CENA JE FÉROVÁ - Euro.cz

Přihlášení

CENA JE FÉROVÁ

, Jiří Pšenička,
CENA JE FÉROVÁ
Zdroj: Euro.cz

Akvizici bude ještě muset posvětit antimonopolní úřad

Britský deník Financial Times přinesl 28. července zprávu, že Český Telecom se dohodl s Američany na odkupu jejich 49procentního podílu ve společnosti Eurotel za 1,475 miliardy dolarů, tedy za zhruba 57 miliard korun. Bude to znamenat, že mobilního operátora zcela ovládne. Vedení Telecomu na citlivou, předčasně publikovanou informaci muselo zareagovat. Vydalo minulé pondělí prohlášení, že skutečně již byla uzavřena předběžná a nezávazná dohoda s firmou Atlantic West (joint venture amerických Verizon Communications a AT&T Wireless) o koupi podílu za částku deníkem uvedenou. Týdeník EURO na toto téma hovořil s generálním ředitelem Českého Telecomu Přemyslem Klímou.

EURO: Čeští analytici a makléři považují výslednou cenu vesměs za vysokou. Znamená to,že akcionáři Telecomu měli větší zájem na úplném ovládnutí Eurotelu než Američané na prodeji?
KLÍMA:
Musím podotknout, že cena odhadovaná analytiky se ještě před několika týdny pohybovala v obrovsky širokém rozmezí, obrazně řečeno mezi jednou a dvěma miliardami dolarů. My jsme si dělali dosti podrobné propočty, které jsme korigovali s našimi poradci. Vyšlo nám, že se započtením plné manažerské kontroly a možných synergických efektů bychom byli schopni zdůvodnit i cenu o málo vyšší. Myslím si, že cena je férová a pohybujeme se mírně v plusu.

EURO: S penězi bylo možné naložit i jinak. Neuvažovali jste i o jiných investičních příležitostech?
KLÍMA:
Investice nebyla tlačena tím, že bychom nezbytně museli někam umístit nějaký balík peněz. Ačkoliv nám bylo poradci doporučeno, že bychom měli začít investovat více do nových oblastí podnikání. Prověřovali jsme řadu jiných příležitostí, doma i v cizině, Eurotel z toho vyšel nejlépe. Má velký růstový potenciál a působí na domácím trhu, což nese menší rizika.

EURO: Z některých novinových článků by se mohlo zdát,že podpis smlouvy s Američany je již záležitostí hodin. Je to skutečně tak?
KLÍMA:
Zatím žádnou smlouvu uzavřenou nemáme. Pouze jsme si vzájemnými faxy potvrdili shodu názorů na cenu a jakousi dobrou vůli kontrakt dotáhnout v poměrně krátkém čase do konce. Teď to mají v rukou právníci a poradci. Na české poměry je to přece jenom obrovská transakce, pro srovnání více než polovina Temelína. Parafování smlouvy lze očekávat spíše v horizontu dnů až týdnů, ne hodin.

EURO: Nebude třeba požádat o souhlas s akvizicí antimonopolní úřad? Jde přece o spojení dvou firem s velmi výrazným podílem na trhu.
KLÍMA:
Žádat smíme až ve chvíli, kdy je něco podepsáno, což zatím není. Nicméně se na to připravujme a máme již dopředu vyplněny nějaké dotazníky. Věříme, že souhlas dostaneme. Již proto, že Eurotel bude nadále zcela jistě fungovat jako nezávislá firma se samostatným byznysem, samostatným vedením a samostatnou odpovědností. Klientům to může přinést zlevnění, nové služby a větší komfort.

EURO: Eurotel má statut společnosti s ručením omezeným, což pro firmu jeho velikosti není u nás příliš typické.
KLÍMA:
Případná změna právní formy rozhodně nepatří mezi naše krátkodobé cíle. Pravdou je, že „eseróčko má u nás podstatně slabší zvuk, než je tomu v zahraničí.

EURO: Už je jasné, z jakých zdrojů budete akvizici financovat?
KLÍMA:
Tvoří se nám tu celá fronta bank. Přetahují se o to, aby to mohly financovat.

EURO: Půjde o syndikovaný úvěr, do nějž se zapojí jak domácí, tak zahraniční finanční ústavy?
KLÍMA:
K tomu se nechci vyjadřovat, je to věcí našich finančníků. Zřejmě se do toho zapojí více subjektů, s nějakým lídrem v čele. Těžiště rozhodně bude ležet mimo republiku, tady by se tak velký peníz obtížně sháněl. Prostor, který dostanou české banky, je jednou z věcí, které jsou teď posuzovány.

EURO: V těchto dnech jste zveřejnili pololetní výsledky. Celkové výnosy vám šly meziročně o 1,5 procenta nahoru, ale čistý zisk poklesl o 13,5 procenta a provozní náklady vzrostly o 6,6 procenta. Myslíte si,že můžete být spokojeni?
KLÍMA:
Určitě existuje nevyužitý potenciál, ale mohu být spokojen, že byznysplán vcelku plníme. Výsledky samozřejmě byly ovlivněny startem liberalizace tak jako po otevření trhu všude jinde v Evropě.

EURO: Jak se napříště ve výsledcích projeví koupě Eurotelu?
KLÍMA:
Určitě to zvýší dynamiku našeho byznysu. Eurotel má nižší základnu investic, větší růstový potenciál, a to jsou všechno pozitivní vlivy. Navíc se pokusíme uplatnit synergické efekty, které by na obou stranách přinesly růst. Projeví se to velmi pozitivně na výnosech i v rozvahových položkách.

EURO: Co z toho všeho budou mít zákazníci?
KLÍMA:
Rozhodně to na ně nebude mít žádný negativní dopad. Rozšíří se jim portfolio služeb, a pokud to zlepší i naši ekonomiku, budeme cenově flexibilnější. Jestliže mluvím o portfoliu služeb, myslím tím i jejich společné a koordinované využívání, společný obsah informací. Lepší využití kapacity naší sítě pro potřeby Eurotelu by mělo snížit náklady a posílit mobilního operátora při budování nové sítě UMTS. To jsou ty synergické efekty.

EURO: Jak to vypadá s přípravou privatizace Telecomu?
KLÍMA:
To není věcí výkonného managementu. My máme za povinnost udržet společnost v co nejlepším stavu, eventuálně dávat akcionářům expertní rady. Povedlo se nám udělat pořádek uvnitř firmy, začíná fungovat nový byznysmodel. Z mého exekutivního pohledu jsme „ready . Když k nám někdo přijde, vezmeme jej do „data roomu , který jsme zřídili, a řekneme mu, takto firma funguje a takto to naši akcionáři mají srovnáno v hlavě. Samozřejmě že vznikla nová realita, která s tím vším zahýbá. Jestliže poradci ještě minulý týden psali informační memorandum, tak nyní to musí přeškrtat.