Budoucnost patří terminálům - Euro.cz

Přihlášení

Budoucnost patří terminálům

, Vadim Fojtík,
Budoucnost patří terminálům
Zdroj: Euro.cz

Otázkou je, zda jsme vůbec schopni se vrátit do stavu před krizí, říká nový generální ředitel Sazky.

Sazka má unikátní síť aktuálně s 6211 funkčními terminály, kterou chceme nadále využívat a rozšiřovat, tvrdí Kamil Ziegler. Ten se stal minulý týden novým generálním ředitelem a předsedou představenstva loterijní firmy poté, co ji převzaly skupiny KKCG a PPF (Skupina PPF zároveň vlastní společnost Euronews vydávající týdeník Euro). Prostřednictvím této sítě hodlá nástupce Aleše Hušáka nabízet v budoucnu klientům produkty, které dosud Sazka v nabídce neměla, jako jsou finanční služby či platby prostřednictvím terminálů.

Ve vedení Sazky jste teprve týden, jaký máte připraven restrukturalizační plán?
Potřebujeme společnost stabilizovat, nastavit některé interní procesy tak, aby byly efektivnější. Existuje velký prostor pro zvyšování efektivity. Současně s tím musíme podniknout kroky, které povedou k opětovnému zvýšení důvěry všech našich obchodních partnerů, sázejících a obstaravatelů terminálů. Přemýšlíme také o určité inovaci stávajících her. Samozřejmě nebudeme měnit hry, které se ukázaly jako úspěšné a odolné a vydržely těžké období, jímž firma prošla. Hodláme se více zaměřit na kurzové sázky. Naopak nechceme podnikat v oblasti hazardu, jako je provoz výherních videoterminálů. V budoucnu se soustředíme výhradně na loterijní hry a kurzové sázení.

Plánujete tedy nové produkty?
Chceme se podívat na rychlé a okamžité hry. V tuto chvíli je ale velmi předčasné to konkretizovat. Jak jsem řekl, aktuálně se musíme zaměřit na stabilizaci společnosti, zvýšení efektivnosti a komunikaci směrem k obstaravatelům, sázejícím a našim obchodním partnerům. V okamžiku, kdy budeme mít tuhle fázi za sebou – a věřím, že to půjde rychle – se zaměříme na další rozvoj firmy a inovaci.

Chcete nadále nabízet služby výhradně prostřednictvím terminálů, anebo zvažujete budování vlastní sítě sázkových kanceláří?
Sazka má unikátní síť aktuálně s 6211 funkčními terminály, kterou chceme nadále využívat a rozšiřovat. Současně s tím přemýšlíme o dalších produktech, které bychom chtěli prostřednictvím této sítě nabízet.

Můžete být konkrétnější?
Využití terminálů je velmi univerzální, třeba pro další finanční služby a platby. Žádáme o licenci, která nám umožní tyto služby poskytovat. Věřím, že ji brzy získáme. Budeme hledat také další cesty, jak tento efektivní distribuční kanál využívat. Myslíme si, že je to nejen v našem zájmu, ale i v zájmu jednotlivých obstaravatelů terminálů. Věřím, že čím víc zajímavých produktů budou moci klientům nabídnout, tím to pro ně bude finančně zajímavější. Škála těchto produktů je poměrně široká.

Bude součástí stabilizačních opatření v Sazce propouštění zaměstnanců?
Je pochopitelné, že v souvislosti s cíli, které ve firmě máme, bude docházet k optimalizacím. A to jak z hlediska počtu, tak z hlediska struktury zaměstnanců, včetně řídicí hierarchie. Dávám si měsíc na to, abych lépe poznal firmu a seznámil se s většinou spolupracovníků. Za tu dobu si chci udělat názor, jak by mohl vypadat efektivní a optimální mix znalostí, schopností a lidských charakterů k tomu, abychom mohli firmu efektivně řídit a naplňovat naše cíle. Jsem přesvědčen, že je zde spousta kvalitních lidí, kteří prokázali loajalitu a víru ve firmu, byli jí věrni i ve špatném období. To je věc, kterou nemůžeme pominout.

Jaké jsou aktuální tržby v porovnání s předkrizovým obdobím loterijní firmy?
V porovnání s tržbami, kterých Sazka dosahovala před dvěma lety, je to méně než polovina. V porovnání s loňským rokem je to něco kolem padesáti procent. Hodně však záleží na sezonnosti. Tržby z loterijní činnosti v předminulém týdnu dosáhly zhruba 67 milionů korun.

Kdy se chcete vrátit na předkrizovou úroveň?
Otázkou je, zda jsme vůbec schopni se vrátit do stavu před krizí. Záleží na několika faktorech, na konkurenci, na schopnosti nebo ochotě sázejících sázet a také na jejich spotřebním koši. Tedy co preferují a co ne. Udělali jsme si průzkum spotřebitelského chování a z něj vyplývá, že propad tržeb není dán pouze poklesem důvěry, ale obecně i tím, že obyvatelé trošku mění algoritmy chování. Zvláště v momentě, kdy se jim ekonomicky zcela nedaří. Naším cílem je vrátit se minimálně na osmdesát procent objemu tržeb, které Sazka v průměru vykazovala v předloňském roce.

Jste schopni na základě průzkumu určit, nakolik se na propadu tržeb podílela ztráta důvěry klientů v Sazku a jaké byly další důvody?
Ztráta důvěry má zhruba padesátiprocentní zastoupení a ten dopad může být dvojí. Někteří sázející přestali sázet vůbec, to byli především ti nepravidelní. Někteří, především ti pravidelní, buď zmírnili četnost, anebo, což je nejčastější případ, snižují objem vsazených peněz. Dalším faktorem, který se na celkovém propadu tržeb podílí z deseti až patnácti procent, je ve smyslu: přestal jsem kouřit a do trafiky nechodím, případně změnil jsem zaměstnání a nejezdím kolem trafiky. Až pětinu propadu způsobily makroekonomické vlivy a deseti- až patnáctiprocentní podíl odčerpal nástup konkurence.

Jak velký objem investic v Sazce plánujete a ve kterých oblastech?
Musíme vylepšit jméno firmy, vrátit důvěru a přesvědčit sázející o tom, že Sazka je tady, je solidní, je tu jistota, že dostojí všem svým závazkům a že je znova aktivní a silná. Počítáme s tím, že nejvíce investic půjde do reklamy. Budou přitom poměrně masivní, v řádu desítek milionů korun. Ostatně nová reklamní kampaň již začala. Sazka jako taková žádné větší investice nepotřebuje.

Kdy bude loterijní firma zase zisková?
Sazka musí být zisková od prvního dne. Tím, že přebíráme firmu, která je v podstatě bez závazků, budou nabíhat náklady a výnosy z běžné činnosti, což se projeví i v hospodářském výsledku. Samozřejmě mohou nastat nějaká období masivních investic, takže se může stát, že ne každý den budeme v zisku. Nicméně musíme být profitabilní. Mimochodem naši akcionáři od nás nic jiného nečekají, protože do nákupu firmy investovali velké peníze, které budou chtít zpět.

Je součástí restrukturalizačních plánů i prodej nepotřebného majetku?
Ano, ale hodně bude záviset na tom, jak se podaří divestice realizovat. Naše strategie počítá s tím, že se chceme zaměřit výhradně na loterijní a sázkovou činnost a další produkty nabízené prostřednictvím terminálů. Tedy na to, co firma umí, na oblast, ve které má obrovské jméno a tradici. Pouštět se do nějakého dobrodružství, tedy byznysu, který s touto strategií nesouvisí, nepřipadá v úvahu. Tady to bude na jednu stranu nemilosrdné, ale jasné a celkem jednoduché. Kdo nabídne nejlepší podmínky, tomu nepotřebný majetek prodáme. Na druhou stranu ale nejsme pod tlakem, nemusíme prodávat za každou cenu, pokud bude zapotřebí, můžeme vyčkat na příhodnější dobu.

BOX:
Kamil Ziegler (49)
Vystudoval Obchodní fakultu na VŠE v Praze, je absolventem Southwestern Graduate School of Banking v Dallasu. V roce 1984 nastoupil do liberecké pobočky Státní banky československé na místo úvěrového pracovníka, v devadesátých letech získával zkušenosti v pozicích ve vedení Komerční banky. Poté pracoval tři roky v České spořitelně jako náměstek generálního ředitele. V období 1999 až 2001 byl členem vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. V letech 2001 až 2004 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Raiffeisenbank.
Od roku 2004 působí ve skupině PPF, mimo jiné na pozici finančního ředitele a místopředsedy představenstva. Naposledy vedl realitní divizi PPF Real Estate a byl členem dozorčí rady skupiny. Od 1. listopadu 2011 je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Sazka.