Bruselský antišluk

03. listopadu 2010, 12:18 - Táňa Králová
03. listopadu 2010, 12:18

Boj EU proti cigaretám rozděluje i militantní nekuřáky Václava Klause a Petra Nečase

Stačí v trafikách schovat krabičky s cigaretami a jejich prodej rázem klesne. Prostý protikuřácký recept, který chtějí bruselští úředníci naordinovat všem maloobchodníkům v Evropské unii, už více než rok testuje Irsko. Prodej cigaret tam klesl o čtyřicet procent. Zdaleka to ale neznamená, že by Irové o čtyřicet procent omezili kouření. Ještě víc totiž v ostrovní zemi kvete černý trh.
Pokud by byla odezva na protikuřácké tažení v Česku stejná jako v Irsku, státní kasa by se musela připravit na výpadek asi šestnáct miliard korun na spotřební dani. Tolik prostý propočet, vyjdeme-li z odvodu spotřební daně za loňský rok. O další příjmy by rozpočet přišel na DPH. Z jedné krabičky cigaret stát na daních shrábne přes 80 procent z ceny. Přísnější tabáková direktiva by prospěla hlavně pašerákům a podvodným výrobcům – neboli obrovský profit by se rozpustil v šedé zóně, namítají kritici další regulace rodící se v Bruselu.

Koně protikuřáckého tažení

Nařízené ukrývání cigaret v trafikách je jen jedním z chystaných kroků Evropské komise (EK), jimiž chce odradit lidi od kouření. Chuť na návykový nikotin mají zahnat také uniformní krabičky v černobílém provedení. Značky výrobců z nich vytlačí velká písmena se zdravotním varováním nebo drsné obrázky prokouřených plic či oharků místo zubů. Přitažlivosti cigaret chtějí bruselští úředníci ubrat i zákazem přísad. Tím by unifikovali chutě různých značek, čehož se tabákové koncerny obávají asi nejvíc. Předvojem k dalším protikuřáckým krokům EU je veřejná debata o revizi směrnice o tabákových výrobcích. EK ji spustila v září a poběží do 19. prosince. Brusel své návrhy vysvětluje snahou zlepšit povědomí o nebezpečí plynoucím z užívání tabáku, který si každoročně v EU vyžádá předčasnou smrt asi 650 tisíc lidí. Kouřící Evropany chce EK více motivovat k tomu, aby se zlozvykem skončili. A hlavně aby s kouřením vůbec nezačínali.

Prezidentská černobílá

Do celoevropské diskuse se velmi vyhraněným názorem zapojil český prezident Václav Klaus. Nikoli však prostřednictvím webu, jak vybízí EK, ale dopisem premiérovi Petru Nečasovi (ODS). Oba vrcholní představitelé státu jsou militantní nekuřáci. V pohledu na unijní protikuřácký diktát se ale rozcházejí.
Prezident Klaus vidí v připravované směrnici další významný pokus výrazně zasáhnout do občanských svobod, do svobody podnikání a ještě víc než dosud pokřivit volný trh. „Jsou-li zdravotní rizika spojená s kouřením opravdu tak nebezpečná, že vyžadují takto dramatické kroky na úrovni EK, ať se tabák postaví mimo zákon podobně jako měkké drogy,“ napsal prezident předsedovi vlády poté, co detaily o chystaném protitabákovém zátahu Bruselu nasál při otevírání nové linky v kutnohorském závodu Philip Morris. „Není pochyb o tom, že v EU existuje silný politický proud, který chce volný trh pomocí postupných kroků zcela eliminovat a podřídit ho centrálnímu řízení. Záměr další regulace výroby a prodeje tabákových výrobků je jeho exemplárním příkladem,“ je přesvědčen Klaus. Míní také, že nadále není možné v rozpočtu počítat s příjmy z daní z tabákových výrobků, pokud společnost chce vážně jejich omezení, respektive vyloučení z veřejného prostoru. Hlava státu se v dopise premiérovi zastává i výrobců cigaret. Pobízí totiž, že současně je nutné vyřešit poškození akcionářů tabákových firem v důsledku umělého snížení jejich produkce a prodeje, což je hlavním cílem navrhovaných dalších regulací.

Tolerantnější premiér

„Kouření je společensky tolerovanou narkomanií, a tak by se k němu mělo přistupovat,“ uvedl pro týdeník EURO premiér Nečas. Říká o sobě, že je militantní a agresivní nekuřák, což se v průběhu let stále více odráží v jeho politických postojích. Názor prezidenta Klause ale nesdílí. „Produkce a prodej tabákových výrobků není „business as usual“, není to prodej rohlíků nebo ocelových traverz,“ rozlišuje Nečas. Je přesvědčen o tom, že v EU převáží rozumný protikuřácký postoj před fanatismem a na druhé straně před krčením rameny, že proti kouření nemá význam něco dělat. „Samozřejmě kroky, které by vedly k výkyvům na příjmové nebo výdajové stránce státního rozpočtu, musíme brát v potaz,“ reagoval předseda vlády na dotaz, jak by se rozpočet popasoval s citelným výpadkem.
Dlouholetý tvůrce státních rozpočtů a exministr financí Eduard Janota tvrdí, že případný propad v legálním prodeji cigaret jako v Irsku by každopádně s veřejnými financemi „zamával“. „Spotřební daň je po DPH a dani z příjmu třetí nejvýznamnější daní. A řešením není ani výrazný růst sazeb, ve finále se inkaso snižuje,“ varuje Janota. Letošní zkušenost s přepáleným zdaněním pohonných hmot to jen potvrzuje. V pohledu na chystanou bruselskou direktivu se nekuřák Janota shodne s názorem prezidenta: „Je absurdní říkat, jestli má být krabička s cigaretami bílá, nebo zelená. To je, jako kdyby se měl v Bruselu schvalovat náš státní rozpočet. V tom s Václavem Klausem souhlasím.“

Kalousek kontraband neuhlídá

Rezervovaně se k záměrům EK staví současný ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). I když má pod palcem celní správu, nesnižuje to jeho obavy z nelegálních dodávek, s nimiž se stále méně úspěšně pere téměř celá Evropa. „Ani při nejsilnějších represích se kontraband neuhlídá, pokud se k němu vytváří motivace,“ vnímá šéf státních financí. Jak se u nich projeví chystaná regulace? „Kdyby skutečně poklesl prodej cigaret díky tomu, že by se méně kouřilo, pak by byl dopad nepochybně pozitivní vzhledem k nákladům veřejného zdravotního pojištění. Pokud by se jen zvýšil kontraband, bylo by to negativní,“ uvažuje Kalousek.
Prezidentův provokativní názor není příliš blízký většině manažerů, oslovených týdeníkem EURO v pravidelné anketě Manažerský barometr (EURO 43/2010). S Václavem Klausem souhlasila jen pětina dotázaných. Oponenti mu vytýkají populismus a většinou schvalují kroky omezující kouření. Bruselským regulátorům nahrávají výsledky květnového průzkumu Eurobarometr, ve kterém se občané často přiklánějí k přísnějšímu boji proti kouření. Tři čtvrtiny oslovených by přivítaly obrázkové varování na obalech, 61 procent podporuje zákaz příchutí a 63 procent zákaz reklamy v místech prodeje. Zdravotní varování na krabičkách jsou účinná, tvrdí navíc studie, kterou si zadala EK. Eurobarometr také zjistil, že v unii kouří 29 procent občanů. Komisaře pro zdraví Johna Dalliho nejvíc znepokojuje skutečnost, že kouří 35 procent mladých Evropanů.

Marketingový omyl

„Zákazy v marketingu nic neřeší. Z marketingového pohledu jde o naprostý omyl,“ odsuzuje chystané návrhy „klotových rukávů“ odborník Jiří Mikeš, bývalý ředitel Asociace reklamních agentur. Přimlouvá se za legitimní kampaně zdravotníků proti kouření, do nichž by se zapojili třeba sportovci. „Před každou střední školou je vidět, co přinesl zákaz reklamy. Mladých kouří čím dál víc,“ poznamenává Mikeš. Hlasy ministrů proti tabákové směrnici v Nečasově vládě hledá Svaz obchodu a cestovního ruchu. „Proti kouření se má vést zdravotnická kampaň, ne takováto nadbytečná regulace trhu,“ oponuje návrh prezident svazu Zdeněk Juračka. Obává se, že při identických krabičkách všech cigaret bude obtížné rozeznat, zda jde o legální, či nelegální výrobek. „Zákaz vystavení v místě prodeje může znamenat i navýšení kriminality,“ opírá se Juračka o zkušenosti z některých zemí. Kupříkladu v Kanadě, která skrytý prodej zavedla před čtyřmi lety, se černý prodej vyšvihl ze zhruba 16 procent během dvou let na dvojnásobek. V provincii Ontario dokonce téměř na polovinu a asi čtvrtina trafikantů musela krámek zavřít nebo prodat. Přitom podíl mladistvých kuřáků se udržel na patnácti procentech, napsal britský Sunday Express. Kanadských konců se totiž obávají britští maloobchodníci, kteří musí s neviditelným prodejem cigaret začít od příštího roku. Dle jejich sdružení hrozí uzavření 10,5 tisíce obchodů.

Mobilizace lékařů

Eva Králíková, nejznámější česká bojovnice proti kouření z řad lékařů, pobízí kolegy, aby byli připraveni na to, aktivně se zastat chystaných opatření. „Jako lékaři bychom měli jasně stát za účinnou kontrolou tabáku. To znamená obhajovat zvýšení daní z tabákových výrobků, jejich jednotná balení, barevná obrázková varování na velkých plochách, nekuřácké veřejné prostory a zákaz aditiv.“ Lékařka je přesvědčena, že zpřísnění tabákové direktivy by bylo účinnou prevencí kouření. Čte to i z reakce tabákového průmyslu, kterou popisuje jako masivní a panickou. Přitom uznává, že jednotná balení cigaret by skutečně znamenala ztrátu pracně budované image značek. „Ale o to právě jde!“ horuje doktorka Králíková. Jak říká, společnost se musí rozhodnout, co chce. „Nemůžeme mít obojí: snižovat nemocnost a úmrtnost způsobenou tabákem, a zároveň mít prosperující tabákový průmysl,“ poznamenává.

Vyvlastnění známek

Právě totální potlačení značek na jednotném balení cigaret by si nejsilnější výrobci téměř jistě nenechali líbit. Žaloby by asi neopírali o tvrzení, že ochranná známka spotřebitelům garantuje kvalitu. Ani že svou rozlišovací funkcí přispívá k budování svobodného trhu. Točit by se mohli na výkladu uznávaného odborníka na právo duševního vlastnictví Karla Čermáka, vedoucího společníka advokátní kanceláře Čermák Hořejš Matějka a spol. „Legislativní úprava zavádějící povinnost jednotného balení by byla v rozporu s mezinárodními závazky ČR vyplývajícími z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, z Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví,“ předesílá Čermák. Tvrdí také, že by šlo o nepřípustný zásah do práva na svobodu projevu výrobců. „Nemožnost řádně užívat ochranné známky by mohla vést k jejich zániku, tedy k odnětí vlastnictví státním zásahem. Především z tohoto důvodu by taková legislativní úprava nebyla v souladu s principem ochrany vlastnického práva zakotveného v českém ústavním pořádku a právu EU,“ uvádí doktor Čermák.

Horší než AIDS

Komisař Dalli, bdící nad zdravím Evropanů, obhajuje protikuřácké tažení argumentem, že tabák není výrobek jako jiný. Prohlašuje, že tabák je návykový, a z toho plyne závislost a utrpení pro občany. „Žádné jiné výrobky na trhu nezkracují polovině konzumentů život o patnáct let. Proto by tabákový průmysl neměl být pro politiky vůbec partnerem k diskusi,“ apeluje lékařka Králíková. Škodlivostí přirovnává tabák spíš k viru HIV než k alkoholu nebo cukru, před jejichž konzumací chtějí někteří aktivisté v EU podobně varovat. „AIDS má letos celosvětově zhruba polovinu obětí v porovnání s tabákem,“ dokresluje Králíková.
Philip Morris, největší producent cigaret v Česku, se nechal slyšet, že zvažované návrhy jsou neopodstatněnými a extrémními regulacemi legálních produktů. „Jejich zavedení na Islandu, v Kanadě a dalších zemích ukázalo, že nevedou ke snížení celkové spotřeby. Naopak vytváří obrovský prostor černému trhu,“ uvádí šéfka vnějších vztahů Philip Morris Andrea Gontkovičová. Jak dodává, nahrazování spotřeby legálních produktů nelegálním obchodem asi není cílem regulační politiky.
„Strašení černým trhem dost pokulhává,“ odmítá poslanec a původní profesí lékař Boris Šťastný (ODS), velký zastánce bruselské regulace. „Šedý trh by se přece přesunul tam, kde jsou cigarety nejdražší. V Německu a Rakousku jsou ceny vyšší o desítky procent než u nás. Pro každého pašeráka by bylo lepší prodávat tam,“ namítá. Také Králíková míní, že zavedení zamýšlených opatření v celé EU by mělo minimální dopad na pašování, když zákon by byl stejný ve všech zemích. „Kromě toho příhraniční pašování nesouvisí s designem krabičky, dokonce ani s cenou, nýbrž s kontrolou trhu. V Evropě se nejvíc pašuje na jihu a východě, kde jsou cigarety nejlevnější, ale kontrola trhu nejmenší,“ říká. Naopak nejméně pašovaných cigaret se dle protikuřácké bojovnice objevuje na severu a západě kontinentu, kde jsou cigarety nejdražší, ale kontrola trhu přísná.

Pašerácké stezky

V Česku obsadil černý obchod asi desetinu trhu. Prudce posílil po výrazném růstu zdanění před třemi lety. Přední místo v nelegálním dovozu cigaret a tabáku zaujímá takzvaná východoevropská a jihoevropská trasa, po níž do ČR směřují tabákové výrobky z bývalých států Sovětského svazu a z Balkánu, mapuje celní správa. Důvod je prostý – právě tam jsou cigarety nejlevnější, pětkrát i víckrát než u nás. „Český trh s cigaretami ovládají dlouhodobě vysoce organizované skupiny, ve kterých mají stále vyšší zastoupení cizinci, především Asijci,“ zjišťují celníci. Přiznávají, že při kontroly velmi často nevedou k odhalení hlavních organizátorů této daňové trestné činnosti. Celníkům přitom pomáhají výrobci a dovozci cigaret. Třeba tím, že platí detektivy, kteří pak dávají echo celníkům. Nebo si zadávají průzkum odpadkových košů, aby zjistili, odkud pocházejí odhozené krabičky. Společný zátah kontrolních orgánů s tabákovým průmyslem se kvůli rostoucímu počtu padělků a pašovaného zboží rozšiřuje v celé EU. Společnost British American Tobacco má na boj během 20 let přispět 134 miliony eur. Chce zpřísnit kontrolu dodávek a důkladněji monitorovat odběratele.

BOX:
Návrhy v revizi tabákové směrnice 1. Jednotné balení tabákových výrobků: balení by bylo v jednoduchých barvách (například bílá, šedá nebo čirá). Výrobci by mohli tisknout jen názvy značek, množství produktu, zdravotní varování, bezpečnostní značení. Regulována by mohla být také velikost a tvar obalu.
2. Zákaz vystavení cigaret v prodejnách i podpory prodeje
3. Zákaz používání přísad: například lékořice ke zvýšení jemnosti kouře a mentolu, umožňujícího hlubší inhalaci.

BOX:
Neohrožený Philip Morris Tuzemský zpracovatelský průmysl patří k nejohroženějším oborům z hlediska krachu podniků. „Stabilita firem z tabákového průmyslu je ale vyšší než ve zpracovatelském průmyslu jako celku, kam výroba cigaret spadá,“ říká analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová. Mezi čtrnácti tuzemskými výrobci cigaret zahrnutých do ratingového hodnocení ČEKIA vyniká tabákový obr Philip Morris. S pravděpodobností úpadku 0,1 procenta se řadí mezi nejstabilnější společnosti v Česku. „Polovina firem má rating na stupni dobrý,“ doplňuje Štěpánová. Jde o kvalitní společnosti, u nichž je ovšem možné mírné prodlení při plnění závazků z obchodního styku a návratnost investic je nutné posuzovat individuálně.

BOX:
Po cigaretách pivo a sladkosti Proti způsobu, jakým chce Brusel potlačovat tabák, se vyslovila česká Potravinářská komora. „Dění kolem tabákové směrnice pečlivě sledujeme, protože podobné opatření připravuje EU u alkoholických nápojů. Navíc se objevují snahy vymezovat, co je příliš sladké či příliš tučné,“ vysvětluje mluvčí komory Dana Večeřová. Řediteli Českého svazu pivovarů a sladoven Jiřímu Veselému nejvíc vadí stále opakovaná lež, že alkohol škodí zdraví. „Neškodí sám alkohol, ale jeho nesprávná konzumace,“ zdůrazňuje. Přirovnává to k autům, která při nesprávném používání zabíjejí, ale nikdo to zatím neříká. „Naší povinností je otevřeně upozorňovat na rizika alkoholu. To děláme, a je na každém, jak se chová,“ dodává.

BOX:
Češi v zajetí tabáku Dle průzkumu Eurobarometru z letošního května v Česku kouří 26 procent populace, zatímco průměr evropské sedmadvacítky představuje 28 procent. Vášnivějšími kuřáky jsou u nás muži (34 procent), cigaretám propadlo 19 procent žen. Nejvíce kuřáků – 35 procent – je mezi mládeží ve věku od 15 do 24 let. O procento méně si drží věková kategorie 40 až 54 let. Mezi Čechy od 25 do 39 let je 28 procent kuřáků, což je o devět procent méně oproti průměru EU.

2x graf:
Vítané miliardy
Odvedená spotřební daň z tabáku v ČR (v miliardách korun)
2000*16,9
2001*15
2002*16,7
2003*18,9
2004*22
2005*25,4
2006*32,2
2007*47+
2008*37,5
2009*37,7
Pramen: Celní správa
Pozn.: + odvod ovlivnilo předzásobení kvůli opakovanému zvýšení spotřební daně

Průměr na hlavu
Vývoj ve spotřebě cigaret v České republice (v kusech na obyvatele za rok)
1955*1337
1960*1519
1970*1895
1980*1858
1990*2152
2000*1882
2001*1664
2002*1893
2003*2192
2004*2243
2005*2275
2006*2338
2007*2345
2008*2107
2009*2070
Pramen: Český statistický úřad

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Babišov: 10 důvodů, proč ANO vyhrálo volby
Investujeme do podílových fondů
Jak získat hypotéku, nebo půjčku, kterou vám banka odmítá schválit
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Auta
Lotus Elise Cup 260 je další z řady britských specialit.…
Šéf VW Matthias Müller se obul do Tesly: „Vyhazují stovky milionů dolarů z okna“
Video: Podívejte se, jak Tatra zdolala jednu z nejvyšších uměle vytvořených překážek světa
Navrhují automobilky auta na míru bariérovým testům? Nový test IIHS ukázal, že spíše ne
Porsche 911 Carrera T má kratší manuální převodovku a nižší hmotnost
Technologie
Po instalaci Windows 10 Fall Creators Update někomu chybí aplikace. Co s tím?
Chrome 62 má častěji upozornit na nezabezpečené weby. Nějak to ale nefunguje
Samsung má hotový 8nm proces, poslední před EUV. Výroba může začít, zájem má Qualcomm
Jak ve Windows 10 Fall Creators Update odstraněním staré instalace systému ušetřit pár „giga“?
Photoshop se naučí nová kouzla. Chybějící obraz doplní díky umělé inteligenci
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít