Čeští vyslanci globálního networkingu

16. srpna 2007, 12:03 - Ondřej Hergesell
16. srpna 2007, 12:03

Do tří let zdvojnásobíme obrat skupiny, říká prezident společnosti GiTy

Olga a Valentin Girstlovi

Olga Girstlová (47) vystudovala Elektrotechnickou fakultu VUT Brno. Jako technolog slaboproudých rozvodů pracovala pro podnik Elektromont Praha v Jaderné elektrárně Dukovany, po přesunu do brněnské pobočky působila na stejné pozici v oddělení investiční výstavby. V roce 1987 nastoupila do podniku Inpro Praha jako vedoucí střediska slaboproudých a optických kabeláží. V roce 1990 s manželem a otcem spoluzaložila společnost GiTy, jejíž obrat se nyní pohybuje kolem 800 milionů korun. Posledních šest let působila jako generální ředitelka GiTy, nyní je viceprezidentkou a členkou dozorčí rady. Absolvovala zahraniční stáže v USA a Číně, získala několik ocenění jako manažerka. S mužem má čtyři děti, mezi její největší záliby patří sport, cestování, četba a gastronomie. Valentin Girstl (62) po absolvování střední školy pracoval v podnicích TOS Kuřim, Jednota a Inpro Praha, kde jako koordinátor investiční výstavby technologických celků získal zkušenosti s investiční výstavbou. V GiTy působí od jejího založení v roce 1990, nyní je předsedou dozorčí rady a prezidentem firmy. Kromě toho zastává post viceprezidenta v elektrotechnické asociaci ELA, je předsedou představenstva společnosti VUVL. Je též členem Správní rady VUT Brno. Ve volném čase rád čte, poslouchá hudbu a cestuje. Trénuje fotbalové žáky.

Po sedmnácti letech, kdy byla telekomunikační společnost GiTy vlastněna rodinou Girstlů, došlo k odprodeji částečného podílu finančnímu investorovi - Arca Capital Bohemia. „Situace na českém a slovenském telekomunikačním a IT trhu, kde jsme nejvíce etablovaní, nás v poslední době stále více přesvědčovala o tom, že musíme expandovat do dalších zemí. Česko a Slovensko je pro nás s takřka šestnácti miliony lidí malým trhem, i vzhledem k tomu, kolik peněz investujeme do technologií či do vzdělávání lidí, abychom se udrželi v inovativní špičce,“ říká Valentin Girstl v dvojrozhovoru s manželkou Olgou.

EURO: Co vás vedlo k expanzi na další trhy? GIRSTL: Dospěli jsme k přesvědčení, že firma, která chce v dnešním ICT světě přežít, se musí určitým způsobem globalizovat. Nelze zůstat na jediném trhu. Abychom vše mohli uskutečnit, využít naše know-how a znalosti, abychom mohli expandovat, zvažovali jsme, jak toho docílit. Něčeho lze dosáhnout vlastními zdroji, je to ale riskantní, protože nemusí dojít ke kontinuitě. Přestane se vám dařit, přestanete mít investice. Proto jsme zvažovali formy proinvestování expanze. V ČR však bohužel chybí investiční banka, jež by nám poskytla financování expanze. Kdyby tu taková banka byla, nemuseli bychom hledat investičního partnera. Začíná zde sice banka Bawag, ale skutečně jen začíná. Jedinou možností je najít finančního partnera. Po delším hledání jsme se spojili s Arca Capital Bohemia, která nám byla schopna poskytnout potřebné???. Strategie Arky a GiTy se sblížily, naše filozofie i cíle jsou totožné. Rád bych zdůraznil, že jsme nic neprodávali; pouze jsme navýšili základní kapitál na dvojnásobek, a díky tomu se vlastní jmění pohybuje nad úrovní 220 milionů korun.

EURO: Jaké je rozdělení majetkových podílů mezi Arkou a rodinou Girstlových? GIRSTLOVÁ: Po určitou dobu bude mít Arca větší podíl. Do té doby, než se poznáme, než budou přesvědčeni, že nešli do něčeho prázdného. Momentálně Arca drží 51procentní podíl, my ovládáme zbytek. V průběhu tří až čtyř měsíců bychom měli mít 60 procent a oni 40procentní podíl. S Arkou jsme se dohodli, že my jako akcionáři budeme v dozorčí radě, budeme kontrolovat a vytvářet strategie, zatímco denní chod firmy - tedy výkonný management - necháme řídit představenstvo.

EURO: Proč jste přistoupili k takové „smyčce“, že nyní drží majoritu Arca, ale hlavní díl se vám vrátí? GIRSTL: Chceme se vzájemně přesvědčit, že obě strany do toho jdou se vším všudy. Arca nyní navýšila jmění, poté jej navýšíme my. Jde o získání vzájemné důvěry.
GIRSTLOVÁ: Je to vzájemné poznávání, abyste vložili kapitál do něčeho, čemu důvěřujete. Pro nás je vstup finančního partnera procesem dlouhodobým. V minulosti nás oslovovalo mnoho společností, ale rozvoj skupiny GiTy jsme dělali sami. Chtěli jsme mít jistotu, že partner, s nímž se spojíme, bude mít stejné strategické cíle jako my. Věříme, že jsme si s Arkou porozuměli.
GIRSTL: Navyšování se týkalo základního kapitálu. Arca navíc zajišťuje financování rozvoje, které půjde z jiných zdrojů - druhového financování až do výše 375 milionů.

EURO: Řekli jste, že v ČR není vhodná investiční banka. Proč tu chybí? GIRSTL: Banky to neumějí a nedělají. V Česku to umí zatím jenom Bawag, který s tím pozvolna začíná. Vy například vyvinete produkt, přijdete s něčím novým. Ale i kvůli tomu, že investujete spoustu peněz do vývoje, nejsou vaše čísla nejlepší. Jste kolem nuly, investujete spoustu peněz do produktů, které nesou málo, protože český trh je malý, a potřebujete to rozvinout, prodat někam dál. A na to potřebujete peníze. Pro banku však vaše hospodaření nejsou čísla, na která půjčí peníze. Kdybyste měl 20procentní zisk, dají vám, co budete chtít. Jakmile se ale dostane k nule, mají analytici strach. Jsou vedeni tabulkami, nemají podnikatelskou znalost. Můj přítel říká, že mít takovou firmu v Americe a mít podobný podnikatelský záměr, nebude s investičním financováním problém.

EURO: Neuvažovali jste třeba o IPO nebo dluhopisovém financování? GIRSTLOVÁ: To vše jsme zvažovali, ale zjistili jsme, že nejlepší cestou je finanční partner. Musí však být kreativní, mít zájem podnikat. Ne jen zhodnotit peníze, to není cesta.

EURO: Firem, které měly zájem o GiTy bylo více, ne? GIRSTL: Během čtrnácti měsíců jsme jednali se čtyřmi partnery.

EURO: A proč předchozí vyjednávání nevyšla? GIRSTL: Závěrečná filozofie zájemců byla trošičku jiná. Především proto, že to byli velcí finanční partneři, kteří chtěli co největší investici. Problém tkvěl také v našem širokém portfoliu a podnikatelském zápřahu, s nímž se nemohli srovnat a vcítit se do něj.
GIRSTLOVÁ: Většinu jednání jsme nakonec ukončili sami, protože to šlo do ztracena.

EURO: Rozcházely se hodně nabídky na vstup do GiTy oproti tomu, co do firmy investuje Arca? GIRSTL: Řádově to bylo stejně. Nešlo nám zásadně o vysoké ohodnocení, ale o dlouhodobější spolupráci. Vždy jsme ale chtěli navýšení základního jmění, ne jen čistý odkup podílu. Chtěli jsme jen navýšit kapitál, aby se v budoucnu zvedla hodnota firmy. Kdybychom šli cestou prodeje, dostali bychom se do slepé uličky. Dostali bychom peníze, ale firma by je neměla. Nechceme peníze teď, získáme je později. Samozřejmě, úspěšnost podnikání se vždy přepočítává na peníze, ale je v tom i něco jiného. Kdybychom koukali jen na peníze, chovali bychom se jinak.
GIRSTLOVÁ: První nabídky na odkoupení GiTy jsme měli dávno před rokem 2000, ale firmu jsme neprodali. Teď jsme vážně zvažovali, jak skupinu rozvíjet, a doufáme, že toto je nejlepší cesta. Za tři za pět let nám budoucnost ukáže, zda-li byla správná.

EURO: Proč padla při rozhodování volba na finančního, a ne strategického investora? GIRSTL: Byla to jedna z možností, o níž jsme přemýšleli, ale v tomto směru máme problém. Náš podnikatelský záběr je poměrně široký. Pracujeme ve čtyřech produktových vertikálách a potenciální strategický partner měl vždy zájem o jednu, ne už o zbylé tři… GIRSTLOVÁ: Což by potíralo naši základní podnikatelskou myšlenku, neboť GiTy byla od počátku založena pro vytváření prostředí pro přenos dat, hlasu a obrazu; dnes poskytujeme i videokonference. Nespecializovali jsme se, ale snažili se udržet celé portfolio. Potíž je, že technologický partner má zájem rozvíjet si svou specializovanou linii, nikoli celou nabídku, kterou GiTy má. Měli jsme hodně nabídek zaměřit se na jednu z oblastí, ale potom se do nevýhody dostane druhá vertikála. Vznikly by tak jednotlivé podnikatelské směry a skupina GiTy by v podobě jako dnes zanikla. To jsme nechtěli.
GIRSTL: Být připraven na expanzi neznamená jen být připraven v produktovém portfoliu, ale i finančně a samozřejmě v podnikové kultuře. Když nebudou lidé v podniku připraveni, nemusí se to podařit. Produkty a finance nestačí. Pevně věříme, že podnik je k expanzi připraven, že jsme udělali to nejlepší, co jsme mohli.

EURO: Letos na jaře jste vstoupili do Rumunska. Kam ještě míříte? GIRSTL: Rozvoj je směrován do střední a východní Evropy. Působíme v Česku, Slovensku, Bulharsku, začínáme v Rumunsku a chceme na Ukrajinu. Rádi bychom oslovili Balkán, Řecko. A i v budoucnu hodláme jít tímto směrem.

EURO: Jak je náročně rozjíždět pobočky v postsovětských zemích, případně na Balkáně, v porovnání se založením slovenské filiálky? GIRSTL: Když jsme začínali na Slovensku, bylo to ještě za federace. Obchodně jsme přímo měli zakázku. Lze říci, že založení můžete udělat draze, levně nebo nějak mezi tím. My se snažíme jít postupnou cestou, což znamená začít obchodem, teprve ve druhém kroku mohou následovat akvizice. Předpokládáme, že expanze bude taková součinnost cesty, jakou jsme dělali na Slovensku a v Bulharsku, plus akvizice, abychom dokázali oslovit místní trhy. Cíle jsou vysoké, moc času není, takže se bude muset zvolit koordinace postupné cesty plus akvizic.
GIRSTLOVÁ: O první „globalizaci“ jsme se pokusili již v polovině 90. let; tehdy jsme předběhli dobu. Měli jsme dceřinou společnost v Rusku a partnery na Ukrajině a ve Slovinsku. Doba ale nebyla ještě uzrálá, nešlo to. Zahraniční rozšiřování není jednoduché, musí se počkat, až když jsou na trhu podmínky vhodné k uplatnění.

EURO: Proč si myslíte, že trhy, kam chcete expandovat, skýtají prostor pro váš byznys? GIRSTL: Konkurence tam pochopitelně je, ale je nutné vzít v úvahu know-how, které není na tak vysoké úrovni. Oproti jiným zahraničním firmám, jež se na tyto trhy chystají vstoupit - například Američanům - máme výhodu, že s východevropskými státy umíme lépe komunikovat.

EURO: Co vás přimělo k úvahám o expanzi? Proč jste se rozhodli právě nyní? GIRSTLOVÁ: GiTy je stále česká rodinná firma, nyní se slovenským kapitálem, ale dnes musíme vzít v úvahu realitu globalizace. Svět se změnil. Na trhu je jeden globální zákazník, jediná globální konkurence a my se musíme do globální ekonomiky zařadit. Tahle realita se dotýká všech podniků v ČR, a je jen otázkou, jak si to kdo uvědomí a najde si v globálním networkingu svou pozici.
GIRSTL: Druhá věc je ta, že Česko je v určitém předstihu před zeměmi, které jsou od nás dále na východ - realizací určitých věcí, administrativy a komunikací. Máme za sebou realizované projekty, jež můžeme replikovat. Prostě potřebujeme větší trh. Když máte know-how, umíte vytvořit zajímavou službu a potřebujete ji pro vyšší podnikatelský úspěch zopakovat. Například IBM, které má firemní „srdce“ v Americe, tak vše, co tam vyvine, aplikuje do poboček po celém světě, což je cesta, kterou vidím jako správnou.

EURO: Kdy předpokládáte, že vám zahraniční pobočky začnou vydělávat? GIRSTL: Máme velmi tvrdý plán na tři roky. Předpokládáme zdvojnásobení obratu celé skupiny GiTY zhruba do tří let, přičemž zásadní měrou se na tom budou podílet zahraniční aktivity a velké projekty.

EURO: Změny se dotknou i vedení firmy, vy oba odcházíte z exekutivních pozic… GIRSTLOVÁ: Můj muž zůstává prezidentem společnosti. Já budu působit v pracovní pozici viceprezidenta namísto pozice CEO jako doposud; z exekutivy zcela odcházíme. Generálním ředitelem GiTy bude předseda představenstva, jenž je zároveň vrcholem výkonného managementu.
GIRSTL: Zůstáváme ve strategické pozici. Chceme odejít z dennodenní manažerské práce s tím, že větším přínosem nás obou bude, když se budeme věnovat strategickým věcem a napomáhat rozvíjení obchodů - business developmentu. Jedná se zejména o práci na projektech, které vyžadují dlouhodobější koncepční činnost.
GIRSTLOVÁ: Chystáme další expanzi, což obnáší spoustu jednání v zahraničí. Je to jiný rytmus práce, a na to chceme mít čas.

EURO: Už dříve jste ale exekutivní roli opustili a znovu se do řízení firmy vrátili. Proč? GIRSTL: Udělali jsme zásadní chybu, již nechceme opakovat. Něco jiného je podnikatel, něco jiného manažer. Jestliže vytvoříte podnikatelskou koncepci, musíte ji hlídat a rozvíjet. Manažer ji nerozvijí. Něco přidá, ale není to tolik, kolik přidává podnikatel. Ne každý manažer je navíc podnikatel. My jsme chybovali v tom, že jsme měli dobrý management, ale zapomněli jsme na jednu věc – nerozšiřovali jsme podnikání.
GIRSTLOVÁ: A firma se tak opotřebovala… GIRSTL: Ale nakonec se ukázalo, že GiTy byla natolik silná, že ty tři až čtyři roky bez nás ustála. Když jsme se poté vrátili, začali jsme ji znovu rozvíjet. Teď jsme ve fázi, kdy jsme vše dostali do „drajvu“, který by měla firma mít. Máme dobrý management, který má blíž k podnikání než ten předchozí. Navíc zůstáváme v dozorčí radě, v jakési kontrolní roli, aby už nemohlo dojít ke stejné chybě jako ve druhé polovině 90. let po našem odchodu.

EURO: Nepřemýšleli jste o úplném opuštění GiTy? GIRSTL: Až ucítím, že je tam člověk, který to dokáže podnikatelsky rozvíjet, možná bych o tom uvažoval. GiTy je takové naše velké dítě, které jsme si vychovali. Nyní bych firmu prodat nedokázal. Ale může přijít doba, kdy nám potomci řeknou, že do toho nejdou, a vše se může změnit. Zatím jsme ale spokojení - sice hodně pracujeme, ale baví nás to. Až rozeznáme, že nás to neuspokojuje, můžeme se nad věcí zamyslet.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Nereferenční Radeony Vega konečně tady? PowerColor chystá vydání před koncem listopadu
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Desky platformy Intel Z390 už existují. V Sandře se objevil model od SuperMicro
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít