Byl čas odejít

16. září 2011, 18:19 - Pavel Páral
16. září 2011, 18:19

Pavel Tykač by se radoval, pokud bych ČEZ opustil úplně, říká bývalý generální ředitel ČEZ

Za mým překvapivým odchodem a výměnou ve funkci generálního ředitele ČEZ je přesvědčení, že umění odejít ve správný okamžik je zásadní manažerskou kompetencí, řekl týdeníku Euro Martin Roman. Spekulace o jiných důvodech odmítá.

Je poněkud neobvyklé takto odejít z funkce ze dne na den, když to vypadá jako blesk z čistého nebe. Končí vám funkční období, mohl jste oznámit, že nehodláte pokračovat, a postupně předat firmu nástupci. Proč jste nakonec zvolili toto řešení? Můj odchod byl blesk z čistého nebe jenom komunikačně, jinak to bylo dlouhodobě zvažované a rozmyšlené řešení. Poprvé jsem s tím, že chci odejít, oslovil šéfa dozorčí rady Martina Římana už na podzim loňského roku. Panu premiérovi jsem to oznámil před několika měsíci. On mě požádal, zda bych nezúročil zkušenosti, které jsem nabyl za dobu svého působení ve firmě, jako šéf dozorčí rady, a to jsem přijal. To, jak se to nakonec seběhlo v jeden den, bylo dáno především nešťastnou komunikací, která kolem toho byla. Informace unikla jaksi neřízeně a neautorizovaně v době, kdy ji měl opravdu jen velmi úzký okruh lidí. O mém odstoupení a jmenování do dozorčí rady se rozhodlo ve středu ve večerních hodinách.

Kdo o tom rozhodoval? Premiér Petr Nečas po předchozí konzultaci s ministrem financí, který vykonává akcionářská práva v ČEZ.

Proč byl únik informací tak zásadní? Poškodilo by to nějak firmu, kdyby se řeklo ano, pan Roman odejde za měsíc nebo za dva… Myslím si, že už období, kdy se ví, že nastoupí nový šéf a kdo to bude, je zbytečnou prodlevou. Nový šéf ještě nemá plný mandát, a ten starý už nemá plný mandát. Pro firmu je nejlepší, když je takové období co nejkratší. Já vlastně neodcházím, jenom se přesouvám z výkonné operativní pozice do pozice strategicko-kontrolní, a to byl dlouhodobě plánovaný proces. Daniel Beneš je čtyři roky výkonným šéfem firmy a ve světě je naprosto běžné, že do pozice generálního ředitele se posune výkonný šéf, stejně tak je best practice to, že se posune úspěšný generální ředitel na post šéfa dozorčí rady. Je spíše výjimkou, když je to jinak. Myslím, že teď je ta správná doba, aby můj nástupce dostal šanci dál vést firmu. A na druhé straně já tím, že si oprostím ruce od výkonného řízení, budu mít jako šéf dozorčí rady mnohem více času pro práci na strategii firmy. V turbulentní době, ve které žijeme, kdy dnes skoro snáz odhadnete, jak bude za deset let vypadat trh mobilních telefonů než energetika, je práce na strategii nesmírně důležitá.

Můžete říct, jaké jsou vaše osobní důvody, které vás vedly k rozhodnutí, že už nechcete pokračovat ve výkonné funkci? Myslím, že schopnost zvolit správný čas pro odchod je jednou z klíčových manažerských kompetencí. ČEZ je dnes absolutně stabilizovaná firma, nejziskovější evropská energetika, firma, která měla za první pololetí větší zisk než E-on, která má lepší rating než RWE. Navíc máte vychovaného nástupce, který je motivovaný a naprosto kompetentní. Kdy může být lepší doba?

Je to asi správná doba, nicméně náhlost a překvapivost té informace samozřejmě vyvolává na trhu nějaké pochybnosti. Kolem ČEZ se vyskytovaly a vyskytují různé spory a konflikty, je zde šetření Bruselu, je zde konflikt s Czech Coalem o uhlí, je zde opakovaný únik informací o hospodářských výsledcích… Šetření Evropské unie a boj o uhlí je jedna věc. Pavel Tykač (majitel Czech Coalu – pozn. red.) mi jednou řekl při kafi: Vy jste příliš bohatý na to, abych vás mohl uplatit, a příliš silný na to, aby se mi podařilo donutit politiky, aby vám přikázali podepsat nové smlouvy o cenách uhlí. Takže se nezlobte, přestože si myslím, že to děláte skvěle, já musím bojovat za vaše odvolání.

Každopádně další otázkou mělo být, zda má Pavel Tykač radost, že odcházíte. Kdybych odešel z firmy úplně, pak by radost měl určitě. Protože pokud by dosáhl toho, že budeme kupovat uhlí za ceny, které chce on, po dobu životnosti našich elektráren to pro něj bude znamenat zisk vyšší než 100 miliard korun. Ale já z firmy neodcházím, já se jenom posouvám z operativního řízení na post šéfa dozorčí rady.

Takže k žádné změně ve směru vyjednávání nedojde? Já jsem vyjednávání ani sám osobně nevedl, vyjednávání vedl náš tým, ale samozřejmě nejvyšší šéf mu dává nějaké mantinely. Nepředpokládám, že budeme chtít posunout sto miliard korun, z nichž 80 procent pochází z kapes českých občanů, panu Tykačovi.

Další takovou diskutovanou věcí, ve které bylo vedení ČEZ docela silně kritizováno, jsou solární elektrárny, jejich nákup za nadstandardní cenu. Tam také není nic, co by vyvolávalo nějaké pochybnosti a tlaky na vaši osobu? My jsme solární projekty koupili s tím, že jsou pro ČEZ výhodné. Jako občan mohu mít pochybnost o tom, jak bylo nastaveno regulatorní prostředí. Je nesporné, že bylo nastaveno příliš výhodně, a taky proto jsme do solární energie nešli nějak masivně – máme jenom šest procent solárního trhu, zatímco v klasické energetice máme 74 procent. Je tedy vidět, že je to ani ne desetina toho, co bychom mohli mít, kdybychom zachovali stejný poměr zdrojů. My jsme to schválně neudělali, ale nemohli jsme investice do solární energie úplně nechat běžet, protože máme i jiné akcionáře, než je stát. Když se vás na valné hromadě akcionářů zeptají, proč jste nevyužil mimořádnou příležitost investovat do solární energetiky, musíte být schopen odpovědět, že jsme investovali. Cena přitom byla adekvátní, protože jsme nenesli žádné riziko a kupovali hotový připojený projekt. Je samozřejmé, že ten, kdo nesl v tomto případě hodně velké riziko, si za to nechal zaplatit. Vezměte si, že postavit Palladium stálo dvě stě milionů a nakonec ho někdo prodal za pět set milionů, protože nesl veškeré riziko. Poměr u nás je mnohem příznivější. My jsme zdaleka takovou prémii neplatili, ale samozřejmě ten, kdo si vyběhá všechna povolení, vyjme půdu z půdního fondu, získá stavební povolení a územní rozhodnutí a nese riziko, že kdyby to o den nestihl, prodělá na tom kalhoty, tak na tom chce něco vydělat. To je jasné.

Jaká je dnes kondice ČEZ jako firmy? Jakou má momentálně perspektivu v situaci, kdy se trh opravdu mění ze dne na den? Když jsem říkal, že spíše víme, jak bude vypadat za deset let trh s mobily než trh s energetikou, není to dopad toho, že čekáme nějaké podstatné technické změny, ale že energetiku strašně znejisťuje regulace. Ať už je to celý nápad s povolenkami CO2 nebo tlak na jádro. Je opravdu strašně těžké rozhodovat o dlouhodobých investicích na desítky let, když nevíte, co bude za pět let. Já myslím, že odpověď na vaši otázku vyžaduje udělat relativní srovnání. ČEZ je na tom dneska lépe než naprostá většina energetiky. Máme za první pololetí větší zisk než E-on, větší tržní kapitalizaci než RWE i lepší rating, nižší zadlužení než ostatní firmy. Čili ve srovnání s jinými energetikami jsme na tom velice dobře. Také když se podíváte na tržní hodnotu ČEZ v roce 2004, kdy jsem do firmy přicházel, a dneska, tak tato hodnota je asi šestinásobná. A pokud se podíváte na tržní hodnotu našich konkurentů, v některých případech je i nižší než před šesti lety. Takže pokud to srovnáváme takto, ČEZ je ve výborné kondici.

Nyní by měl ČEZ rozhodovat o značných investicích, ale přitom pro to nemá dostatečné informace, protože se neustále mění vnější prostředí i regulace energetiky… Ano, nemáme dost informací. Nevíme, jak bude EU do budoucna regulovat energetiku, což je naprosto zásadní informace, kterou bychom potřebovali.

V médiích se mezi spekulacemi o důvodech vašeho odchodu objevila informace, že premiér Nečas řekl na dozorčí radě, že s tímto vedením Temelín nedostavíme… Představenstvo dá dozorčí radě podklady, aby mohla schválit zadávací dokumentaci, a ta do konce října odejde uchazečům. Ono se to nezdá, ale je to nejsložitější rébus, který jsem ve svém životě řešil. Je to ve světovém měřítku první případ, kdy bude na něco tak dlouhodobého a komplikovaného, jako je jaderná elektrárna, vypsáno veřejné výběrové řízení. To se nikdy nikde nestalo.
Když opravujete školu nebo kupujete lokomotivu, jde o jednorázovou akci, kterou dokážete na začátku popsat, a nabídky jsou snadno porovnatelné, takže se to dá snadno tendrovat. Elektrárny nejsou nikdy dvě stejné. Jednou má blok výkon 1600 megawattů, podruhé 1200 megawattů a jejich výhodnost je velmi těžko srovnatelná. Vy musíte nastavit podmínky tak, aby bylo možné vybrat nejlepší nabídku. Myslím, že čas, který jsme měli na přípravu tendru, jsme využili maximálně efektivně. Jedeme podle plánu, který byl schválen.

Kdy tedy podle vás může být Temelín dokončen? Padají termíny od roku 2020 po rok 2025. To neumím říci. Bude to určitě dříve než v roce 2025. Ale kdy to bude, to vám řeknu, až přijdou nabídky.

Jaderná energetika bude v Evropské unii předmětem diskusí. Poté, co Německo ukončilo jaderný program, jste prohlásil, že Němci udělají vše pro to, aby se ani u nás jaderné elektrárny nestavěly. Máte stále stejný názor? Je to docela dobře možné. Existuje proti tomu jediná obrana, a tou je, že budeme pevně chránit náš národní zájem a nenecháme se od Německa dotlačit k něčemu jinému. Nikdo na světě nás nemůže donutit k zastavení jaderné energetiky, pokud budeme náš národní zájem důsledně chránit.
Musíme trvat na tom, aby se otázky jaderné energetiky rozhodovaly na odborné úrovni, a nikoli politicky, a nesmíme si nechat vzít možnost rozhodovat samostatně o energetickém mixu. Země, které se vzdají toho nejracionálnějšího způsobu výroby elektřiny, se nás jinak mohou pokusit dotlačit k tomu, abychom je následovali.

Nová energetická koncepce počítá s dalšími mohutnými nárůsty exportu elektrické energie. Bude energetika do budoucna klíčovým exportním odvětvím, jako je dnes třeba autoprůmysl? Pokud to bude energie z jádra, je to jeden z nejsofistikovanějších produktů s vysokou přidanou hodnotou, jaký můžeme vyvézt. Vyvážet produkty, které nedrancují životní prostředí, na něž nespotřebováváte domácí cenné suroviny, je jen dobře.

Nejste trochu mladý na to, sedět někde v dozorčí radě a jednou za čas moudře pohovořit? Budete hledat ještě jiné uplatnění? K tomu, jak jsme mladí, říkám, že se to musí brát podle toho, po kolika letech v nejvyšší pozici přicházíte do dozorčí rady. Osmnáct let řídím velké firmy. Přechod do dozorčí rady po osmnácti letech práce v pozici generálního ředitele je více, než bývá průměr. Jestli budu někdy chtít nějakou výkonnou pozici, o tom teď rozhodně neuvažuji. A to nejenom proto, že najít odpovídající pozici po funkci generálního ředitele ČEZ není v České republice zrovna snadné.

Hovoří se o tom, že by se mohlo vyměňovat vedení v maďarské společnosti MOL, a vy tam sedíte v představenstvu… MOL je výborně řízená firma s výborným manažerským týmem a Zsolt Hernádi je jeden z nejlepších CEO, jakého jsem potkal.

Budete se více věnovat svým osobním aktivitám ve vzdělávání? Máme projekt Čtení pomáhá, do něhož je zapojeno více než padesát tisíc dětí, které získaly pro charitu už čtyři miliony korun, to mi dělá radost. Stejně jako to, že PORG byl nejlepší školou ve státních maturitách. Jsem rád, že nyní budu mít na tyto aktivity více času.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Volby 2017: kde volit, aneb jak najít volební místnost
Auta
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Kam se poděl Natural 95 a běžná nafta? Nikam, teď se značí E5 a B7
Kolik může stát Škoda Karoq „v plné palbě“? Klidně přes milion
Jaguar zvažuje nástupce modelu XK. Použil by upravenou platformu z F-Typu
Technologie
Nejlepší protipirátská ochrana Denuvo padla. Cracky vznikají ještě v den vydání her
Podle výrobců grafik ještě těžní mánie nekončí, vydrží prý minimálně do konce roku
Tip: Jak odložit instalaci Windows 10 Fall Creators Update na pozdější dobu?
HP představilo pracovní konvertibilní tablet pro lidi pracující s nástroji firmy Adobe
Levněji to ještě nebylo. Office 365 na celý rok jen za 599 Kč
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít