ČESKÁ KUCHAŘKA NA MILIARDOVÝ VÝVAR - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

ČESKÁ KUCHAŘKA NA MILIARDOVÝ VÝVAR

, Jiří Pšenička,
ČESKÁ KUCHAŘKA NA MILIARDOVÝ VÝVAR
Zdroj: Euro.cz

Čtvrtý mobilní operátor má nabízet služby i v systému GSM

Ještě tento týden by Český telekomunikační úřad (ČTÚ) měl vládě předat návrh rámcových podmínek výběrového řízení na čtyři licence k provozování nového mobilního telekomunikačního systému UMTS. Pokud bude kabinetem akceptován, nic nebrání tomu, aby ambiciózní tendr, od něhož si ministři slibují minimálně dvacet miliard korun, byl zahájen. Týdeník EURO návrh regulačního úřadu získal a přináší z něj některé důležité informace. Zatím však v materiálu nejsou zakomponovány výsledky meziresortního připomínkového řízení, a proto může ještě doznat změn.
Vláda se loni 18. prosince usnesla, že do konce září 2001 mají být uděleny čtyři celoplošné licence na UMTS. Český telekomunikační úřad k tomu hodlá využít smíšenou metodu výběrového řízení. Jeho první stupeň by měl charakter „soutěže krásy (beauty contest), druhý aukce. Tři licence mají být nabídnuty současným provozovatelům mobilního sytému GSM – společnostem EuroTel, RadioMobil a Český Mobil. Čtvrtá bude dražena a získá ji úplný nováček.

Společné stožáry a tříletý roaming.
Přidělení licencí české mobilní trojce bez soutěže se zdůvodňuje již vybudovanou infrastrukturou a předpokladem rychlejšího rozvinutí nových služeb. GSM operátoři však na sebe budou muset vzít určité závazky. Mají mít například povinnost zahájit poskytování služeb nejpozději do půl roku po spuštění obdobných sítí v prvních dvou zemích sousedících s Českou republikou. Budou muset akceptovat úřadem stanovené tempo pokrývání obyvatelstva signálem UMTS. Tam, kde je to technicky možné, se kvůli ochraně přírody bude vyžadovat vzájemné sdílení vysílacích stožárů. U úplně nových věží pak mají operátoři jednat o jejich společném využívání již v rámci projektové přípravy (sdílení se týká i nového operátora). Operátoři GSM a UMTS by také měli minimálně tři roky od udělení licencí mezi sebou udržovat vnitrostátní roaming, tak aby zákazníci nebyli bez spojení, pokud se dostanou do území, kde jejich operátor nemá ještě signál.
Nový čtvrtý operátor, jenž bude vybrán v aukci, nemá nabízet pouze služby v systému UMTS, ale i GSM. Český telekomunikační úřad mu totiž chce umožnit – v zájmu snížení hendikepu a pro zvýšení motivace k rychlé výstavbě sítě – využívat frekvenčního pásma 1800 MHz. V Česku by se tak dále přiostřila konkurence i v GSM službách, což se současným operátorům určitě nebude líbit.

Aukce za dva miliony.
Pokud EuroTel, RadioMobil a Český Mobil splní provozní, technické a rozvojové požadavky a ve stanovené lhůtě zaplatí několikamiliardový poplatek, bude s nimi uzavřena dohoda o udělení licencí. Jestliže někdo z trojice požadavky státu odmítne, propadne i „jeho licence do veřejné aukce. Nesouhlasící operátor se jí ovšem může také zúčastnit. Teoreticky by se tak mohly dražit všechny čtyři licence, ne pouze čtvrtá.
Do aukce (druhého stupně tohoto výběrového řízení) budou mít přístup všechny telekomunikační firmy, které dokážou vyhovět nárokům, jež klade telekomunikační zákon, a pokud budou připraveny splnit požadavky ohledně rychlosti vybudování sítě, úrovně pokrytí obyvatelstva signálem a další. K posouzení žádostí o vstup do aukce má být ustanoven řídící výbor, složený ze zástupců ČTÚ, zainteresovaných ministerstev a dalších ústředních orgánů. Za vstupenku do aukce by podle návrhu měl každý žadatel zaplatit dva miliony korun. Licenci (licence) získá nejvyšší cenová nabídka.

Poradcem rychlým výběrem.
ČTÚ chce pro zorganizování dražby angažovat zkušenou poradenskou společnost. Jelikož regulátora tlačí čas, hodlá vládu požádat o povolení zjednodušeného způsobu zadávání veřejné zakázky. Vhodní konzultanti by měli být úřadem přímo osloveni písemnou výzvou, aby podali nabídky. Návrh předpokládá, že poradenská firma bude finančně motivována na celkovém výtěžku z prodeje licencí.
Lze předpokládat, že zájem firem o licence zásadně ovlivní cena požadovaná státem. Jelikož vláda ve svém letošním rozpočtu počítá s výtěžkem minimálně dvaceti miliard korun, lze odhadnout, že po každém z nynějších tří operátorů bude požadovat pevný poplatek v rozmezí mezi pěti až sedmi miliardami korun (podle toho, jakou reálnou tržní hodnotu může mít čtvrtá dražená licence). Výše pevného poplatku má být stanovena řídícím výborem a poradenskou firmou.

4000 Kč měsíčně za mobil.
I v materiálu ČTÚ se ale hovoří o „nebezpečí neúspěchu tendru a nesplnění finančních předpokladů. Poukazuje na to, že i všechny obdobné zahraniční soutěže v poslední době značně zaostaly za očekáváním. Operátoři se zřejmě budou velmi zdráhat zaplatit i „minimálních pět miliard. Český Mobil si například spočítal, že pětimiliardový poplatek spolu s náklady na vybudování nové UMTS sítě (ve výši cca 20 miliard korun) by vyžadoval, aby každý uživatel firmě měsíčně za služby platil v průměru kolem 4000 Kč! Jen tak se prý projekt – při předpokládané penetraci mobilními terminály ve výši 50 procent (v roce 2012) a při čtvrtinovém podílu operátora na trhu – může stát po deseti letech ziskovým.
Když operátoři požadovaný poplatek neakceptují a stát stanovisko nezmění, skončí licence v dražbě, která ukáže jejich skutečnou tržní hodnotu. Zda je to sedm, pět či pouze tři miliardy, nelze dnes kategoricky tvrdit.