Byznys v Rusku? Pomůžeme

24. října 2007, 15:23 - Petra Pelantová
24. října 2007, 15:23

Banka je v dobré kondici, říká Stackův nástupce v čele České spořitelny

Gernot Mittendorfer (43) Vystudoval práva na univerzitě v Linci a profesní kariéru odstartoval roku 1990 v jedné z vídeňských poboček Erste Bank. Této finanční skupině zůstal věrný po celou svou dosavadní kariéru. Od roku 1999 pracoval pro skupinu Erste v České republice. Po akvizici České spořitelny v roce 2000 se stal členem jejího představenstva, pod nějž spadala oblast firemní klientely. V roce 2004 odešel šéfovat Salzburger Sparkasse. Loni na podzim dostal nabídku řídit po Jacku Stackovi Českou spořitelnu. Nabídku přijal a v červnu letošního roku nastoupil do funkce. Se ženou Christiane má devítiletou dceru Julii.

EURO: Česká spořitelna (ČS) zasílá klientům dopisy, v nichž jim oznamuje „schválení úvěru“. Jenže problém je v tom, že adresát o žádnou půjčku nežádal. Dopis dále klienty informuje, že si pro peníze mohou kdykoliv zajít a nic víc nepotřebují. Při současném tempu zadlužování, kdy si lidé často berou půjčku, aniž by ji potřebovali, nemyslíte si, že je nezodpovědné tímto způsobem lidem úvěr vnucovat? Přece jen, jste banka s největším počtem klientů v zemi… MITTENDORFER: Rozhodně se na tempu zadlužování lidí v České republice nepodílíme. Předem chci říct, že jde o to, aby klienti věděli, že když potřebují peníze, jsme připraveni jim je ihned poskytnout. Někdy lidé ani nevědí, co přesně nabízíme.

EURO: Podle mne se ale tak trochu jedná o nátlak, nemyslíte? Lidem přijde domů vzkaz, že si mohou přijít do banky „jen tak“ pro sto tisíc. MITTENDORFER: Nejde o nátlak. Jen lidi zbavujeme strachu přijít a říci si o peníze. Půjčka je něco běžného a přirozeného. Přece jen někdy jsou lidé zaneprázdnění, nemají čas si půjčku vyřídit. Tato nabídka je takovým vzkazem, že jsme připravení okamžitě půjčit zákazníkovi prostředky. Je to jen na klientech, zda se rozhodnou nabídku využít.

EURO: V červnu jste nastoupil na post šéfa České spořitelny. Prohlásil jste, že ČS vede špičkový tým lidí, který nepotřebuje jakkoli obměňovat. Poté jste ale vyměnil Heinze Knotzera, šéfa korporátního bankovnictví. Chystáte se na další personální změny? MITTENDORFER: V případě šéfa korporátního bankovnictví nejde o personální změnu v pravém slova smyslu. Představili jsme novou strukturu odpovědnosti v managementu. Heinz Knotzer má nyní na starost kontrolu rizik. Žádné další dramatické změny nechystáme. Banka je v dobré kondici. Chceme pokračovat v projektech, jež jsme zahájili, jako je Banka první volby; na to se chceme nejvíc soustředit, hodláme splnit, co jsme slíbili. Soustředíme se také na vylepšování firemní kultury, hodně investujeme do zaměstnanců, do jejich vzdělávání.

EURO: Budete nabírat nové zaměstnance? MITTENDORFER: Česká spořitelna má špičkové pracovníky, kteří našli a stále nacházejí uplatnění nejen v naší bance, ale i ve skupině Erste Group. Příkladem je loňský rok, kdy odešlo postupně do sesterských bank spořitelny na Ukrajinu a do Rumunska pět špičkových manažerů ČS. Další zaměstnanci nacházejí uplatnění v nově vzniklém holdingu. Počet našich zaměstnanců je stabilizovaný.

EURO: Velkým tématem z oblasti bankovnictví jsou bankovní poplatky. Mohou klienti čekat nějaké změny právě u České spořitelny? MITTENDORFER: Chceme na trh přinášet inovace. Největší novinkou, kterou jsme rozjeli začátkem srpna, je nový Osobní účet, který právě na problematiku bankovních poplatků naráží. Chceme dát klientům na výběr, zač a kolik budou platit. Osobní účet proto znamená velmi inovativní přístup. Rozumíme kritice, bereme ji vážně a některé naše hlavní produkty jsme změnili. Také v dalších oblastech se zabýváme tím, jak ulehčit život klientům a v budoucnu proto od nás můžete čekat novátorský přístup i v jiných oblastech.

EURO: Můžete být konkrétnější? Mluvíte o tom, že chcete být inovativní, že berete diskusi o poplatcích vážně. Co tedy chystáte? MITTENDORFER: Stačí jen, když se podíváte, co jsme udělali letos. Přinesli jsme na trh fondy životního cyklu, byli jsme první, kdo přišel s realitní investiční společností a s realitními fondy. Zavedli jsme Osobní účet a budeme mít produkty, které budou odpovídat specifickým potřebám našich klientů, pokud jde o jejich vklady. Ekonomika roste, nezaměstnanost klesá. Roste objem prostředků, které mají rodiny k dispozici, takže poroste i zájem o další alternativy investování. Chceme být vnímáni jako banka, která dokáže průběžně předčit očekávání klientů.

EURO: Plánujete do budoucna nějaký podobně velký projekt, jako byla Banka první volby, která je dle vás založena na průběžném vylepšování služeb a zavádění nových produktů? MITTENDORFER: Banka první volby je stále v běhu. Jde o jednu z oblastí, na kterou se prioritně zaměřujeme. Dokud pracujeme na tomto programu, nebudeme zahajovat jiný program podobné velikosti, neboť se chceme soustředit na naplnění cílů, k nimž jsme se zavázali právě v programu Banka první volby. Ale klienti, trh a prostředí se budou v čase měnit, takže jakmile zjistíme, že potřebujeme nový impulz, přijdeme s ním. Když se mě zeptáte, kdy to bude, neumím to teď říct. Ale ohlédneme-li se deset patnáct let dozadu a podíváme se na rychlost vývoje, je zcela jisté, že další program bude muset v příštích letech přijít.

EURO: Je něco, co by mohlo ohrozit bankovní trh v Česku? MITTENDORFER: Řekl bych, že dokud se ekonomika vyvíjí tak jako nyní - a i my se vyvíjíme tak jako v současné době a plníme své úkoly -, neobával bych se o vývoj tuzemského trhu. A když říkám, že se bude vyvíjet trh dobře, platí to i o České spořitelně.

EURO: Je pravda, že pokládáte Rusko za perspektivní, pokud jde o obchodní příležitosti? MITTENDORFER: Pomáháme našim klientům, jestliže podnikají v Rusku. Nabízíme třeba bankovní záruky v ruštině nebo i ukrajinštině. Rusko se v posledních letech vyvíjelo velmi dobře a hodně českých firem s Ruskem realizovalo úspěšný byznys. Je dobře, že se naši klienti rozhodli do Ruska jít. Myslím, že české firmy mají na ruském trhu dobré jméno a tržní vývoj trhu pomohl vzájemným obchodním vztahům.

EURO: Můžete tedy říct, že roste počet klientů spořitelny, kteří se rozhodli podnikat v Rusku? MITTENDORFER: Už několik let jsme připraveni na vývoj v Rusku a na poskytnutí podpory našim klientům, pakliže to budou potřebovat. Řekl bych, že jde o stabilní vývoj, ne že zájem najednou roste. České firmy totiž velmi záhy rozpoznaly ruský vývoj a potenciál - dříve než to učinily firmy v jiných zemích. Takže čeští podnikatelé byli v tomto ohledu velmi prozíraví.

EURO: Studie o úrovni bankovních služeb v Česku z roku 2000 tvrdila, že jsme v kvalitě dvacet procent pod evropským průměrem. Jaká je situace dnes? MITTENDORFER: Nemáme žádnou čerstvou analýzu, řekl bych ale, že ten rozdíl už není tak velký jako tehdy. Ale myslím, že rozdíl zde stále je. Průměru EU jsme ještě asi nedosáhli. Máme vlastní systém měření - náš index kvality služeb, přičemž se ptáme svých klientů -, ale velkou studii o českém trhu nemáme. V porovnání před sedmi lety však je ten rozdíl mezi ČR a EU minimálně poloviční, než byl.

EURO: V letech 2000 až 2004 jste pracoval pro Českou spořitelnu, měl jste tehdy na starost firemní klientelu. Můžete říci, jak se banka od té doby změnila? MITTENDORFER: Rozšířili jsme nabídku služeb pro klienty, určitě jsme zlepšili služby a v některých oblastech, kde jsme tehdy jen začínali, máme dokonce hmatatelné výsledky toho, čeho jsme chtěli dosáhnout. Je tu velký posun.

EURO: A je něco, co byste vy osobně udělal jinak? MITTENDORFER: Neřekl bych, že bych něco udělal jinak. Vývoj a výsledky potvrzují správnou strategii, která byla nastavena.

EURO: Krátce po svém nástupu do čela banky jste řekl, že chcete pro své klienty vydělat více peněz. Můžete tedy konkrétně říci jak? Tedy zda budete garantovat vyšší výnos, anebo přijdete s úplně novými produkty? MITTENDORFER: Chci pro naše klienty ty nejlepší produkty. Když například zákazník od nás chce radu, jak investovat, může peníze dát na vkladní knížku, může nakoupit státní dluhopisy, může koupit nemovitosti nebo akcie. Jedinou věc, kterou musíte vždy mít na paměti je, že musíte volit takový způsob investování , který odpovídá vašemu rizikovému profilu. Takže, když třeba chcete stoprocentní garanci, že kdykoli můžete mít všechny své peníze k dispozici, znamená to, že máte velmi krátký investiční horizont. A pak bude váš výnos nízký. Když zvolíte střední nebo dlouhodobý horizont, získáte širší spektrum investičních instrumentů. A to je přesně to, co chceme nabídnout. Širší nabídku produktů, kam mohou investovat dle svých preferencí a rizikového profilu, což je důležité.

EURO: Jak se díváte na plán ministra práce Petra Nečase zatraktivnit penzijní fondy tím, že budou moci jít do většího rizika? MITTENDORFER: Pokud plánujete spořit na důchod a začnete čtyřicet let předtím, než jdete do důchodu – dejme tomu ve věku 25 až 35 let -, pak nejlepší investice pro vás jsou akcie firem. Protože všechny výkyvy, které vidíte na akciovém trhu se eliminují, pokud investujete dlouhodobě. Existují studie, které dokazují, že i v periodě investování na padesát šedesát let je nejvyšší výnos v investování do akcií. Ale když máte investiční horizont jen rok nebo dva, může se stát, že přijde korekce trhu a vy ztratíte třicet čtyřicet procent. Ale když zvolíte horizont dvacet pětadvacet let, dostanete stabilní dlouhodobé zhodnocení. To je důvod, proč investice do penzijních fondů pro ty, kdo začínají spořit na penzi ve velmi mladém věku, by měly mít elementem akciových investic.

EURO: Jestli vám rozumím, rizikové penzijní fondy mají smysl pro lidi, kteří mají deset let do důchodu? MITTENDORFER: Deset let je málo. Když třeba vezmete někoho, komu je třicet a chce jít do důchodu v 65 letech, pak to dává smysl a může dostat až 45 procent investic, které vložil do akcií. Jednou jsem četl takové pravidlo, že podíl vašich investic v akciích z vašich celkových investic, pokud spoříte na důchod, by měl být osmdesát minus váš věk. V mém případě to znamená, že bych měl investovat 37 procent do akcií. Důvod je jednoduchý, čím delší časový horizont zvolíte, tím menší dopad na vás budou mít tržní výkyvy. Takže dává smysl ošetřit určité riziko, ale musí to být v souladu s profilem investorů, pokud je profil příliš konzervativní, pak jsou výnosy malé, pokud je příliš odvážný, může to negativně ovlivnit váš kapitál.

EURO: Myslíte, že možnost rizikovějších penzijních fondů motivuje více lidí k tomu, aby si spořili na penzi? MITTENDORFER: Myslím, že otázka penzijních fondů je o tom, že lidé chtějí v průběhu let bezpečnou investici s určitým výnosem, vyšším než jen na běžných termínovaných vkladech a garantovanou penzi. Proč vlastně spoříte na penzi? Protože si chcete v důchodu zajistit určitou životní úroveň. Musíte nějak pokrýt rozdíl mezi tím, co potřebujete a kolik máte k dispozici ze státní penze. Obecný trend v zemi půjde směrem k investicím do penzijních fondů, protože když spočítáte, kolik se investuje na penzijní spoření v EU v průměru, je tu velký rozdíl mezi průměrem v ČR a v unii.

EURO: Trošku odbočme. Máte nějaký tip, kdo by letos mohl být bankéřem roku? MITTENDORFER: Určitě ne já, protože jsem sotva přijel. Uvidíme. Bude to zajímavé. Ale nemám tip, v téhle zemi je hodně dobrých bankéřů.

EURO: Do spořitelny jste přišel z jiné banky – ze Salzburger Sparkasse. Nelitujete toho? MITTENDORFER: To jsou dvě úplně jiné banky, dva úplně jiné trhy, jiná města. Mám rád Prahu, mám rád Česko, mám rád Českou spořitelnu. Od té doby, co jsem odjel ze Salcburku, tamní hokejový tým ani jednou nevyhrál, takže si musím na některý víkend naplánovat, že se tam stavím na hokej, abych je trochu podpořil. Ale ne, nestýská se mi po salcburské Sparkasse. Líbilo se mi tam. A teď se mi líbí tady. Zdejší práce mi přináší velké uspokojení.

EURO: Pokud jde o sponzoring, proč se Česká spořitelna rozhodla zrovna pro fotbal? MITTENDORFER: Doufám, že českému týmu přineseme štěstí. Fotbal a hokej jsou v této zemi dva nejoblíbenější sporty, takže je logické, že jsme se rozhodli „lít“ finance do kopané. Věřím, že je to přínos pro obě strany; pro nás určitě. Fotbal je velmi emotivní téma a finanční služby jsou také oblastí, kde musíte projevit důvěru a určité emoce vůči svému obchodnímu partnerovi. A myslím, že na český fotbalový tým můžeme být společně pyšní.

EURO: Vaše marketingová komunikace je postavena na osobě brankáře Petra Čecha. Ten je však i tváří jiných značek - objevuje se na billboardech Samsungu nebo na plakátech Marks & Spencer. Proč jste s ním nesepsali exkluzivní smlouvu? MITTENDORFER: Věděli jsme, že nemůže podepsat exkluzivitu s námi, protože jeho klub má smlouvy s i jinými firmami. Ale je to výtečný sportovec, za svou relativně krátkou kariéru toho dokázal spoustu. Je to prominentní reprezentant moderní generace. Fotbal a Čech se k nám výborně hodí. Začali jsem s kampaní na Osobní účet, kdy jsme měli zde na budově „megaboard“ s Petrem Čechem. A lidem se to líbilo. Znají jej nejen muži, ale i ženy, tudíž jsme rádi, že je naším partnerem.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít