BOHUDÍK, SPÍM DOBŘE - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

BOHUDÍK, SPÍM DOBŘE

, Blanka Růžičková Euronews a.s.,
BOHUDÍK, SPÍM DOBŘE
Zdroj: Euro.cz

V á c l a v     J u n e k

Skloňování bankrotu Chemapol Group, o kterém se mluví v souvislosti s nynějším návrhem na konkurs, už Václava Junka netrápí. Šéf páté největší firmy v zemi a člověk, který toto chemické impérium vybudoval, naopak tvrdí, že má to nejhorší za sebou. Noví vlastníci a věřitelé se podle něj již domluvili, jak se bankrotu vyhnout. Rovněž odvolání mu prozatím nehrozí.

Euro: Firma, kterou jste budoval několik let a ve které jste podílníkem, stojí před bankrotem. Jak se vám spí při představě toho, co může po vyhlášení konkursu následovat?

Junek: Vyhlášení konkursu si vůbec nepřipouštím a bohudík, teď spím docela dobře. Myslím, že jako osoba, která si rozhodně nemůže na malou pozornost médií stěžovat, jsem už za posledních sedm let proti různým útokům poměrně imunní. Je ale pravda, že se v posledních měsících vyskytla období, kdy jsem téměř nemohl usnout. Myslím, že to bylo dokonce horší než v době privatizace českých rafinérií (spekulace o možném spojení Junek – StB – ruská mafie, pozn. red.).

Euro: Čím je to teď pro vás těžší?

Junek: Tenkrát jsem si mohl říkat, že v boji s lidskou hloupostí prostě nemám šanci. Teď jsem musel obhajovat svůj projekt. Po zkušenostech, které mám, navíc zvažuji každé rozhodnutí ze všech stran a zabývám se jím mnohem víc než dřív. Bojím se, abych se nedopustil chyby. Přesněji, abych se nesnažil prosadit kroky, které by se později ukázaly jako chybné.

EURO: Co považujete za největší chybu minulých let?

Junek: Pravděpodobně přílišný optimismus.

EURO: Nejvíc kritiky ovšem nyní sklízíte za neúměrnou expanzi firmy v letech 1994 až 1996.

Junek: Chyba je, že jsme tehdy podlehli euforii pozitivního vývoje. Teď mi bankéři vyčítají, že jsme byli málo kon- zervativní, ale já připomínám, že po bitvě je každý generálem. Když vyndám ze skříně jejich tehdejší rozbory a prognózy, vidím, že se ani oni netrefili. Na předpokládaném vývoji koruny, úrokových měr a další makroekonomických ukazatelích jsme ovšem stavěli své rozvojové plány.

EURO: Takže za nynější potíže Chemapol Group mohou jen vnější vlivy?

Junek: Zatím jsem hovořil o zásadních chybách. Samozřejmě se můžeme bavit, zda bylo zapotřebí jít do komunikací nebo jiných diverzifikačních akcí. Rozhodující však i tehdy byla chemie, která dělala devadesát procent obratu, a měla tak zásadní vliv na výsledek skupiny. Čili pokud byly některé nechemické aktivity minusové, tak se stejně na nynější finanční situaci celé skupiny podepsaly jen nepatrně.

EURO: Na úvěry jste ovšem koupili majetek, například síť hotelů, který je teď prakticky neprodejný.

Junek: Zrovna hotely jsou majetkem, který jsme vůbec nekupovali. Přišel k nám tak, že prostě Synthesia Pardubice měla hotel Synthesia, MCHZ hotel Chemik nebo dceřiná společnost Petra koupila čerpací stanici, ke které patřil Trans Motel Sokolov.

EURO: Ve vašem portfoliu je však dosud i golfový klub.

Junek: I tato investice byla výsledkem globálních jednání. Je ale pravda, že se nám tehdy zdála výhodná a o možnosti potíží při její návratnosti jsme vůbec neuvažovali. Hrát tam nechodím, ale vím, že se to nakonec celé zkomplikovalo také kvůli ochrannému pásmu Karlštejn a dalším vnějším problémům.

EURO: Těžko lze ovšem za drobnost považovat několikamiliardovou investici do čerpacích stanic Petra. Tuto síť už neúspěšně prodáváte víc než rok.

