Chceme znatelně snížit ceny norem

19. listopadu 2007, 00:00 - Eva Marzini
19. listopadu 2007, 00:00

Zjednodušit a také zpřehlednit podnikatelům komunikaci se 14 organizacemi, jež má nyní ministerstvo pod sebou. Tak vnímá svou „dočasnou misi“ náměstek ministra průmyslu a obchodu Luboš Vaněk. „Stohy papírů musí podnikatelé vyplňovat jen proto, aby si úředníci obhájili smysl své práce. Často jde o zbytečné úkony,“ říká.

Luboš Vaněk, náměstek ministra průmyslu a obchodu Zjednodušit a také zpřehlednit podnikatelům komunikaci se 14 organizacemi, jež má nyní ministerstvo pod sebou. Tak vnímá svou „dočasnou misi“ náměstek ministra průmyslu a obchodu Luboš Vaněk. „Stohy papírů musí podnikatelé vyplňovat jen proto, aby si úředníci obhájili smysl své práce. Často jde o zbytečné úkony,“ říká.

Ve funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu se zaměřujete na restrukturalizaci rezortu. Můžete to přiblížit?

Zabývám se transformací podřízených organizací, kterých mám pod sebou čtrnáct. Je to CzechTrade, CzechInvest, Česká energetická agentura, Úřad pro normalizací měření a zkušebnictví, Český normalizační institut, Testcom, Designcentrum ČR a další.

Mezi některými organizacemi chci hledat součinnost. Někdo to nazve snahou zredukovat je, já říkám zpřehlednit a zjednodušit je. Jde o to, že všechno, co ministerstvo a podřízené organizace dělají, není nezbytné. Mnoho úřadů řeší formální věci, ale neřeší to podstatné.

 

Jak vnímáte svou pozici na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO)?

Jelikož všechny projekty mají svůj horizont, pozici náměstka vnímám jako dočasnou misi.

 

Jak mohou ze zmíněné součinnosti některých úřadů profitovat podnikatelé?

Především jde o to, aby nebyli zatěžováni některými zbytečnými kroky či byrokratickými postupy, které vytvářejí úředníci. Například, když potřebují pro podnikání nezbytné normy nebo spoustu zbytečných razítek a kvůli tomu musí ztrácet čas oběháváním úřadů.

Úředníci se vždy proti jakýmkoliv změnám brání. Vysvětlují, proč jsou jejich pozice nezbytné a obhajují si svou činnost. Někdy si záměrně vytvářejí práci, takříkajíc navíc. Ale já se ptám, proč jsou tady všichni ti úředníci, co je jejich skutečným smyslem a službou podnikatelům? Mým cílem je, aby podnikatelé nemuseli vyběhávat tolik papírů, aby dostali větší prostor a získali tak čas pro vlastní podnikání.

 

ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA ASI SKONČÍ

Ve funkci působíte od letošního března. Které projekty jste za tu dobu dotáhl do konce?

Pro jeden operační program ministerstva existovaly tři implementační jednotky: CzechTrade, který implementoval program Marketing, Česká energetická agentura pro program Ekoenergie a CzechInvest pro ostatní programy ze strukturálních fondů. Tento stav byl ale nepřehledný jak pro podnikatele, tak pro Evropskou unii. Každá jednotka chtěla po podnikatelích něco jiného. Nyní vše zajišťuje jen jedna organizace, a to CzechInvest. Podnikatelé komunikují jen s jednou agenturou, což jim usnadňuje a zpřehledňuje komunikaci a konečně vědí, co se po nich chce.

Poté se nabízí otázka, jestli nadále potřebujeme Českou energetickou agenturu. Příspěvková organizace o třinácti zaměstnancích je pod jakousi kritickou mezí a efektivnější bude, když její zbylé činnosti bude vykonávat jiná složka státu.

Ke konci také směřuje projekt, jehož cílem je sloučení zahraničních kanceláří CzechInvestu a CzechTradu. Součinnost obou agentur začne 1. ledna 2008 a kanceláře budou mít společné řízení, lidé budou vzájemně zastupitelní. Ušetří se tak zbytečné náklady, kdy CzechInvest má v zahraničí devět kanceláří a 34 CzechTrade. Každá kancelář má vlastní monitoring a asistenty. Někde byly kanceláře ve stejných městech, ba dokonce ve stejných budovách, ale vzájemně nespolupracovaly. Zlepšíme tím komunikaci a hlavně podnikatelům nabídneme lepší a komplexní služby. Už nebudou muset služby objednávat dvakrát.

 

To se týká zahraničních kanceláří. Plánujete také sloučení kanceláří v Česku?

I tady by mělo dojít ke sdílení informačních systémů a postupů. Nejsem zastáncem názoru, že CzechInvest má „jen“ lákat investory a CzechTrade má „jen“ podporovat export; to je v dnešní globální ekonomice nepochopitelné hledisko. Pokud investor hodlá vstoupit do České republiky, je běžné, že aktivuje další firmy, které chtějí buď investovat, nebo exportovat. Investor se ale musí obracet na dvě organizace. Přitom by vše mohl mít pod jednou střechou.

 

MGR. LUBOŠ VANĚK

Narodil se v roce 1964. V roce 1982 absolvoval gymnázium v Sokolově, v roce 1988 promoval na FTVS Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1997 pracoval v Úřadu pro cenné papíry a poté byl vedoucím oddělení v Komisi pro cenné papíry. V letech 1999 - 2002 byl ředitelem kanceláře předsedy Fondu národního majetku. Od roku 2003 pracoval jako vrchní ředitel na České správě sociálního zabezpečení s odpovědností za zavedení procesního řízení organizace a za ekonomické procesy. V únoru 2006 byl jmenován náměstkem ústředního ředitele a od srpna 2006 byl pověřen řízením České správy sociálního zabezpečení. Od března letošního roku je náměstkem ministra průmyslu a obchodu. Je ženatý, má dvě dcery a syna.

LEVNĚJŠÍ NORMY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Co tedy připravujete nového?

V příštím roce chystáme změny v systému českých norem a zkušebnictví. Projekt se bude týkat Úřadu pro normalizaci měření a zkušebnictví a Českého normalizačního institutu. Současná distribuce norem je pomalá a nákladná, hodláme proto zavést elektronickou distribuci a zároveň zjednodušit strukturu zavádění norem. To bude mít dopad na ceny za normy. Podnikatelé za ně dnes platí až příliš, my chceme ceny snížit.

 

O jaké snížení by mělo jít?

Teprve jsme ve fázi přípravy tohoto projektu, tedy nemohu zatím konkrétně říci, o kolik procent. Myslím si ale, že bychom mohli dosáhnout znatelného snížení cen.

 

A co další organizace, které máte v kompetenci. Chystáte ještě jiné novinky?

V hledáčku máme také Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt (Testcom), který se pod MPO dostal ukončením činnosti ministerstva informatiky. Zvažujeme, zda je nezbytné dělat některé činnosti a nenechat to privátním subjektům.

Pak je tu oblast norem, která je rozsáhlá a bude proto potřebovat čas, protože řada změn zasahuje do legislativy. V dohlednu vidím také věci, které pálí podnikatele: Řadu kontrol, kterými některé úřady obtěžují, přitom by stačilo, aby si jisté instituce o kontrolách vyměňovaly informace. Tak jako se to podařilo mezi Živnostenským úřadem a Českou obchodní inspekcí. Jedná se o Státní inspekci potravin při ministerstvu zemědělství, kontroly hygienických stanic a další.

 

PODPORA PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU PŘÍMO PODNIKŮM

Živou diskuzi vyvolalo zrušení Designcentra ČR. Co se stane s podporou průmyslového designu?

Ta zůstane v České republice zachována a od začátku příštího roku bude patřit do portfolia agentury CzechTrade. Agentura může, kromě jiného, designéry firmám zprostředkovávat a může přitom disponovat existující databází s 2000 podniky.

Proč bylo Designcentrum, které MPO podporovalo od roku 1991, tak náhle zrušeno?

Designcentrum bylo založeno jako rozpočtová organizace MPO pro podporu designu v oblasti průmyslu. V určitém okamžiku se odklonilo od smyslu, kvůli němuž bylo založeno – více se zaměřilo na uměleckou oblast. Věnovalo se spíše projektům osvětovým, vzdělávacím, což chápu, ale to opravdu není prioritou MPO. Ambicí ministerstva je podpora výrobních a obchodních podniků.

Zrušením Designcentra ovšem MPO význam designu nezpochybňuje. Víme, že výrobek prodává i to, jak vypadá, ale dejme design do služeb podniků. Pro ostatní dimenze designu je zde ministerstvo kultury a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na Slovensku je designcentrum právě pod ministerstvem kultury.

Co zrušením Designcentra získají podnikatelé?

Chceme, aby byly peníze z Designcentra rozděleny prostřednictvím CzechTradu, který zná potřeby jednotlivých podniků, mezi projekty pro průmyslový design malých a středních podniků a designéry. (České centrum letos hospodaří s rozpočtem dvacet milionů korun – pozn. red. ) MPO podnikatelům zpočátku s financováním pomůže, přispěje na analýzy, i na designéra.

V praxi by to mohlo vypadat takto: Firma se rozhodne, nebo jí bude doporučeno CzechTradem, že k podpoře výroby a exportu potřebuje investovat do designu výrobků a že potřebuje analýzu a podrobnosti prokonzultovat s designérem.

MPO pak uhradí například čtyři dny jeho práce a jeden den si zaplatí firma ze svých zdrojů. Pokud zjistí, že designéra opravdu potřebuje, angažuje jej posléze již ze svého. Chceme, aby mladí designéři u těchto podniků také pracovali. Řada designstudií funguje při školách. Proč je tedy nepropojit s podniky?

 

Letos pod záštitou MPO přece proběhl v Designcentru projekt Design. Ten nesplňoval tyto požadavky podpory středních a malých podniků?

V rámci tohoto projektu se rozdělilo 12 milionů korun, ale nešlo o průmyslový design. Na projekty pro průmyslový výrobkový design šlo okolo 50 procent z této částky, což je dost málo. Podpora směřovala na jednotný vizuální styl, grafiku, architektonický a interiérový design. Opět si ale myslím, že to není ambicí MPO, to by mělo podporovat průmyslový design – výrobky. Samozřejmě, že i ten vychází z grafického designu, to nepopírám, ale my bychom měli pomoci malým a středním podnikům prodávat. Výstavy a osvětu by měl podporovat někdo jiný.

 

A co propagace designu obecně. Kdo se toho ujme?

CzechTrade vydává časopisy a magazíny, provozuje portál BusinessInfo, kde bude prostor také pro propagaci designu, připraví i webové stránky za tímto účelem. A přes tyto nástroje bude o designérech podniky informovat. Další informace bude distribuovat exportní magazín Exportér i Exportní akademie.

 

A co tím získají designéři?

Databáze designérů bude využita, bude k dispozici CzechTradu. Agentura je bude propagovat mezi podniky a bude spolupracovat s vysokými školami. Umění jako takové by si měli umělci vzít do vlastních rukou a obrátit se na další orgány. Jistě najdou také dostatek sponzorů, kteří by chtěli podpořit třeba soutěž o nejlepší design. Určitě neodejdou s prázdnou.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Auta
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být…
Srážka se zvěří hrozí nejen na podzim. Co v takovém případě dělat?
Automobilce Mini došla trpělivost. Na Dakar pošle auta s pohonem 4×4 i zadokolky
Je pohon na LPG ohrožený druh? Originálních aut na plyn už moc nekoupíte
Škoda představuje model Ke Luoke. Je to prodloužený Karoq pro Čínu
Technologie
Herní počítač pod stromeček II: levná sestava do 20 tisíc [Vánoce 2017]
T-Mobile se skamarádil s Netflixem. Ale nejde o to, na co myslíte…
Tržní podíly výrobců grafik v Q3 2017: Nvidia vylétla nahoru, získává tržní podíl
Vyšel Vivaldi 1.13. Vylepšuje stahování a práci desítkami listů
Transcend RDC2: multifunkční čtečka karet pro smartphony (vyzkoušeno)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít