Chceme posílit postavení věřitele v konkurzním řízení

24. října 2005, 00:00 - DUŠAN ŠRÁMEK
24. října 2005, 00:00

STÍNOVÝ MINISTR SPRAVEDLNOSTI JIŘÍ POSPÍŠIL: ODS chce po volbách v příštím roce převzít moc. Co na podnikatele chystá a v čem jim chce pomoci? "Odmítáme kriminalizaci podnikání," říká stínový ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

STÍNOVÝ MINISTR SPRAVEDLNOSTI JIŘÍ POSPÍŠIL: ODS chce po volbách v příštím roce převzít moc. Co na podnikatele chystá a v čem jim chce pomoci? „Odmítáme kriminalizaci podnikání,“ říká stínový ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. ||
* Proč občanští demokraté navrhují vlastní verzi takzvaného insolvenčního zákona? ODS podala vlastní návrh zákona upravujícího konkurzní právo počátkem léta tohoto roku. Důvodem, proč jsme se rozhodli předložit tak rozsáhlý právní předpis, byla skutečnost, že vláda nebyla schopna v průběhu tří let vytvořit a předložit svůj konkurzní zákon. V září ale přišla vláda s vlastním návrhem. My jsme v současnosti připraveni o obou návrzích jednat a hledat kompromisní řešení. Naši experti v tuto chvíli studují vládní verzi a v průběhu prvého čtení se k ní vyjádříme. * Jak by mělo toto stanovisko vypadat? Nechci předjímat, ale už sám způsob přípravy vládního návrhu nemá v české legislativě obdoby. Kabinet nejprve nebyl schopen připravit jakýkoliv zákon o konkurzu a vyrovnání - a najednou v průběhu tohoto roku zde byly dva vládní konkurenční návrhy. Jeden z dílny vicepremiéra Jahna a druhý vypracovaný experty ministerstva spravedlnosti. A vláda se po určitou dobu neuměla domluvit, který podpoří. Nakonec přijala kompromisní řešení a my musíme zjistit, co všechno přináší. Zda je její návrh zákona přepracovatelný nebo jestli je možné do něj zasáhnout pozměňovacími návrhy. * Co byste chtěli případně změnit?

Cílem našich snah je posílit postavení věřitele. Náš návrh je postaven na filozofii takzvaného věřitelského konkurzu. To znamená, že věřitelé mají mít dominantní slovo při ovlivňování průběhu konkurzního řízení a mají mít k tomu odpovídající pravomoci - například právo vybírat správce konkurzní podstaty, či rozhodovat o způsobu zpeněžení dlužníkova majetku. Chceme též, aby vznikl insolvenční rejstřík, ve kterém budou zaznamenány všechny údaje, týkající se probíhajícího konkurzního řízení. Tyto změny by měly vést k omezení současného negativního stavu, kdy správci konkurzní podstaty mohou být domluveni se soudci a činit tak úkony ke škodě věřitelů.

* Jak by měly být zajištěny zájmy malých věřitelů? Neohrozí je stoprocentní uspokojení bank? Náš návrh v žádném případě nepreferuje velké věřitele nad malými. To je mýtus šířený některými poslanci ČSSD, kterým vyhovuje současná úprava konkurzního práva. Ta naše nedělí věřitele na velké a malé, ale na ty, kteří si svoji pohledávku zajistí například zástavním právem a na ty, kteří k takovémuto zajištění nepřistoupí. Není možné, aby tak jako dosud zajištění věřitelé dopláceli v konkurzním řízení na věřitele, kteří si svoji pohledávku nezajistili. * Ve sněmovně jste prosadil zlepšení a urychlení zápisů do obchodních rejstříků. Kritizoval jste ale způsob, jakým ho ministerstvo spravedlnosti převedlo do praxe. Hlavní problém spočívá v tom, že ministerstvo nebylo schopno připravit jednoduché, přehledné formuláře pro zápis do obchodního rejstříku. Vznikla tak situace, že sice máme právní úpravu, která by mohla vést ke zkrácení procedury, ale tato úprava v praxi nefunguje. V praxi se totiž stává, že navrhovatel udělá ve formuláři chybu. Značná část návrhů podaných k rejstříkovému soudu, někde dokonce nad padesát procent, je tak zamítnuta, a to z důvodu nesprávného vyplnění žádosti. Pokud ODS vyhraje volby, rozhodně připravíme jednodušší formuláře, které budou jasné, jednoznačné a srozumitelné pro každého navrhovatele. * Nesouhlasíte tedy s tvrzením, že formuláře musí být tak složité, aby postihly všechny možnosti zápisu či jeho změny a že si žadatel vybere vždy jenom ty kolonky, které musí v daném případě vyplnit? Ministerstvo spravedlnosti zvolilo taktiku menšího počtu formulářů, takže každý slouží k několika právním úkonům. V praxi pak ale není zcela jasné, co při kterém konkrétním úkonu máte vyplnit a jaké přílohy k němu máte přiložit. Ministerstvo spravedlnosti mělo spíše připravit více jednodušších formulářů pro jednotlivé úkony. Tak je tomu například na Slovensku. Tato aktivita byla o to více zarážející, že při ministerstvu průmyslu a obchodu fungovala mezirezortní komise, jež zpracovala formuláře, které byly přehledné a jednodušší. Ty ale nebyly ministerstvem spravedlnosti přijaty. Dnes jsou formuláře natolik složité, že ani právník - a to nemluvím o běžném podnikateli bez právního vzdělání - netuší, co všechno má vyplnit, aby vyhověl požadavkům na provedení zápisu. Přitom v zemích, v nichž se dnes používají jednoduché formuláře, trvá jakýkoli zápis dva až tři dny. * Co tedy přinesl nový způsob zápisu do obchodního rejstříku?

Reforma přinesla výrazné změny v práci rejstříkových soudů, které dříve věcně přezkoumávaly jednotlivá podání. Po přijaté změně však již v případě notářského zápisu probíhá pouze registrace. Novinkou je, že lze pořídit takzvaný fakultativní notářský zápis. To znamená, že tam, kde obchodní zákoník nepředpokládá obligatorně notářský zápis, si může podnikatel, který chce zkrátit délku zápisu, pořídit notářský zápis, přičemž obchodní rejstřík nebude jeho podání věcně zkoumat a v krátké lhůtě je zaregistruje. Návrh tak odstraňuje absurdní situaci, kterou přinášela dosud platná právní úprava, že i notářské zápisy, které jsou veřejnou listinou a jasně legalizují údaje v nich uvedené, byly soudem přezkoumávány.

* Jak hodnotíte dosavadní snahu vládní koalice o zjednodušení podnikatelské legislativy? Paroubkova vláda pokračuje stejně jako oba předchozí koaliční kabinety v takzvané legislativní smršti. Výsledkem je složitá, nepřehledná legislativa, obtížně aplikovatelná, a tudíž i obtížně vymahatelná. I obyčejným občanům se v tomto prostředí nežije jednoduše, natož pak podnikatelům, kteří do styku s nejrůznějšími právními normami přicházejí ještě častěji. My se chceme po volbách pokusit o skutečnou revizi současných právních předpisů, celého právního řádu a o zjednodušení stávajících zákonů. Už jsem zmínil dokončení reformy obchodních rejstříků, rovněž jsme připraveni dokončit rekodifikaci soukromého práva -nového občanského a obchodního zákoníku a zákoníku práce. Připravujeme také zákon, který by měl zjednodušit založení živnosti. * Neměl by se nový zákoník práce schvalovat až po novele občanského zákoníku?

Nepochybně. Toto je má největší výtka vůči současnému postupu vlády, která chce zákoník práce prosadit ještě před tím, než bude přijat nový občanský zákoník. Zákoník práce, který je součástí soukromého práva, by měl být projednáván v jednom „balíku“ právě se zákony, které soukromé právo upravují. Důležité také je, aby všechny tyto právní předpisy měly stejný filozofický základ, aby používaly stejnou terminologii a stejnou definici právních pojmů. Proto dnes ODS komunikuje se specialisty, kteří se podíleli na přípravách občanského a obchodního zákoníku a připravuje též vlastní verzi zákoníku práce.

* Co si myslíte o předloženém znění trestního zákoníku?

ODS navrhla při projednávání nového trestního zákoníku několik pozměňovacích návrhů, které by měly zamezit kriminalizaci podnikatelského prostředí. Například jsme navrhli vypuštění některých nově koncipovaných trestných činů, třeba trestný čin nesvolání valné hromady. Myslíme si, že takovéto jednání má být postihováno právem civilním, nikoli trestním. Též se nám podařilo dohodnout vypuštění přípravy jako fáze trestného činu u některých hospodářských trestných činů. Zachování trestnosti přípravy by totiž v praxi mohlo vést ke zneužívání trestního práva v konkurenčním boji mezi obchodními společnostmi. Pokud ODS podpoří trestní zákoník, tak pouze za situace, kdy nepovede ke kriminalizaci podnikatelského prostředí a zahlcení české justice. K tomuto též směřoval doprovodný zákon o trestním stíhání právnických osob. Ten však byl již z důvodu výrazné právní nekvality zamítnut v prvním čtení. Do konce volebního období by tak již neměl být projednáván.

POLITICKÁ KARIÉRA

Jiří Pospíšil se v roce 1998 aktivně spolupodílel na založení regionálního sdružení Mladých konzervativců v Plzni.

Jako jeho předseda přispěl k vytvoření organizace sdružující mladé, především pravicově orientované lidi se zájmem o věci veřejné. V letech 2000-2004 vykonával funkci zastupitele Plzeňského kraje, od roku 2002 je poslancem za ODS. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vykonává funkci místopředsedy Ústavně právního výboru, je členem Podvýboru pro vězeňství. V dubnu 2003 se stal členem Dočasné komise pro otázky Ústavy ČR a od poloviny téhož roku vykonává funkci předsedy Podvýboru pro justici.

Od 1. března 2003 je stínovým ministrem spravedlnosti ODS.

Zárověň patří mezi členy konzultativního poradního orgánu prezidenta republiky pro oblast práva a legislativy.

**JUDr. JIŘÍ POSPÍŠIL

Narodil se 24. listopadu 1975 v Chomutově, od roku 1976 žije v Plzni. Tam absolvoval gymnázium na Mikulášském náměstí a v roce 1999 ukončil studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity. Poté pracoval jako advokátní koncipient, ale už po roce se vrátil na fakultu jako odborný asistent katedry správního práva. V roce 2002 úspěšně složil rigorózní zkoušku a stal se doktorem práv. Je svobodný a stále ještě bydlí v Plzni.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít