Výběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Ministerstvo průmyslu poradí, jak podnikat na vnitřním trhu EU

Ministerstvo průmyslu a obchodu zve na cyklus regionálních seminářů Vnitřní trh EU z…

7 bodů, jak vybrat to správné MBA studium a nenaletět

Každý, koho zajímá celoživotní vzdělávání nebo jehož kariérní metou jsou manažerské…

Hledáte vysokou školu s jistotou uplatnění v oboru? Zaměřte se na studium cestovního ruchu!

Vystudovat vysokou školu se u nás stalo prakticky nutností, kdo nemá titul, na toho je…

Bytové domy v podmínkách Evropské unie čekají změny

15. září 2003, 00:00 - Vít Smrčka
15. září 2003, 00:00

PROVOZNÍ RIZIKA A OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI OSOB TECHNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI INSTALOVANÝMI V BYTOVÝCH DOMECH STOUPÁ A S TÍM PŘIBÝVÁ ÚRAZŮ. ZASTARALOST VÝTAHŮ, ROZVODŮ ELEKTŘINY, PLYNU A ZDROJŮ TEPLA BUDOU ZVLÁŠTĚ PO VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE VYŽADOVAT RYCHLOU NÁPRAVU.

Výtahy i další zastaralá technická zařízení v domech přestávají vyhovovat

PROVOZNÍ RIZIKA A OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI OSOB TECHNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI INSTALOVANÝMI V BYTOVÝCH DOMECH STOUPÁ A S TÍM PŘIBÝVÁ ÚRAZŮ. ZASTARALOST VÝTAHŮ, ROZVODŮ ELEKTŘINY, PLYNU A ZDROJŮ TEPLA BUDOU ZVLÁŠTĚ PO VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE VYŽADOVAT RYCHLOU NÁPRAVU.

S nemalými investicemi musejí počítat v souvislosti se změnami v technických zařízeních budov jejich majitelé. Na majitele bytových domů,vlastníky bytů, organizace spravující bytové domy čekají jen v případě výtahů náklady ve výši až 60 miliard korun. Nemalé částky půjdou v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie také na rekonstrukce elektrických zařízení i zdrojů tepla.

ZOUFALÝ TECHNICKÝ STAV

Například zoufalý technický stav výtahů v českých domech ohrožuje podle odborníků bezpečnost lidí. Podle České asociace výrobců výtahů (ČA VV) tři čtvrtiny českých výtahů jsou starší dvaceti let a někteří odborníci hovoří o tom, že v případě jejich technického stavu se jedná o časovanou bombu. V provozu jsou výtahy bez klecových, kabinových dveří, se zastaralým elektrickým zařízením, s dřevěnými klecemi, chybí obousměrný brzdový zachycovač, šachty jsou z drátoskla. Klece výtahů také nemají nouzové osvětlení nebo jsou bez jakéhokoliv spojení se světem. To vše představuje rizika. Česká republika je podle zprávy ČA VV v této oblasti daleko za státy Evropské unie, dobrá není ani legislativa. Doporučení Evropské komise ke kvalitě výtahů v České republice suplují staré, zcela nepoužitelné vyhlášky. Trh je v této oblasti neprůhledný a přísné právní úpravy neexistují, takže nelze výtahy důsledně kontrolovat a zajistit skutečnou bezpečnost. „Ve většině případů se učiní jen formální zápis o provedení revize či revizní zkoušky a provozovatel tím považuje své povinnosti za splněné,“ vyjádřil se generální sekretář ČAVV Jan Dvořák. „Zcela běžné je například vydání čistých revizních zpráv. Proč by měli kontroloři respektovat platné české technické normy, když jsou podle příslušného zákona nezávazné,“ dodal Dvořák.

HAZARDÉŘI SE BAVÍ

Většina šachet výtahů v České republice není chráněna proti vstupu cizích osob, což v poslední době vytváří podmínky pro nebezpečnou zábavu zvláště mezi pražskou mládeží. Po jízdě na zadní oji tramvaje, cestováním mezi vagony metra se hazardéři soustřeďují na výtahy. Jezdí na jejich střeše nebo se zavěsí pod výtahovou klecí. „Takové případy se v poslední době množí, nejvíce je jich na Jižním Městě,“ upozornil Dvořák. Podle jeho názoru je na vině špatné zajištění šachetních dveří, což je problém zhruba tří čtvrtin pražských výtahů. Riskantní zábavě by mělo právě zabránit zvýšení bezpečnosti výtahů, jak to předepisuje Evropská unie. S výtahy budou mít potíže nejen starší domy, ale i nové budovy. Například v Plzni, kde je asi 2500 výtahů vyžadujících rekonstrukci, se bude jednat o celkovou částku ve výši 1,25 miliardy korun. V domě se sedmi stanicemi, což je dráha pro průměrný výtah v panelovém domě na plzeňském sídlišti, bude stát rekonstrukce v průměru 522 tisíce korun. U nákladních výtahů může částka podobně jako v jiných městech dosáhnout až milionu korun. Problémy s výtahy ztěžují i chod úřadů, zejména starší občané se nemohou dostat k vyřízení potřebných záležitostí. Například nekonečný řetěz poruch dvou osobních výtahů provázel činnost městského úřadu ve Vsetíně. „Četnost poruch neustále roste. Na konci července už například došlo během jediného týdne k zablokování některého z výtahů každý den. Uvězněné uživatele pak zachraňují naši údržbáři,“ postěžoval si místosarosta Dalibor Sedláček. Město hledá potřebnou částku na rekonstrukci, která by měla být hotova do konce roku. Občané a zaměstnanci úřadu budou v době opravy využívat nákladní výtah.

NÁKLADY NA OPRAVY JDOU DO STATISÍCŮ

Od prvního dubna letošního roku platí nové české technické normy, které upravují provoz a stav výtahů. Nově byly zavedeny inspekční prohlídky, které se musí provádět nejméně jednou za šest let. Revize, která stojí 1200 korun, a odborné zkoušky v cenách kolem tří tisíc korun se tím nezruší. Autorizovaná firma po provedení inspekční prohlídky má stanovit majiteli výtahu další postup. Technické normy jsou ze zákona dobrovolné, ale majitel, který neuvede svůj výtah do souladu s těmito normami, se časem pravděpodobně dostane do problémů. Statisícových nákladů na modernizaci výtahů nebo dokonce pořízení nového výtahu se bojí majitelé vícepodlažních domů i představitelé měst a obcí. Majitelé domů se například obávají, že provoz výtahu bude v některých případech dražší než regulované nájemné. „Tyto normy mají významně přispět ke zvýšení bezpečnosti výtahů,“ vyjádřila se k jejich přijetí mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Vladimíra Říhová. Naproti tomu část majitelů domů hovoří o normách jako způsobu vydírání, o tom, že si je prosadila výtahářská lobby. Podle ČA VV náklady na odstranění rizik se pohybují od 400 do 800 tisíc korun na jeden výtah. V České republice odhaduje ČA VV, že je v činnosti asi přes 75 000 výtahů. Podle některých odborníků devadesát procent z nich je skutečně nebezpečných.

OBCE NA TO NEBUDOU MÍT

Nejzávažnější nedostatky mají výtahy v panelových domech, které byly postaveny před rokem 1985. Zdviže postavené po roce 1999 vyhovují, starší jen částečně a zařízení postavená před rokem 1993 nevyhovují vůbec. „To rozloží rozpočty obcí, finančně zničí bytová družstva i majitele domů,“ upozorňoval jeden z majitelů domů. „Mnohé obce na to nebudou mít,“ vyjádřil se k problému Josef Dobrý za Svaz měst. “ Budeme-li muset zastavit takzvané rizikové výtahy, které ale bez problémů jezdí, uspořádám s lidmi demonstraci,“ vyjádřil se Dobrý. Někteří odborníci se snaží uklidnit napjatou situaci. “ Pro majitele domů se požadavky na plnění jejich povinností prakticky nemění,“ řekl pro tisk v souvislosti s normami ředitel odboru inspekce Pavel Krejcar. Podle jeho názoru normy přejímají doporučení Evropské komise k bezpečnému provozu výtahů. Jedná se o tlak na provozovatele výtahů, aby staré výtahy začaly modernizovat. Byly stanoveny doporučené lhůty pro odstranění bezpečnostních nedostatků. Ty jsou pro středně velká rizika do deseti let, ale pro vysoká rizika do pěti let. Pravidelná údržba může mnohé ohlídat, ale problém skutečně vyřeší až výtahy nové. Stát bude muset učinit opatření, aby se zavedlo technické doporučení Evropské komise ke zvýšení bezpečnosti výtahů. Obyvatelé domů, pokud za výtah platí, tak platí za jeho bezpečnost, na to se zapomíná, tvrdí výrobci výtahů. Každý majitel výtahu by měl mít od letošního dubna uzavřenou smlouvu se servisní firmou. Ta jej musí seznámit s provozními riziky výtahu, ale na majiteli zůstává, zda bude normu respektovat. V případě úrazu a náhrady škody se do budoucna nemusejí majitelé doplatit.

STEJNÁ ODPOVĚDNOST JAKO U AUTA

Podle právní analýzy zapracované advokátem Karolem Hrádelou skutečný rozsah náhrady škody způsobené výtahem závisí na konkrétní situaci a může se lišit i dle jednotlivých poškozených. Škoda na zdraví se určí podle vyhlášky č. 440/2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, v návaznosti na druh poranění poškozeného. Mnohem vyšší složkou náhrady škody než bolestné je často ztížení společenského uplatnění, které se mnohdy pohybuje ve statisících. Náhrada za ušlý zisk se může pohybovat v násobcích milionů korun. Do budoucna budou tyto částky ještě stoupat. Majiteli domu hrozí v případě neštěstí v jeho výtahu stejná odpovědnost za újmu na zdraví jako například u řidiče auta, protože spadá pod ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků. Podle těchto ustanovení fyzické a právnické osoby provozující dopravu odpovídají za škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu. Stejně odpovídá i jiný provozovatel motorového vozidla, jakož i provozovatel letadla. Zákon neříká, co se pro tyto účely rozumí motorovým vozidlem. Podlé odborné literatury se však do této kategorie počítají i výtahy, neboť jde o dopravní prostředky poháněné motorickou silou, které slouží dopravě osob a nákladů. Odpovědnou osobou je v těchto případech vždy provozovatel. Za provozovatele je třeba považovat toho, kdo má právní a faktickou možnost dispozice vozidlem (výtahem), kdo ho organizovaně užívá. Podmínkou je tedy organizované užívání vozidla, tj. systematické uspořádání jeho provozu k plnění jeho funkcí a účelů plynoucí z právní moci takto jednat. Provozovatelem výtahu je podle názoru Hrádely jeho vlastník či vlastník celého domu, neboť ten rozhoduje o jeho provozování, a to bez ohledu na to, zda jakýkoliv právní předpis stanoví povinnost výtah provozovat. Majitelem domu může být fyzická nebo právnická osoba. U obytných domů to bývají často družstva nebo vlastníci bytových jednotek, kteří jsou sdružení ve společenství vlastníků jednotek. I tyto osoby odpovídají za škodu způsobenou provozem výtahů.

ZLOBÍ I ELEKTRICKÉ ROZVODY

Podobně jako výtahy i rekonstrukce elektrických rozvodů v panelových domech si v České republice vyžádají nezbytné investice. Odborníci připomínají, že projekty bytových domů vypracované do roku 1988, podle kterých byla realizována hromadná bytová výstavba, nesměly přesahovat určené cenové limity. Z tohoto důvodu byly v těchto projektech elektrická zařízení a rozvody navrhovány v minimálním rozsahu. Podle Karla Dvořáčka z akciové společnosti STÚ-E v mnoha případech tak bylo podhodnocení životnosti stavební části příčinou volby elektrických rozvodů. Klasickým případem bylo ukládání elektrických rozvodů do podlah. Tímto způsobem bylo u prvních typů panelových bytových domů řešeno i vytápění. To v současnosti přináší značné problémy. U objektů, které byly vybaveny stropními dutinovými panely, bylo těchto dutin užíváno k protažení vodičů. Důsledkem toho je v současnosti nemožnost výměny rozvodů bez omezení práv uživatele sousedního bytu, snížená ochrana před neoprávněným odběrem či nemožnost opravy a rozšíření vedení bez značného zásahu do podlahy. Problematická je výměna vodiče. Často dochází k ohrožení elektrických rozvodů při poruše vodovodních systémů a jejich oprav.

PROŘEZÁVÁ SE IZOLACE

Použití nevhodných technologií přináší závady elektrických rozvodů v bytových panelových domech. K nejčastějším například patří nízká proudová zatížitelnost obvodů, nedostatečný počet obvodů, časem se zhoršující bezpečnost elektrických rozvodů a zařízení, což se projevuje postupným prořezáváním izolace u přívodů k zárubňovým spínačům. Byty ve starších panelových domech se vyznačují nedostatečným počtem zásuvek, absencí některých obvodů, například pro automatickou pračku, i vysokou opotřebovaností elektrických rozvodů. Tyto byty se vyznačují značným množstvím úprav rozvodů o různé úrovni odbornosti, které byly během let vedeny snahou rozšířit existující elektrický rozvod. Kromě elektrických rozvodů budou úpravu vyžadovat i další technická zařízení. Například u starších telefonních rozvodů byl často volen nevhodný stromečkový způsob procházející byty. Problémem bývá rychlé zhodnocování domácích telefonů a elektrického vrátného, čímž jsou v současné době vybaveny téměř všechny bytové domy.

MNOHÉ HROMOSVODY NEVYHOVUJÍ

Rovněž elektrický zámek je značně namáhaným zařízením, trpícím různými nepříznivými vlivy. Změnu vyžadují také rozvody pro společný příjem rozhlasu a televize (STA). Častým zdrojem problémů bývá prostup anténního svodu skrz střechu do rozvaděče. Vodorovné trasy rozvodů uložené v krytině jsou častým zdrojem poruch. V domech byl zřizován také rozvod rozhlasu po drátě, který je v současné době již zcela zrušen. Jeho vedení ale zatěžuje společné trasy rozvodů. Rovněž hromosvody vykazují značnou zastaralost. K jejich nejčastějším závadám patří rozpojení soustavy ve svorkách, nepřipojení velkých kovových hmot k hromosvodu, což jsou zejména dodatečně umisťovaná zařízení, případně různé neodborné zásahy. Při nedokonalém připojení svodů hromosvodu je značně ohrožena bezpečnost osob v objektu. Pak přichází v úvahu uplatnění odpovědnosti za škodu, podobně jako tomu je u výtahů.

Provozní rizika klece výtahů

Pol. Nebezpečí / nebezpečná situace Úroveň rizika

1.36 Chybějící nebo nevyhovující ovládací kombinace * a/nebo zastavovací zařízení na střeše klece 2.11 Nebezpečné zajištění nouzového poklopu na kleci

2.3 Chybějící nebo nevyhovující zařízení kontrolující uvolnění lana 3.6 Nedostatečná pevnost stropu klece * (a nouzového poklopu) 1.3 Chybějící nebo nevyhovující obousměrné *

dorozumívací zařízení mezi klecí výtahu

a stálou vyprošťovací službou

2.10 Chybějící nebo nevyhovující nouzové osvětlení klece výtahu 2.12 Chybějící nebo nedostatečné větrání klece výtahu

2.13 Nedostatečné osvětlení klece výtahu 1.1 Klec výtahu bez klecových dveří *

1.23 Chybějící nebo nevyhovující ochranná zařízení * na samočinných klecových a šachetních dveřích 2.21 Dřevěné klecové dveře a dřevěné klece výtahů

2.9 Samočinné vodorovně posuvné klecové dveře jsou funkční při otevřených otočných šachetních dveřích 1.26 Nevyhovující zachycovače na kleci výtahu *

1.27 Chybějící nebo nevyhovující ochrana proti volnému * pádu, nadměrné rychlosti a klesání hydraul. výtahů 2.14 Chybějící ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti * klece směrem vzhůru 3.5 Chybějící nebo nevyhovující vážení na kleci výtahu *

1.5 Chybějící nebo nevyhovující délka ochranné prahové * desky klece výtahu 1.24 Velká mezera mezi klecí 1.30 a čelní stěnou šachty *

1.25 Příliš velká mezera mezi klecí a stěnami šachty * 1.37 Užitná plocha neodpovídá nosnosti výtahu *

Vysoké riziko * Střední riziko

Nízké riziko *


Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Čtěte také

Komentáře

Finance
Test: víte, jakou daňovou slevu můžete použít?
11 otázek, které můžete mít k dani z nemovitosti, a odpovědi na ně
Nezaměstnanost: je ČR lídrem v rámci EU?
Jak postupovat při zdědění dluhu?
Kdo nedostane daňový bonus za rok 2018 a proč?
Auta
Modernizovaná Škoda Superb prozrazena. Podívejte se, jak jí…
Nové BMW 7 dostalo v rámci faceliftu o 40 % větší masku a o 25 koní slabší dvanáctiválec
Škoda v Ženevě představí malý crossover. Bude to sériový Vision X křížený se Škodou Scala
Nejen Hilux. Také z VW Amarok může být speciál pro jízdu za polárním kruhem
Dálniční známka Slovensko 2019: Jak ji koupit? A kdo ji mít nemusí?
Technologie
Honor 10 Lite oficiálně v Česku. Láká na nízkou cenu a umělou inteligenci
Televize Seznam spustí vlastní herní pořad. Přetáhla moderátory Re-Playe
Windows 10 bude rezervovat 7 GB místa pro dočasné soubory [Windows Insider]
Kvíz: Znáte nejvýdělečnější filmové trháky všech dob?
Intel chystá luxusní 5GHz CPU platformy X299, Core i9-9990XE. K mání bude jen v dražbě
Hry pro příležitostné hráče