Junek: Rozhodnutí o síti čerpacích stanic za chybu nepovažuji. Nakonec nynější situace ukazuje, že jsme nebyli jediní, kteří špatně odhadli vývoj marží z prodeje pohonných hmot. Navíc i na Petru působilo vnější prostředí. Pokud jsou nyní úrokové sazby místo očekávaných deseti procent téměř dvacetiprocentní, je to při jejím úvěrovém zatížení obrovský zásah. Přiznávám ale, že se měl celý projekt lépe řídit a kontrolovat, aby byl méně rizikový právě z hlediska využití cizích zdrojů.

EURO: Právě kvůli úvěrovému zatížení jste si ovšem nyní vykoledovali návrh na konkurs. A ten může ohrozit také nadějný projekt AliaChem. Podle zákona o konkursu dokonce nově založené společnosti AliaChem hrozí, že se rozpadne na původní firmy.

Junek: Především já samozřejmě s vyhlášením konkursu vůbec nepočítám. Nicméně ani při konkursu by podle našich právníků AliaChemu rozpad nehrozil. Ta firma prostě byla založena a její původní subjekty už zanikly. Je ovšem pravda, že konkurs Chemapol Group a s tím spojený prodej majetku by tuto dceřinou společnost poškodil nepřímo. Zpochybnil by její postavení a na dlouhou dobu projednávání konkursu by jí přinesl nejistotu. Do problémů by se dostala kvůli úvěrové angažovanosti a proto, že v rámci skupiny a vůči mateřské firmě tady existují vzájemné vazby ručení.

V případě bankrotu holdingu by se zhoršila finanční pozice všech jeho firem. Při velmi černém scénáři by se mohlo stát i to, že budou muset přerušit výrobu, protože nebudou mít na nákup surovin. A takové přerušení je v chemii, kde neplatí dlouhodobé smlouvy, velké riziko. Při konkurenci, která nyní existuje, by dokonce mohlo znamenat definitivní ztrátu trhu.

EURO: Proč jste si tak jistý, že nynější návrh na konkurs neskončí pro Chemapol Group bankrotem?

Junek: ČSOB nás tím návrhem překvapila, ale od jeho podání (22. prosince 1998) už probíhají jednání. A zdá se, že budou úspěšná. Jsme přesvědčeni, že konkurs není v případě Chemapol Group ani účelné, ani racionální řešení. Obecně by sice možná urychlil určitý proces a pak by byl klid, ale všichni by na tom tratili. Věřím, že se nám podaří přesvědčit i ČSOB.

EURO: Tratili by hlavně vlastníci Chemapol Group. Pro jednotlivé firmy holdingu by mohl konkurs a s ním spojené řešení finančních problémů později přinést oživení.

Junek: S tvrzením o ozdravné síle bankrotů nesouhlasím. Odmítám opakované klišé, že jsou bankroty a konkursy právě tím, co tato ekonomika potřebuje.

EURO: Tím ale další existenci holdingu neuhájíte. Dceřiné firmy by mohly přežít právě díky injekci, kterou by jim přinesli noví vlastníci.

Junek: Nejde o to, aby Chemapol Group jako entita přežil, to není cílem, Chemapol Group pouze drží akcie a je pravda, že tady neprobíhají žádné obchody a není to ani industriální jednotka. Přesto trvám na tom, že jeho bankrot by ohrozil nejen dceřiné firmy včetně AliaChemu, ale i celé okolí. Kvůli ohroženému vývozu by měl nepříznivé dopady i na platební a obchodní bilanci státu. Jen výpadek vývozu skupiny Chemapol představuje objem deseti až patnácti miliard korun. Bilanci by k tomu následně zhoršily i dovozy, které by musely výpadek domácích firem nahradit.

Euro: To je ovšem velmi pesimistický scénář.

Junek: Jistěže ano, a proto věřím, že k tomu nedojde. Diskuse o ozdravné síle bankrotů prostě končí tam, kde by pád velké firmy ohrozil celé hospodářství země.

Připouštím, že konkurs je standardní ekonomický postup, ale i u něj je třeba zvažovat, zda je zevnitř i zvenčí v dané chvíli ekonomicky efektivní. A v případě Chemapol Group nyní konkurs efektivní není.

EURO: To je ale opět jenom tvrzení.

Junek: Jistě, ale ani ČSOB, ani nikdo jiný zatím žádná pozitiva vyplývající z konkursu Chemapol Group nepředložil. Naopak, když jsme spočítali ekonomické dopady tohoto kroku, vyšla nám ve všech variantách ztráta. A to nejen pro vlastníky, ale i pro věřitele včetně ČSOB. Celkové škody jsme vyčíslili na pět až patnáct miliard korun jen ve skupině Chemapol. Kdyby někdo rozhodl, že nynější potíže vyřeší tím, že majetky Chemapol Group rychle prodá, je to v dnešní situaci to nejhorší řešení. Z prodeje pod časovým tlakem při nynějších cenách a v recesi, která nyní panuje na kapitálovém trhu, je to jednoznačně nevýhodné. Proto opakuji: Jednání našich akcionářů s věřiteli již probíhají a věřím, že všichni včetně ČSOB pochopí, že pro ně bude koncepční řešení a revitalizace výhodnější.

EURO: Co se pod koncepčním řešením a revitalizací v případě Chemapol Group skrývá?

Junek: V podstatě pokračování v nastoupené cestě. Čili zeštíhlení a důraz na rozvoj AliaChemu. To znamená urychlení některých dezinvestic, jednání o restrukturalizaci úvěrů a příprava případné kapitalizace bankovních pohledávek. Tedy v podstatě krizový scénář, který schválila už minulá valná hromada.

EURO: Další mimořádná valná hromada vás ovšem teprve čeká. Ta minulá proběhla vloni před Vánocemi a noví vlastníci, kteří skoupili významné podíly Chemapol Group těsně předtím, se na ní ještě neprojevili. Teď v pátek 22. ledna však mohou dosavadní strategii zcela změnit, pokud například vymění dosavadní vedení firmy.

Junek: Takové signály nemám.

EURO: Znamená to, že jste se jak se skupinou kolem firmy Sezooz a podnikatele Radima Masného, tak i s Investiční a Poštovní bankou dohodli, že zůstanete šéfem Chemapol Group?

Junek: Nemohu za ně ani za dozorčí radu mluvit, podle dohody však oba tito vlastníci chtějí nastartovaný proces dokončit. Nezapírám, že budu rád, když se na tom budu moci i nadále podílet.

EURO: Valná hromada ovšem má na programu výměnu členů dozorčí rady.

Junek: Výměna by měla odrážet novou vlastnickou strukturu, velké změny však neočekáváme, protože například skupina IPB tam už své zástupce má. Je pravda, že teprve nová dozorčí rada se podle stanov rozhodne, zda udělá nějaké změny i v představenstvu. Zdá se však, že i oni chápou, jak je tady důležitá kontinuita. Nejde přitom o mou osobu, ale určitá znalost historie je pro další řízení prostě nutná. A já prostě nevyjmu ten hard disk ze své hlavy, abych ho ze dne na den předal někomu jinému.

EURO: Jak skončí loňské hospodaření?

Junek: Předpokládáme opět ztrátu, ale zatím nevíme, jak bude vysoká. Vše závisí na práci auditora a na tom, jaké bude chtít opravné položky. Ztrátu proto předběžně odhadujeme mezi třemi a pěti miliardami korun. To rozmezí je tak široké i proto, že běží prodej některých dceřiných společností a zatím nevíme, zda na ně budeme rozpouštět staré opravné položky, nebo se naopak objeví nové.

EURO: Když se vrátíme ke konkursu, podle výkladu některých odborníků dohoda s ČSOB ke stažení návrhu nestačí.

Junek: Podle našich právníků stačí. Soud sice musí posoudit, zda jsou splněny i další podmínky, ale věřím, že žádné důvody k prohlášení konkursu nenajde.

Návrh podal jen jeden věřitel a ostatní partneři tuto cestu za efektivní nepovažují. I z diskusí s nimi je zřejmé, že všichni naopak podporují myšlenku restrukturalizace, revitalizace a postupné stabilizace.

EURO: Pouhým stažením konkursu se ovšem nynější finanční situace holdingu nezlepší. Jak chcete banky přesvědčit o nutnosti dalšího odkladu splátek, když jim už nyní jen v jisti-nách dlužíte přes šest miliard korun?

Junek: Informace o tom, kolik komu dlužíme, odmítám komentovat, protože bych tím ohrozil probíhající jednání. Mimochodem, překvapuje mě, kolik detailů čtu o Chemapol Group. V životě jsem neviděl v tisku stejně podrobné rozbory Škodovek nebo ČKD. Zdůrazňuji, že o možných formách řešení se jak s bankami, tak i s ostatními věřiteli dohadujeme nejméně rok. Pro komplexní řešení, které by mělo být mixem různých metod, jsou nyní rozhodující dva subjekty – IPB a po převzetí úvěrů z České spořitelny je to nově Konsolidační banka. S nimi se bavíme o komplexním řešení v rámci jak revitalizačních a stabilizačních programů vlády, tak mimo ně. To znamená, že zejména s nimi jednáme o restrukturalizaci úvěrů, o jejich kapitalizaci a o možné pomoci při dezinvesticích.

EURO: Jak dalece se do těchto jednání promítají plány na spojení Chemapolu s Unipetrolem?

Junek: I bez nynějších problémů Chemapol Group je zřejmé, že do budoucna je pro českou chemii vhodné, aby tady byl jeden silný subjekt. A ten může nyní prakticky vzniknout jedině tak, že se spojí majetky Chemapolu s tím, co má Unipetrol a co dosud vlastní stát. Provázanost firem Chemapolu a Unipetrolu je z historického hlediska velká, takže lze předpokládat obrovské efekty takového spojení.

EURO: Teď by ovšem pomohlo hlavně vám.

Junek: To nepopírám, ale to na věci nic nemění. V chemii jsou náklady na investice vysoké stejně jako náklady na vývoj. V evropském měřítku prostě bude konkurenceschopný jedině dostatečně velký subjekt. Proto by měly jít stranou jak skupinové, tak i lokální zájmy.

EURO: Chcete prosadit projekt velké české chemie. Jakou máte podporu vlády a jak se shodujete s představiteli Unipetrolu?

Junek: Jednání proběhla na obou úrovních, momentálně jsme však ve stadiu čekání. Za prvé vláda musí upřesnit revitalizační program. Za druhé tady nejsou dořešené některé vztahy s Unipetrolem. Dosud jsme se například nedohodli o prodeji podílu v CHZ Sokolov. Negativní je pro nás i to, že se hovoří o chystaných změnách v představenstvu Unipetrolu, takže je problém, s kým vlastně jednat. Přesto věřím, že se koncem měsíce tyto záležitosti vyjasní a že začátkem února začneme propojení připravovat.

EURO: To znamená, že je takové propojení stále jen ve stadiu úvah?

Junek: Některé návrhy už vznikly, takže doufám, že se nebudeme bavit o možnostech, ale už o jednotlivých variantách.

EURO: Pro stát by ovšem toto propojení mohlo znamenat, že ztratí majoritu, a tím i vliv, který má v Unipetrolu.

Junek: Je to přesně naopak. Jednou z velmi pravděpodobných variant je například kapitalizace úvěrů, které převzala Konsolidační banka. Při tomto postupu by mohl stát získat v Chemapol Group většinový podíl. Takže i po spojení s Unipetrolem by měl zaručenou víc než majoritu.

Václav Junek (17. 6. 1951),

dlouholetý šéf Chemapolu (ve vedoucích funkcích od roku 1986) a člověk, pod jehož vedením vznikla z podniku zahraničního obchodu skupina Chemapol Group. Od roku 1996 je prezidentem tohoto holdingu, který i po nastoupené restrukturalizaci zaměstnává na třináct tisíc lidí a vykazuje zhruba čtyřicetimi-liardový obrat. Spolu s dalšími manažery z Chemapolu patří mezi vlastníky holdingu, jejich firma Proventa má nyní v Chemapol Group zhruba devítiprocent-ní podíl. Funkci předsedy představenstva zastává rovněž od roku 1996.