BUDE CO SLAVIT? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

BUDE CO SLAVIT?

, Kateřina Koubová,
BUDE CO SLAVIT?
Zdroj: Euro.cz

Vítání roku 2000 hrozí Svatému stolci deficitem

S radostí oznamuji, že rozpočet Svatého stolce skončil v loňském roce čili pošesté v řadě s přebytkem, i když malým. Tak pravil před dvěma týdny na tiskové konferenci nejmenšího státu světa Monsignor Sergio Sebastiani, šéf vatikánského odboru pro hospodářské záležitosti.

Celkové příjmy vatikánského rozpočtu dosáhly 177,8 milionu dolarů a výdaje 176,49 milionu (z nich 40 procent plyne na platy 2851 zaměstnanců Vatikánu), a přebytek se tudíž rovná 1,31 milionu. Zatímco o rok dříve skončil vatikánský rozpočet s aktivem deseti milionů dolarů, chystané oslavy příchodu roku 2000 a vstupu do třetího křesťanského tisíciletí si už vloni vyžádaly daleko vyšší náklady, prohlásil Sebastiani.

Odhaduje, že se při této příležitosti chystá do Říma několik milionů poutníků. Vatikán zatím věří, že výročí nevrátí rozpočet do zóny červených čísel, ze které se vymanil po deficitním čtvrtstoletí až v roce 1993. Papežův ekonom k tomu nic bližšího nesdělil. Nedal konkrétní odpověď ani na otázku, jakým způsobem budou náklady na oslavu milénia začleněny do letošního rozpočtu. „Zatím nevím. Jakmile dostaneme předběžn ou účetní zprávu, uděláme součty a dojdeme k určitým závěrům. Myslím si, že výdaje narostou, ale na druhou stranu se mohou zvýšit i dary, jak doufáme, odpověděl diplomat.

Misijní sponzor.

Rozpočet Svatého stolce je pouhým střípkem ve srovnání s rozpočty mnoha měst či korporací. Je menší i než rozpočty některých katolických diecézí na světě. Celkem se rozpočet dělí do čtyř sekcí: institucionální, finanční a realitní aktivity a aktivity čtyř institucí napojených na Svatý stolec.

V praxi to znamená, že první a čtvrtá sekce pokrývají příjmy a náklady na ústřední administrativu katolické církve a její diplomatické misie, na vysílání Radio Vaticana ve 46 jazycích, na provoz vydavatelství listu l Osservatore Romano a Libreria Editrice Vaticana a televizního vysílání Centro Televisivo Vaticano.

Druhá část konsolidovaného rozpočtu je tvořena finančními aktivitami, které zahrnují veškeré příjmy z úroků, dividend a prodeje cenných papírů. Po odečtení ztrát se zisk vyšplhal na 22,6 milionu dolarů. „Mimořádně úspěšný výsledek roku 1997 se nemohl zopakovat, protože loňské příjmy z prodeje cenných papírů byly nižší a vlivem měnových fluktuací stouply i ztráty, řekl Sergio Sebastiani. Zisk z realitních obchodů, začleněných do třetí části rozpočtu, dosáhl 13,5 milionu dolarů, což je jen o půl milionu méně než v roce 1997.

Sedm pahorků, sedm úřadů.

Celý rozpočet se vlastně skládá z rozpočtů sedmi vatikánských institucí, z nichž nejdůležitější je Úřad pro správu nemovitostí apoštolského stolce (APSA), který předsedá celé Římské kurii a provádí výplatu mezd zaměstnaným kněžím a úředníkům a spravuje veškeré budovy patřící Vatikánu.

Do rozpočtu naopak nejsou zakomponovány výsledky vatikánské banky známé pod názvem Istituto per Opere Religiose (IOR), které se v roce 1982 dotkl skandál v souvislosti se vztahy s tehdy krachující italskou bankou Banco Ambrosiano. Do tohoto rozpočtu není zahrnuta ani tradiční vatikánská pošta, ani příjmy ze vstupů do vatikánských muzeí, které figurují v rozpočtu městského státu Vatikán. Ten skončil vloni s přebytkem osmi milionů dolarů.

Závislý na darech.

Ve své výroční zprávě se Vatikán zmiňuje o tom, že je závislý zejména na darech diecézí, církevních institucí, nadací a asociací. Příjmy plynoucí z diecézí celého světa tvoří přes desetinu příjmů vatikánského rozpočtu. Vloni vystoupily tyto dary, většinou sbírané při mších, na 19,8 milionu dolarů. Tato suma je trojnásobek toho, co získával Va tikán ještě na počátku 90. let předtím, než vstoupil do bedlivě hlídané přebytkové éry. „Solidarita biskupů, kněží, řeholníků a laiků umožnila Svatému stolci přerušit dlouhé a nešťastné období, v němž všechny účetní výkazy končily se ztrát ou. Bez těchto darů bychom na tom byli s deficity stále stejně, podotkl s díky Sergio Sebastiani.

Ze sbírek na takzvaný Petrský haléř, které se konají jedenkrát ročně za účelem financování papežových dobročinných projektů, vybral Vatikán vloni téměř 52,8 milionu dolarů a vydal je na církevní aktivity v rozvojových zemích a na pomoc oblastem stiženým živelnou pohromou. Pokud však vzhledem k letošním chystaným oslavám roku 2000 vatikánská pasiva převýší aktiva, může vatikánský účetní sáhnout na Petrský haléř. Podobně se z něj totiž pokrývaly deficity některých úřadů v minulých letech.