Bolesti teprve začínají - Euro.cz

Přihlášení

Bolesti teprve začínají

, Amy Barrett,
Bolesti teprve začínají
Zdroj: Euro.cz

Debakl s Vioxxem se stane na mnoho let brzdou firmy

Další podniková ikona byla pokořena. Je pravděpodobné, že firma Merck & Co., která byla dlouho hybnou silou farmaceutického průmyslu, vyjde z maléru s lékem Vioxx jako oslabená verze svého dřívějšího já – jako druhořadý hráč mezi svými soupeři.
Dopad verdiktu texaské poroty z 19. srpna se teprve začíná projevovat. Odškodné ve výši 253 milionů dolarů patrně vyvolá záplavu dalších soudních řízení, právě když se stahuje další hrozivý mrak: americké ministerstvo spravedlnosti pokračuje ve vyšetřování trestného činu spojeného s tím, jak se Merck v souvislosti s Vioxxem choval. Kdyby šetření vedlo k usvědčení současných nebo bývalých vedoucích pracovníků Mercku, v občanských soudních řízeních by se zvýšila pravděpodobnost rozsudků o odškodnění penalizačního charakteru. Potom je tu vůbec největší divoká karta: hrozí pacientům užívajících Vioxx zvýšené riziko srdečních záchvatů i poté, co přestanou lék užívat? Doktoři sice tvrdí, že je to nepravděpodobné, ale výsledky některé z vypracovávaných studií by mohly prokázat opak, což by mohlo velice zvýšit počet žalobců, a dokonce ohrozit přežití firmy.
Když tým právníků Mercku začal v polovině července u texaského soudu uvádět počáteční argumenty, domníval se, že věda dá firmě za pravdu. Samozřejmě je Vioxx spojen se srdečními záchvaty a infarkty, což byl důvod, proč Merck přestal senzační lék proti bolestem loni na podzim prodávat. Právníci však uváděli, že nejsou důkazy, že Vioxx mohl způsobit smrt devětapadesátiletého triatlonisty Roberta C. Ernsta, který v roce 2001 zemřel ve spánku po osmiměsíčním užívání léku. Jen se podívejte na Ernstovu pitvu, argumentovali. Koronerka došla k závěru, že příčinou smrti byl nepravidelný tlukot srdce známý jako arytmie.
Ukázalo se však, že jde o drahé nesprávné posouzení. Porota hlasovala deset ku dvěma, že arytmie byla patrně způsobena sraženinou a náhlým srdečním záchvatem, a proto by měl Merck vyplatit vdově Carol Ernstové vysoké odškodné. Je téměř jisté, že přísný rozsudek nad Merckem bude zmírněn a že firma má slušnou šanci, že uspěje s odvoláním. Avšak rozhodnutí poroty je neblahé. Někteří analytikové odhadují, že finanční závazky Mercku by se nakonec mohly vyšplhat na padesát miliard dolarů.

Rychlejší chřadnutí.

Investoři byli podráždění už dlouho před výrokem texaské poroty. Výrobek Mercku, který se nejvíc prodává – lék Zocor na snížení hladiny cholesterolu, u něhož se letos předpovídají prodeje v hodnotě 4,4 miliardy dolarů – přestane být příští rok patentově chráněn. Současné rozrušení managementu a finanční břemeno spojené s urovnáním sporů o Vioxx patrně způsobí, že pro generálního ředitele Richarda T. Clarka bude obtížnější přitáhnout nejlepší vědce nebo se spojit s jinými podniky za účelem získání výrobků, které by ztrátu kompenzovaly. „Merck uvadal i bez Vioxxu,“ tvrdí Lloyd S. Kurtz, manažer portfolia ve společnosti Nelson Capital Management z kalifornského Palo Alta, „možná teď jenom chřadne rychleji.“
Vedoucí pracovníci Mercku podobné řeči odmítají a uvádějí, že firma je stejně silná jako dřív. Hlavní právní zástupce firmy Kenneth C. Frazier uvádí, že odhady počtu žalob a potenciální odpovědnosti Mercku jsou „vysoce spekulativní“. Dodává, že i když společnost nedopadla v Texasu nejlépe, vedení se v souvislosti s Vioxxem chovalo odpovědně. „Nepovažuji to za otázku, která by nějak ochromovala naše poslání jít kupředu,“ ujišťuje Frazier.
Merck je určitě schopen odolat velkému úderu. Společnost z města Whitehouse Station ve státě New Jersey měla k 30. červnu čtrnáct miliard dolarů v hotovosti a investicích. Dokonce i dnes, po rozsudku v Texasu, při ceně bezmála 28 dolarů za akcii si Merck udržuje tržní kapitalizaci ve výši 60,5 miliardy dolarů. Analytik David R. Risinger u firmy Merrill Lynch & Co. se domnívá, že se Merck zbaví v hotovosti jedné miliardy dolarů nebo větší sumy poté, co letos a v roce 2006 vyplatí dividendy. A společnost by mohla uvolnit další peníze, kdyby se rozhodla snížit roční dividendy představující 3,3 miliardy dolarů. Ačkoli Merck prohlásil, že je odhodlán dividendy zachovat, Lloyd S. Kurtz se domnívá, že jejich vyplácení je pravděpodobně „neudržitelné“.
Bylo by obtížné se vyhnout snížení dividend, kdyby Merck nebyl schopen učinit přítrž soudním žalobám. V současnosti jsou investoři a odborníci z branže ohromeni tím, že se podnikoví právníci účinně nevypořádali se stopou v texaském případě. Mezi nejprůkaznějšími materiály bylo krátké písemné sdělení z roku 2000 uvádějící, že jedna klíčová studie zřejmě potvrdila obavy z kardiovaskulárních problémů. Frazier z Mercku vysvětluje, že taková sdělení odrážejí to, že některé údaje zpočátku vyvolaly znepokojení týkající se kardiovaskulární bezpečnosti Vioxxu. Tvrdí však, že následná analýza dalších studií znepokojení zmírnila. Příště, jak říká, to právníci Mercku musejí členům poroty vysvětlit lépe. Podle něho však firma bude dál obhajovat každý případ individuálně a nebude jednat o globálním vypořádání.
I když Merck uspěje, mnoho lidí na Wall Streetu se připravuje na obrovský účet. Analytik Richard T. Evans u firmy Sanford C. Bernstein & Co. odhaduje, že počet žalobců by mohl stoupnout až na 65 tisíc. S ohledem na průměrné částky vyplácené v případech srdečních záchvatů by odškodné mohlo dosáhnout třiceti miliard dolarů. Toto číslo se však může ukázat jako nízké, když budou právní zástupci žalobců přicházet s případy, jako byl Ernstův, kdy nepůjde o prokázané srdeční záchvaty. Přidá-li se k tomu zvýšená pravděpodobnost rozsudků o odškodnění s pokutou, účet by se mohl vyšplhat až na padesát miliard dolarů, tvrdí analytik David Moskowitz ze společnosti Friedman Billings Ramsey.

Studie na obzoru.

Dilema Mercku však může být ještě komplikovanější. Společnost dál sleduje zdravotní stav pacientů ve studii, kterou zastavila loni v září, když stáhla Vioxx. O těchto pacientech začne sbírat a analyzovat data ještě letos na podzim, i když tvrdí, že neví, kdy následné informace z této studie zvané APPROVe budou připraveny ke zveřejnění. Klíčovou otázkou je, zda riziko plynoucí z užívání Vioxxu přetrvává ještě nějakou dobu poté, co lidé přestanou lék užívat.
Doktor Robert S. Bresalier, člen řídicího výboru, který vedl zkoušku APPROVe, se domnívá, že neexistuje přetrvávající riziko. Investoři spoléhají na to, že má pravdu. Ovšem vzhledem k vědeckým nejistotám, jak přesně Vioxx zvyšuje riziko srdečního záchvatu, Bresalier přiznává, že jistota nastane, až budou data k dispozici. Pokud nějaké riziko trvá, Moskowitz ze společnosti Friedman Billings Ramsey varuje, že by se množství žalobců mohlo znepokojivě rozrůst. To, jak říká, by mohlo „zpochybnit přežití společnosti“. Kenneth Frazier uvádí, že společnost nemůže spekulovat o tom, co data ukážou, ale opakuje, že společnost je finančně silná.
Co se texaského případu týče, málo lidí očekává, že Merck vyplatí částku blížící se 253 milionům dolarů. Jednak státní limity odškodnění penalizačního charakteru by mohly tuto část rozsudku srazit pod dva miliony dolarů, jak tvrdí Victor E. Schwartz, společník ve firmě Shook Hardy & Bacon a expert na mimosmluvní občanskoprávní delikty. Navíc má Merck podle právníků patrně dobré důvody k tomu, aby se proti rozsudku odvolal. Mezi klíčové otázky patří ta, zda důkaz koronerky, která prováděla Ernstovu pitvu, byl přiměřený. Schwartz říká, že rozhodnutí Texaského vrchního soudu přijaté před několika lety vyžaduje, aby soudci hráli úlohu strážců vědeckých důkazů, které povolí použít v soudních síních. Frazier tvrdí, že jelikož koronerka dosvědčila, že se domnívala, že se objevila sraženina, a to navzdory pitevní zprávě, kde nebyla zjištěna žádná známka sraženiny, bylo její mínění „nespolehlivým vědeckým důkazem“.
Obrovský počet žalob, které by Mercku mohly nakonec hrozit, vyvolává u mnoha lidí otázku, zda se společnost bude snažit o globální vypořádání. Takové vypořádání by však mohlo být stejně riskantní jako strategie Mercku vypořádávat se s žalobci po jednom. Připomeňme případ firmy Wyeth a její odpovědnosti za dietní léky Pondimin („fen“ v kombinaci zvané „fen-phen“) a Redux. Společnost Wyeth souhlasila s vypořádáním nároků v roce 2000, tři roky po stažení léků, jež byly spojeny s poškozením srdečních chlopní. Avšak ze šesti milionů lidí, kteří tyto léky užívali, mnozí, kteří prodělali ta nejvážnější poranění, přistoupili na vypořádání, a žalobu přesto podali. A fond určený k vyrovnání byl zaplaven většími nároky, než se předpokládalo. Firma Wyeth se sídlem ve městě Madison ve státě New Jersey dosud vynaložila 21 miliard dolarů z rezerv. Wyeth, jak uvádí profesor John C. Coffee z právnické fakulty Kolumbijské univerzity, „svého rozhodnutí přistoupit na vypořádání patrně lituje“.
Merck samozřejmě hned tak nezmizí. „Myslím, že bude schopen se z toho vykoupit za padesát miliard dolarů,“ tvrdí W. Mark Lanier, advokát, který zastupoval vdovu po Robertu Ernstovi. Ať už však bude konečná cifra jakákoli, je jasné, že Merck bude za Vioxx platit ještě hodně dlouho.

Lékárnička plná starostí
Pilulka Vioxxu by podle následujících scénářů mohla nabobtnat do 50 miliard dolarů:
DALŠÍ ROZSUDKY
V texaském případě oběť zemřela následkem nepravidelného tlukotu srdce. Ovšem ve studiích byl Vioxx spojován s vyšším rizikem srdečních záchvatů a infarktu, nikoli s arytmiemi. Budou-li se objevovat další případy tohoto druhu, Merk bude stát před znepokojivě rostoucím množstvím žalobců.
PŘETRVÁVAJÍCÍ RIZIKO VIOXXU
Velkou hrozbou jsou zatím případy lidí, kteří dostali srdeční záchvat, když užívali Vioxx. Wall Street však čeká na údaje, které ukážou, zda pacientům hrozí riziko poté, co přestanou lék užívat. Pokud ano, počet soudních řízení, kterých už je 4100, by se mohl rychle rozrůst.
OBŽALOBY Z TRESTNÉHO ČINU
Americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje, jak se Merck v souvislosti s Vioxxem choval. Kdyby vláda usvědčila současné nebo bývalé zaměstnance Mercku z trestných činů, v občanských soudních řízeních týkajících se Vioxxu by byly pravděpodobnější rozsudky o odškodnění s pokutou.

Copyrighted 2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc
BusinessWeek

PŘEKLAD: Jiří Kasl