Cesta do administrativního pekla

17. prosince 2007, 00:00 - Filip Černoch
17. prosince 2007, 00:00

Evropská dotace rovná se kvalitní nápad plus dobře zpracovaná žádost. Jenže právě její formální náležitosti si hodnotitelé berou pod lupu jako první. A z geniálního podnikatelského záměru mohou kvůli chybějícímu razítku na straně třicet zbýt jen papírové vlaštovky.

Evropské fondy Evropská dotace rovná se kvalitní nápad plus dobře zpracovaná žádost. Jenže právě její formální náležitosti si hodnotitelé berou pod lupu jako první. A z geniálního podnikatelského záměru mohou kvůli chybějícímu razítku na straně třicet zbýt jen papírové vlaštovky.

Kdyby se Bill Gates narodil o pár let později a v Česku, mohlo se kolo dějin otáčet úplně jinak. „Mám tu žádost o dotaci na nějaký počítačový program, Windows by se to mělo jmenovat,“ zaznělo by možná někde v hodnotitelské komisi. „Jenže, nesedí OKEČ a tady to má blbě vyplněné, takže vrátit.“ A nejvýraznější postava počítačového průmyslu by možná raději dál po garážích sestavovala kalkulačky.

Poněkud nadnesený příklad dobře dokládá důležitost, jakou je třeba věnovat formálním záležitostem projektové žádosti. V programovacím období 2007-2013 bude nejen peněz, ale i podávaných projektů doslova moře a každé administrativní pochybení může znamenat zbytečné utopení v jeho vlnách. „Bezchybně a profesionálně vyplněná žádost je z hlediska hodnotitele stejně důležitá jako samotný nápad, navíc nesprávné vyplnění některých ukazatelů prostě vyřadí žádost úplně,“ upozorňuje ředitel divize podpory podnikání firmy Raven EU Advisory Lukáš Němec. „A nejde přitom vždy o nějaké složité záležitosti, častou chybou je třeba to, že si firmy ne-dokáží napsat správně své vlastní jméno. To totiž musí souhlasit s Obchodním rejstříkem,“ dodává Renata Kořínková, koordinátorka publicity strukturálních fondů agentury CzechInvest.

Raději více než méně

Hlavním a zdaleka nejčastějším cílem podnikatelů je operační program Podnikání a inovace (OPPI), s nímž komunikují pomocí elektronické aplikace eAccount. Žadatel zde musí na cestě k dotaci získat souhlas se dvěma hlavními dokumenty, předběžnou registrační žádostí a daleko složitější a podrobnější plnou žádostí. Jak tedy na ně?

„Úvodní a v zásadě banální záležitostí je vyplnění registrační žádosti. To zvládne vyřídit každý podnikatel, který si celý nápad rámcově promyslel, během pár minut. Do připravených kolonek se vyplní základní identifikační údaje typu jména žadatele a firmy, přidají se finanční výkazy za dva roky, uvede se výše žádané dotace a doplní se odstaveček o celém projektu,“ popisuje Lukáš Němec. Nejpozději patnáct dní po odeslání žádosti by měl podnikatel dostat kladnou či zápornou reakci a právě od této chvíle může své náklady zahrnovat do požadované dotace.

Hlavním smyslem této jednoduché procedury je snaha CzechInvestu vyřadit zjevně nesmyslné a nepřijatelné projekty, a ušetřit tak cenný čas jak hodnotitelům, tak i žádajícím podnikatelům. Jediným citlivějším místem této fáze je přitom určení objemu žádaných prostředků, který už nemůže být v budoucnu navýšen a je proto třeba si jej důkladněji promyslet.

Okamžitě po přijetí registrační žádosti se podnikateli v internetovém okně eAccountu otevře přístup do kolonky plná žádost a on tak má obvykle tři měsíce na její zpracování. A jak dodávají odborníci, právě zde se láme chleba a rozhoduje se o úspěchu celého dotačního projektu.

Samotná tato žádost sestává ze dvou hlavních částí. První z nich představuje předpřipravený webový dokument, do nějž je třeba doplnit základní a na kost osekané informace o celém projektu. A tou druhou jsou potom velmi komplexní a v řadě případů mnohastránkové přílohy, rozebírající celý projekt od marketingového zajištění až po podrobný rozpočet.

JAK VYPLNIT REGISTRAČNÍ ŽÁDOST

  • Identifikační údaje žadatele vyplňujte

    přesně tak, jak jsou uvedeny v

    Obchodním rejstříku.

  • Stejně tak uvádějte všechny

    statutární orgány společnosti a

    způsob jejich jednání za společnost.

  • Dokumenty v seznamu dokumentů

    musí být podepsány od statutárních

    orgánů tak, jak je uvedeno v

    Obchodním rejstříku, případně je to

    třeba řešit plnou mocí.

  • Správně zvolte podporované aktivity,

    neboť ty už nelze později změnit,

    navíc ovlivňují způsobilé výdaje

    projektu.

  • Po schválení registrační žádosti

    nelze navyšovat požadovanou dotaci,

    je proto vhodné zde uvést vyšší

    částky. 

    Pramen: CzechInvest

Už jde do tuhého

Žadatele tedy znovu čeká ještě relativně bezproblémové vyplňování kolonek, i když už o poznání podrobnější a důkladnější, než u úvodní registrační žádosti. Opět tedy musí shrnout celý projekt včetně jednoduchého harmonogramu, upřesnit, o kterou část nabízeného programu má zájem a odsouhlasit, že má splněna tak zvaná binární kritéria. To jsou základní podmínky dané programem a nesplnění byť jen jedné z nich posílá žádost automaticky do koše. Typickým příkladem může být třeba to, že žadatel má vypracovanou studii proveditelnosti. Přičemž stejně jako u všech dalších náležitostí žádosti musí mít souhlas žadatele status čestného prohlášení.

Daleko podrobněji se bude žadatel muset věnovat i rozpočtu celé akce a specifikaci různých výdajů. Je třeba vědět, kolik prostředků půjde do strojů, staveb, mezd, jak nákladná bude projektová dokumentace, odkud budou získány nedotační prostředky a tak dále. Obrovskou výhodou celé internetové aplikace je její kontrolní funkce, kdy se po kliknutí na příslušnou ikonku všechna čísla přepočítají a vyhodnotí ve vztahu k zadaným rámcovým hodnotám. Neměla by tedy projít nechtěná chyba, kvůli které by bylo třeba vracet žádost k přepracování.

Ekologie je nutnost, nikoliv luxus

K jedněm z opomíjených a přitom velmi důležitých bodů celé žádosti patří i úspěšné vyplnění kolonky s možná tajemným názvem »horizontální ukazatele«. Žadatel v nich prokazuje, že jeho projekt je jak ekologicky šetrný, tak i příznivý z hlediska rovných příležitostí. V praxi to může vypadat tak, že podporovaná výroba bude prováděna energeticky nenáročnými stroji a ještě do ní budou zapojeni rovným dílem muži i ženy.

„Je třeba si uvědomit, že právě tato oblast je základem celé žádosti. Evropské dotace nejsou určeny na to, aby třeba zaplatily nový stroj, když starý doslouží. Cílí právě na ekologii a rovné příležitosti, a nesplnění těchto podmínek tak znamená ztrátu podstatného dílu z osmdesáti až sta možných bodů,“ varuje Němec. Kvalita žádostí se totiž počítá na body a podle jejich výsledného počtu se rozhodne o uznání či zamítnutí žádosti.

Druhým krokem při vypracovávání plné žádosti je potom vyhotovení příslušných příloh. Ty už popisují celý projekt velmi zevrubně a jejich zpracování je značně náročné na čas i znalost příslušných postupů. „Část z nich jsou takzvané finanční přílohy, které zvládne zpracovat buď odborník, nebo velmi schopná účetní. A hlavně je tady studie proveditelnosti, na jejíž nějakých osmdesáti stránkách je nutné velmi detailně celý projekt rozebrat,“ vypočítává Němec.

„A právě kvůli této části si podnikatelé berou poradce. V prvé řadě na zpracování příloh nemají čas, musí dělat byznys a vydělávat, za druhé nemají know-how. Na internetu sice jsou solidní příručky, které zpracování hlavně záměru popisují velmi dobře, jenže ty nedokáží postihnout řadu důležitých detailů. Podnikatel se z nich dozví, co má napsat a kam, ale už ne jak. Tedy jakým jazykem, jak stručně nebo obsáhle, co je důležité a co je spíše okrajové, případně jak a kde to vlastně zjistit,“ dodává Němec.

Typickým příkladem je rozpracování ekonomických předpovědí celého projektu, kde nestačí jen dvě tři věty typu „díky novému stroji stoupne výroba a odbyt o deset procent a tím se to celé zaplatí“. Tato část vyžaduje zahrnutí poměrně odborných ekonomických modelů a složitých kalkulací, s nimiž bude laik zápasit jen velmi obtížně. „Samozřejmě, vše se dá zvládnout i svépomocí, vyžaduje to ale hodně času, špičkovou účetní nebo ekonoma a časté konzultace na CzechInvestu nebo různých specializovaných seminářích. A i potom je zde určité riziko chyby,“ komentuje tuto možnost Němec.

NEJČÁSTĚJŠÍ CHYBY V ŽÁDOSTI

  1. chybějící nebo špatně zpracované

      formální náležitosti žádosti

  2. problémy s binárními kritérii

  3. špatná nebo neúplná struktura

      studie proveditelnosti

  4. nekvalitně vyřešená finanční

     stránka celého projektu

Na reparát není čas

A jakýmkoliv chybám je při zpracování lépe se vyhnout. Nelze se totiž spoléhat na to, že vám příslušní úředníci žádost vrátí třeba k doplnění o příslušný údaj. Závisí to totiž čistě na jejich časových možnostech a dobré vůli, čehož se obojího v době dotační špičky pochopitelně spíše nedostává. A za druhé, nárok na dotaci není právně vymahatelný a jakékoliv zpětné snahy o změnu negativního stanoviska hodnotitelů jsou více méně zbytečným mařením energií.

V každém případě, do tří měsíců od odeslání plné žádosti by mělo podnikateli přijít vyrozumění o výsledku. Následují další dva měsíce na doplnění potřebných povolení, tedy třeba výpisu z rejstříku trestů, a celá anabáze je alespoň dočasně uzavřena podpisem smlouvy o uznání dotace.

Jak je tedy vidět, cesta k evropským penězům má do procházky růžovým sadem pořádně daleko. Na druhou stranu, jak už si ji žadatel projde jednou, má dveře k dotacím otevřeny napořád.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Nejlevnější 4K OLED televize se slevy nedočkala, ale dostane k ní zdarma PS4 Pro
Edge se právě naučil automaticky vyplňovat formuláře [Windows Insider]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít