Obchodní inspekci a policii. Mechanismus ochrany zboží by dle Fialova návrhu měl vypadat například takto: Firma vyrobí určité množství sportovní obuvi a každý pár vybaví unikátním čipem RFID, který jej na pokyn čtečky kontrolora přesně identifikuje. Firma v každém okamžiku dokáže celníkům přesně sdělit nejen počty zboží, dováženého do Česka, ale i identifikovat jednotlivé kusy, včetně obchodu, do něhož míří a místa, kde se zboží právě nachází. Celní správa by měla k dispozici komplexní seznam chráněného zboží, pohybujícího se po Česku, a kdykoliv by mohla kontrolovat jeho pravost.
Techniku ochrany tímto způsobem prakticky není možné obejít, neboť stojí na několika zcela na sobě nezávislých faktorech. Předně je velmi složité zkopírovat funkčně i vizuálně RFID čip. Data, která čip jednoznačně pojí k určitému kusu zboží, se do něj plní mimo podnik, v němž byl vyroben, a jsou pro každého výrobce různá. Pokud by někdo chtěl zfalšovat značení například deseti kontejnerů importovaného vína, musel by si nejprve opatřit několik tisíc čipů, vizuálně identických s originály u některého z výrobců RFID. Pak by musel získat originální data od producenta falšovaného zboží, a zařídit, aby se originály do Česka vůbec nedostaly. „Pak by měl alespoň teoretickou šanci, že svoje padělky dokáže prodat dříve, než producent originálu uvědomí celníky a požádá je o blokaci sady dat ztraceného nákladu,“ říká Fiala. „Navíc v případě krádeže chráněného zboží by celníci nebo zaměstnanci obchodní inspekce okamžitě dokázali odhalit pokus o jeho prodej v kontrolované provozovně,“ připomíná.

Obchod za miliardy.

Aplikace technologie RFID (viz graf) se brzy stanou velmi rentabilním obchodem, s ročním výkonem přesahujícím pětadvacet miliard dolarů. Systém, podobný tomu, který vyvinulo sdružení kolem Františka Fialy, v Evropě dosud žádná země nemá. Česko má tak příležitost stát se evropským lídrem v zavádění RFID se všemi výhodami, jež z toho plynou. „Míč je na straně ministerstva financí. Ze strany výrobců alkoholu i značkového zboží vnímám silnou podporu projektu a doufám, že reakce ministerských úředníků bude dostatečně rychlá. Není totiž třeba měnit celý zákon, ten přesně nespecifikuje fyzický způsob, jak se má ochrana provést. Postačí změnit vyhlášku,“ tvrdí Fiala.
Zřejmě ovšem doufá marně. Ministerstvo financí totiž agendu kolem evidování alkoholu předalo generálnímu ředitelství cel. A tiskový mluvčí Generálního ředitelství cel ČR Jiří Barták pro týdeník EURO konstatoval: „Kolkování alkoholu a cigaret řešíme cestou papírových pásků. Metoda RFID v současné době není aktuální a nic o ní nevím.“

box:
Cardullo i KGB
RFID je technologie, sloužící k označování zboží pomocí miniaturních čipů. V roce 1973 si tuto metodu patentoval Američan Mario Cardullo. Ovšem už v šedesátých letech minulého století obdobnou techniku mírně modifikovaným způsobem úspěšně používala KGB a tajné služby satelitů Sovětského svazu – včetně Československa – k odposlechům ambasád západních zemí. Ve Spojených státech i na úrovni Evropské komise se hovoří o bankovkách, pasech či občanských průkazech s čipem, obsahujícím všechny dnes na těchto dokladech běžně uváděné informace, doplněné ještě biometrickými údaji, nejčastěji ve formě otisku prstu, v supermarketech časem jistě nahradí čárkové kódy. Čipy na rozdíl od čárových kódů umožňují identifikaci nikoli pouze druhu zboží, ale přímo každého jednotlivého kusu. Zboží tak lze namarkovat při pouhém průjezdu okolo pokladen, bez vykládání na pás.
RFID čipy mohou mít různou velikost, nejmenší verze jsou prostým okem těžko rozlišitelné, jejich rozměry začínají od desetin milimetru. Dají se zabudovat v podstatě kamkoliv a mají dlouhou životnost. Čip sice nemá vlastní zdroj energie, může ale informace vysílat na dálku, kdykoli je v dosahu čtečky, jejíž záření jej zaktivuje. Aktivace se provádí přesně definovaným rádiovým signálem

Praporky:
Jedním z důležitých faktorů, jež přispěly k zavedeni zastaralé technologie papírových proužků, byl ukvapený nákup stroje na jejich výrobu za osmdesát milionů korun
Technologie čipů RFID, propracovaná do fungujícího celního systému, může být postupně přejata celou Evropou
Popisky:
Tisíc a jeden čip. RFID čipy existují v množství tvarů i velikostí.
Zubní pasta i boty. Technologií RFID je možné označit prakticky veškeré zboží.
Miniaturní technologie. Čipy mohou být nenápadně umístěny prakticky kamkoliv