Biometrický sprint - Euro.cz

Přihlášení

Biometrický sprint

, Erika Hatašová,
Biometrický sprint
Zdroj: Euro.cz

Miliardovou zakázku asi získá konsorcium vedené Siemens Business Services

České úřady začnou koncem srpna vydávat nové cestovní pasy. Jejich součástí bude i stránka obsahující mikročip s veškerými informacemi o držiteli pasu a digitální fotografií tváře. O osmnáct měsíců později začnou úředníci snímat i otisky prstů, které se budou rovněž ukládat na čipy v pasech. Českou republiku k tomu zavazuje nařízení Evropské komise, první impulz k těmto bezpečnostním opatřením proti stále vážně hrozícímu terorismu ovšem vzešel od Spojených států. Ty požadují zavedení biometrických dokladů ve všech zemích, s nimiž mají bezvízový styk.

Nenadšené obce.

Přestože vláda původně předpokládala, že nové biometrické pasy budou dražší než ty současné, nakonec se rozhodla správní poplatek nezvyšovat. A tak snad v Česku nenastane podobně nepříjemná situace jako v Německu, kde před zavedením dražších biometrických pasů stáli lidé fronty na levnější staré. Staré pasy se totiž za nové se budou vyměňovat průběžně, jak bude končit jejich platnost.
I přesto se dá očekávat větší nápor na úřadech obcí s rozšířenou působností, které budou moci jako jediné žádosti o pasy přijímat. Budou muset začít pořizovat digitální fotografie a později i otisky prstů. Proti tomu již protestoval například senátor a zároveň primátor Teplic Jaroslav Kubera z ODS. Soudí, že se tím výrazně zpomalí přijímání nových žádostí.
Obce budou muset také vybudovat a vybavit nové prostory, ve kterých se budou žádosti přijímat. Ministr vnitra František Bublan slíbil, že stát obcím na pořízení technického vybavení poskytne 227 milionů korun. Ministerský materiál, který má týdeník EURO k dispozici, však uvádí, že vybavení a provoz sběrných míst bude stát v prvních šedesáti měsících (tedy pěti letech) více než dvojnásobek.

Šifrovaná komunikace.

Ze sběrných míst budou zpracované žádosti posílány elektronicky ministerstvu vnitra, které je opět elektronicky předá ke zpracování výrobci cestovních pasů. Veškerá komunikace bude šifrovaná a zabezpečená elektronickým podpisem před zneužitím. Údaje budou uchovávány po dobu 60 dnů od předání pasu, aby v případě reklamace nemusel úřad snímat všechny údaje znova. Nenaplní se tedy obavy z vytváření centrální databáze všech otisků prstů, což ocenil i šéf Úřadu pro ochranu osobních údajů Karel Neuwirth.
Celá akce by měla státní rozpočet stát v příštích čtyřech letech zhruba 4,5 miliardy korun. Nemalou část z těchto prostředků získají firmy, které disponují technologiemi potřebnými k výrobě čipů, vytváření digitálních fotografií, snímání otisků prstů a zabezpečení proti případnému úniku citlivých informací.

Překotný spěch.

Výrobu současných cestovních pasů má na starosti Státní tiskárna cenin (STC). Nejinak by tomu mělo být i u pasů s biometrickými údaji. V tomto případě, vzhledem k technickým potřebám, však Státní tiskárna cenin musí spolupracovat s mnoha subdodavateli. Aby se vše stihlo, bylo ovšem výběrová řízení třeba zahájit již v březnu. Zadání zakázky ovšem ministerstvo vnitra STC poslalo až 23. července 2005. STC proto vybírala dodavatele formou průzkumu trhu.
První společností, se kterou uzavřela smlouvu, je LogicaCMG. Jejím úkolem je řízení celého projektu, které zahrnuje mimo jiné i poradenství při výběru subdodavatelů. STC oslovila celkem 66 firem, mezi nimiž byly jak velké společnosti schopné zajistit hlavní logické oblasti projektu (systémoví integrátoři), tak i konkrétní dodavatelé jednotlivých komponent. „Na uskutečnění projektu se budou podílet tři hlavní subdodavatelé. V rámci celého projektu předpokládá STC uzavření zhruba deseti hlavních smluvních vztahů,“ sdělil na dotaz týdeníku EURO technický ředitel STC František Maleč.
Ve spolupráci s oslovenými společnostmi předložila STC v září nabídku ministerstvu vnitra. Tato nabídka se posléze upravovala na základě požadavků ministerstva a vyjednávací maratón skončil 23. prosince.
Až překotný spěch při přípravě výroby biometrických pasů však není českou specialitou, týká se téměř celé Evropy.
Původní termín jejich zavedení (říjen 2005), který požadovaly Spojené státy, byly schopné splnit z Evropské unie jen Rakousko, Irsko, Lucembursko, Slovinsko, Německo a Itálie. Občanům ostatních států hrozilo znovuzavedení víz pro cesty do USA. Že se tak nestalo, rozhodla nakonec až jednání evropských a amerických diplomatů.

Vítězný Siemens?

Jak týdeníku EURO sdělily dobře informované zdroje, hlavní část zakázky v hodnotě přes miliardu korun pravděpodobně získá konsorcium vedené společností Siemens Business Services. To dodá centrální informační systém, přes který se budou zasílat údaje pro výrobu pasů, a vybaví i sběrná místa. O tuto část zakázky měla eminentní zájem i řada dalších firem jako Hewlett-Packard nebo ICZ. Menší zakázky by měly získat například společnosti Secunet, Monet+, I.CA. František Maleč ovšem jména vítězných firem nemohl potvrdit. Jednání o smlouvách s nimi stále ještě pokračují.

Diskuze