Chci vrátit inkaso - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Chci vrátit inkaso

, Michal Kučera,
Chci vrátit inkaso
Zdroj: Euro.cz

Klientům bank se zjednoduší život, finanční ústavy přijdou až o desítky milionů ročně

Rychlejší převod peněz na účet, lepší dohled nad inkasem, pravidelné bezplatné zasílání výpisů z konta nebo zablokování ztracené platební karty zdarma. To jsou základní výhody, které má klientům finančních ústavů přinést nový zákon o platebním styku, jenž vstoupí v účinnost 1. listopadu, tedy za necelý měsíc.
Předpis se dotkne nejen bank a úvěrových či spořitelních družstev, ale všech takzvaných platebních institucí. To je v podstatě každá společnost, která poskytuje služby zahrnující převody peněz, tedy i platební karty nebo platby přes mobilní telefon.

Rozumná očekávání
Významnou změnou je ustanovení, které mění podmínky pro platbu pomocí inkasa. Především se zavádí možnost požádat o vrácení inkasni platby. Na to má klient banky osm týdnů, a to v případě, že inkasovaná suma „převyšuje částku, kterou plátce mohl rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem“. Týká se to však pouze běžných klientů bank – fyzických osob, které chce zákon tímto způsobem chránit. U firem si mohou banky sjednat jiné podmínky. „Toto ustanovení je velice problematické. Klient může jednoduše prohlásit, že debetovaná částka převyšuje částku inkasa, kterou mohl rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, a banka je povinna mu takovou částku vrátit,“ říká právník Martin Šubrt z advokátní kanceláře Rowan Legal. Největší problém je podle něj v tom, že zákon již neřeší vztah banky plátce a banky příjemce inkasní platby. Pokud se oba finanční ústavy nedohodnou, nevyplývá z předpisu povinnost banky příjemce takovou platbu vrátit. „Dochází tedy ke zcela absurdní situaci, kdy riziko výše uvedené úpravy zcela ponese banka plátce, a to místo banky příjemce,“ říká Šubrt.

Peníze na kontě ještě dnes
Co nového dál zákon přináší? Především zjednoduší život „uživatelům platebních služeb“, což jsou všichni klienti bank. Inovovaná pravidla totiž říkají, že lhůta pro převod peněz mezi dvěma bankami se zkracuje ze tří maximálně na dva dny. To znamená, že banky mohou s obdrženými penězi klienta disponovat o den méně, a nemohou je tak přes noc zhodnotit pomocí takzvané overnight úrokové sazby. Podobně se zkrátí doba, kterou mají peněžní ústavy pro připsání vložených peněz na účet. Nově budou povinny vložit peníze na konto klienta už v den, kdy je obdrží. Zkrátí se také lhůta pro převod peněz v eurech v rámci Evropské unie. Ta byla dosud pět dní, nyní bude pouze třídenní. Od roku 2012 potom budou pro platby v rámci unie platit stejné podmínky jako pro převody v rámci jednoho státu.
Zástupci českých bank svorně tvrdí, že s tímto ustanovením nebudou mít žádný problém, protože nové lhůty již buď splňují, nebo o jejich zavedení uvažovali dříve. Přesto se budou muset na nová pravidla administrativně připravit. „Novela zákona o platebním styku se dotkne řady oblastí – platebního styku, dále oblasti platebních karet, způsobu komunikace s klientem a dalších. Nyní se intenzivně připravujeme a upravujeme naše vnitřní předpisy, připravujeme materiály pro klienty a školíme zaměstnance,“ řekla týdeníku EURO Kristýna Havligerová z České spořitelny.

Výpisy zdarma
Kde ale finančním ústavům hrozí reálné zvýšení nákladů, je změna pravidel týkajících se poskytování informací. Zákon totiž zavádí povinnost bank informovat majitele účtu o zůstatku na kontě, a to nejméně jednou měsíčně. K tomu se přidává nutnost informovat klienty o dalších položkách, jako je výše poplatků či inkasa. Protože nyní záleží frekvence poskytování výpisů na dohodě s klientem, hrozilo by bankám, že najednou budou muset posílat všem zákazníkům papírové výpisy z účtů. To by se jim prodražilo, a proto hledají alternativní cesty, jak informace zpřístupnit a nemuset za to vynakládat příliš mnoho peněz. „Klientům nabídneme možnost získávat měsíční výpisy k platebním účtům zcela zdarma prostřednictvím Expresní linky plus. Tu si klient bude moci zřídit na domácí pobočce. Prostřednictvím této aplikace mohou klienti jak nahlížet do svých výpisů, tak získávat další informace o produktech,“ uvedla Monika Klucová z Komerční banky. Elektronicky bude výpisy zasílat také Raiffeisenbank. Ani Česká spořitelna nepůjde cestou automatického zasílání tištěných výpisů, protože o ně podle ní nemá řada klientů zájem. Každý zákazník ale může požádat o přehled transakcí za uplynulý ukončený měsíc v jakékoli pobočce. Jinou cestu zvolila ČSOB. „Podle nového zákona o platebních službách banka může po klientovi požadovat proplacení oprávněných nákladů spojených s doručením. Například u standardního Aktivního konta je to řešeno tak, že tištěný výpis se zasláním poštou je již v ceně a pokud klient přejde na elektronický, dostane deset korun slevu,“ říká mluvčí banky Ivo Měšťánek.

Banky přijdou o desítky milionů
Přísnější pravidla dolehnou na banky také v jiné oblasti. Napříště budou například povinny blokovat ztracené nebo ukradené platební karty bez jakýchkoli poplatků. Novela jim rovněž ukládá ručit za neoprávněné transakce platební kartou ještě před jejím zablokováním. Pokud bude ztracená nebo odcizená karta použita a vznikne škoda nad 150 eur (3800 korun), pak banka musí nést tuto škodu v plném rozsahu. Výjimka platí pouze tam, kde se držitel karty dopustil hrubé nedbalosti. Za tu je považováno použití karty v rozporu se smlouvou či neoznámení ztráty či odcizení karty bez zbytečného odkladu.
Zvýšení nákladů na výpisy, zrušení poplatků za blokování karet a zkrácení lhůt pro převody může bankám přinést nemalé finanční ztráty. „Celkový vliv zákona o platebním styku lze vymezit jako snížení příjmů zhruba v řádu několika desítek milionů ročně,“ uvedl mluvčí ČSOB. Ostatní peněžní ústavy jsou zdrženlivější. „Finanční dopad nových pravidel je předmětem obchodního tajemství KB,“ prohlásila Monika Klucová z Komerční banky. Raiffeisenbank podle svých zástupců žádnou finanční ztrátu neutrpí vzhledem k tomu, že nová pravidla splňuje již delší dobu.

BOX:
Co se změní
– Platby budou rychleji připsány na účet.
– Za zneužití platební karty bude ručit především banka.
– Výpisy z konta musejí být zdarma.
– Bude možné požádat o vrácení platby pomocí inkasa.