Boje o parcely jdou do finále - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Boje o parcely jdou do finále

, Kateřina Menzelová,
Boje o parcely jdou do finále
Zdroj: Euro.cz

Hodnotící posudky určily tři favority, do druhého kola jich ale může postoupit více

Výběrová komise pražských radních zatím nerozhodla o tom, kteří z investorů postoupí do druhého kola soutěže na pronájem a následný prodej rozsáhlých pozemků na Rohanském ostrově. Další jednání by se mělo konat 27. února. Do tendru o lukrativní parcely se přihlásilo sedmnáct uchazečů. Jejich nabídky byly posuzovány Advokátní kanceláří Jansta, Kostka & spol., Útvarem rozvoje hlavního města Prahy a společností Deloitte Advisory. Z hodnocení, která má týdeník EURO k dispozici, vyplývá, že největšími favority pro postup do druhého kola jsou tři zájemci: Konsorcium Rohan, Development Pobřežní a Avenzo Vice. Konečné slovo, kdo bude v tendru dále pokračovat, budou mít ale pražští radní. Ti mohou okruh finalistů ještě rozšířit.

Favorité

.
Útvar rozvoje posuzoval akceptovatelnost předložených referencí jednotlivých uchazečů a jejich navrženého týmu, soulad koncepční studie s urbanistickými představami Prahy a shodu koncepční studie s podmínkami výběrového řízení. Na základě těchto kritérií byli soutěžící rozděleni do třech skupin. Do první kategorie byly zařazeny návrhy takzvaně „více doporučitelné“ a figurují v ní Konsorcium Rohan, za nímž stojí společnost Sekyra Group, Development Pobřežní patřící do portfolia skupiny J&T a Avenzo Vice.
Koncept Konsorcia Rohan vychází dle útvaru rozvoje „z neuzavřených bloků navazujících na karlínský kontext. Jejich hmoty směrem k řece zmenšují své měřítko a přecházejí do hravého obytného traktování. Jasně rozlišují veřejné a polosoukromé prostory s osobitou atmosférou vnitrobloků“. Reference developera, kterým je společnost Sekyra Group, i architektonické kanceláře prý dávají záruku vzniku dobře fungující moderní čtvrti.
Projekt firmy Development Pobřežní navrhuje velkorysou, ale přiměřenou strukturu karlínského kontextu. „Koncept zakládá přehledné a kvalitní veřejné prostory doprovázené sportovní a obchodní vybaveností. Dopravní řešení návrhu je přehledné a plně funkční. Je na něm vidět, že je zpracované se znalostí místních dopravních problémů,“ zní hodnocení návrhu.
Společnost Avenzo Vice soutěží se dvěma studiemi, útvar rozvoje za zajímavější považuje druhou verzi. „Nabízí i výškové zdůraznění centra území nad stanicí metra Invalidovna. Jak parkové plochy před barokní Invalidovnou, tak výškový akcent nad stanicí metra jsou impulzy, které by bylo vhodné prověřit v dalším kole,“ konstatují hodnotitelé útvaru rozvoje.

S výhradami

.
Do druhé skupiny byly zařazeny návrhy „méně doporučitelné“. Přestože k nim má útvar rozvoje určité připomínky, i u nich navrhuje další pokračování v soutěži. V této kategorii figuruje devět návrhů. Koncept společnosti Flow East působí dle hodnotitelů předimenzovaným dojmem a chybí mu větší diverzifikace veřejných prostor. Navrhovaná architektura projektu společnosti UBM zase překračuje svými dimenzemi charakter obytné čtvrti a přiměřené lidské měřítko. „Je založena na masivních centrálně osových makroútvarech, které působí velmi staticky a monotónně,“ konstatuje útvar rozvoje.
Do stejné skupiny byl zařazen také návrh společnosti Europolis. Posuzovatelé poukazují na to, že v centrální partii je zástavba navržena ve značně členitých a zdrobnělých objemech, které nevytvářejí „dostatečný impulz lokálního městského centra“. U návrhu společnosti Fadesa Česko polemizují hodnotitelé s funkčním využitím ploch. Konstatují ale, že přestože je urbanistický přínos konceptu na první pohled nevýrazný, při podrobnějším prostudování je prý sympatický svou skromnou uměřeností a vyvážeností.
Návrh společnosti Immorent je dle hodnotitelů problematický svým hyperměřítkem v karlínském kontextu. „Základní urbanistické schéma je založeno na jednotně ornamentálním půdorysu, který jednak znásilňuje nutnou funkční diverzitu předmětného území, jednak vybočuje z měřítka čtvrti, a navíc by vytvořilo stereotypní obytné prostředí,“ zní názor útvaru rozvoje. Koncept HB Reavis Group prý přináší racionální, ale mírně stereotypní a místně předimenzovanou urbanistickou strukturu. Projektu společnosti Geosan Development vytýkají hodnotitelé to, že mu chybí nutná diverzifikace veřejných prostorů a objektů. Celkově dle jejich názoru působí návrh stereotypním nesoudobým dojmem. Stereotypně a povrchně hodnotí útvar rozvoje koncepci Metrostavu. Poukazuje také na nízkou architektonickou úroveň předloženého návrhu. Nevýhodou projektu společnosti Rohan Estate Karlin Group je podle hodnotitelů to, že celé řešení území působí urbanisticky značně monochronně.
Společnosti, jejichž návrhy zařadil útvar rozvoje do kategorie „nedoporučené“, porušily podmínky výběrového řízení. V této skupině figurují ICKM Real Estate, Multi Veste, Plaza Centers, Cecopra a EPD Rohanský ostrov.
Advokátní kancelář Jansta, Kostka & spol. určila osm soutěžících, kteří splnili formálně-právní náležitosti tendru. Uvedla ale, že všechny sledované parametry – nejen ty formálně-právní, ale také kladná hodnocení útvaru rozvoje a společnosti Deloitte Advisory, jenž posuzovala realizované developerské projekty soutěžících a složení jejich týmů – splnili tři uchazeči: Konsorcium Rohan, Development Pobřežní a Avenzo Vice. „A tedy pouze ve vztahu k těmto třem uvedeným uchazečům můžeme konstatovat naše bezvýhradné doporučení pro jejich případný postup do druhého stupně výběrového řízení,“ zní stanovisko advokátní kanceláře.

Stovky milionů či miliardy

.
Tendr na rozvoj Rohanského ostrova, který zasahuje do městských čtvrtí Karlín a Libeň, je v současnosti největší příležitostí, kterou magistrát nabízí všem, jež se pohybují v nemovitostech. Vítěz výběrového řízení získá nejprve pozemky o rozloze přesahující 200 tisíc metrů čtverečních do pronájmu a později je bude moci od magistrátu zakoupit. Parcely jsou v územním plánu označeny jako velká rozvojová oblast. Studie počítá s rozsáhlou zelení, prostory pro odpočinek i sport, přístavištěm pro lodě, ale i s obnovou zdevastovaného vltavského ramene. Toto vymezení ploch bude muset každý ze soutěžících respektovat. Náměstek primátora Pavel Klega loni uvedl, že vítěz dvoukolové soutěže by mohl být znám během letošního podzimu. Ve druhém kole tendru bude rozhodovat především nabízená cena za pozemky. Kolik město od prodeje parcel očekává, nechce přesně vyčíslit. Hovoří o stovkách milionů korun, ale částka by se mohla vzhledem k obvyklým cenám v okolních lokalitách pohybovat i mezi jednou až dvěma miliardami korun.
Ze zadávacích podmínek, které má týdeník EURO k dispozici, vyplývá, že kromě financí bude rada města u každého zájemce posuzovat také reference o podobných projektech, návrh koncepční studie projektu, složení realizačního týmu, navržené smluvní pokuty a lhůtu, v níž jsou soutěžící schopni svou vizi Rohanského ostrova uskutečnit. Pořadí důležitosti jednotlivých kritérií není v podmínkách stanoveno. Soutěž o lukrativní parcely začala 14. května loňského roku. Uchazeči mohli své nabídky zasílat do 12. září 2007.

Tabulka 1:
Tři favorité
Hodnocení návrhů útvarem rozvoje
Více doporučitelné
Konsorcium Rohan
Development Pobřežní
Avenzo Vice

Méně doporučitelné
Flow East
UBM
Europolis
Fadesa Česko
Immorent
HB Reavis Group
Geosan Development
Metrostav
Rohan Estate Karlin Group

Nedoporučitelné
ICKM Real Estate
Multi Veste
Plaza Centers
Cecopra
EPD Rohanský ostrov

Tabulka 2:
Osmička bez připomínek
Posouzení úplnosti a formálně-právních náležitostí nabídek Advokátní kanceláří Jansta, Kostka & spol.
Bez formálně-právních nedostatků
Konsorcium Rohan
Flow East
UBM
Immorent
Development Pobřežní
Avenzo Vice
HB Reavis Group
Rohan Estate Karlin Group

Neúplné či s formálně-právními nedostatky
ICKM Real Estate
Europolis
Fadesa Česko
Multi Veste
Geosan Development
Plaza Centers
Cecopra
Metrostav
EPD Rohanský ostrov

Ohodnoťte tento článek
Diskuze