Chronická zácpa - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Chronická zácpa

, Tomáš Pohanka,
Chronická zácpa
Zdroj: Euro.cz

Dohoda o společném vzdušném prostoru nad střední Evropou je na mrtvém bodě

Na počátku byla myšlenka. Osm států střední Evropy spojí své horní vzdušné prostory, aby dramatický nárůst dopravy z počátku devadesátých let nepřerostl do nezvladatelné krize. Kapacita provozu se zvýší a všichni budou spokojeni. Jak společnosti řízení letového provozu, tak aerolinky. Přípravou projektu CEATS (Central European Air Traffic Services) byla v roce 1992 osmi státy pověřena organizace Eurocontrol. Podepsala se dohoda, rozhodlo se o vybudování hlavního sídla a střediska ve Vídni. Letos ve druhé polovině července napsalo české ministerstvo dopravy a poté i jeho šéf Milan Šimonovský vedení Eurocontrolu dopis, v němž vyloučili další účast české strany na projektu.

Opominutí.

Slavilo se loni. Pátou zemí, jejíž parlament dohodu CEATS ratifikoval, se stala Bosna a Hercegovina, a díky tomu se dohoda stala účinnou. Již tehdy se ovšem objevily vážnější problémy (EURO 33, 38/2004). „Česko, Slovinsko a Chorvatsko nesouhlasily s uzavřením definiční fáze, protože nebyly dodány materiály, které jsou k tomu dle nás nezbytné,“ tvrdí Petr Materna, generální ředitel českého Řízení letového provozu (ŘLP). Uvádí, že především chyběla analýza týkající se přínosu projektu v oblasti nákladů.
Uskutečnila se řada jednání s jednotlivými státy, Eurocontrol zjišťoval jejich názory. Řešení měla přinést ministerská konference 22. dubna v Lucemburku. Měsíc před ní obdržely všechny strany dokumenty, mezi nimiž byla požadovaná analýza a návrh rezoluce, popisující budoucí vývoj projektu. „Analýzu jsme podrobili zkoumání a vyjádřili nespokojenost. Považujeme ji za účelovou, její čísla nebyla podložena a výsledky byly přizpůsobeny milníkům definovaným Eurocontrolem. Projednali jsme to s ministerstvem dopravy, které nás podpořilo, zaslali jsme připomínky a požádali Eurocontrol, aby na ně bral ohledí,“ popisuje Materna. Ministerstvo s pomocí ŘLP také připravilo vlastní návrh rezoluce. O připomínkách české strany se na konferenci 22. dubna vůbec nehovořilo.
Zástupci Eurocontrolu se s českým postojem neztotožňují. Ředitel organizace Guido Kerkhofs uvádí, že metodologie, které společnost použila při vytváření prognózy nárůstu dopravy i úsporách na nákladech, fungují stejným způsobem po léta. „Námi dodaná data jsou objektivní, nechápeme, co by na nich mělo být špatného,“ říká. „Ostatní ministři údaje nezpochybnili,“ dodává. Podobný argument předkládá i v otázce rezoluce. „O námitkách české strany se diskutovalo při mnoha jednáních před konferencí, ale ostatní státy se k nim nepřipojily. Proto nebyl důvod je probírat v Lucemburku,“ prohlašuje Kerkhofs. Následná konference, konaná 1. června, skončila z pohledu České republiky opět bezvýsledně.

Nesmiřitelní.

Předmětem sporu jsou mimo jiné základy dohody CEATS. Když byla tato koncepce vypracovávána, použilo se jako vzor středisko v Maastrichtu, které od počátku sedmdesátých let řídí letový provoz nad Beneluxem a severem Německa. „Od té doby se mnohé změnilo. Spolu se Slovinci a Rakušany jsme nechali vypracovat studii od firmy Booz-Allen & Hamilton, jaký je optimální scénář integrace vzdušného prostoru a jaké to přinese náklady. Ukázalo se, že standardní model, který je kopií toho, co bylo v 70. letech vybudováno v Maastrichtu, by přinesl okamžité navýšení nákladů v regionu o dvanáct procent. To by se v plné výši přeneslo na letecké společnosti, které tu mají své základny, jako jsou ČSA,“ tvrdí Materna. Guido Kerkhofs namítá, že v Beneluxu a severním Německu systém funguje již 35 let a v Evropě je, co se týče nákladů, nejefektivnější.
Nesmiřitelný rozpor panuje mezi oběma stranami rovněž ohledně funkce Eurocontrolu. „Provoz nového střediska ve Vídni převezme Eurocontrol, který ho za naše peníze postaví, vezme si na to půjčky a prostřednictvím našich kontribucí je bude splácet. Pro nás by to znamenalo jenom v roce 2010 půl miliardy korun,“ prohlašuje Materna, jehož společnost Řízení letového provozu vykázala za loňský rok čistý zisk 157,5 milionu. „Pokud by se CEATS uskutečnil v současné podobě, budeme si vlastně platit konkurenci. Největší překážkou naplnění projektu vzdušného prostoru CEATS je dohoda o CEATS a to, že jeden hráč řídí projekt od roku 1997 a není v tom příliš úspěšný,“ dodává.
Jan Klas, český zástupce v Eurocontrolu, poukazuje na to, že jeho společnost všem členským státům každoročně předkládá rozpočet, který schvalují. „Děláme pouze to, co po nás státy chtějí,“ říká. „A snažíme se najít co nejlepší řešení pro dalších dvacet třicet let. Některé společnosti řízení letového provozu však – jak se zdá – vidí pouze na dva až tři roky.“

Dusno.

Organizace Eurocontrol varuje, že nárůst letecké dopravy v regionu se časem stane neúnosný. „Současná kapacita nedostačuje. A to jsou naše prognózy velmi konzervativní,“ tvrdí Guido Kerkhofs. Materna však oponuje, že Eurocontrol nepočítá se zvyšováním kapacity pro řízení v jednotlivých státech. České ŘLP investovalo 3,5 miliardy korun do nové moderní budovy v Jenči (z toho téměř dvě třetiny do vybavení), jež má být uvedena do plného provozu v únoru roku 2007. „Budova v Jenči je monumentální,“ říká Jan Klas, „Jenže tamní technologie v podstatě neobsahuje nic nového. Investice v současné době nepřinese potřebné zvýšení efektivity. Umožňuje pouze navýšení počtu pracovníků a dílčí technologická zlepšení. A nová technologie bude v Evropě k dispozici až kolem roku 2010.“
CEATS je na mrtvém bodě. Vše nasvědčuje tomu, že česká strana a Eurocontrol se již neshodnou na ničem. Dokládá to i nedávné ukončení procesu ratifikace v Itálii, jež se měla na projektu podílet severní částí svého vzdušného prostoru. „Italský ministr dopravy uvedl, že z důvodů ekonomických, provozních a sociálních nepředloží dohodu CEATS parlamentu k ratifikaci, což de facto znamená, že Itálie končí. To zásadním způsobem mění silové a ekonomické rozložení sil,“ říká Petr Materna. Guido Kerkhofs soudí, že italský ministr jednal tímto způsobem proto, že by se mu kvůli tamní politické situaci nepodařilo získat pro CEATS parlamentní většinu. „Každopádně vzdušný prostor Itálie není v regionu nejdůležitější. Hlavní provoz se odehrává na linii severozápad na jihovýchod, a to je potřeba řešit v první řadě,“ tvrdí ředitel Eurocontrolu.
Eurocontrol nyní vyčkává na setkání s ministrem dopravy Milanem Šimonovským. „Musíme si vyjasnit postoje. Pokud ale nenajdeme uspokojivé řešení pro všechny strany, ostatní státy mohou zasáhnout třeba na diplomatické úrovni,“ uvádí Kerkhofs. A Jan Klas doplňuje: „Zejména jde o partnerství. Není-li někdo spokojen, měl by se především snažit najít jiný koncept pro řešení situace v regionu ve spolupráci s partnery. A o tom jsme zatím neslyšeli.“
„Někteří tvrdí, že projekt CEATS je mrtvý,“ prohlašuje Petr Materna. Zatím ještě ne. Ale mnoho života mu v Česku nezbývá.