Budeme pokračovat v dialogu s vládou - Euro.cz

Přihlášení

Budeme pokračovat v dialogu s vládou

, Mgr. Rudolf Marek,
Budeme pokračovat v dialogu s vládou
Zdroj: Euro.cz

Nový šéf Philip Morrisu říká, že Česká republika je pro firmu důležitý trh

EURO: S jakými pocity jste na přelomu minulého a letošního roku zvažoval nabídku opustit Lisabon a od března vést zastoupení společnosti Philip Morris v Praze?
GIUSTINIANI: V Portugalsku jsem byl už čtyři roky. Proto jsem věděl, že dříve nebo později změna nastane. Vykonávat vedoucí funkci ve Philip Morrisu čtyři roky ve stejné zemi je velmi dlouhá doba. Když jsem byl požádán, abych odešel do Česka, nebylo to tedy žádné překvapení. Nijak dlouze jsem se nerozmýšlel. Praha je překrásné místo. S manželkou jsme byli rádi, že přicházíme právě sem. Prahu jsme navštívili již dříve, když jsme žili v Mnichově. Profesionálně je to velká příležitost a výzva: Česká republika je pro Philip Morris důležitý trh.

EURO: Jaké bylo vaše první závažné rozhodnutí po nástupu do funkce generálního ředitele v Česku?
GIUSTINIANI: Mojí prioritou bylo zabydlet se a pochopit prostředí, v němž působíme. Proto jsem strávil mnoho času poznáváním a nasloucháním lidem ve firmě, cestami do regionů, abych se osobně setkal jak s našimi prodejci, tak s trafikanty a velkoobchodníky a slyšel jejich názory na obchod, jaké mají problémy a co mi mohou doporučit. Setkal jsem se také se zástupci ministerstva financí a celní správy. Na základě těchto poznatků se společně s mým týmem dohodneme na dalších krocích.

EURO: V čem se liší řízení firmy, případně v čem je jiná firemní kultura Philip Morrisu v Portugalsku či jiných státech, kde jste působil, a v Česku?
GIUSTINIANI: Mám zkušenosti z několika poboček Philip Morrisu v celé Evropě včetně mé mateřské země Itálie. Celkově mohu říci, že Philip Morris má velmi silnou firemní kulturu, kterou lze najít ve všech pobočkách. Proto těch rozdílů není mnoho. Rozdíly, které jsem zaznamenal, se většinou vztahují k národním odlišnostem. Například v Portugalsku lidé rádi tráví čas se svými kolegy během delších přestávek na oběd nebo na kávu. Můj dojem je, že v České republice se zaměstnanci v kanceláři více zaměřují na pracovní stránku a tu společenskou nechávají mimo pracoviště, kde se setkávají spíše s přáteli než s kolegy.

EURO: Má generální ředitel v Praze stejný plat jako generální ředitel v Lisabonu?
GIUSTINIANI: Až na některé drobné rozdíly specifické pro každou zemi mohu říci, že plat je stejný.

EURO: Převzal jste společnost, která po čtyřletém poklesu všechny překvapila nárůstem zisku před zdaněním až na 2,6 miliardy korun. Už jste zjistil příčiny takového velkého zvratu?
GIUSTINIANI: Tento nárůst byl ovlivněn několika důvody. Za prvé vyšším domácím odbytem a příznivými cenami, za druhé vyšším exportem tabáku a polotovarů z něj, za třetí značně vysokým exportem na Slovensko v důsledku zvyšování zásob před 1. lednem 2008, kdy tam byla zvýšena spotřební daň.

EURO: Domníváte se, že budete schopen zachovat tento pozitivní trend? Co byste považoval za dobrý výsledek v roce 2008 a jak byste jej chtěl dosáhnout?
GIUSTINIANI: Určitě. Cílem je zachovat dynamický rozvoj. Jsem přesvědčen, že máme racionální plány k dosažení růstu tržního podílu jak v blízké budoucnosti, tak i v dlouhodobém horizontu.

EURO: Vrátí se Philip Morris do skupiny výrobců a dovozců tabákových výrobků v rámci sdružení pro značkové výrobky, z níž firma pod vedením Anji Fiedlerové v minulém roce vystoupila?
GIUSTINIANI: V tuto chvíli to nevidím jako pravděpodobné. Samozřejmě by dávalo smysl být členem této skupiny, ale odlišné názory jejich členů na klíčové otázky týkající se tabákového průmyslu se od té doby nezměnily. Proto budeme nadále pokračovat v přímém dialogu s českou vládou a podporovat její úsilí smysluplně regulovat tabákový průmysl.

EURO: Philip Morris jako jediný výrobce v České republice podpořil rozhodnutí ministerstva financí zvýšit spotřební daň na tabák a doutníky. Můžete vysvětlit důvody této podpory?
GIUSTINIANI: Především, všechny tabákové výrobky jsou škodlivé. Proto není žádné finanční ani zdravotní ospravedlnění pro odlišné daňové zacházení s různými tabákovými výrobky. Ptám se, proč by u cigaret měly být jiné požadavky na balení, pokud jde o varování před zdravotními riziky, než například u baleného tabáku nebo doutníků. U ostatních tabákových výrobků nejsou mimo jiné stanoveny žádné mezní hranice obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého, tak proč je to u cigaret? Zvyšování daní u jedné kategorie tabákových výrobků, ale ne u ostatních, může způsobit přesun poptávky k daňově a cenově zvýhodněným tabákovým výrobkům. Tento názor sdílí také Světová zdravotnická organizace (WHO). V České republice je úroveň spotřební daně na tyto výrobky stále nižší než u cigaret, a proto by se jim měla dále přibližovat. Totéž se vztahuje na regulační opatření, o kterých jsem se již zmínil. Z hlediska zdravotního, regulačního i fiskálního by se mělo se všemi tabákovými výrobky zacházet stejně, protože škodlivé jsou všechny.

EURO: Není to tak, že ve skutečnosti jde pouze o útok na konkurenty s hlavním podílem na trhu v oblasti prodeje doutníků a tabáku?
GIUSTINIANI: V roce 2007 Philip Morris ČR rozšířil své portfolio v sortimentu balených tabáků. Dnes jsou naše tabáky Red & White a Start dle agentury ACNielsen mezi pěti nejprodávanějšími v této kategorii. Regulace včetně finančních opatření by se měla vztahovat na všechny tabákové výrobky a neměla by zvýhodňovat jeden sortiment před druhým. Myslíme si, že dospělí kuřáci by měli mít možnost vybrat si svůj oblíbený tabákový výrobek spíše na základě vlastních preferencí než daňových stimulů. Proto doufáme, že přibližování daňové úrovně a struktury u cigaret a ostatních tabákových výrobků bude pokračovat.

EURO: Loni koupila společnost JT International firmu Gallaher, British American Tobacco zase Scandinavian Tobacco, čímž se počet silných hráčů na českém trhu snížil na čtyři firmy. Zvažuje Philip Morris také nějaké akvizice, které by zahrnovaly i Českou republiku?
GIUSTINIANI: Jak jistě dobře chápete, nejsem v postavení, v němž bych mohl vysvětlovat další obchodní strategii Philip Morris International. Nicméně si myslím, že tyto akvizice ukazují, jak konkurenčním a dynamickým odvětvím tabákový průmysl je.

EURO: Jaké dopady na vaši firmu budou mít tyto fúze?
GIUSTINIANI: Jsme zvyklí na silnou konkurenci, ale nikdy neusínáme na vavřínech, ať už jde o naše postavení na českém trhu nebo kdekoli jinde.

EURO: Dominantní podíl Philip Morrisu na českém trhu kolem 58 procent je dlouhodobě stabilní. Myslíte si, že nastal čas k jeho navýšení?
GIUSTINIANI: Není žádným tajemstvím, že každý výkonný ředitel chce tržní podíl zvýšit. Ani já nejsem výjimkou. Máme silné nástroje k dosažení růstu tohoto podílu v blízké budoucnosti stejně jako v dlouhodobé perspektivě. Máme vynikající portfolio včetně vlajkové značky Marlboro. Máme tým motivovaných a vysoce kvalifikovaných lidí a velmi dobré strategie k dosažení tohoto cíle. Poslední čtyři roky byly velmi turbulentní. Kvůli daňovým požadavkům Evropské unie nastaly vysoké nárůsty spotřební daně, a tím i cen. Doufám, že toto období je nyní za námi, že se obnoví vyrovnanost podmínek na trhu a spotřebitelé si začnou vybírat oblíbené značky spíše na základě vlastních preferencí než pouze podle ceny.

EURO: Kdy očekáváte další zvýšení cen cigaret?
GIUSTINIANI: Některé naše značky již odrážejí lednové zvýšení spotřební daně v nových cenách. Podle toho, co jsme už viděli na trhu, se zvyšují i ceny konkurenčních značek. V minulých letech bylo zvyšování spotřební daně nutné ke splnění daňových požadavků EU. Z tohoto důvodu nastalo od roku 2004 extrémní, více než dvojnásobné zvýšení spotřební daně u cigaret, které významně ovlivnilo konečnou cenu pro spotřebitele. Po zvýšení spotřební daně v lednu 2008 Česká republika splnila a překročila tato daňová minima, a proto pro několik příštích let nevidíme důvod pro zvyšování sazeb spotřební daně. Toto rozhodnutí, samozřejmě, přísluší vládě.

EURO: Burzovní makléři v Praze v souvislosti s odchodem společnosti Philip Morris International z Altria Group a vyčleněním výrobní divize American Tobacco ze skupiny řízené z Lausanne spekulují, že by se firma mohla stáhnout z pražské burzy. Můžete to definitivně vyloučit?
GIUSTINIANI: Jistě chápete, že toto rozhodnutí záleží na Philip Morris International. Nemohu odpovídat jejich jménem a k těmto spekulacím se vyjadřovat.

EURO: Jakým způsobem vaše firma podporuje úsilí státu v boji s nelegálními výrobci tabáku v Česku?
GIUSTINIANI: Za prvé Philip Morris ČR zřídila vlastní Skupinu pro ochranu značky (Brand Integrity Group), jejímž úkolem je spolupracovat s celními orgány a policejními vyšetřovateli v boji proti nelegálnímu obchodu. Za druhé na evropské úrovni Philip Morris International uzavřel smlouvu s EU o spolupráci v boji proti kontrabandu a výrobě falešných cigaret. V rámci tohoto úsilí naše spolupráce v České republice zahrnuje expertízy zabavených nelegálně prodávaných cigaret. Dále provádíme technická školení na rozeznávání padělaných výrobků pro inspektory celní správy, policie a České obchodní inspekce. Jistě, všechny cigarety jsou škodlivé, ale spotřebitelé, kteří si koupí padělané, si nemohou být vůbec jisti, co obsahují. Například jeden nedávno uvedený dokumentární pořad BBC konstatoval, že padělané cigarety obsahují o 75 procent více dehtu, o 28 procent více nikotinu a asi o 63 procent více oxidu uhelnatého než ty pravé na britském trhu. A mnoho z nich bylo dokonce kontaminováno pískem a různými obalovými materiály, například kousky plastů.

EURO: Jaké ztráty vám způsobuje podloudná výroba a pašeráctví?
GIUSTINIANI: Obchod s padělanými cigaretami je rychle narůstající celosvětový problém. Tabákové výrobce, jako jsme my, na celém světě každoročně poškozuje v částkách stovek milionů eur. Poškozuje naši pověst a naší značky, pokud spotřebitelé uvěří, že kouří originální výrobek. V posledních třech letech bylo v EU uzavřeno více než 25 ilegálních továren na výrobu cigaret. Navíc nezákonný obchod poškozuje stát snižováním příjmů ze spotřební daně a podkopáváním jeho zdravotních záměrů. Díky vynikající práci Generálního ředitelství cel a jeho pátrací sekci bylo za poslední čtyři roky v České republice odhaleno šest nelegálních výroben cigaret, zabaveny stroje a desítky milionů cigaret. Nelegální výroba a prodej těchto produktů v tržnicích na česko-německých hranicích našemu podnikání v České republice velmi škodí.

EURO: Je možné se nelegálním dovozům v Evropské unii účinně bránit?
GIUSTINIANI: Určitě je to výzva. Myslím si však, že spolupráce s orgány, jejímž příkladem je dohoda mezi Philip Morris International a Evropskou unií, je rozhodující. K dnešnímu dni tuto dohodu podepsalo 26 členských zemí a Evropská komise prohlásila, že tato spolupráce překonala očekávání. Abychom se dostali dále, musíme být bdělí a dodržování zákona vnímat jako klíčové. Celní orgány po celé unii nemají dostatek lidských zdrojů. Proto je součástí naší dohody poskytovat školení a vybavení, které pomáhá zjišťovat a určovat nelegální výrobky. Také doufáme, že vlády v jednotlivých zemích unie poskytnou celním orgánům více prostředků, aby jim pomohly tento úkol splnit.

EURO: Philip Morris je v Česku na rozdíl od konkurenčních tabákových firem velmi vstřícný vůči všemožným poslaneckým iniciativám vedoucím k omezování kouření. Naposledy v restauracích. Proč to vlastně dělá?
GIUSTINIANI: Je fakt, že všechny tabákové výrobky jsou škodlivé. Regulaci zahrnující široký rozsah finančních, daňových a produktových opatření včetně zákazu kouření na veřejnosti podporujeme. Komplexní regulace také poskytuje stabilní a předvídatelné prostředí pro tabákové výrobce a další účastníky obchodu s tabákovými výrobky. Pokud jde o momentálně zvažovaný zákaz kouření ve veřejných prostorách, domníváme se, že v restauracích, barech, kavárnách, na diskotékách a v dalších zábavných podnicích by majitelé měli mít možnost rozhodovat o tom, zda kouření povolit, omezit nebo zakázat. Ve všech případech by měl mít provozovatel povinnost zveřejnit informaci o pravidlech kouření v podniku. A tam, kde je kouření povoleno, by měl mít povinnost zveřejnit informaci o následcích pasivního kouření dle požadavků zákonodárců. Veřejnost si pak může vybrat, zda bude chodit na místa, kde je, nebo není kouření povoleno.

EURO: Teď jste hovořil za firmu, nebo je to i váš osobní názor?
GIUSTINIANI: Můj názor je stejný jako stanovisko společnosti.

EURO: Čím vás Praha nejvíc překvapila?
GIUSTINIANI: Kromě krásy města, kterou jsem znal z dřívějška, oceňuji snadnou možnost pracovat v centru, neboť vzdálenosti tu nejsou tak veliké.

EURO: Přestěhujete se do Prahy, nebo budete za svou rodinou do Lisabonu dále každý týden létat?
GIUSTINIANI: Rodina je dosud v Portugalsku. Moji tři synové musejí dokončit školu. Během léta se přestěhují do Prahy. Myslím, že je velmi důležité být společně s rodinou. Současné rozdělení rodiny je pouze dočasným kompromisem, aby mohly děti dokončit školní rok.

CV
Alvise Giustiniani (44)
Vystudoval stavební fakultu v italské Padově a je držitelem MBA (inženýr ekonomie) z INSEAD ve Francii. Po počátečních zkušenostech ve stavebním průmyslu nastoupil v roce 1993 do Philip Morrisu jako pracovník finančního oddělení v Mnichově. Během své kariéry u Philip Morrisu zastával strategické funkce v oblasti rozvoje obchodu, vnějších vztahů a prodeje v sídle společnosti v Lausanne, v pobočce společnosti v Itálii, a poté jako výkonný ředitel v Portugalsku. Alvise Giustiniani je ženatý a má tři syny.

Box
Sponzorské aktivity úplně zakázány nejsou

Tabákové firmy ze zákona nemohou žádným způsobem podporovat své výrobky v reklamě. Mohou však vyvíjet sponzorskou činnost a prezentovat při ní logo společnosti. Vzhledem k tomu, že legislativní situace je v mnoha zemích, kde firma působí, podobná české, má Philip Morris International celosvětově jednotný příspěvkový program. Ten v posledních letech míří do pěti hlavních oblastí: hlad a mimořádná chudoba; vzdělávání; zachování životního prostředí a životních podmínek zemědělských společenství; pomoc při katastrofách; domácí násilí.
V České republice firma obdržela za podporu programu prevence domácího násilí prestižní cenu Via Bona. Program firmy Svět bez bariér, jehož cílem je zpřístupnit kulturní místa hendikepovaným občanům, obdržel cenu Mosty od Národní rady zdravotně postižených ČR za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením, která se uděluje nestátním subjektům.
Philip Morris Ballet Flower Award představuje patnáctiletou spolupráci s baletem Národního divadla. Znamená to každoroční udělování ceny za mimořádný výkon v oboru klasického tance.
Dobročinný fond Philip Morris poskytuje finanční příspěvky nevládním neziskovým organizacím v rámci grantů na podporu zlepšení životního, kulturního a sociálního prostředí měst a obcí.
Nejmladší program – Akademie sociálního podnikání – je otevřen celému nevládnímu sektoru a je zaměřen na pomoc organizacím při získání obchodního a ekonomického vzdělání s cílem dlouhodobě zlepšit jejich finanční situaci.
Philip Morris je v žebříčku českého Fóra darců českých filantropických firem dle absolutního objemu poskytnutých darů na veřejné projekty dlouhodobě v první desítce.

Souvislosti

Česká tabáková jednička má podíl 57,9 procenta na trhu.
Vyrobí měsíčně zhruba dvě miliardy cigaret.
Z toho 47 procent jde na export, převážně na Slovensko.
Tržby bez spotřební daně a DPH ještě nikdy neklesly pod deset miliard korun.
Loni činily 10,4 miliard korun, čistý zisk téměř dvě miliardy.
Pro akcionáře to znamenalo dividendu 880 korun na akcii.
Za rok 2007 společnost odvedla na daních 5,3 miliard korun.
Členové představenstva a dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci společnosti nebo skupiny Philip Morris, nedostávají za působení v představenstvu a v dozorčí radě žádné odměny.
Členové představenstva nevlastnili v roce 2007 žádné akcie.
Členové dozorčí rady vlastnili pouze jednu akcii.
Většinový podíl 77,6 procenta akcií drží Philip Morris Holland, zbytek je rozdělen mezi menšinové akcionáře.