Bylo by kam sáhnout - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Bylo by kam sáhnout

, Josef Michl,
Bylo by kam sáhnout
Zdroj: Euro.cz

Schodek rozpočtu by mohl být výrazně nižší, tvrdí člen expertní komise ministra financí

Vlastimil Tlustý nejdřív tvrdil, že schodek státního rozpočtu na rok 2007 nemůže být nižší než sto padesát miliard korun. Pak slevil na sto dvacet miliard. Nakonec šla vláda do sněmovny s návrhem rozpočtového deficitu ve výši jedenadevadesáti miliard korun. Zasloužila se o to expertní komise, kterou si ministr financí zřídil ze zástupců různých politických stran? Anebo vytvořením komise sledoval víc politické než věcné cíle a má ji jen „pro parádu“?
Člen expertní komise Lubomír Mandík, kterého delegovala KSČM, říká, že komise sice připravila své náměty, ty ale při bezprostřední přípravě rozpočtu příliš využity nebyly. „Myslím, že schodek státního rozpočtu by mohl být výrazně nižší, než vláda navrhla. V zájmu toho komise předminulý čtvrtek přišla s návrhem několika desítek vesměs krátkodobých opatření. Doufám, že se s nimi pan ministr seznámil, když členem expertní komise a jakousi spojkou mezi ní a ministrem financí je poradce Vlastimila Tlustého Miroslav Zámečník. Ale snížení navrženého schodku na devadesát jedna miliard jde na vrub zapojení příjmů z privatizace. Bez toho bychom byli zase na deficitu ve výši sto dvaceti miliard, o kterém původně mluvil Vlastimil Tlustý,“ míní Lubomír Mandík.

EURO: Našel jste nějaké návrhy expertní komise ve vládním návrhu státního rozpočtu?
MANDÍK: Vládní materiál jsem nedostal, takže mohu soudit pouze podle svých informací a z toho, co jsem se dočetl v médiích. I my jsme navrhovali využít prodej části státního podílu ve společnosti ČEZ, případně ve společnosti Letiště Praha, ovšem nikoli jako přímou rozpočtovou injekci, ale v zájmu vytvoření rezervy pro důchodovou reformu. V našem návrhu bylo i ponechání spotřební daně na tabák a tabákové výrobky v té výši, jaká je stanovena v novele zákona, kterou nyní projednává Poslanecká sněmovna. Stejně tak jsme byli pro zachování spotřební daně na pohonné hmoty v současné výši. Vláda také přistoupila ke zmrazení rezervních fondů ministerstev, ale zdaleka ne v takové výši, jakou navrhla komise. My jsme byli pro zmrazení padesáti procent fondů, tedy zhruba třiceti miliard korun (v návrhu státního rozpočtu je to šest miliard korun – poznámka redakce). Chtěli jsme také zachovat valorizaci důchodů na už schválené úrovni, ale vláda se rozhodla přidat důchodcům pět set korun, což si nemohu nedat do souvislosti s komunálními a senátními volbami.

EURO: Vy jste byl do komise delegován KSČM, takže byste se měl spíš radovat, že důchodci dostanou víc peněz.
MANDÍK: Já jsem pro to, aby o důchodce bylo dobře postaráno, ale musí to být na úrovni, která odpovídá reálné situaci. Valorizace penzí je bez diskuse, ale na mimořádné příplatky není vhodná doba. Podle mého názoru, a to komise také navrhovala, by v současné době bylo vhodné omezit také souběh důchodů. Někdy dochází k absurdní situaci, že součet pozůstalostních důchodů je vyšší než původní starobní důchod zemřelého. Stavím se i za návrh na zrušení nebo alespoň odložení porodného nebo nahrazení automatických doplatků do výše životního minima doplatky pouze do výše existenčního minima, které je nižší a nedemotivuje lidi v sociálních potížích k hledání práce.

EURO: Nebojíte se, že vás vyloučí z KSČM, když Jiřímu Rusnokovi pohrozil Jiří Paroubek za podobné názory vyloučením z ČSSD?
MANDÍK: Z KSČM mě vyloučit nemohou, protože nejsem jejím členem, a mám dojem, že tam podobné praktiky ani neuplatňují. Nejsem KSČM nijak úkolován a nepůsobím v komisi ani jako lobbista svých soukromých zájmů. Je prostě zřejmé že sociální systém je v současné podobě nehospodárný a neefektivní a potřebuje změnu, přičemž to, o čem jsem hovořil, jsou pouze některá z okamžitých, krátkodobých opatření ke zmírnění schodku. V žádném případě tím ale nechci říci, že by hlavní tíhu úsporných opatření měli nést sociálně nejslabší lidé. Chceme-li šetřit, je například vhodná doba k zavedení pátého daňového pásma pro nejvyšší příjmové skupiny. Dovedu si představit, že vysvětlím důchodcům, že jim v době utahování opasků nemohu přidat více než podle inflace, ale jen v případě, kdy mně samotnému se reálný příjem rovněž sníží. A protože to bude říkat ústavní činitel, musí jednoznačně deklarovat, že když důchodce nedostane stovku navíc, dojde ke snížení deseti tisíc měsíčně pro poslance nebo dvaceti tisíc měsíčně pro předsedu vlády. Je ale pravda, že s takovými nápady jsem v komisi neuspěl.

EURO: Co je to za komisi, kam vy jste delegován KČSM, ale nejste jejím členem, Jiří Rusnok je členem sociální demokracie, ale zase jí nebyl delegován? Jaký mandát mají ostatní členové týmu?
MANDÍK: To, popravdě řečeno, sám nevím. Zadání, které nám Vlastimil Tlustý sdělil, bylo jednak navrhnout krátkodobá a střednědobá opatření ke zmírnění schodku státního rozpočtu, jednak navrhnout zásadnější opatření k ozdravění veřejných financí. Vycházím z toho, že jsme jeho externí tým, který ministerstvo nic nestojí a k jehož nápadům může, nebo nemusí přihlédnout. U mě to bylo tak, že mi zavolal Vojtěch Filip s tím, že dostal od Vlastimila Tlustého tuto nabídku a zda bych se toho nechtěl zúčastnit jako praktický ekonom a podnikatel. O účasti Jiřího Rusnoka už se dost mluvilo v tisku, dále je v komisi šéf Penzijního fondu České pojišťovny Ivo Foltýn, který již zastupoval KDU-ČSL v týmu pro přípravu penzijní reformy, a Pavel Kohout z PPF. Činnost komise koordinuje ekonom Miroslav Zámečník, který je poradcem ministra, a tudíž lze u něj předpokládat vazbu na ODS. Původně se počítalo s tím, že členem komise bude i Vladimír Bezděk z ČNB, který před časem vedl tým pro přípravu penzijní reformy, ten se ale zapojuje pouze prostřednictvím písemných stanovisek.

EURO: Jak se dopracujete k nějakému stanovisku? Hlasujete?
MANDÍK: Komise se zatím sešla třikrát, z toho první schůzka byla seznamovací, takže žádný ustálený mechanismus činnosti ještě nevznikl. Zatím to probíhalo tak, že Miroslav Zámečník připravil svůj návrh korekcí rozpočtového schodku, který připomínkoval Jiří Rusnok, já jsem přišel se svým návrhem a pak se o tom, co leželo na stole, diskutovalo. Nakonec vznikl soupis návrhů, na nichž jsme se většinově shodli s tím, že s některými z nich nesouhlasili všichni členové komise. Já jsem byl například proti zvýšení věku pro odchod do důchodu nebo proti snížení vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro takzvané státní pojištěnce o jeden bod. Na druhé straně jsem třeba prosazoval totální sjednocení výběru daní a sociálního a zdravotního pojištění s tím, že by ho zajišťovaly finanční úřady. To ale většinovou podporu nenašlo, takže v návrhu komise je pouze sjednocení výběru zdravotního a sociálního pojištění pod gescí České správy sociálního zabezpečení.

EURO: Nemáte dojem, že Vlastimil Tlustý vaši komisi vytvořil hlavně proto, aby se představil jako muž politického konsenzu, ale po věcné stránce o vaše náměty ani moc nestojí?
MANDÍK: To je otázka, který by měla směřovat v první řadě na ministra Vlastimila Tlustého. Já si samozřejmě uvědomuji, že taková souvislost tady může být. Stejně je ale evidentní, že kdyby začala věcná diskuse o rozpočtových otázkách napříč politikou, třeba zpočátku na odborné bázi, byl by to významný krok vpřed. Pokud se to nepodaří, tak se holt budeme muset vrátit zpátky do bažin.

Expertní komise ministra financí
pro ozdravení veřejných financí
Miroslav Zámečník – ekonom
Pavel Kohout – ekonom PPF
Jiří Rusnok – předseda představenstva penzijního fondu ING
Ivo Foltýn – předseda představenstva penzijního fondu České pojišťovny, delegován KDU-ČSL
Lubomír Mandík – podnikatel, delegován KSČM
Vladimír Bezděk – ČNB (s komisí spolupracuje písemnou formou)

Návrhy týmu poradců
Kudy z louže

Skupina poradců ministra financí vedená Miroslavem Zámečníkem navrhla sadu opatření ke snížení deficitu veřejných rozpočtů a minulý týden ji předložila ministru Vlastimilu Tlustému.
Cílem krátkodobých opatření je urychlený návrat do koridoru konvergenčního programu již pro rok 2007 a jasné potvrzení schopnosti a vůle celého politického spektra dostat rozpočty pod kontrolu. Demonstrovat přesvědčivým způsobem, že Česko není Maďarsko. Vybrali jsme z dokumentu některé zajímavé návrhy.

• Zdanění tabákových výrobků ponechat podle původního vládního návrhu ČSSD (nesnižovat zdanění pohonných hmot).
• Co nejrychleji zrušit podpory stavebního spoření.
• Zahrnutí náhrad a paušálů ústavních činitelů do základu daně z příjmu.
• Privatizace: 11 procent Nové huti (v držení ČKA, zhruba 3 miliardy); Aero; 49 procent Letiště Praha; prodej části akcií ČEZ prostřednictvím BCP (výtěžek by neměl být určen na pokrytí cash deficitu FNM, ale naplnění rezervy na důchodovou reformu).
• Valorizace důchodů pouze dle zákonné povinnosti alespoň pro rok 2008 a následující roky. Je katastrofou slibovat, či dokonce garantovat náhradový poměr 43 procent hrubé mzdy.
• Další zvyšování důchodového věku (alespoň nynější rychlostí), perspektivně tak, aby pro ženy byl stejný jako pro muže.
• Zrušení souběhu výplaty důchodů a neomezeného příjmu z výdělečné činnosti.
• Zrušení vdovských/vdoveckých důchodů, samozřejmě jen nově přiznávaných a s nějakým náběhem a jejich nahrazení možností sdílení placení pojistného manžely/partnery. Dále by možnost sdílení pojistného na účet manžela i manželky eliminovala riziko nízkých důchodů těch, kteří se starají o dítě a domácnost, a daly by se navíc zrušit i jejich náhradní doby pojištění.
• Návrat rodičovského příspěvku do stavu před navýšením (nebo alespoň rozfázovat zvyšování do několika let). Střednědobě výrazné zkrácení doby přiznávání příspěvku i za cenu navýšení (ženy jsou příliš dlouho mimo trh práce, tento krok je třeba doprovodit opatřeními na podporu částečných úvazků a adekvátní infrastruktury umožňující participaci zaměstnaných matek na trhu práce).
• Krátkodobě zrušit navýšení porodného, nebo je alespoň odložit; střednědobě konvertovat do daňového bonusu, respektive ekvivalentu daňově uznané „ztráty“ uplatnitelné v několika po sobě jdoucích letech.
• Zrušit doplatky do životního minima. Nahradit je doplatky do existenčního minima. Nyní je tomu tak, že člověk má nárok na životní minimum a existenční minimum dostane, jen když nespolupracuje s úřadem práce. Mělo by tomu být naopak. Automaticky člověk dostane jen existenční minimum. Pouze pokud všechny osoby v domácnosti nejsou ekonomicky aktivní z důvodu invalidity, důchodového věku, péče o dítě, nezaopatřené dítě, celodenní péče o osobu blízkou, mohou dostat navýšení na životní minimum.