Česko-bavorská válka o benzin

13. září 2004, 00:00 - JIŘÍ PINKA
13. září 2004, 00:00

PODNIKATELSKÝ SPOR První podnikatelský spor po vstupu Česka do Evropské unie plane v Českém lese. Zasloužila se o to benzinová pumpa mezi německým Bärnau a českým Tachovem. Česká benzinová pumpa pojmenovaná F1 na hraničním horském hřebenu nedaleko Tachova se ocitla v hledáčku mnoha osob, které mají protichůdné zájmy.

 

Benzínová pumpa F1 na hranicích vadí Němcům kvůli vodě a české konkurenci z Halže kvůli benzinu.

Čerpací stanice Markop FL používá k likvidaci konkurence ekologické sdružení.

Na pumpu F1 mezi Tachovem a Bärnau jezdí Němci pro zásoby.

PODNIKATELSKÝ SPOR První podnikatelský spor po vstupu Česka do Evropské unie plane v Českém lese. Zasloužila se o to benzinová pumpa mezi německým Bärnau a českým Tachovem. Česká benzinová pumpa pojmenovaná F1 na hraničním horském hřebenu nedaleko Tachova se ocitla v hledáčku mnoha osob, které mají protichůdné zájmy. Jedni chtějí na hranicích prodávat benzin a cigarety po kartonech, druzí by se rádi zbavili konkurence a třetí tvrdí, že jim jde o čistou vodu ve studních. Když motorista projede od Tachova do německého městečka Bärnau téměř liduprázdným Českým lesem a otevře se mu výhled do Bavor, nemůže po krátkém klesání pominout čerpací stanici F1. S velkou pravděpodobností ho přivítá deštivé počasí nebo vánice, na což jsou ovšem místní obyvatelé zvyklí. Pumpa s levným zboží je pro Němce především následovníkem zrušených bezcelních duty-free obchodů, překvapí a zahřeje zásobami kartonů cigaret a regálů přeplněných alkoholickými nápoji. Ceny jsou příznivé i na vnitrozemské poměry. Spolumajitel čerpací stanice Libor Hammer k tomu říká: „Je to taková doplňková služba pro naše zákazníky.“ Čilý ruch na pumpě je ovšem idylkou jen zdánlivou. Majitelé pumpy z firmy TLM totiž čelí žalobám ze strany bavorského městečka Bärnau a občanského sdružení Za pitnou vodu Tachova. NĚMCŮM JDE O VODU Asi tři kilometry vzdálené město Bärnau s necelými čtyřmi tisícovkami obyvatel tvrdí, že firma TLM postavila pumpu nad prameništěm. Benzinka by tak prý mohla ohrozit dodávky pitné vody pro Bärnau v případě havárie nebo poruše technologie na pumpě. Starosta města Peter Hampl zdůrazňuje, že Němci měli být jako přímí sousedé účastníkem všech řízení, které vedly k povolení stavby. Argumentuje mezinárodními zákony, které čeští úředníci neuznali a k jednání o stavebním řízení ho nepustili. V Česku prostě cizinec není právoplatný soused. Libor Hammer podotýká: „My nejsme povinni žádat německou stranu o souhlas ve stavebním řízení. Byla však požádána o možnost zásobování pohonnými hmotami přes jejich území. Této žádosti město Bärnau zprvu vyhovělo.“ Hammer upřesňuje, že německá strana v té době nebyla účastníkem řízení. Majitelé čerpací stanice proto požádali stavební úřad, a ten jim určil účastníky řízení, s kterými pak jednali. Co vadí městu Bärnau především? Tachov prý nikdy k územnímu rozhodnutí ani k vodohospodářskému povolení nevyžadoval hydrogeologický průzkum. Pumpaři nechali nedávno provést druhý detailní průzkum, a ten se shodoval s tím, který byl podle zákona vypracován již před stavebním řízením. Hlavním jímacím územím je Studenecký vrch mimo stavbu, tektonické linie nevedou k vodním zdrojům pod čerpací stanicí, ale příčně. To znamená, že i kdyby došlo k úniku ropných látek, tak to do spodní vody pro město doputuje za devět let, nikoliv za hodinu, za dvě, jak tvrdí odpůrci pumpy. „Na to máme hydrogeologické posouzení, které je nezávislé na našich přáních,“ zdůrazňuje Hammer. Němci s posouzením ovšem spokojeni nejsou a chtějí nechat provést svůj nezávislý průzkum, který má vypracovat karlovarská firma Ingep. Zde však narážejí na nedůvěru pumpařů, kteří podle vedoucího stavebního odboru v Bärnau Wolfganga Kaisera oddalují souhlas se vstupem na své pozemky. DVĚ PRAVDY Dalším jablkem sváru je rozdílný výklad stanoviska českoněmecké komise pro hraniční vody, která se vyjadřuje k projektům, které mají přeshraniční návaznost. „Komisi jsme dodali dostatek dokumentace a informací. Je ale pravdou, že to bylo po vydání územního rozhodnutí,“ přiznává pumpař Hammer. „K omise pro hraniční vody, a teď myslím německou stranu, ve svém prohlášení zaujala ke stavbě kladné stanovisko. Stavbu nezakázali a k případnému provozu stanovili přísné bezpečnostní parametry.“ Jiný výklad však podávají představitelé Bärnau, podle kterých komise se stavbou nesouhlasila. „Poukázali na určité věci, které se musí kontrolovat, a napsali, že co se týče ochrany vodního zdroje, musí být provedeno maximum technologických opatření,“ uvádí Hammer. Zařízení na čištění vod a nejmodernější důmyslné technologie stály pumpaře minimálně čtyřikrát tolik, než bývá obvyklé. „Abychom kontaminovali spodní vodu, je téměř vyloučené. To by musela být souhra velikých náhod. Limity, které nám úřady nasadily, jsou těmi nepřísnějšími, takže podmínka, kterou si stanovila komise pro hraniční vody, byla beze zbytku splněna,“ zdůrazňuje společnost TLM. Samotní pumpaři připomínají, že pro důležitý vodní zdroj si město nevytvořilo ochranné pásmo druhého stupně. Ve chvíli, kdy by existovalo a zasahovalo na naše pozemky, tak by možnost výstavby částečně omezovalo. Jak se Profit mohl na místě přesvědčit, žádné ochranné pásmo zde skutečně vyznačeno není. „Co se ještě týče německé strany, my jsme je po vydání územního rozhodnutí oslovili při osobním jednání a předali veškeré informace. Dostali kompletní dokumentaci jak od vodních děl, tak celé čerpací stanice. Ta dokumentace tam ležela víc než rok. N akonec jsme je oslovili, aby se k tomu vyjádřili a i zastupitelstvo, které je sedmnáctičlenné, v poměru třináct ku čtyřem vyslovilo souhlas s čerpací stanicí,“ říká Hammer. „Pak nám telefonicky sdělili, že to pozastavili. Nikdo nám neřekl na jak dlouho,“ dodává. PRAGMATIZMUS PUMPAŘŮ Pozornost se ale postupně začíná přesouvat k dalšímu problému, kterým je doprava ve městě. Po otevření čerpací stanice se zvýšila asi o čtyřicet procent. To Němci samozřejmě, jak říkají, věděli, ale to není důvod, proč by měli být striktně proti pumpě. „Je to pochopitelné. Jak jsme se přiblížili přímo na hranici, tak se rozšířila spádová oblast v Německu,“ říká Hammer, který začal v Bärnau neoficiálně jednat, jaká dopravní opatření by pumpaři mohli financovat. Jezdí sem tankovat více lidí než dřív, což samozřejmě ipro český stát má svoje kladné důsledky, protože ve chvíli, kdy se točí více litrů, které by se jinak točily vNěmecku, tak se samozřejmě platí SPD, DPH adalší daně, takže za ten jeden rok jenom navýšení, které tady je, dělá značnou částku. „Odhadujeme, že to bude několik desítek milionů korun,“ říká Hammer. Průměrnou výtoč benzinky, která je otevřená přibližně dva měsíce, nechce ale prozradit. JEN TŘI STA METRŮ Celou choulostivou záležitost mohlo podle Němců ještě před začátkem stavby vyřešit přesunutí pumpy o nejméně tři sta metrů za vrchol kopce. To ale nebylo podle pumpařů možné. „V e chvíli kdybychom začali jednat, aby se benzinka přesunula, tak bychom museli s územním a všemi stavebními povoleními začít úplně od prvopočátku. Přitom než jsme mohli začít stavět, tak to trvalo zhruba dva roky. Já jsem to v Německu jasně řekl, my tady vlastníme dost pozemků, takže nám by to bylo jedno,“ popisuje případ Hammer. Jak jsme se mohli přesvědčit, pomalost úředníků v Čechách, které ovšem často limitují zákony, si už uvědomili i v Bärnau a vidí v ní jednoho z původců celého problému. „Samozřejmě město Bärnau by řeklo, my proti vám nebudeme nic dělat, my vám to povolíme, ale občanské sdružení Za pitnou vodu Tachova by toho samozřejmě zneužilo a jako účastník řízení by se odvolávalo a odvolávalo, a já nevěřím, že bychom ve druhé fázi skončili v dohledné době, “ dodává Libor Hammer . PODIVNOSTI KOLEM SDRUŽENÍ Pumpaři tvrdí, že předtím, než bylo vydáno územní rozhodnutí, projednali technické parametry celé stavby se všemi orgány státní správy. Nikde nebyl žádný zásadní problém. Jakmile bylo územní rozhodnutí vydáno, tak asi čtrnáct dní poté vzniklo občanské sdružení Za pitnou vodu Tachova, stalo se účastníkem stavebních řízení a začalo se odvolávat. Jeho předseda Petr Koňařík Profitu přiznal, že mu s „technickými zprávami“ pomáhá majitel nedaleké konkurenční stanice v Halži Jan Kopička. Také advokátní kancelář, která sdružení zastupuje, označila nepřímo za svého klienta v žalobách občanského sdružení právě Kopičku. Jeho pumpa a společnost Markop FL patrně novou konkurencí na hranicích ztrácí množství zákazníků a podle informací z N ěmecka zde chce umístit reklamu, kterou by oslovila zákazníky. Kopička sám ovšem ve sporu s TLM argumentuje potřebou ochrany vodní nádrže Lučina a možností jejího znečistění. Profitu ovšem nepřiznal, že je spolumajitelem konkurenční pumpy. Jinak celou záležitost vidí Hammer: „Toto občanské sdružení se skládá z příbuzných, zaměstnanců a známých pana Kopičky. Předseda sdružení Petr Koňařík, který celou záležitost jakoby vede, je bratrem paní Popovové, což je provozní nebo vedoucí na čerpací stanici… Ve chvíli, kdy vzniklo občanské sdružení jsme začali mít vážné problémy, protože se stavba velmi protahovala. V ždycky počkali až na konec lhůty, pak se vyjádřili, přitom si dali záležet, aby úseky byly co nejdelší. Odvolávali se ke každému stavebními povolení. I k elektrice, kde neměli vůbec žádné argumenty, proč by jim měla vadit. My jsme ale každé odvolání vyhráli. To je neskutečný průšvih, jde o zneužívání zákonů, občanské sdružení funguje jako nástroj k vedení konkurenčního boje.“ CISTERNY BRÁZDÍ ČESKÝ LES Hammer patrně přehání, když tvrdí, že vše proti pumpě F1 je řízeno z jednoho centra z Čech, které otočilo mínění ve městě. Tím má na mysli Jana Kopičku a občanské sdružení. Lidé z Bärnau mu prý potvrdili, že zde proběhla jednání s Kopičkou. Jisté je však jedno, bylo to občanské sdružení, které také informovalo Němce, že se na hranicích bude stavět čerpací stanice. Proč, když mají přímo ve svých stanovách, že chrání vodní nádrž Lučina, najednou chrání i vodní zdroj na německé straně, ptá se Hammer, který po publicitě celého případu nijak netouží. Mimo jiné podotýká, že „skuteční“ ekologové jsou k průjezdu cisteren neutrální a spíše vítají, že se benzinová turistika přesunula přímo na hranice. To znamená, že auta, která dnes končí na německé straně kopce, předtím projížděla Českým lesem a zastavovala v Halži na pumpě Markop FL. Zásobování čerpací stanice F1 ovšem probíhá po úzké komunikaci přibližující se vodní nádrži Lučina. Občanské sdružení Za pitnou vodu Tachova argumentuje i tím, že nepochopitelně zmizely značky zakazující vjezd do ochranného pásma pitné vody. Stejnou připomínku uvádí také starosta Bärnau Peter Hampl. Podle Hammera tady sice kdysi značky byly, ale ochranné pásmo je mimo komunikaci. Bezpečnost přepravy cisteren k pumpě F1 je podle něj dostatečná a zajišťuje ji výhradně jediná společnost. Trasa Českým lesem je přitom náhradním řešením, původně měla být F1 zásobována pohonnými hmotami z Bavorska, což Němci nakonec nepovolili. JASNÝ NEJASNÝ PŘÍPAD Čeští pumpaři vycházejí ze zákonů, podle kterých německý subjekt nemůže být účastníkem stavebního řízení. To znamená, že orgány státní správy beze zbytku splnily svoji povinnost a odvolání, která se řešila na krajském úřadu v Plzni a jsou asi na deseti listech, celou tematiku řeší dost podrobně. Přesto tvrdí, že s městem jednali, jako kdyby bylo účastníkem stavebního řízení. N ěmci zase upozorňují, že se jich nikdo na nic neptal, když jde o vodu zásobující větší část města, a proč nebyl proveden podrobný hydrogeologický průzkum. Stejně málo pochopitelné pro ně bylo, proč nešlo benzinku posunout minimálně o tři sta metrů za vrchol kopce. Dnes ale už vědí, jak pracují čeští úředníci a že si investoři těžko mohou dovolit čekat další dva roky, až znovu získají všechna povolení. „Nikdy jsme nebyli proti benzince jako takové,“ zdůrazňuje starosta Bärnau Peter Hampl. Zbývá tedy otázka: K čemu byla třeba jednání za účasti Ministerstva životního prostředí ČR a ministerstva životního prostředí Bavorska, řada stížností z Bärnau a angažmá tachovských a plzeňských úředníků? Město se nyní domáhá svých požadavků správními žalobami u soudu v Plzni. Tak jako tak, nikdo už asi nic nezíská. Bärnau podle starosty neočekává, že by se pumpa zavřela, ani nepočítá s nějakým odškodněním, chce mít pouze jistotu, že kdyby došlo ke kontaminaci vody, tak to zaplatí TLM. Novým vlastníkem pumpy F1 je již společnost Palmgas. Jejím spolumajitelem je také Libor Hammer a o převzetí pumpy se zřejmě zajímají i velké společnosti. ,,Nabídky máme, “ říká lakonicky Hammer. KAUZA V DATECH**

* Stavba areálu služeb a benzinové pumpy byla dokončena, 11. 5. 2004 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, proti kterému nebylo podáno odvolání a nabylo tedy právní moci. Stavba je v provozu.

* Dne 28. 5. 2004 podalo občanské sdružení Za pitnou vodu Tachova Krajskému soudu v Plzni další návrh na přiznání odkladného účinku žaloby.

* Krajský soud v Plzni svým rozhodnutím ze dne 5. 5. 2004 zamítl návrh na přiznání odkladného účinku žaloby, podaný dne 13. 4. 2004 občanským sdružením Za pitnou vodu Tachova.

* Dne 28. 1. 2004 podalo také občanské sdružení Za pitnou vodu Tachova proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, Krajskému soudu v Plzni správní žalobu a dne 13. 4. 2004 návrh na přiznání odkladného účinku podané žaloby.

* Dne 23. 1. 2004 podalo město Bärnau zastoupené Mgr. M. Wetzlerovou proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje Krajskému soudu v Plzni správní žalobu a dne 18. 3. 2004 návrh na přiznání odkladného účinku podané žaloby.

* Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, svým rozhodnutím ze dne 21. 11. 2003 zamítl odvolání občanského sdružení Za pitnou vodu Tachova a stavební povolení potvrdil a odvolání města Bärnau zamítl.

* Stavební úřad v Tachově vydal 8. 8. 2003 stavební povolení na čtvrtou, tj. poslední etapu stavby, která obsahovala čerpací stanici pohonných hmot, komunikaci a zpevněné plochy a technologickou část čerpací stanice. Proti tomuto stavebnímu povolení se odvolalo občanské sdružení Za pitnou vodu Tachova zastoupené JUDr. Petrem Orctem a město Bärnau zastoupené Mgr. Monikou Wetzlerovou.

Krajský soud v Plzni o podaných správních žalobách a o dalších návrzích na přiznání odkladného účinku žalob dosud nerozhodl.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Práce pro více zaměstnavatelů během roku 2017 a daně
Povinné ručení? Nejlevnější není vždy nejlepší
Chcete si přivydělat? Staňte se členem volební komise
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Auta
Automobilce Mini došla trpělivost. Na Dakar pošle auta s…
Je pohon na LPG ohrožený druh? Originálních aut na plyn už moc nekoupíte
Škoda představuje model Ke Luoke. Je to prodloužený Karoq pro Čínu
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně zajímavé auto
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Technologie
Koupě roku? Amazon dnes prodává Galaxy S8 jen za 13 200 Kč
Další devadesátková hra zdarma. Stáhněte si akci MDK
AMD brzo vydá nové procesory, podpora už je v BIOSech. APU Raven Ridge možná v lednu?
10 tipů na nejlepší tablety pro práci i zábavu [Vánoce 2017]
ASLR je vinou chyby ve Windows 8/10 méně funkční než ve starším Windows 7
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít