Česká společnost svojí technologií mění svět a zbavuje ho odpadků - Euro.cz

Přihlášení

Česká společnost svojí technologií mění svět a zbavuje ho odpadků

Logeco,
Česká společnost svojí technologií mění svět a zbavuje ho odpadků
Komerční sdělení

Miroslav Šilhan má za sebou bohatou kariéru v oblasti podnikání a zahraničního obchodu zejména s asijskými zeměmi. Zakládal několik poboček společností na blízkém východě, vybudoval značku Star brand v Bangladéši a ve Vietnamu. Před časem ale v jeho životě nastal zlom a nyní jeho technologie změní svět! Je spolumajitelem společnosti Logeco, která stojí za projektem unikátní technologie pro ekologickou recyklaci odpadních surovin. Jedná se o jednotku ERVO, která zpracovává odpady a druhotné suroviny, které dokáže přetvořit z 99,9% zpět na základní fosilní surovinu pro další použití. To vše bez emisí, naprosto ekologicky.

Co je ERVO jednotka, kterou jste s týmem vědců vynalezli?

Technologie ERVO je progresivní, ale hlavně unikátní, světově ojedinělá, ekologická a nabízí řešení ke zpracování odpadů. Jedna jednotka ERVO dokáže za rok zpracovat 65.000.000 ks PET lahví, nebo 400.000ks pneumatik, nebo netříděný komunální odpad z 10000 domácností. Vyrobená tekutá frakce (C-20) za jeden rok dokáže nahradit až 6.000.000 litrů surové ropy pro výrobu polyethylenu (a z něj PET) nebo plypropylenu. Technologie má budoucnost nejen proto, co zpracovává, ale i proto že je prostorově malá, nevytváří žádné emise a je ekonomicky efektivní a rentabilní.

Pro koho je technologie ERVO určena?

Pro státy, obce a města, regiony, pro investory, pro provozovatele skládek odpadů, ale i pro velké výrobní závody. Jedná se o lokální řešení problémů s odpadem pro města a regiony, nabízíme řešení přímo na míru danému regionu a typu odpadu podle požadované kapacity. Pro vysvětlení. Tato technologie dokáže zpracovat svoz stovek tun odpadů denně i z několika krajů. Naši technologii ERVO mohou využít k recyklaci odpadu  i malé regiony, od středně velkých měst třeba s 5 tisíci obyvatel a více. K instalaci zařízení potřebuje investor několik desítek metrů čtverečních. Naše technologie je aktuálním řešením a není jen technologickou předností, ale přímo společenskou nutností, neboť hromadící se odpady jsou již nyní nejen ekologickým, ale i společenským problémem na celém světě. Zařízení ERVO je technologicky jednoduché, a tedy levné jako investice, s velmi nízkými provozními náklady, a minimálními nároky na obsluhu díky vysoké úrovni automatizace, což zaručuje rychlou návratnost investice.  Je zcela neutrální ve vztahu k životnímu prostředí, nemá žádné škodlivé emise ani vedlejší produkty. Nepotřebuje externí zdroj energie. Je možné je dodat a uvést do provozu už za 4 měsíce od objednávky. Dokáže vyřešit, co s tunami odpadu.

Jaké produkty vznikají na konci výrobního procesu?

Tekutá frakce – směs užitečných látek či chemikálií (to je hlavní produkt, určený pro petrochemický průmysl) a pevný zbytek. Během procesu nevznikají těžké oleje, parafíny, asfalteny ani dehet. Hmotnostní poměr výsledných produktů po zpracování závisí na vstupním materiálu.

K čemu se tyto produkty dají dále použít?

Využití je díky jejich vysoké kvalitě s garantovanými parametry dost široké. Tekutou frakci lze využít díky vysokému obsahu aromatických látek pro opakovanou výrobu polyetylenu nebo polypropylenu, ale i jako palivo pro výrobu elektrické energie kogenerací, nebo pro výrobu barev a laků. Pevný zbytek se nejčastěji používá pro výrobu roušek a respirátorů, filtrů všech druhů, včetně automobilových nebo do domácích a průmyslových digestoří, do nemocnic, nebo ho lze dále zpracovat na hnojivo (biochar-biouhel), díky vysokému obsahu uhlíku zadržuje v půdě vláhu, z některých zpracovaných surovin je obohacen o cenné fosforečné minerály důležité pro růst rostlin, anebo jako palivo ve formě briket. Z uhlíku, zejména po zpracování pneumatik, lze vyrábět i aktivní uhlí, které se běžně používá jako produkt k likvidaci ekologických havárií.

Říkáte, že se jedná o unikátní technologii pro ekologickou recyklaci odpadních surovin. Proč si to myslíte?

Jako nejperspektivnější způsob využití těžko rozložitelného organického odpadu se v posledních letech prosazuje jeho komplexní chemické zpracování. V případě technologie ERVO se jedná mnohokrát opakovaný proces destrukce a reformingu zpracovávaných odpadů, který zajistí rozklad složitých molekulárních struktur. Jednoduše řečeno – vrátí zpět do života suroviny, ze kterých byly výrobky vyrobeny. A to se může opakovat donekonečna. Ty jsou následně využitelné k potřebám člověka.

Zdroj: LOGeco

Může Vaše technologie znamenat zásadní změnu vývoje v rámci skládkování odpadů? Ano může, protože technologie ERVO, kterou nabízí pro celý svět naše skupina Logeco (web ecolog.space), umí zpracovat plasty, použité pneumatiky, gumu, odpadní oleje, komunální odpad, kaly z čistíren odpadních vod, obsah septiků, nemocniční odpad ale i průmyslové odpady z výrobních závodů. Řeší složitou otázku nakládání s odpady komplexně. Je to navíc Bezodpadová technologie – na skládky nejsou ukládány další tuhé nebo kapalné odpady, které by při práci vznikaly. Jedná se o technologii, která určitě změní svět.