Chceme pomoci živnostníkům

06. června 2005, 00:00 - RADAN DOLEJŠ
06. června 2005, 00:00

MINISTRYNĚ INFORMATIKY DANA BÉROVÁ: Další novinky, které zpříjemní život podnikatelům i státním úředníkům, slibuje nová ministryně informatiky Dana Bérová.

MINISTRYNĚ INFORMATIKY DANA BÉROVÁ: Další novinky, které zpříjemní život podnikatelům i státním úředníkům, slibuje nová ministryně informatiky Dana Bérová. * Máte před sebou rok ve funkci ministryně informatiky. Jaké novinky máte přichystané pro podnikatele? Rádi bychom rozšířili Portál veřejné správy o další služby - například o elektronické statistické výkazy, které podnikatelé pravidelně posílají Českému statistickému úřadu. Jsou jich desítky. S Českou správou sociálního zabezpečení pak vedle letos spuštěných elektronických důchodových listů připravujeme elektronické přihlášky a odhlášky ke zdravotnímu pojištění. Elektronická komunikace a změna systému zpracování jednotlivých úkonů nejenom šetří podnikatelům čas a zjednodušuje práci, ale vede také k nezanedbatelným úsporám. Na straně České správy sociálního zabezpečení jde už dnes o desítky milionů korun. * Myslíte, že to stihnete do konce funkčního období? Doufám, že ano. Pro další rozvoj e-Governmentu je však potřeba, aby parlamentem prošla novela zákona o informačních systémech veřejné správy. Na jejím základě by mělo dojít ke zjednodušení například firemní agendy ve vztahu k finančnímu úřadu. Všechny záležitosti by se už řešily přes jediné místo - Portál veřejné správy. * Jak to vypadá s elektronickým rejstříkem živnostníků, který sliboval už váš předchůdce Vladimír Mlynář? Jde o jednotný registr živnostenského podnikání. V tuhle chvíli už je řešení funkční v Praze a v příštím roce přibudou další kraje. Nový registr nahrazuje roztříštěné systémy jednotným informačním systémem, který v reálném čase a oboustranně spolupracuje s okolními systémy, jako Obchodním rejstříkem, Registrem obyvatel, Územně-identifikačním registrem a Portálem veřejné správy. Celá agenda bude pro živnostníky jednodušší - nebudou muset na úřady nosit tolik dokladů, protože registr živnostenského podnikání umí nahlížet do okolních systémů. * Elektronizace státní správy, neboli e-Government, by se ale měla dotknout i fyzických osob. Kdy budeme moci žádat třeba o občanské průkazy nebo cestovní pasy elektronicky? Do zákona o občanských průkazech jsme v připomínkovém řízení prosadili takovou úpravu, která to umožní od ledna příštího roku. Ale dál už je plně v kompetenci ministerstva vnitra, jak rychle elektronickou službu zavede. My bychom samozřejmě rádi, aby to bylo co nejdříve. A snažíme se kolegy motivovat. * A jaké má ta motivace úspěchy? Na vnitru už do elektronické podoby převádějí potřebné dokumenty. Zároveň je však nutné sledovat, jak se vyvine debata na toto téma na úrovni Evropské unie. * Bude to tedy od začátku roku možné? Prvního ledna asi ne, ale v průběhu roku 2006 určitě ano. * Na to navazují i další věci, jako výpis z katastru nemovitostí nebo rejstříku trestů. Kdy se budou vydávat i jinde, než na soudu nebo katastrálním úřadě?

O výpis z rejstříku trestů je na základě legislativních podmínek možné žádat už nyní. Problém je, že v téhle chvíli není uzákoněn jednoznačný identifikátor, kterým by šla prokázat identita žadatele.

* Vždyť existuje elektronický podpis. Jenomže u žádosti o výpis z rejstříku trestů se podle zákona používá elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Ten obsahuje identifikátor ministerstva práce a sociálních věcí - ale rejstřík trestů s ním nepracuje, protože k identifikaci využívá rodných čísel. Problém se v současnosti aktivně řeší. * A v případě výpisu z katastru nemovitostí nebo obchodního rejstříku? Jakmile bude přijat už zmíněný zákon o informačních systémech veřejné správy, bude možné vyzvednout si tyto dokumenty třeba na městských úřadech nebo pobočkách České pošty. * Není poněkud nebezpečné svěřovat takové důležité věci právě České poště, která jak známo, občas vydá peníze někomu jinému, než by měla? Co když takhle někomu předá cizí trestní rejstřík? Nemyslím. Pošta ve skutečnosti chybuje velmi málo. Kromě toho tady není žádná jiná instituce, která by měla zkušenosti s ověřováním totožnosti. Ještě možná obecní úřady s matrikou, ale těch zase není tolik jako poboček České pošty. Nicméně si nemyslím, že hlavní výhoda e-Governmentu je v tom, že si občané elektronicky požádají o občanský průkaz a dojdou si ho vyzvednout na poštu. * A v čem tedy?

Podle mě má smysl elektronizovat především agendy, u nichž se to vyplatí. Tedy ty, které pomůžou hlavně podnikatelům v podnikání. Ty představují největší objem administrativy. A pak je také třeba vzít v potaz efekt e-Governmentu na druhé straně, tedy směrem do úřadu. Elektronizace státní správy totiž v první řadě mění vnitřní procesy a chování samotných úřadů. To ukazuje zmíněná Česká správa sociálního zabezpečení, která se většinu komunikace s podnikateli snaží elektronizovat. Samozřejmě to usnadnilo život podnikatelům, ale ještě větší úspory to přineslo samotnému úřadu.

* E-Governmentu by určitě přispěl i dostupnější elektronický podpis. Proč vlastně český stát nedosáhne nižší ceny u První certifikační agentury (I. CA), jediného akreditovaného poskytovatele e-podpisu, přes jejího spolumajitele -Státní tiskárnu cenin?

První certifikační agentura je soukromá společnost, do které nemůže stát zasahovat. Doufám, že snížení cen přinese vstup dalšího poskytovatele na trh.

* To by ale nejprve musel získat akreditaci od ministerstva informatiky k vydávání ověřených elektronických podpisů ještě někdo další. Od ledna se o ni ucházejí dvě další společnosti. V jaké fázi to je?

Akreditační proces u České pošty se chýlí ke konci. Je to poměrně složitý proces, při kterém zájemce musí splnit řadu bezpečnostních opatření. Druhý zájemce nakonec odstoupil.

* Už víte, za kolik bude Česká pošta svůj podpis nabízet?

Česká pošta už to ví, ale zatím je to obchodní tajemství. Předpokládám však, že cena bude té, kterou nabízí I. CA, konkurovat.

* Zavedete také bezpapírové jednání vlády, abyste tam nechodili s těmi ohromnými svazky dokumentů? Tam zatím s několika kilogramy papíru chodit budeme, přestože se to v uplynulém období snažilo ministerstvo informatiky změnit. Rozhodnutím vlády však byla zodpovědnost za elektronizaci jednání vlády přenesena na Úřad vlády a my s tím už nemáme nic společného. A nemám žádné informace, že by Úřad vlády s projektem výrazně pokročil. * Neměla by právě vláda jít nižším úřadům příkladem? Určitě ano. Nejen proto, že ty fascikly jsou strašně těžké, ale hlavně je práce v takovém týmu výrazně efektivnější, nehledě na jakýsi symbolický význam takové změny. * Nemáte zprávy o úřadech, kde by taková elektronizace fungovala?

Nikde to myslím není stoprocentní, ale existuje řada úřadů, ať už městských nebo krajských, kde to částečně funguje. Na úrovni vlády probíhá pouze elektronické připomínkové řízení, nakonec ale musí být materiál vytištěn a na vládu doručen.

* Plánujete znovu navrhnout odpočet nákladů na pořízení PC a internetu z daní?

To se opakovaně nepodařilo prosadit ani mému předchůdci Vladimíru Mlynářovi. Avsoučasném funkčním období vlády se to stihnout nedá.

Co máte ještě rozpracováno a víte, že nestihnete dokončit do konce funkčního období?

Všechno, co děláme, je běh na dlouhou trať, takže bude v čem pokračovat. Určitě se nám nepodaří dokončit celou legislativu pro sdílení dat a registrů veřejné správy.

* Co si mám pod tím představit?

To je výměna dat a informací všemi státními orgány. Pokud se přestěhujete, změnu bydliště ohlásíte jen u místního úřadu. Změna se pak automaticky promítne třeba i v katastru nemovitostí a vyhnete se obíhání ostatních úřadů.

* To zní dobře. Kdy to bude? To se těžko odhaduje, protože to opět závisí na rychlosti schvalování příslušné legislativy. Právě dokončujeme návrh zákona o výměně dat, který položí základ tomu, aby to v praxi fungovalo. * Už víte, kdo a jak bude rozdělovat peníze určené pro rozvoj internetu z privatizace Českého Telecomu? Bude to poradní orgán ministerstva -Fórum pro vysokorychlostní internet. Jeho členy jmenuji v průběhu léta. Vyberu je na základě doporučení odborných organizací a firem a od září by mělo Fórum začít pracovat. * Kdo se bude moci o to jedno procento z příjmu ucházet? Obecná pravidla stanoví schválená Národní politika pro vysokorychlostní přístup, podrobně budou rozpracována zmíněným Fórem. Pravidla dotačního titulu budou kompatibilní s pravidly Evropské unie pro využití strukturálních fondů, hlásit se budou moci podnikatelé, ale i sdružení nebo neziskové organizace. * Co říkáte poklesu cen za ADSL? Je to příznivé a doufám, že trend bude dál pokračovat. Ukazuje se, že se rychlý internet dá nabízet pod pět set korun. Což byla ta magická hranice, ke které jsme se chtěli přiblížit. * Takže už nebudete dál tlačit na operátory, aby zlevnili?

Myslím, že by služba mohla být kvalitnější. Osobně považuji za podstatnější, aby internet byl kvalitnější co do rychlosti a pokrytí. Cenu už teď nepovažuji za podstatný faktor.

* Připravíte tedy projekty na podporu internetu? Myslím nikoli na snižování ceny za připojení, ale vytvořit důvody, proč by si domácnosti měly internet pořídit. Nabídnout jim skutečně relevantní důvod, třeba kvalitní obsah. To by mělo být právě obsahem projektů, které mají zájemci překládat zmíněnému Fóru. I když já si myslím, že role státu je v tomto případě limitovaná. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že největší podíl na rozvoji rychlého internetu má zábava, což není role pro stát. * Na ministerstvu opět pracuje exministr Mlynář. Co vlastně dělá? Uzavřeli jsme s ním dohodu o pracovní činnosti, která končí v červnu. Jeho úkolem je dokončit novelu mediálního zákona, jež umožní zahájit digitální vysílání. Jde o úzce specializovanou problematiku, které se osobně jako ministr věnoval. Požádala jsem ho, aby nám pomohl. * Tak jak je možné, že se už pořádají výběrová řízení pro televizní licence na digitální vysílání?

To je otázka pro toho, kdo výběrová řízení vypsal. Ona sice běží, ale nevím, jak by mohla být úspěšně dokončena.

* Myslíte, že vaše ministerstvo bude existovat i po dalších volbách? ODS ho plánuje zrušit.

To se uvidí. V tuto chvíli se to dá jen těžko odhadnout a bylo by to hádání z křišťálové koule. Ale nepochybuji o tom, že agenda, kterou ministerstvo vykonává, je nezbytná a jakákoliv vláda jí bude muset věnovat velkou pozornost, ať už to organizačně zajistí jakkoliv.

*** ING. DANA BÉROVÁ (39)

Je ministryní informatiky od dubna roku 2005.

Předtím působila na ministerstvu jako ředitelka sekce e-Government a ve funkci náměstkyně ministra odpovídala za projekty využívání informačních technologií ve veřejné správě (např. Portál veřejné správy) a za oblast mezinárodní spolupráce především ve vztahu k Evropské unii.

Dříve pracovala jako manažerka, specialistka v mediálních a televizních společnostech nebo konzultantka. Je spolumajitelkou obchodní společnosti Sanu Babu dovážející zboží především z Indie a Nepálu.

Dana Bérová vystudovala obor automatizované systémy řízení na pražské Vysoké škole ekonomické, umí anglicky, německy a rusky. Je vdaná a má syna. Jezdí ve služební Škodě Superb.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít