Boj proti "černé práci"

08. září 2003, 00:00 - Ladislav Jouza, právník
08. září 2003, 00:00

NA STAVBĚ PRACUJÍ ZAHRANIČNÍ ZAMĚSTNANCI BEZ POVOLENÍ ÚŘADU PRÁCE. TO JE JEN JEDEN PŘÍKLAD Z PRAXE A POTVRZUJE ZNÁMOU SKUTEČNOST: NEJRŮZNĚJŠÍ FORMY PRÁCE NAČERNO OHROŽUJÍ EKONOMIKU, OSLABUJÍ TRH PRÁCE A SNIŽUJÍ POČET PRACOVNÍCH MÍST.

V souladu s evropskou legislativou se připravuje nový zákon o zaměstnanosti

NA STAVBĚ PRACUJÍ ZAHRANIČNÍ ZAMĚSTNANCI BEZ POVOLENÍ ÚŘADU PRÁCE. TO JE JEN JEDEN PŘÍKLAD Z PRAXE A POTVRZUJE ZNÁMOU SKUTEČNOST: NEJRŮZNĚJŠÍ FORMY PRÁCE NAČERNO OHROŽUJÍ EKONOMIKU, OSLABUJÍ TRH PRÁCE A SNIŽUJÍ POČET PRACOVNÍCH MÍST.

Vymezení pojmu nelegální práce v právním řádu České republiky zatím neexistuje. Nelegální zaměstnávání nelze však omezovat jen na práci cizinců. Například občan pracuje u zaměstnavatele a plní úkoly vyplývající z předmětu jeho činnosti mimo pracovněprávní vztah. Ve stavební firmě vykonává zaměstnanec stavební práce podle živnostenského listu - tzv. „Švarc systém“ - pracovní úkoly nepatřící do předmětu činnosti zaměstnavatele, vykonává je bez smlouvy, jako „výpomocnou“ formu. Třeba ve firmě, jejíž předmětem činnosti je „výroba kovonářadí“, plní pracovní úkoly, které s tímto předmětem činnosti nesouvisí. Na tuto činnost nemá živnostenské oprávnění nebo smlouvu podle obchodního zákoníku. Zaměstnavatelé svůj postup odůvodňují tím, že se jedná pouze o výpomoc či o rodinného příslušníka nebo má dotyčný sjednánu ústní smlouvu. A důsledek nelegální práce? Únik z daňového systému, neodvádění pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, krácení odvodu zdravotního pojištění, odnímání pracovních příležitostí pro uchazeče o zaměstnání.

NOVÁ LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ

V novém zákonu o zaměstnanosti, který je připraven k projednání v legislativních a zákonodárných orgánech, se navrhují nová oprávnění úřadů práce. Zaměstnanci orgánů kontroly jsou oprávněni při kontrolní činnosti vyžadovat od kontrolovaných fyzických osob, které se zdržují na pracovišti, osvědčení totožnosti a že pracovní činnost vykonávají podle pracovněprávního vztahu nebo na základě jiné smlouvy. Musí se tedy jednat o pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce či o smlouvu podle živnostenského nebo obchodního zákona. U cizinců budou vyžadovat povolení k zaměstnání a pobytu. Podle návrhu zákona je zaměstnavatel povinen plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu jeho činnosti zajišťovat zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovněprávních vztazích. Půjde-li o cizince, musí mít povolení úřadu práce. Pokud úřad práce v kontrolním řízení zjistí, že fyzická osoba nevykonává práci pro zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu nebo dle jiné smlouvy a cizinci v rozporu s povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, bude se jednat o nelegální práci. V tomto případě nejde jen o plnění běžných úkolů, které vyplývají z předmětu činnosti vykonávané na pracovišti zaměstnavatele mimo předmět jeho činnosti.

MÁME JEŠTĚ ŠVARC SYSTÉM?

Existují však legislativní zábrany v uplatňování tzv. Švarc systému. Plní-li zaměstnanci běžné úkoly vyplývající z předmětu činnosti, musí tyto úkoly vykonávat v pracovněprávním vztahu. Výjimky z povinnosti vykonávat práci v pracovněprávním vztahu stanoví rovněž návrh nového zákona o zaměstnanosti. Půjde například o plnění běžných úkolů, které vyplývají z předmětu činnosti zaměstnavatele manželem, dětmi a u právnických osob prostřednictvím společníků nebo členů. Výjimky jsou i pro zaměstnavatele, kteří plní tyto běžné úkoly vyplývající z předmětu jejich činnosti dočasně přidělenými zaměstnanci agenturou práce nebo svěří-li plnění úkolů jinému zaměstnavateli. Skutečnost, že práci vykonává fyzická osoba v pracovněprávním vztahu, musí prokázat tato osoba, případně zaměstnavatel. Půjde o prokázání existence vztahu pracovní smlouvou, dohodou o práci konané mimo pracovní poměr nebo smlouvou sjednanou osobou samostatně výdělečně činnou podle obchodního zákoníku nebo jiného předpisu. Pokud by se jednalo o výkon práce mimo pracovněprávní vztah, musí zaměstnavatel prokázat, že nejde o plnění běžných úkolů vyplývající z předmětu činnosti zaměstnavatele. Jinak by zaměstnavatel porušil zákon o zaměstnanosti „Švarc systémem“.

POZOR NA SANKCE

Zjistí-li úřad práce porušení ustanovení o nelegální práci a dalších ustanovení nového zákona, vyřadí uchazeče o zaměstnání z evidence a přestane poskytovat podporu v nezaměstnanosti. Úřad práce může fyzické osobě, která vykonává nelegální práci, a zaměstnavateli, pro kterého je nelegální práce vykonávána, uložit sankce podle nového zákona o zaměstnanosti. Úřad práce může stanovit pokutu až do částky dvou milionů korun. V praxi se objevuje nežádoucí jev - účelové zakládání obchodních společností a družstev o velkém počtu společníků, cizích státních příslušníků. Takto se vyhýbají povinnosti vyžádat si pro zaměstnání na území ČR povolení a obcházejí tak zákon o zaměstnanosti. Zatím nejsou v našem právním řádu vytvořeny legislativní nástroje zakazující tento postup. Přesto se řešení našlo. Podle návrhu nového zákona o zaměstnanosti se povinnost získat povolení k zaměstnání bude vztahovat i na cizí státní příslušníky, kteří jsou společníky obchodních společností, statutárními orgány či členy statutárních orgánů obchodní společnosti nebo členy družstva, členy statutárního nebo jiného orgánu družstva a zajišťují pro obchodní společnost nebo družstvo plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu činnosti obchodní společnosti nebo družstva. Při zaměstnávání cizinců budou platit nové povinnosti zaměstnavatelů - vést evidenci všech cizinců, které budou zaměstnávat. Evidenci cizinců, kterým bylo vydáno povolení k zaměstnání a těch, u nichž se povolení nevyžaduje, povedou také úřady práce. Legislativní opatření k potírání nelegální práce navržená v novém zákoně o zaměstnanosti se nebudou vztahovat na občany států EU a na jejich rodinné příslušníky. Jejich práva a povinnosti na úseku zaměstnanosti se budou posuzovat stejně, jako u občanů ČR.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Auta
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC…
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Technologie
Velký přehled: Kdo vlastní naše pojišťovny?
GeForce GTX 1070 Ti už se objevují na fotografiích, prosáklo skóre v 3DMarku
Cnews FM: Microsoft vydal Windows 10 Fall Creators Update [podcast]
Vyšel Total Commander 9.10. Co je nového?
Philips začíná upgradovat své televizory na Android 7.0, na rozdíl od Sony ale ne všechny
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít